RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză
(COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD))
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportoare: Edit Herczog

10.12.2013


Procedură : 2013/0080(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0455/2013

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: