MIETINTÖ
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi
(COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD))
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Edit Herczog

10.12.2013


Menettely : 2013/0080(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0455/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0455/2013
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: