SPRAWOZDANIE
  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej
  (COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD))
  Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Sprawozdawczyni: Edit Herczog

  10.12.2013


  Procedura : 2013/0080(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0455/2013
  Teksty złożone :
  A7-0455/2013
  Teksty przyjęte :

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: