BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved udbygning af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation
(COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD))
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Edit Herczog

10.12.2013


Procedure : 2013/0080(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0455/2013
Indgivne tekster :
A7-0455/2013
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: