Betänkande - A7-0455/2013Betänkande
A7-0455/2013

BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation
(COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD))
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Edit Herczog

10.12.2013


Förfarande : 2013/0080(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0455/2013
Ingivna texter :
A7-0455/2013
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: