SPRAWOZDANIE
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej
(COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD))
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawczyni: Edit Herczog

10.12.2013


Procedura : 2013/0080(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0455/2013
Teksty złożone :
A7-0455/2013
Teksty przyjęte :

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: