RAPPORT dwar ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà

18.12.2013 - (2013/2006(INI))

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Rapporteur: Reinhard Bütikofer

Proċedura : 2013/2006(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0464/2013

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà

(2013/2006(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 173 tat-Titolu XVII tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (li kien l-Artikolu 157 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea), li jkopri l-politika industrijali tal-UE u jirreferi, fost affarijiet oħra, għall-kompetittività tal-industrija tal-Unjoni,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ottubru 2012 bit-titolu ‘Industrija Ewropea Aktar b’Saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku – Aġġornament tal-Komunikazzjoni dwar il-Politika Industrijali’ (COM(2012)0582),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija[1],

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tad-29 ta' Novembru 2012 għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm Ġenerali ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna" (COM(2012)0710).

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2011 għal regolament li jistabbilixxi Programm għall-Kompetittività tal-intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju (2014 - 2020) (COM(2011)0834),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Lulju 2012 intitolata "L-Istrateġija tal-kompetittività sostenibbli fis-settur tal-kostruzzjoni u tal-intrapriżi tiegħu" (COM(2012)0433),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Ġunju 2008 bit-titolu "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir. Att dwar in-Negozji ż-Żgħar" għall-Ewropa (COM(2008)0394),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Novembru 2008 bit-titolu "L-inizjattiva tas-swieq tal-materja prima – nilħqu l-ħtiġijiet kritiċi tagħna għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi fl-Ewropa" (COM(2008)0699),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bit-titolu "Ewropa 2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" (COM(2010)2020),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2010 bit-titolu "Inizjattiva Ewlenija Ewropa 2020: Unjoni tal-Innovazzjoni" (COM(2010)0546),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Settembru 2011 bit-titolu "Pjan Direzzjonali għal Ewropa b’Użu Effiċjenti tar-Riżorsi" (COM(2011)0571),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Ottubru 2011 bit-titolu "Industrial policy: Reinforcing competitiveness" (COM(2011)0642),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Diċembru 2011 bit-titolu "Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050" (COM(2011)0885),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Frar 2012 bit-titolu "Ninnovaw għal Tkabbir Sostenibbli: Bijoekonomija għall-Ewropa" (COM(2012)0060),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Mejju 2012 bit-titolu "Azzjoni għall-istabbiltà, għat-tkabbir u għall-impjiegi" (COM(2012)0299),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Ġunju 2012, bit-titolu "Strateġija Ewropea għat-Teknoloġiji Ewlenin ta' Appoġġ – Pont għat-tkabbir u l-impjiegi" (COM(2012)0341),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Marzu 2013 bit-titolu "Green Paper: Il-finanzjament fuq terminu twil tal-ekonomija Ewropea" (COM(2013)0150),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Marzu 2013 bit-titolu "Green Paper – Qafas għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija sal-2030’ (COM(2013)0169),

–   wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal li jakkumpanja l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Novembru 2008 bit-titolu "L-inizjattiva tas-swieq tal-materja prima – nilħqu l-ħtiġijiet kritiċi tagħna għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi fl-Ewropa" (COM(2008)0699) – (SEC(2008)2741),

–   wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Settembru 2012 bit-titolu "Competitiveness of the European high-end industries" (SWD(2012)0286),

–   wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ottubru 2012 li jakkumpanja l-komunikazzjoni dwar "A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery Industrial Policy Communication Update" (SWD(2012)0297),

–   wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ottubru 2012 bit-titolu "European Competitiveness report 2012. Reaping the benefits of Globalisation" (SWD(2012)0299),

–   wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Kummissjoni tal-11 ta’ April 2013 bit-titolu "Industrial relations in Europe 2012" (Ir-relazzjonijiet industrijali fl-Ewropa 2012) (SWD(2013)0126),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Ġunju 2013 bit-titolu "Is-segwitu tal-Kummissjoni tal-Konsultazzjoni "TOP TEN" tal-SMEs dwar ir-Regolamentazzjoni tal-UE" (COM(2013)0446),

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew tas-17 ta’ April 2013 intitolata "Strateġija tal-kompetittività sostenibbli fis-settur tal-kostruzzjoni u l-intrapriżi tiegħu"[2],

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-6 ta’ Marzu 2013 intitolata "L-involviment u l-parteċipazzjoni tal-impjegati bħala pedamenti essenzjali ta’ governanza korporattiva tajba u approċċi bbilanċjati biex tingħeleb il-kriżi"[3],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Marzu 2010 dwar l-investiment fl-iżvilupp ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju (SET-Plan)[4],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Lulju 2010 dwar l-iżvilupp tal-potenzjal ta’ ħolqien ta’ impjiegi ta’ ekonomija sostenibbli ġdida[5],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali fil-ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali[6],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Marzu 2011 dwar Politika Industrijali għall-Era Globalizzata[7],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Settembru 2011 dwar strateġija effettiva tal-materja prima għall-Ewropa[8],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-8 ta' Mejju 2012 dwar Ewropa li tuża r-riżorsi b'effiċjenza[9],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Ġunju 2012 bit-titolu "L-Att dwar is-Suq Uniku: Il-Passi li Jmiss għal Tkabbir"[10],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar "L-SMEs: kompetittività u opportunitajiet kummerċjali"[11],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar l-impatti ambjentali tal-attivitajiet ta’ estrazzjoni ta' gass tax-shale u ta' żejt tax-shale[12],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar l-aspetti industrijali u enerġetiċi u aspetti oħra tal-gass u ż-żejt tax-shale[13],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Marzu 2013 dwar il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur bl-enerġija[14],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Marzu 2013 dwar Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-2050[15],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar sfidi u opportunitajiet attwali għall-enerġija rinnovabbli fis-suq intern Ewropew tal-enerġija[16],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar strateġiji reġjonali għaż-żoni industrijali fl-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Ġunju 2013 dwar l-akkomodazzjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea[17],

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta’ Lulju 2013 dwar il-kontribut tal-kooperattivi biex tingħeleb il-kriżi[18],

–   wara li kkunsidra d-dibattitu tiegħu tal-4 ta’ Frar 2013, b’segwitu għad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni, dwar l-irkupru tal-industrija Ewropea fid-dawl tad-diffikultajiet attwali (2013/2538(RSP)),

–   wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tat-3 208 laqgħa tal-Kunsill Kompetittività tal-10 u l-11 ta’ Diċembru 2012 bit-titolu "A stronger European industry for growth and economic recovery",

–   wara li kkunsidra r-rapport bit-titolu "EU industrial structure 2011 – Trends and Performance" tal-2011 li sar f’isem il-Kummissjoni,

–   wara li kkunsidra r-rapport li joħroġ minn stħarriġ tal-inizjattivi tal-UE 2020 bit-titolu "An Industrial Policy for the Globalisation Era", li sar f’April 2013 f’isem il-Kumitat tar-Reġjuni,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Ġunju 2013 dwar "Industrija Ewropea Aktar b’Saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku. Aġġornament dwar il-Komunikazzjoni tal-Politika Industrijali"[19],

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-11 ta’ April 2013 bit-titolu "Industrija Ewropea aktar b’saħħitha għat-tkabbir u l-irkupru ekonomiku"[20],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0464/2013),

A. billi l-industrija Ewropea qed taffaċċja kriżi bla preċedent u għandha wkoll diversi żvantaġġi li jxekklu l-kompetittività tagħha;

B.  billi ż-żieda mistennija fl-infiq fir-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż) tista’ sseħħ biss jekk l-intrapriżi privati jkunu kapaċi jallokaw fondi biżżejjed li ma jintefqux mod ieħor fuq spejjeż mhux meħtieġa li joriġinaw minn leġiżlazzjoni li toħloq piżijiet żejda;

C. billi ċ-ċifri mogħtija mill-Kummissjoni Ewropea huma ambizzjużi iżda kundizzjonali, minħabba li huma marbutin ma’ diversi fatturi li għadhom identifikati ħażin;

D. billi l-industrija Ewropea għandha rwol ewlieni u hija parti importanti mis-soluzzjoni għal din il-kriżi;

E.  billi l-kompetituri industrijali tal-Ewropa ilhom snin jiżviluppaw strateġiji industrijali b’saħħithom,

F.  billi l-UE teħtieġ strateġija biex tindirizza l-kriżi ekonomika u finanzjarja u tagħti bidu għal dinamika ekonomika ġdida;

G. billi l-Kummissjoni għandha tiġi mfaħħra talli impenjat ruħha f’politika industrijali bil-komunikazzjoni tagħha bil-għan li torganizza bidla fir-rotta industrijali;

H. billi l-futur komuni tal-Ewropa bħala destinazzjoni industrijali jinsab f’offensiva favur il-modernizzazzjoni li ssaħħaħ iċ-ċentri tal-innovazzjoni u telimina n-nuqqasijiet fl-iżvilupp ta’ reġjuni dgħajfa industrijalment u strutturalment;

I.   billi t-tnaqqis fid-disponibbiltà ta’ kreditu jillimita l-investimenti, u dan jostakola l-innovazzjoni kif ukoll l-adozzjoni ta’ teknoloġiji effiċjenti ġodda; Billi politika industrijali fl-Ewropa għalhekk teħtieġ arkitettura finanzjarja robusta li tippromwovi l-investimenti;

J.   billi l-kundizzjonijiet ta’ finanzjament fin-Nofsinhar tal-Ewropa huma aktar riġidi u b’hekk jinħtieġu soluzzjonijiet ta’ finanzjament imfassla apposta;

K. billi l-Istati Membri għandhom jiġu ggwidati minn metodi ta’ ristrutturar industrijali li taw prova ta' suċċess fl-Ewropa u f’pajjiżi oħra fid-dinja;

L.  billi l-Kummissjoni rrimarkat li l-industriji tal-UE jistgħu jiksbu lura l-attrattiva tagħhom minħabba t-tnaqqis mistenni fid-differenzjali tal-pagi globali;

M. billi l-ħolqien ta’ kundizzjonijiet ġenerali aħjar għal politika industrijali Ewropea jfisser it-twettiq u l-funzjonament xieraq tas-suq intern tal-UE fi ħdan ekonomija tas-suq soċjali;

N. billi l-ewwel prijorità tal-Ewropa għandha tkun li ssalvagwardja s-setturi tal-manifattura u n-know-how, filwaqt li l-industrija tiġi megħjuna terġa' tikseb il-kompetittiva tagħha f'livell dinji;

O. billi l-ispejjeż tal-enerġija għall-industrija u d-differenzi li qed jiżdiedu tal-prezzijiet tal-enerġija bejn l-Ewropa u l-pajjiżi industrijalizzati l-oħra (b’mod partikolari l-Istati Uniti) se jkollhom rwol ikbar jekk it-tendenzi attwali ma jiġux indirizzati b'mod adegwat;

P.  billi fid-dawl tal-isfidi globali huwa essenzjali li l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u r-riżorsi tkun fil-bażi tat-tiġdid industrijali Ewropew jekk l-industrija Ewropea għandha l-ħsieb li żżomm il-kompetittività tagħha fil-futur;

Q. billi l-UE teħtieġ approċċ ta’ politika industrijali li jgħaqqad flimkien il-kompetittività, is-sostenibbiltà u xogħol deċenti sabiex jiġu indirizzati l-isfidi kbar tas-soċjetà;

R.  billi huwa meħtieġ li tiġi żgurata l-konsistenza tal-politika tal-enerġija, tal-klima, dik ambjentali, industrijali u kummerċjali tal-UE sabiex jinsab bilanċ bejn l-objettivi tal-politika tal-klima u tal-protezzjoni tal-ambjent u l-objettivi tar-RISE;

S.  billi fl-aħħar għexieren ta’ snin il-produttività tax-xogħol żviluppat b’mod ħafna aktar mgħaġġel mill-produttività tar-riżorsi, filwaqt li l-istimi juru li x-xogħol jirrappreżenta inqas minn 20 % tal-ispejjeż ta' produzzjoni, waqt li r-riżorsi jirrappreżentaw 40 %;

T.  billi l-UE għandha fi ħdanha kapaċità ta’ innovazzjoni enormi b’sitt Stati Membri tal-UE fost l-ewwel 10 mill-50 pajjiż l-aktar innovattivi fid-dinja;

U. billi l-politika industrijali għandha dimensjoni soċjali qawwija li taffettwa l-livelli kollha tas-soċjetà;

V. billi politika industrijali Ewropea teħtieġ forza tax-xogħol b’saħħitha, filwaqt li bħala medja 7 % biss tal-forza tax-xogħol b’ħiliet baxxi ġiet imħarrġa;

Strateġija ta’ ‘Qawmien mill-Ġdid tal-Industrija għal Ewropa Sostenibbli’ (RISE): prinċipji, objettivi u governanza

1.  Jilqa’ l-enfasi tal-Kummissjoni fuq il-politika industrijali (PI), peress li tali enfasi hija essenzjali għall-iżvilupp ekonomiku u l-kompetittività, u tiżgura prosperità fuq terminu ta' żmien twil, filwaqt li ssolvi l-problema tal-qgħad, meta jitqies li l-industrija toħloq impjieg wieħed minn kull erbgħa, u tipprovdi impjieg għal madwar 34 miljun ruħ; jissottolinja l-fatt li l-PI għandha tindirizza d-dgħufijiet komparattivi fl-ekonomija tal-UE, sew jekk huma nuqqas ta' investiment fir-R&Ż, l-iżvilupp ta' prezzijiet tal-enerġija, burokrazija żejda jew diffikultà fl-aċċess għall-finanzi; jinnota li l-industrija hija responsabbli għal 80 % tan-nefqa fil-qasam tar-R&Ż u li kważi 75 % tal-esportazzjonijiet Ewropej jikkonsistu f'merkanzija industrijali; jenfasizza li l-industrija hija responsabbli għal parti kbira mill-ħolqien ta' valur fl-ekonomija, filwaqt li kull impjieg fl-industrija joħloq madwar żewġ impjiegi addizzjonali fis-setturi tal-provvista u s-servizzi;

2.  Jenfasizza li l-qawwa u l-importanza industrijali futuri tal-Unjoni Ewropea jinsabu fil-Qawmien mill-Ġdid ta' strateġija tal-Industrija għal Ewropa Sostenibbli (RISE) li tfittex innovazzjoni teknoloġika, kummerċjali, finanzjarja, ambjentali u soċjali favur it-tielet rivoluzzjoni industrijali li tinkludi strateġija ta' effiċjenza li terġa' tindustrijalizza l-Ewropa, isaħħaħ l-industrija Ewropea b'mod globali u taġixxi bħala rispons għall-isfidi soċjali li qed jiżdiedu; jargumenta li l-istrateġija RISE tista’ toħloq swieq ġodda, inter alia għal prodotti u servizzi ġodda u innovattivi, mudelli kummerċjali u imprendituri u intrapriżi kreattivi, impjiegi ġodda u xogħol deċenti, u b’hekk iġġib magħha tiġdid industrijali b’dinamiżmu ekonomiku, fiduċja u kompetittività; jemmen li waħda mill-prijoritajiet prinċipali hija li jinżammu setturi tal-produzzjoni b'saħħitjom u n-know-ħow u li s-swieq miftuħa, id-disponibilità ta' enerġija u materja prima kif ukoll l-innovazzjoni, l-enerġija u l-effiċjenza fl-enerġija u l-effiċjenza fir-riżorsi huma pilastri ewlenin ta’ tali strateġija għall-kompetittività; jinnota li infrastruttura affidabbli orjentata lejn il-futur għat-trasport, il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija kif ukoll it-telekomunikazzjonijiet huma wkoll ta’ importanza kbira;

3.  Iqis li l-istrateġija RISE trid tkun integrata f’ekonomija ekoloġika u ekonomija soċjali tas-suq f'konformità mal-prinċipji tal-imprenditorija, il-kompetizzjoni ġusta, il-mira fuq żmien twil ta' internalizzazzjoni tal-esternalitajiet, politiki finanzjarji sodi u regolamenti ta' qafas ekonomiċi b’kuxjenza ambjentali; isostni li l-politika industrijali għandha tkun koerenti ma' viżjoni ggwidata mill-innovazzjoni, is-sostenibilità u l-kompetittività, li jsaħħaħ is-setturi tal-manifattura u n-know-how kif ukoll l-ekonomija ċirkolari; jinnota r-rwol kruċjali li għandhom l-industrija u l-kumpaniji bħala promoturi tas-sostenibilità kif ukoll l-importanza tat-trasparenza fil-katini tal-provvista;

4.  Jenfasizza li l-istrateġija RISE teħtieġ aġenda għal żmien qasir sabiex issalvagwrdja l-bażi tal-manifattura u n-know-how, biex jiġu indirizzati l-isfidi urġenti f'uħud mis-setturi (bħall-kapaċità żejda ta’ produzzjoni, ir-ristrutturar u l-kompetizzjoni inġusta) kif ukoll pjan direzzjonali u qafas fuq terminu twil ibbażat fuq approċċ b'objettivi u miri ċari u stabbli, indikaturi bbażati fuq ix-xjenza u approċċ ta' ekonomija b'ċiklu tal-ħajja u ċirkolari li joħloq u jipprovdi inċentivi biex l-investimenti jiġu diretti lejn il-kreattività, il-ħiliet, l-innovazzjoni, it-teknoloġiji ġodda, u jippromwovi l-modernizzazzjoni, is-sostenibilità u l-kompetittività tal-bażi industrijali tal-Ewropa, permezz ta’ politika konxja mill-katina tal-valur li tkopri intrapriżi ta' kull daqs, tagħti attenzjoni dovuta lill-industriji bażiċi u twassal għaż-żamma tal-katina ta' produzzjoni fl-Ewropa; iqis li tali modernizzazzjoni għandha tinbena fuq iż-żewġ industriji ewlenin u setturi ġodda tal-industrija u li għandha tkun indirizzata lejn it-tkabbir f'konformità ma' prinċipji ta' żvilupp sostenibbli;

5.  Jenfasizza li l-politika industrijali tinkorpora l-oqsma kollha tal-politika li għandhom impatt fuq l-industrija; jirrikonoxxi li l-PI għandha tindirizza l-isfidi kbar tas-soċjetà u tal-ambjent stabbiliti fl-istrateġija u l-għanijiet tal-Ewropa 2020, kif ukoll il-miri, inklużi l-objettivi futuri dwar l-enerġija, ir-riżorsi, l-impjiegi u l-klima, u għandha tiġi integrata b’mod effettiv fil-proċess tas-Semestru Ewropew u l-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma, sabiex jiġu stabbiliti l-prekundizzjonijiet meħtieġa għall-investiment u jinħolqu impjiegi tajba, b’mod partikolari għaż-żgħażagħ; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-komunikazzjoni tagħha dwar l-impenji tagħha favur il-PI sabiex terġa’ tiġi stabbilita l-fiduċja tal-investituri, tal-ħaddiema u taċ-ċittadini fl-azzjoni Ewropea;

6.  Jinnota li s-sehem tal-industrija Ewropea fil-prodott domestiku gross Ewropew aggregat (PDG) niżel minn 20 % għal 15 % fi 15-il sena;

7.  Jemmen li l-istrateġija RISE trid tkompli ssegwi miri industrijali ambizzjużi u realistiċi; jinnota li l-mira ewlenija ta’ 20 % tkun teħtieġ li mill-anqas jinħolqu 400 000 impjieg industrijali ġdid kull sena; jappoġġja bil-qawwa l-mira ta’ 20 % u jipproponi li għandha titqies bħala objettiv direzzjonali allinjat mal-objettivi 20/20/20 tal-UE;

8.  Jemmen li dawn il-miri għandhom jirriflettu r-realtajiet industrijali ġodda bħall-integrazzjoni tal-manifattura u s-servizzi (manu-services) kif ukoll spostament lejn ekonomija mmexxija mid-dejta u lejn produzzjoni b’valur miżjud; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tivvaluta u tissostanzja x-xogħol tagħha fuq il-miri u tifformula mill-ġdid il-klassifikazzjoni tas-setturi industrijali;

9.  Jenfasizza li l-attivitajiet tas-setturi industrijali jagħmluha possibbli li l-kriżi tiġi superata, mhux l-inqas billi l-ekonomija tas-servizzi fil-periferija tissaħħaħ;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tirrispetta l-impenn tagħha li tipproduċi indikaturi għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-proċess ta’ riindustrijalizzazzjoni; jenfasizza li dawn l-indikaturi għandhom mhux biss ikunu kwantitattivi iżda wkoll kwalitattivi, sabiex jiġi żgurat li dan il-proċess ikun sostenibbli u kompatibbli mal-protezzjoni tal-ambjent;

11. Jistenna li, b'implimentazzjoni xierqa, l-istrateġija RISE tkun tista' tagħti ħajja ġdida lill-industrija u terġa' ġġib il-manifattura lura fl-UE, filwaqt li tagħti attenzjoni lill-immaniġġjar tal-katina tal-provvista u wkoll tikkunsidra kulturi u domandi speċifiċi ta' manifattura reġjonali u lokali, filwaqt li ssaħħaħ setturi emerġenti importanti neċessarji għal ekonomija u soċjetà sostenibbli;

12. Jenfasizza li l-istrateġija RISE tirnexxi biss jekk tkun sostnuta minn qafas makroekonomiku adegwat, ċar u prevedibbli, billi jiġu evitati politiki konfliġġenti, u mir-riżorsi baġitarji meħtieġa sabiex jiġi sfruttat l-investiment pubbliku u privat u tiġi promosa l-kompetittività globali tal-UE; jiddispjaċih li l-politika makroekonomika dominanti attwali fl-UE ma tipprovdix aċċess adegwat għal kapital għal investiment u innovazzjoni, speċjalment għall-SMEs, u għalhekk tmur kontra PI; jitlob, f’dan il-kuntest, strateġija ta’ tkabbir intelliġenti u inklużiva Ewropea u jiddeplora t-tnaqqis li għamel il-Kunsill fl-intestatura 1A tal-Qafas Finanzjarji Pluriennali (QFP), b’mod partikolari fl-Orizzont 2020, COSME u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa; jistieden lill-Istati Membri jsaħħu b’mod sostanzjali s-setgħa finanzjarja ta’ dawk il-programmi;

13. Jenfasizza li l-ħolqien ta’ riżorsi proprji għall-baġit Ewropew jista' jkollu effett pożittiv fuq ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa;

14. Jenfassiza li l-PI tal-UE għandha tkun definita b’mod ċar, meta jitqies li bosta prattiki u xejriet differenti attwalment qed jiddominaw il-qasam tal-PI fi ħdan l-UE u fl-Istati Membri;

15. Ifaħħar l-approċċ trasversali tal-Kummissjoni lejn il-PI u jenfasizza l-importanza ta' approċċ ħolistiku li jkun kemm koerenti kif ukoll ikkoordinat f'setturi fejn l-oqsma kollha l-oħra tal-politika (bħall-kompetizzjoni, il-kummerċ, l-enerġija, l-ambjent, l-innovazzjoni, il-fondi strutturali, is-Suq Uniku eċċ.) jikkunsidraw l-għanijiet tal-istrateġija RISE; ifakkar, f’dan ir-rigward, il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA), li tagħti prova li azzjoni b'suċċess, integrata u innovattiva hija possibbli fil-qasam tal-PI, u li tiġġenera t-tkabbir u l-impjiegi, tippromwovi l-integrazzjoni tagħha stess u hija ta' natura li tippromwovi s-sħubija soċjali; isostni li l-istrateġija RISE għandha tkun ibbażata fuq kunċett tal-PI orizzontali pjuttost milli vertikali; jemmen li, filwaqt li tingħata l-attenzjoni dovuta lill-industriji bażiċi, miżuri settorjali għandhom jappoġġjaw il-katini tal-valuri u r-raggruppamenti ta’ attivitajiet b’potenzjal ta’ tkabbir għoli u għandhom ikunu konnessi ma' speċjalizzazzjoni settorjali li tippromwovi teknoloġija għolja u strateġiji b'valur għoli miżjud kif ukoll l-innovazzjoni, il-ħiliet, l-intraprenditorija, l-impjiegi u l-kreattività; jinnota, f'dan ir-rigward, li l-istrateġiji settorjali fl-industriji tal-vetturi bil-mutur (Cars 2020) u l-azzar (pjan ta’ azzjoni għall-azzar) u jitlob lill-Kummissjoni tadotta miżuri adattati biex jiġu implimentati l-istrateġiji; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiffukaw suffiċjentement fuq setturi li għandhom know-how robust u grad għoli ta’ investiment fir-R&Ż u fil-ħolqien ta’ valur miżjud inkluża l-innovazzjoni tal-proċess;

16. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tiffoka fuq il-valur miżjud tal-produzzjoni industrijali Ewropea fil-katini tal-produzzjoni dinjin fuq bażi ta' settur b'settur, biex tiddetermina kemm huma b'saħħithom l-għeruq tal-industriji differenti f’diversi Stati Membri u tistabbilixxi b’mod aktar effettiv strateġija komuni biex tiddefendi l-interessi industrijali Ewropej;

17. Huwa tal-fehma li l-UE teħtieġ taħlita intelliġenti ta' industrija privata u istituzzjonijiet pubbliċi biex tissaħħaħ il-formazzjoni ta’ katini ta’ valur miżjud fl-UE;

18. Jenfasizza li l-politika ta’ koeżjoni futura se tkun waħda mill-politiki ewlenin tal-UE li jrawmu l-innovazzjoni industrijali permezz ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti bħala respons għall-isfidi marbutin mal-enerġija sostenibbli, it-tibdil fil-klima u l-użu effiċjenti tar-riżorsi kemm materjali kif ukoll umani; huwa tal-fehma, għaldaqstant, li l-appoġġ mill-politika ta’ koeżjoni futura u l-fondi strutturali u ta’ investiment Ewropej huwa ta’ importanza ċentrali għar-riindustrijalizzazzjoni tal-UE u r-reġjuni tagħha permezz ta’ politika industrijali ġenwinament moderna – inklużiva, sostenibbli, effiċjenti fl-enerġija u kompetittiva ħafna; jitlob li jkun hemm koordinament u sinerġiji aħjar bejn il-politika ta' koeżjoni u l-programmi tal-Orizzont 2020 sabiex jitwaqqfu inkubaturi reġjonali ta' innovazzjoni u tkun massimizzata l-innovazzjoni fil-livell reġjonali;

19. Jaqbel mal-Kummissjoni li l-PI jrid ikollha struttura ta’ governanza effettiva u integrata li tinkludi s-sorveljanza tal-attivitajiet; ifakkar ir-rakkomandazzjoni tal-PE fir-rapport Lange dwar l-industrija biex tiġi stabbilita task force permanenti tal-Kummissjoni dwar il-PI magħmula mid-direttorati ġenerali relevanti li tikkunsidra l-input tal-partijiet interessati u tikkoordina u tissorvelja l-implimentazzjoni; jenfasizza li l-Parlament għandu jkun regolarment infurmat dwar l-iżviluppi tal-PI u jitlob lill-Kummissjoni biex kull sena tirrapporta lill-Parlament dwar il-progress tal-istrateġija RISE u safejn l-ambizzjonijiet tagħha qed jintlaħqu bl-għodod disponibbli; jipproponi li t-task forces għal-linji ta' azzjoni ta' prijorità wkoll jippubblikaw rapport annwali; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tistudja u tidentifika l-kapaċità żejda u l-isfidi ta' ristrutturar li l-industrija Ewropea u setturi partikolari jiffaċċaw bil-għan li jitfasslu soluzzjonijiet fuq perjodu qasir u jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja kwalunkwe delokalizzazzjoni barra l-pajjiż tal-manifattura Ewropea; jenfasizza li l-istrateġija RISE teħtieġ alleanza ta’ u sħubija ma’ partijiet interessati mill-industrija minn setturi differenti (inklużi l-SMEs), mit-trejdjunjins, minn fost l-akkademiċi u mis-soċjetà ċivili, bħal gwardjani tal-konsumaturi u organizzazzjonijiet mhux governattivi; jitlob lill-Kummissjoni tagħmel użu sħiħ tal-Artikolu 173(2) tat-Trattat biex tressaq ’il quddiem l-istrateġija RISE u tqassam ir-riżorsi tagħha b'mod aktar effettiv; jidika l-importanza li jitjieb il-mod li bih l-Unjoni tikkomunika l-PI tagħha lill-pubbliku u b'mod partikolari liż-żgħażagħ sabiex tkun promossa l-importanza tal-industrija Ewropea, l-impjiegi tagħha u l-għarfien tagħha;

20. Isostni li l-istrateġija RISE għandha tkun immirata lejn il-ħolqien ta' ambjent attraenti u kompetittiv fl-Ewropa li jagħti bidu għall-flussi ta' investiment fl-UE kollha u r-reġjuni tagħha, speċjalment fin-Nofsinhar tal-Ewropa, sabiex issaħħaħ mill-ġdid it-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' sepċjalizzazzjonijiet intelliġenti u l-formazzjoni ta' raggruppamenti, inklużi raggruppamenti transnazzjonali u reġjonali kif ukoll netwerks kummerċjali bħal dawn;

21. Ifaħħar il-ħidma tal-Viċi President Tajani fil-koordinazzjoni aktar mill-qrib tal-PI mal-Kunsill tal-Kompetittività; jirrikonoxxi li PI għal strateġija RISE għandha tifforma bażi komuni għall-UE iżda jenfasizza li għandha tikkunsidra ċ-ċirkostanzi nazzjonali u reġjonali differenti u tkun ikkoordinata mal-PI tal-Istati Membri; jappoġġja l-idea ta' Kunsill tal-Kompetittività aktar b'saħħtu li, f'koordinazzjoni mal-Kummissjoni, jikkontribwixxi għall-koordinazzjoni vertikali tal-politiki fuq livell Ewropew, reġjonali u tal-Istati Membri; josserva, fost l-oħrajn, li regolamentazzjoni intelliġenti u burokrazija mnaqqsa huma prekundizzjonijiet essenzjali għat-tkabbir industrijali;

22. Jemmen li l-livelli territorjali differenti għandhom ikunu involuti b'mod sħiħ u jaġixxu b’mod ikkoordinat fil-proċess ta' industrijalizzazzjoni mill-ġdid, fl-identifikazzjoni tal-prijoritajiet, il-potenzjal u l-qawwiet għall-industrija fit-territorji tagħhom kif ukoll fl-istimolu tal-iżvilupp tal-SMEs; jirrimarka li l-SMEs huma l-aktar vittmi tal-kriżi li ntlaqtu ħażin, anki jekk dawn huma ta' valur minħabba li għandhom id-daqs u r-reattività suffiċjenti biex jindirizzaw il-bidliet; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintroduċu programmi speċifiċi ta’ appoġġ u għajnuna għall-SMEs u jgħinu lill-SMEs isiru l-industriji futuri fl-oqsma tagħhom; jilqa’ l-ħidma mwettqa mill-Kumitat tar-Reġjuni kif ukoll il-ħidma tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti għas-simplifikazzjoni tal-finanzjament mill-UE lejn l-objettivi ta’ Ewropa 2020;

23. Jistieden lill-Istati Membri, fil-każ ta’ bidliet eventwali fit-Trattati, biex iwaqqfu politika industrijali komuni b’ambizzjoni u b’mezzi komparabbli għall-Politika Agrikola Komuni, li tkun tinkludi djalogu ġenwin nazzjonali biex jaqsmu strateġija komuni permezz ta’ riżorsi finanzjarji sostanzjali u għodod finanzjarji u regolatorji simili għal dawk tal-oqsma kummerċjali ewlenin oħra li jinkludu, pereżempju, għodda monetarja jew regoli dwar l-għajnuniet statali mfassla għall-ħtiġijiet tal-industrija tagħna, filwaqt li jibqgħu fid-dritt internazzjonali.

24. Jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni tinteressa ruħha fil-produtturi, b'mod partikolari dawk industrijali, u mhux biss fil-konsumaturi;

25. Jiddeplora l-assenza mill-proposta tal-Kummissjoni ta’ kwalunkwe miżura kontra d-dumping tal-pagi u d-dumping soċjali u dwar il-parteċipazzjoni tal-impjegati u r-ristrutturar;

Offensiva favur l-Innovazzjoni, l-Effiċjenza u t-Teknoloġija Sostenibbli

26. Jenfasizza l-fatt li strateġija għall-innovazzjoni, l-effiċjenza u t-teknoloġija ġdida, inkluża t-teknoloġija għas-sostennibbiltà, flimkien mal-mudelli kummerċjali ġodda, il-kreattività u l-manifattura avvanzata għandhom il-potenzjal li jiġġeneraw mill-ġdid u jimmodernizzaw il-bażi industrijali tal-UE, billi jżidu l-kompetittività prinċipali reġjonali u globali; jemmen li jeħtieġ li tiġi promossa l-innovazzjoni fil-kamp kollu, meta jitqiesu l-partijiet interessati kollha li jvarjaw minn innovazzjoni shop-floor u innovazzjoni mhux teknika għal R&Ż ta’ teknoloġija avvanzata fil-laboratorji tar-riċerka; josserva, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-involviment tal-impjegati b'mod proattiv fil-proċess ta' innovazzjoni li jistimula kumpaniji innovattivi li huma l-mexxejja f'termini ekonomiċi, soċjali u ambjentali; jenfasizza l-ħtieġa tal-ħolqien ta' ambjent favorevoli u jqis li huwa fundamentali li jiġu żgurati kundizzjonijiet li fl-ambitu tagħhom in-negozji jistgħu joperaw u jkunu kompetittivi; iqis li huwa meħtieġ li tissaħħaħ il-bażi tal-għarfien tal-Ewropa, titnaqqas il-frammentazzjoni billi tiġi promossa l-eċċellenza fix-xjenza u l-edukazzjoni, jinħolqu kundizzjonijiet għat-trasformazzjoni ta’ ideat tajbin fi prodotti kummerċjabbli u jiżdied l-aċċess għall-finanzjament minn negozji innovattivi, jinħoloq ambjent favur l-innovazzjoni u jitneħħew l-inugwaljanzi soċjali u ġeografiċi billi jiġu reklamati l-benefiċċji ta’ innovazzjoni fl-Ewropa kollha; jenfassizza, f’dan il-kuntest, li għandu jiġi kkunsidrat b'mod partikolari r-rapport annwali tal-Kummissjoni dwar l-innovazzjoni (“Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Unjoni tal-Innovazzjoni tal-2013”), li juri kif l-innovazzjoni taffettwa t-titjib tal-kompetittività dejjiema u li jipprovdi valutazzjoni komparattiva tal-prestazzjoni tal-Istati Membri tal-UE fir-rigward tar-riċerka u l-innovazzjoni, u jindika s-saħħiet u d-dgħufijiet relattivi tas-sistemi tar-riċerka u l-innovazzjoni tagħhom;

27. Jemmen li l-fondi tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni għandhom jaġixxu bħala katalisti u għandhom jintużaw f’sinerġija ma’ diversi strumenti nazzjonali kif ukoll fondi Ewropej, nazzjonali u reġjonali; ifakkar il-mira tar-R&Ż ta’ 3 % b’żewġ terzi ġejjin mis-settur privat; jappoġġja l-istabbiliment ta’ sħubijiet pubbliċi-privati (PPPs) skont Orizzont 2020 u jistieden lill-Kummissjoni tiżgura effett ta’ lieva suffiċjenti għall-investiment mis-settur privat;

28. Jilqa’ l-parti ta’ 4 % mill-fondi li se jiġu implimentati permezz ta’ strument iddedikat għall-SMEs skont il-programm Orizzont 2020;

29. Jilqa’ l-enfasi tal-Kummissjoni fuq l-ekodisinn, ir-riċiklabbiltà bi speċifikazzjonijiet minn nieqa sa nieqa, il-kriterji ġodda ta’ sostenibbiltà għall-prodotti u l-metodi ta’ kostruzzjoni u l-effiċjenza fir-riżorsi fil-kunċett ta' ekonomija ċirkolari; jitlob li l-abbozz tal-leġiżlazzjonijiet u l-istudji dwar l-użu effiċjenti ta’ riżorsi jqisu l-vijabilità ta’ dan tal-aħħar skont il-kriterji ta’ effiċjenza, profittabilità u effetti fit-tul; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi aktar il-mentalità li tqis “iċ-ċiklu tal-ħajja” permezz tal-politika integrata dwar il-prodotti (IPP) li tikunsidra ċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ tal-prodott (l-approċċ minn nieqa sa nieqa);

30. Jilqa’ l-linji ta’ azzjoni tal-Kummissjoni kif ukoll il-PPPs possibbli; madankollu, jinsab imħasseb li l-iżviluppi ta' big data u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni mhumiex inklużi b'mod adegwat; jistieden lill-Kummissjoni tintegra dawn l-iżviluppi b'mod xieraq; iqis li s-servizzi broadband huma importanti għall-iżvilupp tal-industrija tal-UE u jistgħu jikkontribwixxu għat-tkabbir ekonomiku tal-UE u fl-impjiegi, u għalhekk il-promozzjoni tal-investiment fil-faċilitajiet ta' broadband sabiex jintlaħqu netwerks ta' broadband u fibra ta' kapaċità għolja fin-netwerks ta' aċċess għandha tkompli tkun waħda mill-prijoritajiet tal-UE; jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja l-formazzjoni ta' raggruppamenti minn naħa għall-oħra tal-linji ta' azzjoni, filwaqt li tippromwovi s-sinerġiji u l-effetti konsekwenzjali bejniethom;

31. Jenfasizza r-rwol ewlieni tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni fit-tranżizzjoni għal ekonomija sostenibbli, li tinvolvi aspetti bħal dematerjalizzazzjoni, ekosorveljanza, effiċjenza fit-trasport u l-loġistika, servizzi–e u l-kura tas-saħħa; jilqa’ l-Istrateġija Industrijali Ġdida Ewropea għall-Elettronika li għandha l-għan li tirdoppja l-produzzjonijiet taċ-ċippi elettroniċi tal-UE għal 20 % tal-produzzjoni globali; jinsisti li ssir iżjed promozzjoni tal-użu tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni f'setturi industrijali tradizzjonali u l-iżvilupp ta' prodotti u servizzi diġitali ġodda li jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi ta' żvilupp sostenibbli;

32. Jilqa’ l-linja ta’ azzjoni dwar il-manifattura avvanzata; jemmen li din tibbenefika minn PPPs bħal SPIRE; jemmen li t-tnedija ta’ Komunità dwar l-Għarfien u l-Innovazzjoni sal-2016 fil-qasam tal-manifattura ta’ valur miżjud hija prijorità; jistieden lill-Kummissjoni tintegra l-esperjenzi tal-EPEC (iċ-Ċentru Ewropew ta’ Konsulenza Esperta fuq il-PPPs tal-BEI) fil-PPPs li ġejjin; iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħloq ukoll sinerġiji fil-manifattura avvanzata bejn Stati Membri u istituzzjonijiet industrijali u tar-riċerka; jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra safejn in-Netwerk Nazzjonali għall-Innovazzjoni fil-Manifuttura tal-Istati Uniti jista’ jservi bħala mudell;

33. Jilqa' l-linja ta' azzjoni dwar il-grilji intelliġenti u jemmen li din tibbenefika mill-estensjoni fl-iskop tagħha u jiżdiedu aktar proposti; jirrakkomanda li xogħolha għandu wkoll jinkludi l-aspetti ta’ infrastruttura adegwata tal-enerġija, ħażna u kapaċità ta' riżerva tal-enerġija msemmijin mill-Kummissjoni, bħal grilja tal-elettriku b’effiċjenza għolja b’interkonnetturi li tgħin fit-tlestija tas-suq intern għall-enerġija u kapaċi timmaniġġja sorsi ta’ enerġija rinnovabbli bħal enerġija mir-riħ kif ukoll infrastruttura diġitali ta’ teknoloġija avvanzata;

34. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi politika ta' raggruppamenti u netwerk ta' raggruppamenti fil-forma ta' kooperazzjoni, b'mod partikolari fil-ktajjen tal-valur, bejn il-kumpaniji, il-fornituri, il-fornituri tas-servizzi, l-universitajiet u ċ-ċentri ta' riċerka konnessi li wkoll jistimulaw ħolqien organiku ta' ragguppamenti “minn isfel għal fuq” biex iwieġbu għall-ħtiġijiet tan-negozju u/jew tar-riċerka; jenfasizza l-importanza li jiġu stabbiliti raggruppamenti transnazzjonali, b'mod partikolari sabiex ikunu strutturalment integrati reġjuni aktar dgħajfa fil-katina tal-valur industrijali Ewropea, abbażi ta’ kompetizzjoni fl-Unjoni kollha sabiex tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi/reġjuni sottorappreżentati u tiżgura t-trasferiment tal-għarfien fil-komunitajiet tar-riċerka mill-Istati Membri kollha; jemmen li dan huwa aspett kruċjali li għandu jkun integrat fil-politiki industrijali reġjonali; josserva li l-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni partikolari biex tappoġġja raggruppamenti eżistenti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timplimenta raggruppamenti dwar l-effiċjenza tar-riżorsi permezz tal-Pjan ta’ Azzjoni ambjentali li jmiss għall-SMEs;

35. Jilqa’ l-istrateġija għal teknoloġiji abilitanti essenzjali fejn l-UE għandha l-potenzjal li tikseb vantaġġ kompetittiv qawwi u l-potenzjal li żżidu minħabba l-bażi ta’ riċerka b’saħħitha li għandha, però jemmen li hemm bżonn sforz akbar rigward l-isfruttament ta’ riżultati sabiex jitwassal dan il-vantaġġ; jappoġġja l-azzjonijiet proposti biex jittejbu l-koordinazzjoni u s-sinerġiji bejn il-politiki u l-istrumenti, inklużi l-Orizzont 2020, il-BEI, il-Fondi Strutturali tal-UE u fondi pubbliċi u privati oħra; jilqa’ l-inizjattivi li jsaħħu l-azzjonijiet speċifiċi għar-raggruppamenti relatati mal-KETs u ż-żieda fil-kooperazzjoni transreġjonali; jistieden lill-Kummissjoni tevita li tistabbilixxi għeluq għal konsorzji individwali jew kumpaniji individwali; josserva li l-iffinanzjar ta’ infrastruttura ta’ riċerka għandu jkun għall-benefiċċju u l-użu ta’ bosta atturi;

36. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ in-netwerks ta' komunikazzjoni fuq l-eżempju tal-proġetti tal-bliet intelliġenti, permezz ta' kooperazzjoni bejn ir-reġjuni, l-ibliet u żoni lokali, sabiex jamministraw is-servizzi komuni, jipproduċu u jikkunsmaw l-enerġija b'mod effiċjenti, filwaqt li jinċentivaw interventi ta’ kwalifikazzjoni mill-ġdid tal-enerġija li jippromwovu, pereżempju, il-kostruzzjoni ta' bini b' teknoloġija avvanzata u konsum baxx ta' enerġija;

37. Josserva l-orjentazzjoni predominanti ta’ “spinta teknoloġika” lejn il-programmi ta’ riċerka u innovazzjoni tal-Kummissjoni; jemmen li hemm bżonn ġenerali biex jissaħħu l-miżuri u l-attivitajiet ta’ domanda tas-suq li jkunu jistgħu b’mod effettiv idaħħlu s-soluzzjonijiet fis-swieq;

38. Jistieden lill-Kummissjoni tgħaqqad għodod ta’ politika mil-lat tal-provvista mal-lat tad-domanda permezz tal-ħolqien ta’ Sħubija għal Innovazzjoni (bħal bliet intelliġenti, it-tixjiħ attiv jew il-materja prima) u l-iżvilupp ta’ “suq pilota” bl-għan li ssir promozzjoni tal-adozzjoni ta’ prodotti u servizzi ġodda fis-suq li jissodisfaw il-bżonnijiet tas-soċjetà;

39. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija li tiżgura li l-Ewropa tiġbed talenti barranin filwaqt li fl-istess ħin iżżomm relazzjonijiet mal-ogħla talenti Ewropej; jenfasizza l-importanza tal-kollaborazzjoni mal-komunitajiet espatrijati mill-UE, filwaqt li jiġu mħeġġa jużaw l-għarfien u l-kuntatti tagħhom għal opportunitajiet ta’ negozju fl-UE;

40. Huwa tal-fehma li l-inċentiv ta’ forom ta’ turiżmu sostenibbli marbuta mal-konsum ta’ produzzjonijiet lokali jkun kapaċi jagħti spinta lill-irkupru ta’ attivitajiet agrikoli u artiġjanali kif ukoll it-tixrid ta’ intrapriżi żgħar fil-lokalitajiet u jista’ jservi ta’ mutur ekonomiku sinifikanti b’tali mod li jiffavorixxi l-irkupru ekonomiku, li fl-istess ħin jiżgura mmaniġġjar korrett tal-ambjent, protezzjoni tal-kulturi u salvagwardja tal-bniedem, il-prevenzjoni ta’ żbilanċi idroġeoloġiċi;

41. Iqis li x-xjenzi tal-ħajja huma settur strateġiku tal-Unjoni Ewropea minħabba l-potenzjal innovattiv tagħhom, ir-rwol tagħhom fil-produzzjoni industrijali Ewropea, l-importanza tagħhom f’termini ta’ impjiegi diretti u indiretti li joħolqu u l-abbiltà tagħhom għall-esportazzjoni ta’ prodotti barra l-UE;

42. Jemmen li sabiex tiżviluppa l-politika industrijali tagħha l-UE trid tagħmel għażliet politiċi u tikkonċentra l-isforzi tagħha fuq setturi strateġiċi li jindirizzaw l-isfidi soċjali filwaqt li jibnu fuq l-għarfien Ewropew; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għalhekk, tiżviluppa aġenda strateġika għall-industrija Ewropea tax-xjenzi tal-ħajja kif spjegat fil-komunikazzjoni tagħha intitolata “Industrija Ewropea Aktar B'saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku Aġġornament tal-Komunikazzjoni dwar il-Politika Industrijali”;

It-tlestija tas-suq intern u l-ftuħ ta’ swieq esterni għall-istrateġija RISE

43. Jenfasizza li s-Suq Uniku Ewropew għandu rwol ċentrali bħala s-suq lokali għall-industrija Ewropea u li hemm bżonn ta’ żvilupp ta’ strateġija fis-suq intern xprunata mid-domanda sabiex tippromwovi l-adozzjoni ta’ teknoloġiji ġodda, b’hekk tgħin fil-ħolqien ta’ swieq ġodda, mudelli ta’ negozji u setturi industrijali; jenfasizza li dan huwa partikolarment pertinenti waqt il-pubblikazzjoni tar-riżultati tar-R&Ż fis-swieq; jenfasizza li regoli u standards prevedibbli fis-suq intern – applikati b'mod effikaċi fl-Istati Membri – jgħinu biex jipprovdu lill-kumpaniji bi prospettiva stabbli; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jlestu b’urġenza s-suq uniku għall-prodotti, għall-enerġija, it-telekomunikazzjonijiet, it-trasport, il-prodotti ekoloġiċi (kif stabbilit mill-Kummissjoni fl-inizjattiva tagħha) u l-kapital ta’ riskju kif ukoll biex jiġi żgurat il-moviment ħieles tar-riċerkaturi, l-għarfien xjentifiku u t-teknoloġija; jirrimarka li n-nuqqas ta' tlestija tas-suq intern huwa ostaklu għat-tkabbir u jistieden lill-Kummissjoni twettaq studju biex tivvaluta l-impatt tal-kriżi fuq is-suq intern u tindirizza l-inugwaljanza tal-ispejjeż fl-UE li jistgħu jwasslu għal żvantaġġi għall-kumpaniji Ewropej meta mqabbla ma' kompetituri f'pajjiżi terzi; iwissi dwar il-periklu ta' tfixkil fil-kompetizzjoni bejn l-Istati Membri fi ħdan it-territorju tal-UE minħabba l-frammentazzjoni tas-suq intern; jitlob lill-UE tkompli ssaħħaħ il-kooperazzjoni tagħha fl-oqsma tal-liġi tax-xogħol u l-benefiċċji tat-taxxa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi l-użu tal-marka “Magħmul fl-Ewropa” biex issaħħaħ is-suq uniku u l-prodotti ta’ oriġini Ewropea;

44. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tiżviluppa pjan ta’ azzjoni orizzontali biex tagħti spinta lid-domanda għal prodotti u servizzi innovattivi; jistieden lill-Kummissjoni tippersisti fl-istudju tal-ħajja tal-prodotti sa mill-fażi ta' materja prima sal-fażi ta' riċiklaġġ, bil-għan li tavvanza 'l quddiem u tistabbilixxi parametri referenzjarji ta’ effiċjenza għall-prodotti li jqisu l-benefiċċji meta mqabbla mal-ispejjeż u l-potenzjal ta' innovazzjoni;

45. Jenfasizza li l-akkwist pubbliku għandu jixpruna l-innovazzjoni; jirrimarka li l-akkwist pubbliku huwa parti integrali tal-politika industrijali tas-sħab fil-kummerċ tal-Unjoni Ewropea; jemmen li l-linji gwida tal-għajnuna mill-istat għandu jkollhom l-għan li jagħtu spinta lill-kompetittività industrijali tal-UE anke b'kont meħud tal-aħjar prattiki u eżempji tajba mis-sħab fil-kummerċ tal-UE, jippromwovu l-kooperazzjoni Ewropea u jkunu miftuħa għall-miżuri politiki li jtejbu l-innovazzjoni; jemmen li l-istandardizzazzjoni u l-ekotikkettar, kif ukoll ir-responsabbiltà soċjali tal-kumpaniji, inkluż għall-oġġetti importati, għandhom rwol importanti biex jagħtu spinta fl-adozzjoni ta’ teknoloġiji ġodda; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tipprijoritizza attivitajiet li jappoġġjaw l-istandardizzazzjoni u l-interoperabiltà għall-prodotti emerġenti ġodda, servizzi u teknoloġiji bħala pilastru għall-kompetizzjoni interna Ewropea u opportunitajiet ta’ kummerċ internazzjonali;

46. Jirrikonoxxi li s-sorveljanza tas-suq hija pilastru kruċjali biex is-sigurtà u l-kwalità jkunu żgurati fi ħdan is-suq intern; jilqa’ l-pakkett propost mill-Kummissjoni dwar is-sigurtà tal-prodotti u s-sorveljanza tas-swieq, billi jenfasizza l-importanza li jista’ jkollha l-indikazzjoni tal-oriġini, mhux biss għall-konsumaturi, imma wkoll fl-għan ta' politika kummerċjali, interna u esterna, aktar trasparenti; jistieden lill-Kummissjoni tisfrutta s-saħħa u l-effikaċja tal-internet fil-ħidma tagħha dwar is-sorveljanza tas-suq, billi tippermetti lin-nies jipparteċipaw billi jipprovdu rispons ikkwalifikat dwar il-prodotti; jenfasizza, f’dan ir-rigward, l-importanza tal-protezzjoni tal-konsumatur li tiffunzjona sew fl-Unjoni Ewropea;

47. Jenfasizza li t-tlestija tas-suq uniku diġitali hija element importanti fl-istrateġija industrijali tal-UE; itenni l-importanza għall-SMEs li jiddiġitalizzaw is-suq intern u l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku fis-suq intern; jemmen li s-suq diġitali u t-teknoloġiji ġodda tal-informazzjoni joffru opportunità ta’ żvilupp industrijali li għad irid jiġi sfruttat bis-sħiħ u li l-Ewropa għandha għarfien qawwi tiegħu; jenfasizza l-ħtieġa kbira tal-adattament tal-politika ta’ standardizzazzjoni tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni tal-UE mal-iżviluppi tas-suq u tal-politika, li se jwasslu għall-kisba tal-għanijiet tal-politika Ewropea li teħtieġ l-interoperabilità bħan-negozju elettroniku, il-kummerċ elettroniku, it-trasport elettroniku ta' merkanzija u s-sistemi intelliġenti tat-trasport, eċċ.;

48. Jenfasizza li t-tlestija tas-suq uniku diġitali għandu jkun element importanti fl-istrateġija industrijali tal-UE; jenfasizza li għandu jiġi applikat qafas regolatorju ekwivalenti lis-swieq online u offline sabiex tkun żgurata l-kompetizzjoni ġusta u l-protezzjoni tal-konsumaturi;

49. Jilqa' r-rikonoxximent mill-Kummissjoni Ewropea ta’ definizzjoni tal-industriji kulturali u kreattivi ta’ kwalità għolja bħala settur ekonomiku li jkopri s-sezzjonijiet tas-swieq għal prodotti u servizzi ta’ kwalità għolja u jirrifletti l-karatteristiċi speċifiċi bħad-dimensjoni kulturali u ta' kreattività tal-prodott jew tas-servizz, il-prestiġju tal-prodott, il-proprjetà intellettwali, il-kwalità tal-manifattura, id-disinn u l-innovazzjoni, u l-mod li bih il-prodotti u s-servizzi huma kkumerċjalizzati jew irreklamati; jistieden lill-Kummissjoni tagħraf in-natura speċifika ta’ eċċellenza tal-professjonijiet fi ħdan l-industriji Ewropej, li jammontaw għal numru sostanzjali ta’ impjiegi fl-Ewropa u li huma bbażati fuq erba’ kriterji: il-kreattivita, l-eċċellenza, l-għarfien espert u t-tagħlim matul il-karriera;

50. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tappoġġja l-kompetittività tas-settur ta’ kwalità għolja, li jammonta għal 3 % tal-PDG fl-UE u aktar minn 1.5 miljun impjieg dirett u indirett u jistedinha biex timplimenta miżuri li jindirizzaw ir-riskju ta’ nuqqas ta’ ħiliet fis-settur sabiex jitħarsu l-metodi tal-produzzjoni u l-għarfien espert li huma speċifikament Ewropej;

51. Josserva li l-industrija tal-azzar Ewropea taħdem b’50 % tal-kapaċità tagħha u li l-produzzjoni Ewropea tal-azzar waqgħet b’25 % mill-2008;

52. Josserva li s-settur Ewropew tal-karozzi, li fl-2007 pproduċa 16-il miljun karozza, mhux se jirnexxilu jipproduċi 12-il miljun karozza fl-2013;

53. Iqis li, meta titqies il-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali ta' bħalissa, l-investiment pubbliku u privat huwa essenzjali bħala parti mill-istrateġija ġenerali għat-tkabbir sostenibbli; jappoġġja, f'dan is-sens, ir-riforma globali fir-reġim tal-assistenza statali, permezz tal-applikazzjoni ta' approċċ b'bażijiet aktar soċjali u ekonomiċi u permezz ta' flessibilità akbar tar-regoli ta' kompetizzjoni kif stabbilit fl-Artikoli 101 u 102 tat-TFUE; itenni l-importanza li jittieħed akkont akbar tal-kwalità u tal-effikaċja tan-nefqa pubblika.

54. Jenfasizza li l-politika industrijali għandha tagħmel użu sħiħ mill-istrumenti tal-politika tal-kompetizzjoni sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni u jitrawmu swieq kompetittivi;

55. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tevalwa safejn ir-rifjut minn grupp li jopera globalment li jċedi sit li ddeċieda li jagħlaq lil grupp potenzjali ieħor jew entità pubblika għal użu pubbliku temporanju, huwa f’konformità mal-liġi tal-kompetizzjoni Ewropea;

56. Jieħu nota tal-investigazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-riforma tas-suq intern għall-prodotti industrijali; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li dawn l-istandards relevanti jkunu kompatibbli mas-suq;

57. Jirrikonoxxi l-kampanja tal-Kummissjoni dwar regolamentazzjoni intelliġenti mfassla biex tnaqqas il-piżijiet lill-industrija mingħajr ma xxekkel l-effikaċja tal-leġiżlazzjoni, li tinkludi l-valutazzjonijiet tal-impatti, il-verifika tal-kompetittività, il-kontrolli tal-adegwatezza u t-test tal-intrapriżi żgħar u medji, b'mod partikolari fir-rigward tal-intrapriżi mikro u l-intrapriżi żgħar u medji, u jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' stabbiltà regolatorja sabiex tinkoraġixxi l-investiment; jemmen li piż burokratiku u politiki konfliġġenti huma ħafna drabi barriera biex tittejjeb il-kompetittività tal-kumpaniji industrijali u jqis li x-xogħol biex jitnaqqsu dawn il-piżijiet għandu jkun ta' prijorità fuq l-aġenda politka, u jistenna bil-ħerqa proposti mill-Kummissjoni dwar dan is-suġġett b'objettivi konkreti; jappoġġja l-koerenza regolatorja, l-approċċ regolatorju trasversali u l-prijoritizzazzjoni kif ukoll it-titjib fil-verifika tal-kompetittività li għandu jkun parti integrali u obbligatorja skont il-linji gwida dwar il-valutazzjoni tal-impatt; jistieden lill-Istati Membri jużaw it-test tal-intrapriżi żgħar u medji u tat-titjib tal-verifika tal-kompetittività fuq livell nazzjonali wkoll; jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tevalwa l-effett kumulattiv ta' leġiżlazzjoni fis-settur tal-azzar u jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa aktar il-metodoloġija kif ukoll tidentifika s-setturi l-oħra li jistgħu jibbeneffikaw minn dan l-approċċ;

58. Jinkoraġġixxi l-isfruttament ulterjuri tal-potenzjal tal-proċedura ta' notifika 98/34, u jissuġġerixxi li l-Istati Membri jintroduċu l-verifika tal-kompetittività fil-valutazzjonijiet tal-impatt imwettqa fl-istadji tat-tfassil tal-proċessi leġiżlattivi nazzjonali, fil-qasam aktar wiesa' tat-'Test tas-Suq Uniku' li ntalab fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2013 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-governanza tas-Suq Uniku;

59. Jitlob għall-implimentazzjoni rapida tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar sabiex ikunu appoġġjati l-intrapriżi żgħar u medji Ewropej; josserva l-importanza tan-Netwerk Enterprise Europe biex ikunu appoġġjati l-intrapriżi żgħar u medji fil-kummerċ transkonfinali fl-UE; jenfasizza l-importanza li jiġu appoġġjati n-negozji ż-żgħar u jiġu mgħejjuna biex jinbidlu f'intrapriżi ta' daqs medju u li l-intrapriżi żgħar u medji jinbidlu f'atturi akbar, sabiex il-kompetittività globali tagħhom tkun iffaċilitata wkoll; jiġbed l-attenzjoni għall-benefiċċju ekonomiku li jiġu żviluppati wkoll rabtiet bejn il-kumpaniji fl-istess settur, bħall-industrija tad-difiża, sabiex jiksbu ekonomiji ta' skala u jaqsmu proġetti industrijali komuni;

60. Iqis aċċess tal-SMEs li jkun aħjar, aktar rapidu u jiswa anqas, għall-proċeduri tal-antidumping, bħala fundamentali biex jitħarsu b’mod aktar effettiv minn prattiki kummerċjali inġusti min-naħa ta' sħab kummerċjali; jistieden lill-UE tqis dan il-punt meta tkun qed teżamina mill-ġdid l-istrumenti tagħha ta’ difiża kummerċjali;

61. Jistieden lill-UE ssaħħaħ il-produzzjoni industrijali tagħha billi tipprovdi informazzjoni aktar preċiża lill-konsumaturi, billi trendi obbligatorja l-ispeċifikazzjoni tal-provenjenza tal-prodotti tal-UE u ta’ prodotti importati minn pajjiżi terzi u billi tinforza r-rispett tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-ikel Ewropej fil-pajjiżi terzi;

62. Jenfasizza li l-iżvilupp teknoloġiku huwa settur sensittiv u vulnerabbli; jemmen li d-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali (DPI) huma komponent essenzjali ta’ ekonomija bbażata fuq l-għarfien u ta’ politika industrijali soda li jistgħu jrawmu l-innovazzjoni u r-riċerka, u jsaħħu l-industrija Ewropea; jilqa’ f’dan ir-rigward, il-ħolqien ta’ privattiva unitarja tal-UE u jistieden lill-Istati Membri jimplimentawha mingħajr dewmien; jemmen li l-proċedura li wasslet għall-ħolqien tagħha għandha tinżamm bħala eżempju tal-aħjar prattika fil-kuntest tat-tisħiħ tal-integrazzjoni aktar mill-qrib tal-industrija u s-suq intern; jinsab imħasseb li r-reġim attwali tad-DPI spiss ma jwettaqx il-missjoni tiegħu li jwassal għall-innovazzjoni; jemmen li żieda fit-trasparenza u prattiki ta’ ġestjoni u liċenzjar innovattivi jistgħu jġibu soluzzjonijiet tas-suq aktar rapidi; jilqa’, f’dan il-kuntest, ix-xogħol mibdi mill-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-protezzjoni tad-DPI, partikolarment biex jittrattaw b’mod determinat l-iffalsifikar u l-ispjunaġġ industrijali; jenfasizza li hemm bżonn ta’ strutturi ta’ governanza u fora ġodda għall-protezzjoni tad-DPI fil-livell internazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi strateġija għall-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali fuq livell Ewropew;

63. Jenfasizza l-importanza tal-infurzar tad-DPI fl-ambjent fiżiku u f’dak diġitali għat-tkabbir u l-ħolqien ta’ impjiegi fl-industriji Ewropej; jilqa’, f’dan ir-rigward, ir-riforma li għadha għaddejja tas-sistema tal-marki kummerċjali tal-UE, li għandha l-potenzjal li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-marki kummerċjali online, offline u fis-suq intern kollu kemm hu;

64. Jappoġġja r-riforma attwali tas-sistema tal-liġi tal-marki kummerċjali li se tagħti spinta lill-protezzjoni tal-marki kummerċjali onlajn, offlajn u fis-suq intern kollu kemm hu u fil-qafas tal-kummerċ internazzjonali;

65. Jilqa’ l-għarfien tal-problema tal-“patent thickets” (massa kumplessa ta’ privattivi) u l-“patent ambushes” (“imbuskati” ta’ privattivi); jappoġġja l-emendar tas-sistema regolatorja biex jitrawmu arranġamenti ta’ liċenzjar reċiproku u ta’ pula ta’ privattivi favur il-kompetizzjoni;

66. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni li se tippermetti lill-kumpaniji Ewropej jimmanifatturaw mediċini ġeneriċi u bijosimili fl-UE waqt il-perjodu taċ-Ċertifikat Kumplementari ta’ Protezzjoni għall-Mediċamenti (ĊKP), wara li tkun skadiet il-protezzjoni tal-privattivi, bil-għan li jħejju għall-varar immedjat wara l-iskadenza taċ-ĊKP jew jesportaw lejn pajjiżi fejn ma hemm fis-seħħ l-ebda privattiva jew ĊKP; jemmen li tali dispożizzjonijiet jistgħu jgħinu sabiex tiġi evitata l-esternalizzazzjoni tal-produzzjoni u sabiex jitrawwem il-ħolqien ta’ impjiegi fl-UE, kif ukoll biex jinħolqu kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni bejn il-kumpaniji Ewropej u l-kompetituri tagħhom f’pajjiżi terzi;

67. Jenfasizza li r-relazzjonijiet esterni għandhom implikazzjonijiet li jmorru lil hinn mill-ambitu tal-ftehimiet iffirmati taħt l-awspiċi tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) u li, meta jkunu qed jiżviluppaw id-dimensjoni esterna tal-politika industrijali, l-UE u l-Istati Membri għandhom jaqblu dwar pożizzjonijiet komuni sabiex jiżguraw li jkun hemm kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fuq livell globali;

68. Jibed l-attenzjoni lejn il-fatt li fil-komunikazzjoni konġunta tagħha tas-7 ta’ Frar 2013 bit-titolu “L-Istrateġija taċ-Ċibersigurtà tal-Unjoni Ewropea: Ċiberspazju Miftuħ, Sikur u Sigur”[21], il-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà impenjat ruħha li tiżviluppa politika u għodod ta’ difiża ċibernetika u li tippromwovi riżorsi industrijali u teknoloġiċi għall-qasam taċ-ċibersigurtà; jitlob li dawn il-politiki jiġu implimentati malajr u estiżi fil-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom biex jipproteġu lill-kumpaniji, speċjalment lill-SMEs, kontra ċ-ċiberkriminalità;

69. Jenfasizza l-ħtieġa li tittejjeb il-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej fis-suq dinji; jinnota l-importanza ta’ strateġija tal-kummerċ tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni, fid-dawl ta' kompetizzjoni akbar min-naħa tas-sħab kummerċjali tal-UE, torganizza mill-ġdid il-politika tal-kummerċ tagħha biex tiżgura li l-politika tal-kummerċ u tal-kompetizzjoni tal-Unjoni tkun kompatibbli mal-objettivi tal-politika industrijali Ewropea u li ma tipperikolax il-potenzjal innovattiv u kompetittiv tal-kumpaniji Ewropej; jitlob lill-Kummissjoni, flimkien mal-VP / RGħ, tiżviluppa strateġija għall-inklużjoni ta' uffiċċji għall-SMEs fil-missjonijiet tal-UE; jinnota li dawn l-uffiċċji għall-SMEs għandhom iqisu x-xogħol tal-kmamar tal-kummerċ u għandhom jintegraw il-lezzjonijiet meħuda miċ-ċentri tan-negozju Ewropej; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-kooperazzjoni tagħhom b'appoġġ għall-kumpaniji Ewropej fis-swieq barranin; jistedinhom jagħtu prijorità b'mod partikolari lil strumenti maħsuba biex jgħinu lill-SMEs u biex jiċċentralizzaw l-informazzjoni għall-SMEs billi jistabbilixxu punti uniċi ta' servizz fl-UE kollha; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel it-test imtejjeb tal-kompetittività parti mill-valutazzjonijiet tal-impatt tal-ftehimiet ta' kummerċ u tal-impatt kumulattiv tagħhom;

70. Jinnota li kulma jmur l-ispejjeż ambjentali li ġġarrab l-industrija Ewropea qed iwasslu biex l-industrijalisti Ewropej jinvestu barra mill-Unjoni Ewropea;

71. Jenfasizza l-importanza ta’ standards ambjentali u soċjali fil-ftehimiet kummerċjali bilaterali u r-relazzjonijiet kummerċjali multilaterali sabiex jiġi stabbilit kummerċ ġust u ekwu u kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni globali; jistieden lill-Kummissjoni, meta tkun qed tiffirma ftehimiet kummerċjali ġodda jew tirrevedi dawk eżistenti, tiżgura li l-operaturi kemm ġewwa u kemm barra mill-UE jiġu fuq livell indaqs; jenfasizza li l-UE għandha tieħu passi reali biex tqajjem kwistjonijiet ta' tgħawwiġiet speċifiċi li huma ta' ħsara għall-interessi industrijali Ewropej, u li għandha ddaħħal gradwalment il-prinċipju tar-relazzjonijiet kummerċjali reċiproċi, b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess għas-swieq tal-akkwist pubbliku u ttejjeb il-kapaċità ta' rispons, ħwejjeġ li jistgħu jgħinu fil-ftuħ tas-swieq;

72. Ifakkar lill-Kummissjoni li l-livell baxx tas-salarji u tal-protezzjoni ambjentali għadu element importanti ħafna tal-kompetizzjoni internazzjonali u li huwa neċessarju b’mod urġenti li jiġi segwit allinjament ’il fuq ta’ dawn l-istandards sabiex l-UE tkun tista' verament tirriindustrijalizza; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tinnegozja impenji vinkolanti fir-rigward tad-drittijiet tal-ħaddiema u l-protezzjoni tal-ambjent fil-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles ma' pajjiżi terzi;

73. Jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni li jiġu mmodernizzati l-istrumenti ta’ difiża kummerċjali tal-UE, li huma elementi kruċjali tal-politika industrijali; jittama li din il-modernizzazzjoni tkun tista' ttejjeb l-effettività tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għal dan il-għan, ma ddgħajjifx dawk l-istrumenti, la de jure u lanqas de facto, iżda għall-kuntrarju ssaħħaħhom sabiex tipproteġi l-impriżi Ewropej ta' kull daqs b’mod aktar effikaċi, u malajr kemm jista' jkun, kontra prattiki kummerċjali illegali jew inġusti;

74. Ifakkar fil-ħtieġa li, kulfejn dan ikun iġġustifikat miċ-ċirkostanzi, jintużaw l-istrumenti ta’ difiża kummerċjali kontra pajjiżi li ma jirrispettawx ir-regoli tal-kummerċ internazzjonali jew il-kundizzjonijiet tal-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles konklużi mal-Unjoni, u jitlob li l-aċċess tal-SMEs għall-proċeduri tal-antidumping jiġi iffaċilitat, isir aktar malajr u irħas sabiex ikunu jistgħu jipproteġu ruħhom aħjar kontra l-prattiki inġusti;

75. Jiġbed l-attenzjoni lejn ir-rwol ewlieni mwettaq mir-riċerka u l-innovazzjoni fl-iżgurar tal-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej fis-swieq dinjija u jenfasizza l-ħtieġa li l-kumpaniji Ewropej isiru kapaċi jantiċipaw aħjar il-ħtiġijiet tas-swieq ta' pajjiżi terzi sabiex iwieġbu għad-domanda dinjija;

76. Iqis li huwa essenzjali, bħala parti mill-isforzi biex tagħti l-ħajja mill-ġdid lill-industrija tagħha, li l-UE tgħammar lilha nfisha bil-għodda biex:

– issegwi politika aktar attiva ta’ antidumping u tieħu azzjoni xierqa b'reazzjoni, inter alia, għas-sussidji tal-esportazzjoni inġusti stabbiliti minn ċerti pajjiżi terzi,

– timplimenta politika ġenwina fir-rigward tar-rata tal-kambju li tħares l-interessi kummerċjali Ewropej,

– tiddefendi l-prinċipju ta’ “kummerċ ġust”, li huwa bbażat fuq ir-rispett reċiproku għal standards soċjali, ambjentali, kulturali u tad-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tal-kummerċ internazzjonali;

77. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb b’mod sinifikanti l-valutazzjonijiet tagħha tal-ftehimiet kummerċjali, b'mod partikolari l-istudji dwar l-impatt li jsiru, billi tqis il-kwistjoni tal- kompetittività industrijali u twettaq studji ex-post, kif ukoll analiżijiet tal-effett kumulattivi tal-ftehimiet kollha li diġà huma konklużi jew li qed jiġu nnegozjati; jenfasizza l-importanza tal-impenn tas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP) għar-realizzazzjoni tal-objettivi tar-riindustrijalizzazzjoni, it-tkabbir u l-impjiegi Ewropej, u li għandu l-potenzjal li jissimplifika u jżid l-esportazzjoni tal-prodotti industrijali Ewropej, itejjeb il-kompetittività tal-industrija billi jgħolli l-istandards internazzjonali tal-produzzjoni u jnaqqas il-ispejjeż tal-importazzjoni tal-materja prima u tal-materja pproċessata għall-kumpaniji tal-manifattura; jinsisti li t-TTIP, l-istess bħal fil-każ ta' ftehimiet kummerċjali oħra, għandha tinkludi kapitolu iffukat fuq tali kwistjonijiet tal-enerġija bħalma huma dawk li jistgħu jaffettwaw is-suq intern; jistieden lill-Kummissjoni biex, permezz tat-tneħħija tat-tariffi, tagħmel possibbli aċċess aħjar għas-suq b’konnessjoni mas-servizzi u l-investimenti, issaħħaħ il-kooperazzjoni regolatorja, tiżgura t-titjib tar-regoli tal-akkwist pubbliku u l-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, u ssegwi dawn l-objettivi b’mod attiv fil-politika tal-kompetizzjoni u b’konnessjoni mal-enerġija u l-komoditajiet; jenfasizza l-bżonn li r-regolamenti jiġu simplifikati kif ukoll li l-piżijiet regolatorji u amministrattivi jitnaqqsu kif maħsub mit-TTIP, li għandha tiġu implimentata taħt il-konsiderazzjoni u l-protezzjoni stretti ta’ standards soċjali u ambjentali għolja u tad-drittijiet tal-impjegati; jenfasizza l-fatt li l-konklużjoni eventwali tat-TTIP se toħloq il-prospett ta’ spazju ekonomiku wiesa' li imbagħad isaħħaħ ir-relazzjonijiet tal-UE u jservi bħala multiplikatur għall-investiment dirett barrani (IDB) fl-UE;

78. Jistieden lill-Kummissjoni tistudja l-eżempju tal-Istati Uniti li tippermetti lit-trejdjunjins iressqu lmenti kummerċjali, minħabba li t-tgħawwiġ tal-kummerċ jista' jolqot b'mod negattiv lill-industrija u għalhekk lill-ħaddiema u tipproponi miżuri simili għall-UE;

79. Jenfasizza li għandha tissaħħaħ il-katina tal-valur miżjud industrijali fl-Ewropa permezz tal-konklużjoni ta’ ftehimiet kummerċjali ġodda, ta’ ftehimiet ta’ investiment ġodda u ta’ ftehimiet ġodda dwar il-proprjetà intellettwali, jiġifieri li għandu jiġi diġà, f’dan ir-rigward, integrat orjentament strateġiku li jimxi mal-mandat li se jingħata;

80. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija ta’ esportazzjoni Ewropea għar-riżorsi u t- teknoloġiji effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u servizzi korrispondenti li tinkludi d-diplomazija tal-istandardizzazzjoni biex jiġi żgurat li l-istandards Ewropej jiġu promossi fid-dinja kollha;

81. Jirrimarka li l-istandards u r-regolamenti tekniċi għandhom rwol kruċjali sabiex jiġi ggarantit li l-UE tkun fuq quddiem nett fis-setturi innovattivi, inklużi t-teknoloġiji ekoloġiċi; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-kapaċità tal-UE li tistabbilixxi standards u regoli tekniċi internazzjonali fis-setturi innovattivi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, barra minn hekk, ittejjeb il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi ewlenin – inklużi l-pajjiżi emerġenti – bil-ħsieb li jiġu stabbiliti standards u regoli tekniċi komuni;

Finanzjament u Rinaxximent Industrijali

82. Jirrikonoxxi l-eżistenza ta’ limitazzjonijiet fuq is-self mill-banek u l-impatt negattiv tagħhom, b’mod partikolari fuq l-SMEs; jiddeplora l-fatt li dawn il-limitazzjonijiet jaffettwaw ukoll l-istrumenti ta' finanzjament ipprovduti mill-Unjoni Ewropea u jemmen li l-Kummissjoni għandha titlob lill-intermedjarji finanzjarji li huma responsabbli mill-amministrazzjoni ta' dawk l-istrumenti iressqu rapporti annwali; jilqa’ l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-finanzjament fit-tul; jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ ir-robustezza u l-kredibilità tas-settur bankarju tal-UE permezz ta’ Basel III, unjoni bankarja u l-MES; jenfasizza l-importanza tas-sħab internazzjonali tagħna li wkoll qed jimplimentaw ir-regoli ta' Basel III; jirrimarka li l-investimenti fl-industrijali huma investimenti fit-tul; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu l-qafas leġiżlattiv u finanzjarju ħalli jagħmluh aktar ċar u aktar prevedibbli u b'hekk jinkoraġġixxu investiment fl-industrija;

83. Jemmen li jeħtieġ li jiġu investigati toroq alternattivi u kreattivi ġodda ta’ finanzjament b’mod partikolari fir-rigward tal-finanzjament privat u l-finanzjament mill-bejgħ ta’ ishma; jinnota li l-promozzjoni tal-litteriżmu finanzjarju wkoll għandha rwol importanti f’dan ir-rigward u li l-litteriżmu finanzjarja għandu jiġi integrat fil-kurrikuli tal-iskejjel;

84. Jenfasizza l-importanza ta’ riżorsi finanzjarji għall-kumpaniji li jkunu għadhom qed jiġu stabbiliti u l-SMEs sabiex l-intraprendituri jkollhom ir-riżorsi biex iġibu ideat innovattivi fis-suq;

85. Jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni li toħloq strumenti finanzjarji konġunti mal-BEI u jinnota li din l-inizjattiva ġiet approvata waqt il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 2013; jilqa’ wkoll il-fatt li l-Kummissjoni u l-BEI kellhom il-ħsieb li lill-Kunsill Ewropew, qabel il-laqgħa tiegħu ta' Ottubru 2013, iressqulu rapport komprensiv dwar l-applikazzjoni tagħhom fejn jispjegaw l-objettivi kwantitattivi, l-istrumenti u kalendarju;

86. Jitlob lill-Kunsill, f’konsultazzjoni mal-Kummissjoni u l-BEI, jispeċifika mingħajr dewmien il-parametri għad-disinn ta’ dawn l-istrumenti bil-għan li jinkiseb effett ta’ lieva importanti; jenfasizza li dawn l-istrumenti għandhom jibdew jaħdmu qabel it-tmiem tal-2013;

87. Jilqa' ż-żieda kapitali tal-BEI u l-linji gwida tiegħu li għadhom kif ġew ippubblikati marbuta ma standard ġdid tal-prestazzjoni fir-rigward tal-emissjonijiet (EPS) ta' 550 gramma ta' CO2 kull kilowatt hour (g/kWh); jemmen li l-BEI jista’ jgħin biex jittaffew il-problemi marbuta mal-frammentazzjoni tas-swieq finanzjarji tal-UE; jitlob lill-BEI ikompli jinvestiga l-iżvilupp ta’ mudelli ġodda ta’ kreditu mfassla apposta għall-ħtiġijiet tal-industrija; jistieden lill-BEI jimplimenta l-pjan tiegħu li jżid l-attività kreditizja fl-UE b’aktar minn 50 % bejn l-2013 u l-2015;

88. Jinnota li s-sussidarjetà tħalli l-bieb miftuħ għal varjetà wiesgħa ta’ politiki fiskali u self, kif ukoll arranġamenti ta' sissidju madwar l-Ewropa kollha;

89. Jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga kif is-suq tat-titoli abbażi ta’ assi kif ukoll formuli alternattivi ta’ finanzjament bis-superviżjoni prudenzjali xierqa jistgħu jiġu ingranati biex jiġi ffaċilitat il-finanzjament għall-SMEs; jinnota r-rwol li l-banek għall-iżvilupp tan-negozji u l-infrastruttura jista’ jkollhom fl-investiment f’bonds koperti strutturati maħruġa mill-banek, billi jgħaqqdu tali investiment ma’ żieda fl-objettivi ta’ self lill-SMEs; jilqa’ l-proposta ta’ sħubiji ta’ self privat lill-privat fejn kumpanija tal-assigurazzjoni u bank jingħaqdu sabiex jipprovdu selfiet għal perjodu qasir u fit-tul;

90. Jemmen li huwa importanti li jiġu mrawma mudelli ġodda ta' finanzjament innovattiv għall-SMEs, speċjalment b'potenzjal għoli ta' tkabbir; jiġbed l-attenzjoni lejn l-inizjattivi ta’ finanzjament kollettiv (crowd-funding) u l-pjattaformi elettroniċi li qed jiffjorixxu għas-self fl-Ewropa u lejn il-benefiċċji finanzjarji u mhux finanzjarji li dan il-finanzjament iġib għall-SMEs u l-intraprendituri bħalma hu l- provvediment ta’ finanzjament biex jingħata bidu għal negozju, il-validazzjoni ta' prodotti, feedback tal-konsumatur, u struttura stabbli u impenjata ta’ parteċipazzjoni azzjonarja; jistieden lill-Kummissjoni toħroġ komunikazzjoni dwar il-finanzjament kollettiv (crowd-funding); jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa qafas regolatorju effettiv għall-finanzjament kollettiv (crowd-funding) fuq bażi ta’ massimu ta’ EUR 1 miljun għal kull proġett li jindirizza wkoll il-kwistjonijiet rigward il-protezzjoni tal-investitur; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra tagħmel fondi limitati disponibbli għal servizzi ta’ finanzjament kollettiv (crowd-funding), kif diġà sar minn xi Stati Membri;

91. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-ħolqien ta’ swieq tal-bonds lokali għall-SMEs sabiex jiġi pprovdut finanzjament fit-tul adegwat, b’mod partikolari fir-reġjuni bi problemi ta’ kreditu; jemmen li swieq tal-bonds lokali bħalma hi l-Borża ta’ Stuttgart jistgħu jservi bħala mudell potenzjali;

92. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-iżvilupp ta’ banek tal-investiment nazzjonali għall-SMEs u tippermetti lil dawk eżistenti jespandu l-operazzjonijiet tagħhom fi Stati Membri oħra u jsiru involuti fil-finanzjament ta' proġetti 'il barra mill-fruntieri nazzjonali tagħhom, billi tfassal linji gwida bil-ħsieb li jingħeleb il-fenomenu mifrux tal-kriżi tal-kreditu;

93. Jemmen li l-ħlasijiet tard huma sors ta’ instabbiltà u telf ta’ kompetittività għad-ditti, b'mod partikolari għall-SMEs; ifaħħar lil dawk l-Istati Membri li implimentaw bis-sħiħ id-Direttiva dwar il-ħlasijiet tard u jitlob li tiġi implimentata għalkollox tagħha fl-UE kollha; jemmen li l-għajnuna u l-istrumenti finanzjarji Ewropejli huma disponibbli isofru minn nuqqas ta’ għarfien fost l-operaturi ekonomiċi, speċjalment l-SMEs; jitlob li fl-UE kollha jiġu stabbiliti punti uniċi ta' servizz li jiċċentralizzaw l-informazzjoni għall-SMEs dwar il-finanzjament Ewropew disponibbli; jenfasizza l-importanza li jiġu stabbiliti netwerks ta’ assoċjazzjonijiet intermedjarji ta' intraprendituri u b'għanijiet mhux għall-qligħ għall-finijiet li jiġu stabbiliti u jingħataw lill-SMEs appoġġ, konsulenza u selfiet, bil-ħsieb li tiġi żviluppata l-intraprenditorija;

94. Jemmen li l-kompetizzjoni tat-taxxa mhux ġusta bejn l-Istati Membri mhijiex adegwata għall-iżvilupp ta’ IP Ewropew b’saħħtu;

95. Huwa favur koordinament aħjar tas-sistemi tat-taxxa tal-kumpaniji fl-UE permezz tal-introduzzjoni ta' bażijiet tat-taxxa armonizzati;

96. Jistieden lill-Kummissjoni tipproduċi studju komprensiv tal-fatturi tal-kompetittività mhux marbuta mal-prezz ta’ attivitajiet industrijali fit-territorju tal-Unjoni Ewropea (iż-żminijiet tal-kunsinna, il-privattivi, il-kwalità tal-prodotti, is-servizz ta' wara l-bejgħ, il-kwalità tan-netwerks tal-infrastruttura tat-trasport, tal-enerġija u tal-informatika, eċċ), hekk kif imqabbl regolarment ma’ dawk f’reġjuni oħra tad-dinja.; jitlob li l-Kummissjoni tmexxi analiżi li tibqa' għaddejja tal-kompetittività makro-ekonomika fl-Unjoni Ewropea, b'referenza partikolari għan-netwerks tal-infrastruttura tat-trasport, l-enerġija u l-informatika, u tipproduċi studji dwar il-finanzjament fit-tul għall-infrastruttura ġdida jew eżistenti li huwa meħtieġ bil-għan li l-Unjoni Ewropea tibqa' kompetittiva;

97. Jenfasizza l-importanza ta’ netwerks ta’ kapital ta’ riskju u ta’ investituri informali, b’mod partikolari għan-nisa; jitlob l-implimentazzjoni fil-pront tal-portal online tal-intraprendituri nisa; jilqa’ l-appoġġ tal-UE għall-istabbiliment ta’ netwerks ta’ investituri informali u inkubaturi; jilqa’ b’mod partikolari l-istabbiliment ta’ faċilità ta’ ekwità taħt Orizzont 2020 u COSME biex tiġi appoġġjata ż-żieda fil-kwantità u l-kwalità tal-provvista ta’ kapital ta’ riskju; jemmen li l-Fond Ewropew tal-Investiment għandu rwol kruċjali x’jiżvolġi fl-iżvilupp tas-swieq tal-kapital ta’ riskju, b’mod partikolari għall-varar ta’ teknoloġiji ġodda; jemmen li d-distinzjoni għal finijiet ta’ taxxa bejn l-ekwità u d-dejn għandha titneħħa;

98. Jistieden lill-Kummissjoni tistudja l-effetti multiplikaturi tal-unitajiet ta’ kompetenzi ewlenin b'referenza għall-produzzjoni tagħhom, il-ħolqien tal-valur u n-netwerks ta’ impjiegi fl-ekonomija kollha bħala ħaġa sħiħa; jikkunsidra li l-unitajiet ta' kompetenzi ewlenin mhumiex neċessarjament definiti mid-daqs tagħhom imma jissodisfaw firxa ta’ kriterji, bħal pereżempju enfasi internazzjonali, ċertu sehem minimu mis-suq domestiku u globali, R&Ż intensivi u kooperazjoni ma’ netwerk kbir ta' impriżi; jikkunsidra li dan it-tip ta’ studju jista’ fuq kollox jiġbed l-attenzjoni lejn l-interdipendenza tan-negozji industrijali u l-SMEs, u b'hekk jinvalida ċerti sterjotipi fir-rigward tal-bażi industrijali tal-ipproċessar;

Nattiraw il-ħiliet u l-forza tax-xogħol għal Rinaxximent Industrijali

99. Hu tal-fehma li, sa mill-bidu tal-kriżi, madwar 5 500 intrapriża industrijali Ewropea ġiet “ristrutturata”, li rriżulta fit-telf ta’ xi 2.7 miljuni ta' impjiegi;

100. Jenfasizza li l-proġett RISE huwa opportunità għal xogħol stabbli b’impjiegi tajbin u paga deċenti; jenfasizza s-sħubija indispensabbli mal-partijiet interessati, b’mod speċjali s-sħab soċjali, il-kmamar u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, fil-kuntest tal-integrazzjoni taż-żgħażagħ fil-forza tax-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw id-djalogu soċjali wkoll fi ħdan il-fergħat tal-industrija u d-ditti; jemmen li l-involviment tas-sħab soċjali fl-aktar stadju bikri possibbli fi kwalunkwe proċedura ta’ leġiżlazzjoni jkun ta’ benefiċċju kbir; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tippromwovi r-rwol tas-sħab soċjali fil-livell tagħha, filwaqt li tqis kif dovut id-differenzi bejn id-diversi sistemi nazzjonali; Jistieden lis-sħab soċjali jidħlu fi djalogu fil-livell tal-UE kulfejn ikun possibbli;

101. Jinnota li l-proġett RISE se jirrikjedi aċċess aktar u aħjar għat-taħriġ, it-tagħlim tul il-ħajja, taħriġ vokazzjonali u edukazzjoni universitarja li jkunu jgħoddu għall-ġejjieni, enfasi qawwija fuq l-oqsma tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika (STEM), b'mod partikolari għan-nisa, u appoġġ għall-intraprenditorija; jappoġġja l-inklużjoni ta' tali suġġetti fil-kurrikuli tal-iskejjel; jappoġġa l-iżvilupp ta' skemi ta' taħriġ u apprentistat marbuta max-xogħol u xibka ta' sikurezza soċjali adegwata flimkien ma' politika tat-tieni ċans; jemmen, f'dan ir-rigward, li l-programmi u l-istrumenti tal-UE, bħalma huma Orizzont 2020 u l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT), għandhom iwettqu rwol importanti;

102. Jikkunsidra li l-appoġġ għal forza tax-xogħol ikkwalifikata huwa vantaġġ kbir għall-Ewropa u mutur maġġuri għall-iżvilupp tal-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp; jitlob li tingħata attenzjoni speċjali lill-appoġġ għall-edukazzjoni, bil-għan li jinħolqu ċentri tar-riċerka li jkunu fuq quddiem nett tal-eċċellenza akkademika internazzjonalment;

103. Jemmen li l-innovazzjoni tal-post tax-xogħol, l-iżvilupp tal-kompetenzi, ħaddiema kreattivi u awtonomi u x-xogħol f'tim huma assi importanti kemm fil-prestazzjoni kemm soċjali kif ukoll ekonomika tal-kumpaniji; jenfasizza li d-demokratizzazzjoni tas-suq tax-xogħol, inkluża l-parteċipazzjoni attiva mir-rappreżentanti tal-persunal u t-trejdjunjins, għandha bżonn titwessa'; jistieden lill-Istati Membri jew lill-korpi reġjonali kkonċernati joħolqu qafas għat-taħriġ li jibqa' għaddej, kemm jekk bħala dritt individwali għat-taħriġ jew skemi oħra, li jiżgura li l-ġabra ta' ħiliet tagħhom tibqa' pass 'il quddiem mid-domanda li kulma jmur qed tikber fis-settur u tkun adattabbli għal suq ġdid jew, fil-każ ta' ħaddiema li jispiċċaw żejda, tkun trasferibbli għal settur industrijali ieħor; jinnota li min iħaddem u l-ħaddiema għandhom responsabbiltà kondiviża fi-rigward tat-tagħlim tul il-ħajja; jinnota, barra minn hekk, li l-informazzjoni u l-konsultazzjoni fuq il-post tax-xogħol huma dritt fundamentali stabbiliti fit-Trattat;

104. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-Istati Membri u mas-sħab soċjali settorjali kkonċernati sabiex tfassal tbassir għall-futur medju u għat-tul dwar il-ħiliet meħtieġa mis-suq tax-xogħol, pereżempju billi jinħolqu kunsilli Ewropej tal-ħiliet industrijali;

105. Jistieden lill-Istati Membri jindirizzaw in-nuqqasijiet fil-ħiliet elettroniċi fil-livelli edukattivi kollha u permezz tat-tagħlim tul il-ħajja minħabba li l-iżviluppi tal-ICT jista’ jkollhom, fuq perjodu ta’ żmien twil, impatt kbir fuq industriji li qed jikbru fis-setturi bħall-effiċjenza enerġetika, l-ippjanar ambjentali, l-objettivi tas-sigurtà u kapaċitajiet ta’ komunikazzjonijiet oħra (eż. sistemi tat-trasport effiċjenti u intelliġenti, sistemi ta’ komunikazzjoni bejn persuni, bejn persuni u magni u bejn il-magni);

106. Jenfasizza li s-saħħa fl-inġinerija u t-teknoloġija tal-informazzjoni ttejjeb ir-reżiljenza fl-impjieg; jistieden lill-Istati Membri bl-appoġġ tal-Kummissjoni jikkunsidraw li jistabbilixxu miri nazzjonali biex iżidu n-numru ta’ studenti li jistudjaw suġġetti tal-iSTEM; jemmen li l-ħolqien ta’ pjattaformi STEM nazzjonali, reġjonali u Ewropej għall-iskambju tal-aħjar prattika bejn ir-reġjuni, l-universitajiet u l-industrija, jista’ jkun ta’ benefiċċju fl-istabbiliment ta’ miri STEM; iqis ukoll li l-pjattaformi Ewropej, jekk stabbiliti, jistgħu jkunu importanti biex jipprovdu koordinazzjoni u kooperazzjoni għall-pjattaformi nazzjonali fil-livell Ewropew; jenfasizza li l-ħiliet bażiċi tal-ICT għandhom ikunu mrawma fl-iskejjel u programmi ta’ taħriġ vokazzjonali f’dan il-kuntest;

107. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkunsidraw il-mudell tal-Istati Uniti għall-istabbiliment ta’ Fondi College-to-Career (C2C) biex jinħolqu sħubijiet bejn l-industrija u l-universitajiet sabiex jitħarrġu żgħażagħ għall-impjiegi fl-industriji emerġenti; jinnota l-pjanijiet għall-istabbiliment ta' ‘Kulleġġi Tekniċi Universitarji’ mas-sħab fl-industrija, kif diskuss fir-Renju Unit;

108. Jenfasizza l-importanza li tissaħħaħ il-mobilità volontarja fost iż-żgħażagħ, bil-promozzjoni ta' Erasmus għal Kulħadd u t-tneħħija tal-ostakli eżistenti għall-apprendistati, l-iskemi ta’ taħriġ u t-tiroċinji transkonfinali, u bit-tisħiħ tal-portabbiltà tal-pensjonijiet u d-drittijiet tax-xogħol u tal-protezzjoni soċjali madwar l-UE; jenfasizza li l-programm "Erasmus għal Imprendituri Żgħażagħ", b'mod partikolari, għandu jkun estiż b'mod sinifikanti;

109. Jissuġġerixxi l-immobilizzar tal-istrumenti finanzjarji u leġiżlattivi kollha disponibbli biex titħeġġeġ ir-rilokazzjoni tal-ekonomija, u jitlob li jinħolqu ċentri ta’ informazzjoni biex jissensibilizzaw l-imprendituri rigward il-vantaġġi taż-żamma jew ir-rilokazzjoni tal-attività tagħhom fl-Ewropa, billi it-tqassir tal-ktajjen tal-provvista jista' jwassal biex tiġi stabbilita provvista lokali ta’ prodotti u għal effiċjenza akbar għas-settur tal-manifattura filwaqt li jiġu żviluppati opportunitajiet ta’ impjieg lokali; iħeġġeġ biex l-EURES jiġi sfruttat b'mod effiċjenti kemm jista' jkun sabiex isir użu mill-ħiliet tal-Ewropej żgħażagħ li jkunu qed ifittxu l-impjiegi; jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw id-direttiva dwar is-servizzi b'mod aktar effettiv u jeliminaw id-dumping soċjali;

110. Jissottolinja li l-edukazzjoni hija rekwiżit bażiku u għandha tkun aċċessibbli għal kulħadd, fil-livelli kollha tal-edukazzjoni mill-iskola primarja sal-università;

111. Jenfasizza l-ħtieġa li titnaqqas ir-rata ta’ tfal li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien, u jenfasizza li dawk li jispiċċaw l-iskola jeħtieġu opportunitajiet ta’ kollokamenti għal taħriġ, bħalma hu l-każ tal-"Garanzija ta’ Taħriġ" Awstrijaka;

112. Jilqa' d-deċiżjonijiet biex jiġu implimentati l-Garanzija taż-Żgħażagħ u l-ambizzjonijiet warajha kif ukoll ir-rieda tal-Istati Membri biex jallokaw il-finanzjament biex jittrattaw il-qgħad fost iż-żgħażagħ; jilqa' l-promozjoni ta' Alleanza għall-Apprendistati; jenfasizza li f’ċerti Stati Membri l-apprendistati ma jiffurmawx, sa ċertu punt, parti integrali mill-politika tal-impjieg; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa indikaturi komuni tal-investiment soċjali, speċjalment rigward il-qgħad taż-żgħażagħ; jistieden lill-industrija tilgħab parti attiva fl-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żagħżagħ fuq il-livelli nazzjonali rispettivi u toffri impjiegi ta’ kwalità jew skemi ta’ taħriġ liż-żgħażagħ fejn ikun possibbli, u toħloq tiroċinji ta’ kwalità b’paga deċenti; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħmlu l-iskemi ta' apprendistati aktar attraenti għall-kumpaniji permezz ta' varjetà ta' miżuri;

113. Jenfasizza li Stati Membri b’sistemi ta’ taħriġ vokazzjonali b’saħħithom kellhom swieq tax-xogħol relattivament robusti waqt il-kriżi; jistieden lill-Istati Membri kollha jeżaminaw u jintroduċu sistemi bħal dawn flimkien mas-sħab soċjali u partijiet interessati oħra rilevanti bħall-kmamar; jieħu nota tal-isfida tal-kompatibilità li dejjem tiżdied tas-Sistema Ewropea ta’ Krediti għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET) u s-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment tal-Krediti (ECTS); jenfasizza wkoll l-importanza tal-kapaċità ta’ tqabbil u l-kompatibbiltà dejjem akbar bejn id-diversi sistemi ta’ taħriġ vokazzjonali nazzjonali sabiex tiġi ffaċilitata l-mobilità fis-suq tax-xogħol fil-kategoriji rilevanti tal-impjiegi;

114. Jinnota li l-iskejjel tal-edukazzjoni teknika sekondarja u s-sistemi ta’ taħriġ vokazzjonali jwettqu rwol essenzjali u jappoġġja l-inizjattivi tal-Kummissjoni li jappoġġjaw l-iskambji transkonfinali bejn l-Istati Membri;

115. Jemmen li t-tisħiħ tal-immaġni tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali għandha ssir mhux biss b’enfasi fuq il-valur intrinsiku tagħhom iżda wkoll billi dawn jiġu marbutin ma’ tranżizzjoni possibbli għall-edukazzjoni universitarja jew edukazzjoni ogħla oħra; jinnota li dan jeħtieġ ukoll li l-kwalifiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali ta’ kwalità għolja jiksbu klassifika ta’ livell ogħla fl-oqfsa ta’ kwalità nazzjonali mill-Istati Membri; jinnota l-importanza li jiżdiedu l-kompetenzi edukattivi sabiex tiżdied il-kwalità tal-iżvilupp tal-manifattura ġdida, anke permezz ta’ azzjoni Ewropea ta’ omoġenizzazzjoni tal-politiki għar-riżorsi umani li tibda mit-taħriġ bażiku;

116. Jistieden lill-Istati Membri biex, f’kooperazzjoni mas-sħab soċjali, ifasslu u jimplimentaw programmi ta' gwida vokazzjonali għaż-żgħażagħ f'dixxiplini xjentifiċi u teknoloġiċi sabiex jippromwovu l-iżvilupp ta' ekonomija vijabbli u sostenibbli, u miżuri ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni fir-rigward ta' kwistjonijiet ekoloġiċi u ambjentali, kemm permezz tas-sistema tal-edukazzjoni formali u kemm fil-qafas tal-miżuri meħuda mill-awtoritajiet lokali u reġjonali;

117. Jemmen li l-iżvilupp ulterjuri tal-libertà tal-moviment għall-ħaddiema, bl-użu ta' strumenti bħar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali u t-taħriġ tul il-ħajja, b'mod partikolari għall-ħaddiema vulnerabbli, għandu potenzjal kbir biex itaffi n-nuqqas ta' persunal kwalifikat u biex jippromwovi t-tkabbir inklużiv;

118.    Jistieden lill-Istati Membri jniedu faċilitajiet ta’ mikrokreditu għaż-żgħażagħ sabiex jippromwovu l-intraprenditorija;

119. Jistenna li l-miżuri u l-azzjonijiet li ttieħdu biex jippromwovu l-intraprenditorija fil-livell Ewropew jew nazzjonali japplikaw għat-tipi kollha ta’ intrapriżi, kooperattivi, negozji tas-snajja’, professjonijiet liberali u intrapriżi tal-ekonomija soċjali;

120. Jenfasizza li RISE għandha tkun iggwidata mill-prinċipju ta’ "paga ugwali għal xogħol ugwali", sabiex ikunu żgurati kemm l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-post tax-xogħol kif ukoll kundizzjonijiet ugwali għal impjegati fuq tipi differenti ta’ kuntratt;

121. Jindika li kull sena, in-nisa jirrappreżentaw aktar min-nofs tal-għadd ta’ gradwati minn istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla fl-Ewropa; jisħaq fuq l-impatt pożittiv li jista' jkollhom il-ħiliet tan-nisa kwalifikati fuq l-impriżi, partikolarment, għat-tkabbir, il-produttività u l-kompetittività tal-industrija Ewropea; f'dan ir-rigward, jistieden lill-partijiet interessati fl-oqsma ekonomiku, edukattiv u soċjali, u lill-Kummissjoni, biex jippromwovu u jsaħħu r-rwol tan-nisa fis-setturi industrijali fl-Ewropa;

122. Jisħaq fuq l-importanza li jiġi evitat l-iżbilanċ tradizzjonali bejn is-sessi fl-industrija; iqis li huwa importanti li jingħeleb l-iżbilanċ sabiex kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel ikunu jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-suq tax-xogħol, partikolarment minħabba l-isfidi demografiċi li taffaċċja l-UE;

123. Jirreferi għar-rwol importanti tal-ħaddiema nisa f'RISE; jenfasizza li l-assenza tal-perspettivi tas-sessi fil-politiki industrijali żżid l-inugwaljanza bejn is-sessi; iqis li huwa importanti li jingħeleb l-iżbilanċ tas-sessi preżenti sabiex kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel ikunu jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-suq tax-xogħol, abbażi tal-prinċipju ta' pagi ugwali għal xogħol ugwali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-ħaddiema nisa mhumiex sottorappreżentati jew esklużi minn taħriġ, proġetti u programmi dwar it-trasformazzjoni ekoloġika u jenfasizza l-bżonn li jiġu integrati l-kwistjonijiet relatati mal-ugwaljanza bejn is-sessi; jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw miżuri li jwasslu għal bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-xogħol sabiex jimmassimizzaw l-opportunitajiet lin-nisa biex ikun hemm progress kontinwu u regolari fil-karriera;

124. Jinnota li t-trasformazzjoni għal ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju mhux biss se toħloq impjiegi ġodda f’setturi ekonomiċi ġodda iżda tista’ twassal ukoll għal telf tal-impjiegi f’attivitajiet inqas sostenibbli; jirrakkomanda, f'dan il-kuntest, li l-għodod għall-antiċipazzjoni f’waqtha tal-bidla jiġu stabbiliti u msaħħa sabiex jiggarantixxu tranżizzjoni mingħajr xkiel minn impjieg għall-ieħor;

125. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa u tippromwovi s-sett ta’ għodod għal politika tal-kumpanija sostenibbli (li jinkludi responsabbiltà soċjali korporattiva, rappurtar ta’ sostennibbiltà, azzjonijiet biex jiġu promossi mudelli li jipproduċu emissjonijiet ta’ karbonju baxx jew skart baxx);

126. Jenfasizza l-importanza tar-responsabbilità soċjali tal-kumpanija, għodda ewlenija għal politika kummerċjali attenta għall-użu effiċjenti tar-riżorsi naturali, għall-aspetti soċjali dwar ir-relazzjonijiet mal-komunità, mal-ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom, mal-aspetti ekonomiċi dwar il-ġestjoni korretta tal-kumpanija;

127. Jistieden lill-Istati Membri, fi djalogu mas-sħab soċjali u l-partijiet interessati rilevanti, biex jikkunsidraw politiki biex is-sigħat tax-xogħol ikunu aktar flessibbli meta jkun hemm tnaqqis fir-ritmu ekonomiku;

128. Jipproponi li fl-aġenda ta’ summit soċjali bi tliet partijiet għat-Tkabbir u l-Impjiegi previst mill-Artikolu 152 tat-TFUE, jiġi inkluż is-suġġett tal-inklużjoni tal-konverġenza tal-istandards soċjali minimi fil-katina tal-prezzijiet ta’ kemm iqumu l-prodotti;

Politika tar-riżorsi u tal-enerġija għal rinaxximent industrijali

129. Jenfasizza l-fatt li r-riżorsi u l-enerġija huma ċentrali għal RISE, minħabba l-fatt li huma kruċjali għall-kompetittività internazzjonali; jenfasizza li d-disponibbiltà tal-materja prima hija ta’ importanza kruċjali għall-possibbiltajiet ta’ żvilupp tal-industrija Ewropea u jwissi li, mingħajr ċerta materja prima importanti, il-biċċa l-kbira tal-industriji strateġiċi Ewropej mhux se jkunu jistgħu jiżviluppaw; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex b’mod attiv jieħdu miżuri kontra spejjeż eċċessivi fil-qasam tar-riżorsi u l-enerġija; jappoġġja approċċ trijangolari ta’ affordabbiltà-sostenibbiltà-aċċessibbiltà għat-tnejn li huma, li jinsisti fuq it-tliet dimensjonijiet kollha msemmija filwaqt li għandu bħala għan id-diżakkoppjament tat-tkabbir miż-żieda fl-użu tar-riżorsi; jenfasizza l-importanza tal-iżgurar ta’ suq tal-enerġija kompetittiv u trasparenti li jevita l-iżbilanċi bejn l-Istati Membri u li jiffaċilita l-aċċess faċli għal enerġija sikura, sostenibbli, affidabbli u bi prezzijiet għall-but ta’ kulħadd; Jinnota l-bżonn ta' strateġija li tiffaċilita l-integrazzjoni tas-suq Ewropew tal-enerġija u l-iżvilupp tal-infrastrutturi tal-enerġija;

130. Jilqa' l-Inizjattiva Ewropea tal-Materja Prima (RMI), is-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar materja prima u l-pjan strateġiku ta’ implimentazzjoni tagħha, kif ukoll il-Pjan Direzzjonali dwar l-Effiċjenza fir-Riżorsi; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi indirizzata l-iskarsezza tar-riżorsi għal riżorsi kruċjali bħall-ilma u jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fuq l-istrateġija tal-materja prima tagħha fuq it-tliet pilastri tas-sħubijiet u l-kummerċ internazzjonali, tal-provvista tal-materja prima fl-UE, u l-effiċjenza, ir-riċiklar u l-użu mill-ġdid tar-riżorsi; jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi l-għanijiet tal-politika tal-iskart fis-Semestru Ewropew u fir-rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż u l-programmi nazzjonali ta’ riforma; jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa ulterjorment il-parametri referenzjarji settorjali għall-effiċjenza fir-riżorsi, b’mod partikolari għal finijiet ta’ akkwist pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni biex tintegra strateġija 3R (Reduce, Re-use, Recycle (Naqqas, Erġa’ uża, Irriċikla)) u biex tistudja bir-reqqa proposti li jfittxu l-limitazzjoni ta’ materja prima importanti; jenfasizza l-importanza ta’ skema ta’ ċertifikazzjoni globali għar-riċiklaġġ tal-ewwel trattament ta’ skart perikoluż u għal materjali ta’ skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE); jirrimarka li f’xi Stati Membri jeżistu skemi ta’ ġbir u riċiklaġġ rilevanti; jinnota li l-industriji estrattivi Ewropej għandhom fost l-ogħla standards fid-dinja u jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa fi żmien sentejn il-proposta biex jiġi stabbilit Istitut Ġeoloġiku Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni biex toħroġ b'miżuri li jfittxu li jarmonizzaw ir-regoli u l-proċeduri għall-għoti ta' liċenzji għall-estrazzjoni ta’ materja prima fl-UE; jistieden lill-Istati Membri, l-industrija, l-istituti ġeoloġiċi u l-Kummissjoni biex jikkooperaw fl-immappjar tal-postijiet fejn tinsab il-materja prima;

131. Jenfasizza l-potenzjal tal-użu ta’ ekonomija bbażata aktar fuq il-bijoloġija, peress li l-materja prima, pereżempju mill-foresti, jista’ jkollha rwol importanti fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u fil-produzzjoni industrijali sostenibbli;

132. Jitlob għall-implimentazzjoni rapida tad-direttiva dwar l-effiċjenza enerġetika u l-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali bl-appoġġ ta’ inċentivi finanzjarji xierqa; jitlob il-ħolqien ta’ eżenzjoni sħiħa għall-iskemi kollha tal-effiċjenza enerġetika li l-Kummissjoni Ewropea ġiet innotifikata dwarha bħala parti mill-pjanijiet ta’ azzjoni għall-effiċjenza enerġetika tal-Istati Membri; jemmen li l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu strateġiji ambizzjużi partikolarment biex jirrinnovaw l-istokk tal-bini eżistenti skont standards komuni stabbiliti; jenfasizza li strumenti finanzjarji jistgħu iħeġġu aktar aġenda ta' effiċjenza; jistieden lill-Kummissjoni biex taħdem favur kriterji ta' appoġġ kosteffiċjenti għall-enerġija rinnovabbli; jisħaq fuq il-fatt li provvista tal-enerġija affidabbli, sikura u li wieħed ikun jista' jaffordja hija essenzjali għall-kompetittività tal-industrija Ewropea; jisħaq fuq l-importanza ta' objettivi tal-klima ċari u fuq tul ta' żmien twil biex l-impriżi jkunu permessi jinvestu, partikolarment fl-industriji ħodor u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproponi qafas legali u stabbli ta' azzjoni fuq tul ta' żmien medju u twil għall-politika tal-enerġija u tal-klima Ewropea sal-2030 sabiex jitħeġġeġ l-investiment fit-tnaqqis tal-karbonju, l-effiċjenza tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli;

133. Jinnota li l-UE hija l-unika li għandha skema tal-kwoti tal-emissjonijiet u li, barra l-pajjiżi tal-UE, in-numru tal-pajjiżi li għadhom jaderixxu mal-Protokoll ta’ Kyoto naqas b'inqas minn sitt pajjiżi li lanqas biss jirrappreżentaw 15 % tal-emissjonijiet globali tas-CO2, l-Unjoni Ewropea inkluża;

134. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta strateġija industrijali għall-enerġiji rinnovabbli li tkopri l-firxa sħiħa ta’ attivitajiet ta’ riċerka, inkluż il-finanzjament, sabiex ikun żgurat li tinżamm il-pożizzjoni ewlenija tal-UE fil-qasam tal-enerġiji rinnovabbli;

135. Iqis li l-industrija Ewropea, kif ukoll il-konsumaturi individwali, jistgħu jibbenefikaw minn infrastruttura tal-enerġija modernizzata bħalma huma l-grilji intelliġenti li jistgħu jgħinu biex jiġi massimizzat il-potenzjal enerġetiku indiġenu u biex jiġu integrati b’mod sħiħ is-sorsi rinovabbli fil-provvista tal-enerġija;

136. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li jkun hemm qafas stabbli għall-provvista tal-enerġija fid-deċennji li ġejjin, biex b’hekk tiġi ggarantita s-sigurtà tal-investimenti u jiġu żgurati miżuri biex tissaħħaħ il-kompetittività sostenibbli;

137. Jiġbed l-attenzjoni għall-iżviluppi attwali fil-prezzijiet tal-enerġija fid-dinja, li huma assoċjati mar-riżorsi mhux konvenzjonali ta’ żejt u gass fl-Istati Uniti kif ukoll fil-Lvant Nofsani, u jinnota li prezzijiet tal-enerġija għoljin huma fattur importanti li jaffettwa l-kompetittività tal-industriji Ewropej; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi pprovduta analiżi tal-fatturi li jinfluwenzaw il-prezz tal-enerġija; jistieden lill-Kummissjoni biex tqis dan bħala magħmul fil-valutazzjonijiet tal-impatt tagħha meta tfassal proposti futuri; jenfasizza li RISE jeħtieġ koerenza bejn il-politiki industrijali, tal-enerġija u tal-klima; jinnota li t-tnaqqis fil-prezzijiet tal-enerġija fl-Istati Uniti ppermetta investimenti industrijali addizzjonali; jirreferi għar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar tali investimenti; jenfasizza r-rwol ferm importanti tal-industriji li jużaw ħafna enerġija, li jipproduċu materja bażika essenzjali; jenfasizza li dawn l-industriji huma suġġetti għar-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju u li prekawzjonijiet speċjali huma għalhekk bżonnjużi biex jinżammu kompetittivi; jitlob lill-Kummissjoni biex tressaq rakkomandazzjonijiet li jevitaw ir-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju;

138. Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Kummissjoni ma tennitx l-aderenza tagħha mal-prinċipju ta’ prekawzjoni fir-rigward tas-setturi li jużaw teknoloġiji li ma wrewx li huma ħielsa mir-riskji;

139. Jenfasizza li l-pajjiżi tan-Nofshinar tal-Ewropa qed iħallsu l-ogħla prezzijiet tal-gass fl-Ewropa, u b'hekk dan iħalli lill-industriji, b’mod partikolari l-industriji li jużaw ħafna enerġija, fi żvantaġġ kompetittiv filwaqt li jiżdied ukoll ir-riskju ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju;

140. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jerġgħu jikkunsidraw il-kundizzjonijiet għal kuntratti tal-enerġija fuq tul ta' żmien twil u jirrevedu l-kuntratti tal-gass ibbażati fuq mekkaniżmi ta’ pprezzar tal-indiċjar taż-żejt u jersqu lejn ipprezzar aktar ibbażat fuq ċentri ta’ attività b'kompetizzjoni akbar fis-suq intern; jistieden lill-Kummissjoni biex tgħin ħalli jiġu skopruti possibilitajiet ta' negozjar mill-ġdid għal dawk il-kuntratti u tiġi ffaċilitata tranżizzjoni lejn alternattivi aktar flessibbli; b'hekk jissaħħu l-miri għal aċċess aħjar għall-gass għall-Istati Membri kollha;

Strateġija RISE reġjonali b'attenzjoni partikolari fuq in-Nofsinhar tal-Ewropa

141. Jappoġġja approċċ ta’ politika industrijali multireġjonali li jagħti spinta lit-tkabbir sostenibbli fl-ekonomiji li qed jiċkienu u lil dawk l-aktar esposti għal riskji sinifikanti għall-bażi industrijali tagħhom; jinnota l-bżonn urġenti li jiġu implimentati miżuri ta’ appoġġ għal dawk is-setturi industrijali l-aktar affettwati mill-kriżi u mill-kompetizzjoni internazzjonali; jappoġġja strateġija ta’ valur miżjud għoli fl-integrazzjoni tal-ekonomiji reġjonali, speċjalment l-ekonomiji tan-Nofsinhar, f’katini ta’ valur dinji; jemmen li l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti huma b’mod partikolari rilevanti f’dan il-kuntest u li s-saħħiet industrijali eżistenti jeħtieġ li jkunu promossi permezz ta’ żieda fl-innovazzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni; jemmen li b'mod parallel mal-istrateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti, fir-rigward tal-aċċess għall-finanzi, hija meħtieġa strateġija ta’ investiment għan-Nofsinhar;

142. Jenfasizza li jrid jittejjeb is-self fl-Istati Membri fi kriżi u jsostni li jista’ jiġi introdott programm ta’ mikrokreditu ffinanzjat mill-BEI jew banek nazzjonali ta’ żvilupp li jippermetti li l-SMEs jipproċessaw l-ordnijiet;

143. Jinnota li numru ta' reġjuni huma affettwati mill-pożizzjoni periferika tagħhom u li n-nuqqas ta’ infrastrutturi xierqa u konnessi sew jaffettwa l-kapaċità tagħhom li jkunu kompetittivi fis-suq intern u barra mill-Unjoni; jinnota li din hija partikolarment importanti għal ċerti żoni tan-Nofsinhar tal-Ewropa iżda li oħrajn bħaż-żoni tal-Lvant u tat-Tramuntana tal-Ewropa – fejn tinsab parti kbira mir-riżorsi naturali tal-Unjoni – ukoll jeħtieġu li jkunu kollegati aħjar mal-bqija tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi integrazzjoni infrastrutturali Ewropea sħiħa, speċjalment tal-ekonomiji tan-Nofsinhar, b’mod partikolari tal-ferrovija, l-enerġija u l-ICT, u jenfasizza l-ħtieġa li l-faċilità Nikkollegaw l-Ewropa tingħata direzzjoni f’dan is-sens; jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropew u lill-Istati Membri biex jiggarantixxu livelli xierqa ta’ finanzjament u proċeduri burokratiċi simplifikati sabiex itejbu l-PPP, il-finanzjament tal-proġetti u l-bonds tal-proġetti; jiddeplora l-fatt li l-Peninsula Iberika mhijiex integrata għal kollox fis-suq tal-ferroviji Ewropew u li, flimkien ma' partijiet tal-Ewropa tan-Nofsinhar u tal-Lvant, mhijiex integrata fis-suq tal-enerġija Ewropea;

144. Jindika li r-reġjuni tan-Nofsinhar għandhom potenzjal kbir għall-iżvilupp tas-settur strateġiku tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli; jitlob miżuri li jistimulaw is-swieq f’dawn ir-reġjuni, inklużi azzjonijiet li jinkoraġġixxu l-mikroġenerazzjoni mill-impriżi li jixtiequ jipproduċu l-elettriku tagħhom stess u jbiegħu l-enerġija li tifdal fil-grilja;

145. Jenfasizza li ż-żieda fid-diversità tal-provvista tal-enerġija u l-użu ta’ riżorsi indiġeni, inkluża l-enerġija rinnovabbli, jista’ jkollhom rwol sinifikanti fit-tixtil tal-ekonomiji tan-Nofsinhar; jinnota li l-pajjiżi tan-Nofsinhar jiddependu ħafna fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija, f’ċertu każijiet minn fornitur wieħed;

146. Jisħaq fuq l-importanza tal-infrastruttura tal-ICT, b’mod partikolari soluzzjonijiet flessibbli u mobbli, biex tippermetti li l-industrija tiżviluppa wkoll f’reġjuni periferali u b’popolazzjoni baxxa;

147. Jenfasizza l-importanza ta’ mekkaniżmi tal-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u tar-replikazzjoni tas-suq; jilqa’ proposti biex tiżdied il-kooperazzjoni, is-simbjożi industrijali u jiġu żviluppati netwerks ta’ servizzi ta’ konsulenza dwar l-effiċjenza fir-riżorsi; jemmen li l-isforzi għas-simbjożi industrijali jistgħu jgħinu sabiex jinħolqu aktar valur u effiċjenzi; jinnota li l-mudell tas-simbjożi industrijali tar-Renju Unit jista’ jservi bħala mudell għal Stati Membri oħra;

148. Jenfasizza li t-trasformazzjoni ta’ impriżi tal-kapital f’kooperattivi rnexxiet f’xi reġjuni u dan jiżgura b’mod effettiv approċċ aktar fit-tul, li jankrahom fl-ekonomija lokali u jagħtihom sehem fl-iżvilupp sostenibbli lokali; jinnota li l-kooperattivi jirrapreżentaw realtà ekonomika importanti fl-UE, fejn aktar minn 160,000 impriża kooperattiva huma l-proprjetà ta’ 123 miljum membru inkluż aktar minn 50,000 impriża kooperattiva fl-industrija u s-servizzi li jipprovdu impjiegi għal 1.4 miljun persuna u jikkontribwixxu bħala medja madwar 5 % tal-PDG ta’ kull Stat Membru; jemmen, f'dan ir-rigward, li l-mudelli tan-negozju adottati mill-kooperattivi għandhom jiġu kkunsidrati wkoll u li l-ispeċifiċitajiet tagħhom għandhom jingħataw kunsiderazzjoni fil-politiki rilevanti tal-UE;

149. Jemmen li l-ekonomiji tal-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Ewropa jistgħu jibbenefikaw mis-swieq tal-esportazzjoni u huma b'mod partikolari strateġikament pożizzjonati għal swieq fin-Nofsinhar tal-Mediterran, filwaqt li l-pajjiżi tal-Ewropa tal-Lvant jistgħu jibbenefikaw b'mod simili mis-swieq tal-esportazzjoni ġodda fil-pajjiżi tal-Commonwealth ta' Stati Indipendenti (CIS); jitlob biex jintlaqa' spirtu ta' intraprenditorija, u għall-migranti min-Nofsinhar u l-Lvant tal-Ewropa biex joħolqu negozji li jistgħu jaċċessaw dawk is-swieq tal-esportazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw relazzjonijiet intraprenditorjali bejn in-Nofsinhar u t-Tramuntana tal-Mediterran; jilqa’ wkoll il-missjonijiet għat-tkabbir tal-Viċi President Tajani; huwa tal-fehma li enfasi ikbar fuq il-qawwiet industrijali reġjonali u l-clusters tista’ tfisser żieda fil-kompetittività għall-iżvilupp strutturali tal-Ewropa; jitlob li dan jiġi kkunsidrat b’mod deċiżiv fl-iżvilupp istituzzjonali u strutturali Ewropew ulterjuri;

150. Huwa tal-fehma li enfasi ikbar fuq il-qawwiet industrijali reġjonali u l-clusters tista’ tfisser żieda fil-kompetittività għall-iżvilupp strutturali tal-Ewropa; jitlob li dan jiġi kkunsidrat b’mod deċiżiv fl-iżvilupp istituzzjonali u strutturali Ewropew ulterjuri;

151. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

NOTA SPJEGATTIVA

In-nota spjegattiva tikkonsisti fil-premessi, li għal raġunijiet ta’ spazju se jiġu ppreżentati fl-għamla ta’ emendi għar-rapport. Kull premessa, li tipprovdi bażi għar-rapport, se tingħata spjegazzjoni aktar dettaljata f’din it-taqsima.

A. billi l-UE teħtieġ strateġija biex tindirizza l-kriżi ekonomika u finanzjarja u tagħti bidu għal dinamika ekonomika ġdida,

Il-kriżi laqtet lill-ekonomiji Ewropej ħażin. Affettwat is-settur industrijali, u ntilfu 3,8 miljun impjieg. Ir-rati tal-qgħad qegħdin jogħlew speċjalment fost iż-żgħażagħ. Il-kriżi u nuqqas ta’ perspettivi qegħdin jaffettwaw il-benesseri soċjali u jżidu l-faqar. L-UE teħtieġ strateġija tat-tkabbir komprensiva biex tegħleb dawn l-isfidi.

B. billi l-industrija tal-Ewropa għandha rwol ewlieni u hija parti importanti mis-soluzzjoni għal din il-kriżi,

L-industrija Ewropea hija fundamentali biex jissolvew il-ħafna sfidi li qed tiffaċċja l-UE. Hija tipprovdi impjiegi, prodotti u servizzi kif ukoll dħul mit-taxxa u hija l-attur ewlieni fi tranżizzjoni Ewropea lejn ekonomija b’użu baxx ta’ karbonju. Għalkemm kien hemm tnaqqis relattiv fir-rwol tal-industrija fl-ekonomija tal-UE tul l-aħħar għoxrin sena, l-industrija xorta tirrappreżenta 4/5 tal-esportazzjonijiet tal-Ewropa u 80 % tal-investimenti fir-R&Ż mis-settur privat (DĠ ENTR). L-UE teħtieġ strateġija li terġa’ tagħti s-saħħa lill-ekonomija u twassal għal qawmien ġdid tal-industrija għal Ewropa sostenibbli.

C. billi l-kompetituri industrijali tal-Ewropa ilhom snin jiżviluppaw strateġiji industrijali b’saħħithom,

Fil-livell internazzjonali firxa sħiħa ta’ pajjiżi żviluppaw l-istrateġiji industrijali tagħhom. Dan l-aħħar, il-Ġappun fassal pjan industrijali ġdid. Bil-Pjanijiet ta’ Ħames Snin u l-Pjan għall-Industriji Emerġenti Strateġiċi Nazzjonali 2012 reċenti tagħha, iċ-Ċina wkoll iffukat fuq il-poltika industrijali. Anke l-Istati Uniti ssegwi politiki industrijali b’saħħithom – mingħajr ma tuża t-terminu.

D. billi l-Kummissjoni Ewropea jistħoqqilha tifħir talli bdiet taħdem fuq politika industrijali bil-Komunikazzjoni tagħha bil-għan li torganizza żvolta fl-industrija,

Għal żmien twil il-politika industrijali ma kinitx mogħtija importanza mill-Ewropa. Bil-pubblikazzjoni tal-Komunikazzjoni ‘Industrija Ewropea Aktar b’Saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku’, il-Kummissjoni Ewropea ħadet rwol ta’ tmexxija fi żvolta meħtieġa fl-industrija.

E.  billi l-futur komuni tal-Ewropa bħala destinazzjoni industrijali jinsab f’offensiva favur il-modernizzazzjoni li ssaħħaħ iċ-ċentri tal-innovazzjoni u telimina n-nuqqasijiet fl-iżvilupp ta’ reġjuni dgħajfa industrijalment u strutturalment,

L-Ewropa jeħtiġilha tagħmel użu adegwat mill-fondi pubbliċi u tidderieġi l-fondi tas-settur privat lejn attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni, u trawwem kollaborazzjoni transnazzjonali u transreġjonali Ewropea permezz ta’ raggruppamenti ta’ organizzazzjonijiet tan-negozju, tal-akkademiċi u tar-riċerka innovattivi. Dan għandu jkun sostnut minn strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti li jqisu l-potenzjal ta’ kull reġjun u territorju. Pereżempju l-ħolqien ta’ Distretti (fl-Italja) għandu l-għan li jgħaqqad flimkien l-individwi u l-kumpaniji u jinkoraġġixxi l-kondiviżjoni tar-riżorsi tagħhom għall-fini ta’ proġetti kreattivi ġodda u biex dawn jinfirxu madwar ir-reġjun.

F.  billi politika industrijali Ewropea trid issib it-taħlita ġusta ta’ politiki biex jitjieb l-ambjent qafas filwaqt li jitqiesu r-realtajiet u ċ-ċirkustanzi ekonomiċi u soċjali nazzjonali u reġjonali (inkluż dawk transkonfinali) differenti; il-politika industrijali trid tkun integrata f’suq fejn il-gvern jistabbilixxi l-qafas regolatorju iżda ma jintervjenix direttament biex jagħżel ir-rebbieħa,

L-aħħar rapport tal-OECD bit-titolu ‘Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a Changing World’ (Perspettivi dwar l-Iżvilupp Globali 2013 – Politiki Industrijali f’Dinja li qed Tinbidel) ippubblikat fil-15 ta’ Mejju ta’ din is-sena jiddiskuti t-tliet ingredjenti bażiċi li huma kruċjali biex politiki industrijali jirnexxu llum: l-investiment fl-innovazzjoni u l-ħiliet, l-aċċess għall-finanzjament u infrastruttura adegwata[1]. Politiki industrijali ‘antiki’, ibbażati l-aktar fuq sussidji lill-impriżi, sjieda statali u protezzjoni tariffarja jġorru r-riskju ta’ falliment tal-gvern, tiftix ta’ renta (rent-seeking), u l-perpetwazzjoni ta’ interessi personali, bi spejjeż għall-produtturi, għall-konsumaturi u għall-ekonomija b’mod ġenerali.

G. billi t-tnaqqis fid-disponibbiltà ta’ kreditu jillimita l-investimenti, u dan jostakola l-innovazzjoni kif ukoll l-adozzjoni ta’ teknoloġiji effiċjenti ġodda; politika industrijali fl-Ewropa għalhekk teħtieġ arkitettura finanzjarja robusta li tippromwovi l-investimenti,

Skont dokument ta’ politika mħejji mit-think-tank Bruegel għal laqgħa informali tal-ECOFIN fl-2013, waħda mid-dgħufijiet strutturali l-aktar magħrufa tal-ekonomija tal-UE qiegħda fl-investimenti insuffiċjenti tagħha fir-riċerka u l-kapital uman li jostakolaw il-bidla għal ekonomija bbażata fuq l-innovazzjoni. Minħabba d-diżinvestiment fis-settur bankarju u f'dak pubbliku, hemm inqas riżorsi finanzjarji disponibbli u dan ma jippermettix tranżizzjoni għal ekonomija innovattiva u sostenibbli[2]. F’dan il-kuntest, jeħtieġ jiġu proposti miżuri ta’ politika biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-finanzjament u jiġu promossi l-investimenti fit-tul fl-innovazzjoni u t-teknoloġiji.

H. billi l-kundizzjonijiet ta’ finanzjament fin-Nofsinhar tal-Ewropa huma stretti aktar u b'hekk jinħtieġu soluzzjonijiet ta’ finanzjament imfassla apposta,

Skont preżentazzjoni minn Guntram Wolff (Bruegel) waqt is-smigħ tal-ITRE fid-29 ta’ Mejju 2013, ir-rata ta’ mgħax għal self lil SMEs fil-Ġermanja kienet ta’ kważi 3 % f’Marzu 2013, filwaqt li kienet ta’ 6 % għal SMEs mill-Italja, il-Portugall u Spanja. Il-preżentazzjoni enfasizzat ukoll li l-SMEs Ġermaniżi fl-aħħar tas-sena li għaddiet irċevew kważi 90 % tal-finanzjament li talbu filwaqt li l-SMEs Griegi rċevew madwar 25 % biss.

I.   billi l-UE teħtieġ approċċ ta’ politika industrijali li jgħaqqad flimkien il-kompetittività, is-sostenibbiltà u xogħol deċenti sabiex jiġu indirizzat l-isfidi kbar tas-soċjetà,

Huwa ċar li l-politika industrijali tal-Unjoni Ewropea trid tkun immirata lejn l-indirizzar tal-isfidi kbar tas-soċjetà skont l-istrateġija UE 2020 u trid tkun allinjata mat-trijangolu strateġiku ta’ sostenibbiltà, kompetittività u xogħol deċenti. Il-Parlament Ewropew irrikonoxxa dan fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2011 dwar politika industrijali għall-era globalizzata[3].

J.  billi fl-aħħar għexieren ta’ snin il-produttività tax-xogħol żviluppat b’mod ħafna aktar mgħaġġel mill-produttività tar-riżorsi, filwaqt li l-istimi juru li l-kosti lavorattivi jirrappreżentaw inqas minn 20 % ta’ prodott u l-kosti tar-riżorsi jirrappreżentaw 40 %;

Skont l-Uffiċju Federali tal-Istatistika fil-Ġermanja, fl-istruttura tal-kost tas-settur tal-manifattura l-kosti tal-materjal jirrappreżentaw 43 % u l-kosti tal-persunal madwar 18 % biss filwaqt li l-kosti tal-enerġija huma ekwivalenti għal 2 %[4]. Il-Parlament Ewropew irrikonoxxa dan fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2011 dwar strateġija effettiva tal-materja prima għall-Ewropa[5].

K. billi fid-dawl tal-isfidi globali, huwa essenzjali li l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u r-riżorsi tkun il-bażi tat-tiġdid industrijali Ewropew jekk l-industrija Ewropea għandha l-ħsieb li żżomm il-kompetittività tagħha fil-futur,

Il-Kummissjoni Ewropea enfasizzat fil-Pjan direzzjonali dwar l-Effiċjenza fir-Riżorsi tagħha li, fil-Ġermanja biss, titjib fl-effiċjenza fir-riżorsi fil-manifattura jista’ jiġġenera ffrankar fl-ispejjeż ta’ bejn 20 % u 30 %. Skont studju ieħor fir-Renju Unit huwa stmat iffrankar ta’ GBP 23 biljun minn miżuri favur użu aktar effiċjenti tar-riżorsi li ma jiswew xejn jew jiswew ftit ħafna[6]. Peress li l-Ewropa ma tistax tikkompeti fuq il-pagi ma’ ekonomiji emerġenti, hija teħtieġ tiffoka fuq it-tnaqqis tal-ispejjeż tal-enerġija u tar-riżorsi tagħha billi tisfrutta l-effiċjenzi. Ir-rapport dwar il-Kompetittività 2012 tal-Kummissjoni Ewropea enfasizza r-rwol pożittiv li għandhom l-ekoinnovazzjoni u l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-enerġija fuq il-kompetittività tal-UE. L-UE hija fuq quddiem ukoll fl-internazzjonalizzazzjoni u l-flussi transkonfinali ta’ eko-investiment u eko-innovazzjonijiet. Dan huwa rilevanti partikolarment, peress li l-impriżi eko-innovattivi ġeneralment jirnexxu aktar minn innovaturi konvenzjonali.

L.  billi l-Unjoni Ewropea teħtieġ strateġija industrijali ambizzjuża, ekoeffiċjenti u ekoloġika sabiex terġa’ toħloq il-kapaċità ta’ manifattura u tiġġenera impjiegi bi kwalifiki għolja u mħallsin tajjeb,

Iċ-ċifri msemmija hawn fuq diġà enfasizzaw kif strateġija industrijali ekoloġika tal-UE bbażata fuq l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u r-riżorsi għandha żżid il-kompetittività billi tnaqqas l-ispejjeż b’mod sinifikanti. Fl-istess waqt jerġgħu joħolqu l-kapaċità ta’ manifattura u jipprovdu impjiegi ġodda. Fil-Ġermanja biss, titjib fl-effiċjenza fir-riżorsi jista’ joħloq sa miljun impjieg[7]. Studju mid-ditta ta’ konsulenza Ecofys enfasizza wkoll li implimentazzjoni tajba tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn għandha toħloq iffrankar nett ta’ EUR 90 biljun kull sena għall-konsumaturi u n-negozji Ewropej, u b’hekk tnaqqas id-dipendenza fuq il-gass naturali mir-Russja b’aktar minn 50 %. Jekk l-ammonti ffrankati kellhom jiġu investiti mill-ġdid fl-ekonomija, jistgħu joħolqu miljun impjieg ieħor[8]. Il-Parlament Ewropew għalhekk talab lill-Kummissjoni Ewropea tiżviluppa strateġija industrijali ambizzjuża, ekoeffiċjenti u ekoloġika[9]

M. billi s-setturi tal-effiċjenza enerġetika u tal-enerġija rinnovabbli biss jistgħu joħolqu 5 miljun impjieg sal-202,

Il-Kummissjoni Ewropea, fil-komunikazzjoni tagħha dwar irkupru li jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ impjiegi, iddikjarat b’mod ċar li s-setturi tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza enerġetika waħedhom biss għandhom il-potenzjali li joħolqu 5 miljun impjieg sal-2020[10].

N. billi l-Unjoni Ewropea għandha fi ħdanha kapaċità ta’ innovazzjoni enormi b’sitt Stati Membri tal-UE fost l-ewwel 10 mill-50 pajjiż l-aktar innovattiv fid-dinja,

L-Indiċi tal-Innovazzjoni Bloomberg żvela li fost l-ewwel 10 pajjiżi l-aktar innovattivi fid-dinja, sitta huma Stati Membri tal-UE (il-Ġermanja, il-Finlandja, l-Isvezja, l-Awstrija, id-Danimarka u Franza)[11]. Dan juri biċ-ċar li l-UE diġà għandha saħħa sinifikanti fl-innovazzjoni u r-R&Ż iżda jenfasizza wkoll il-qabża bejn dawk l-Istati Membri u l-oħrajn u għalhekk itenni l-bżonn ta’ strateġija tal-innovazzjoni ambizzjuża mhux biss biex tinżamm is-saħħa eżistenti iżda wkoll biex jiżdiedu l-kapaċitajiet ta’ innovazzjoni tal-Istati Membri kollha.

O. billi l-politika industrijali hija kwistjoni trażversali u l-Kummissjoni Ewropea għalhekk jeħtieġ tintegra b’mod ċar il-politika industrijali tagħha fl-istrateġija UE 2020, fl-iżvilupp tal-Pjan direzzjonali għal Ekonomija b’Livell Baxx ta’ Emissjonijiet tal-Karbonju sal-2050, fl-inizjattivi industrijali tas-SET-Plan u fil-viżjoni għall-2050 fil-Pjan direzzjonali għal Ewropa b’Użu Effiċjenti tar-Riżorsi,

Huwa ċar li l-politika industrijali teħtieġ approċċ orizzontali. Il-Kummissjoni Ewropea rrikonoxxiet dan fl-Aġġornament tal-Komunikazzjoni dwar il-Politika Industrijali reċenti tagħha, li fiha qalet li “l-politiki Komunitarji għandhom jiġu kkoordinati u sinkronizzati kif xieraq” u li “l-miżura tas-suċċess tagħna se tiddependi ħafna fuq il-kapaċità tagħna li nipproduċu bl-effettività konġunta massima f'dawn l-oqsma kollha”. Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ‘Politika Industrijali għall-era Globalizzata’ maqbula mill-PE fit-3 ta’ Frar 2011 f’dan il-kuntest talbet ukoll lill-Kummissjoni Ewropea tintegra l-politika industrijali tagħha fil-Pjan direzzjonali għal Ekonomija b’Livell Baxx ta’ Emissjonijiet tal-Karbonju, fis-SET-Plan u fil-Pjan direzzjonali dwar l-Effiċjenza fir-Riżorsi.

P.  billi Politika Industrijali Ewropea teħtieġ forza tax-xogħol b’saħħitha filwaqt li fil-medja huma biss 7 % tal-ħaddiema bi ftit kwalifiki li kellhom taħriġ,

Il-forza tax-xogħol Ewropea jeħtieġ li tkun lesta għal opportunitajiet ta’ impjieg futuri u għal dinamiki tas-suq li jinbidlu. Huwa importanti partikolarment li tiġi indirizzata din il-kwistjoni għall-faxxa ta’ ħaddiema bi ftit kwalifiki li għandha nuqqas ta’ taħriġ. F’dan il-kuntest, id-dritt għat-taħriġ huwa essenzjali.

 • [1]  OECD Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a Changing World (Perspettivi dwar l-Iżvilupp Globali 2013 – Politiki Industrijali f’Dinja li qed Tinbidel).
 • [2]  Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. ‘Europe's Growth Problem (and what to do about it)’ (Il-Problema tat-Tkabbir tal-Ewropa (u x’wieħed jagħmel dwarha), Bruegel Policy Brief, April 2013.
 • [3]  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Politika Industrijali għall-era Globalizzata, it-3 ta’ Frar 2011.
 • [4]  Preżentazzjoni minn Dr Christian Kühne waqt Roundtable dwar il-Politika Industrijali fl-24 ta’ April 2013 organizzata mill-MEP Reinhard Bütikofer. Preżentazzjoni bil-Powerpoint disponibbli fuq talba.
 • [5]  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar strateġija effettiva tal-materja prima għall-Ewropa, il-25 ta’ Lulju 2011.
 • [6]  Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ‘Pjan direzzjonali għal Ewropa b’Użu Effiċjeni tar-Riżorsi’, l-20 ta’ Settembru 2011.
 • [7]  Ibid.
 • [8]  Economic benefits of the EU Ecodesign Directive (Benefiċċji ekonomiċi tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn tal-UE), ECOFYS, April 2012.
 • [9]  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Politika Industrijali għall-era Globalizzata, it-3 ta’ Frar 2011.
 • [10]  Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ‘Lejn irkupru li jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ impjiegi’, it-18 ta’ April 2012.
 • [11]  L-Indiċi tal-Innovazzjoni Bloomberg, 2013.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (20.6.2013)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà
(2013/2006(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Marielle de Sarnez

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jinnota d-deterjorament tal-industrija Ewropea li, speċjalment minħabba l-iżvilupp tax-xenarju industrijali dinji, tilfet 3 miljun impjieg u 10 % tal-produzzjoni tagħha sa mill-2008, għad li hija wieħed mill-ixpruni ewlenin tat-tkabbir fl-Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta, mingħajr dewmien, strateġija komuni sostenibbli u fit-tul imsejsa fuq il-promozzjoni, il-valorizzazzjoni u l-attraenza tal-industrija Ewropea u appoġġata minn strumenti konkreti, bil-għan li l-kompetittività tagħha tiġi ppreservata fil-livell dinji; ifakkar li l-politika kummerċjali komuni hija ta’ importanza kruċjali għall-industrija;

2.  Jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni tat sinjal politiku qawwi meta talbet li s-sehem tas-settur industrijali fil-PDG jogħla għal 20 % minn hawn u l-2020; jenfasizza, madankollu, li dan l-objettiv jista’ jitqies realistiku biss jekk miegħu jittieħdu miżuri korrispondenti;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni tirrispetta l-impenn tagħha li tipproduċi indikaturi li jippermettu l-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-proċess ta’ riindustrijalizzazzjoni; jenfasizza li dawn l-indikaturi għandhom mhux biss ikunu kwantitattivi iżda wkoll kwalitattivi, sabiex jiġi żgurat li dan il-proċess ikun sostenibbli u kompatibbli mal-protezzjoni tal-ambjent;

4.  Jiddeplora l-fatt li għad hemm nuqqas ta’ politika industrijali integrata fi ħdan il-Kummissjoni u n-nuqqas ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 173 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni tal-politika industrijali tal-Unjoni ma’ dik tal-Istati Membri;

5.  Jitlob li l-politika industrijali Ewropea tappoġġa dawk is-setturi li jippromwovu t-tkabbir u l-valur miżjud fejn l-Ewropa diġà hija minn ta' quddiem jew għandha l-potenzjal li tkun minn ta’ quddiem, u li tiżgura li s-setturi bħall-industrija aerospazjali, dik tal-kimika, l-industrija tal-karozzi, l-industrija agroalimentari, dik tal-ħwejjeġ u t-tessuti, u dik tal-inġinerija mekkanika jibqgħu kompetittivi; jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej, lill-Istati Membri u lis-sħab privati biex jikkoordinaw aħjar bejniethom ħalli jaċċeleraw l-investimenti fl-infrastrutturi kbar tat-trasport u tal-mobbiltà sostenibbli, tal-enerġija rinnovabbli u tat-telekomunikazzjonijiet kif ukoll fil-prodotti manifatturati ekoloġiċi avvanzati bħall-vetturi u l-bastimenti ekoloġiċi, jew it-teknoloġiji li jnaqqsu l-impatt ambjentali tal-proċess ta’ produzzjoni, u biex jiżviluppaw strumenti finanzjarji innovattivi; ifakkar fl-importanza tal-promozzjoni tal-użu ta’ riżorsi lokali sabiex riindustrijalizzazzjoni ġenwina ġġib magħha benefiċċji u toħloq impjiegi;

6.  Jinsisti fuq in-neċessità li l-politika industrijali Ewropea tibbaża ruħha fuq strateġija Ewropea kkoordinata bejn l-Istati Membri sabiex tiżdied l-integrazzjoni tas-suq Ewropew tal-enerġija, jiġu żviluppati l-infrastrutturi tal-enerġija Ewropej u jitnaqqsu l-ispejjeż tal-enerġija Ewropea kif ukoll id-dipendenza tal-Unjoni fir-rigward tal-fornituri tal-enerġija minn pajjiżi terzi;

7.  Jisħaq fuq l-importanza tar-riċerka u l-innovazzjoni għall-kompetittività tal-impriżi Ewropej fis-swieq dinjin; jitlob bil-ħerqa lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex iżidu l-fondi allokati għar-riċerka u l-iżvilupp; jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ l-iżvilupp ta’ setturi industrijali bbażati fuq it-teknoloġiji l-ġodda, li joħolqu prodotti b’valur miżjud qawwi u li jagħmlu użu meqjus mir-riżorsi enerġetiċi, sabiex l-isfidi marbuta mat-tibdil fil-klima jkunu jistgħu jiġu indirizzati aħjar; jitlob li jitħeġġeġ l-iżvilupp ta’ attivitajiet ġodda, bħall-enerġiji rinnovabbli u s-setturi kreattivi, fejn l-Ewropa għandha vantaġġ teknoloġiku; jinsisti fuq in-neċessità għall-impriżi Ewropej li jipprevedu aħjar il-bżonnijiet tas-swieq terzi sabiex jissodisfaw id-domanda internazzjonali;

8.  Jenfasizza li d-disponibbiltà tal-materja prima hija ta’ importanza fundamentali għall-possibbiltajiet ta’ żvilupp tal-industrija Ewropea u jwissi li, mingħajr ċerta materja prima importanti, il-biċċa l-kbira tal-industriji strateġiċi Ewropej (nukleari, spazjali, aeronawtika, tal-mediċina, tal-informatika, tal-materjali ġodda, tat-tagħmir militari, eċċ.) mhux se jkunu jistgħu jiżviluppaw;

9.  Jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-istrateġija tagħha għad-difiża tal-interessi tal-Unjoni fil-qasam tas-sigurtà tal-provvista ta’ materja prima fil-kuntest tal-ftehimiet kummerċjali (l-FTAs, l-EPAs, eċċ.); iqis li din l-istrateġija għandha twaqqaf ir-restrizzjonijiet imposti fuq l-esportazzjoni minn ċerti Stati u tippermetti forniment adegwat ta’ materja prima permezz ta’ ftehimiet ta’ kummerċ ġusti u sħubijiet strateġiċi;

10. Jilqa’ d-dħul fis-seħħ li jmiss tal-privattiva Ewropea, li se tiggarantixxi livell għoli ta’ protezzjoni tad-drittijiet ta’ proprjetà intelletwali tal-impriżi Ewropej, filwaqt li se tnaqqas il-formalitajiet neċessarji għall-inseriment tagħhom fi swieq ġodda; jilqa’ l-inizjattiva mħabbra mill-Kummissjoni f’Marzu 2013 intiża sabiex l-SMEs ikunu aktar kompetittivi fix-xena internazzjonali permezz tas-semplifikazzjoni tas-sistema ta’ reġistrazzjoni tat-trademarks barra mill-Ewropa;

11. jitlob li l-Unjoni Ewropea tadotta politiki ta’ mobbiltà u ta’ taħriġ professjonali fis-suq Ewropew, b’mod partikolari fil-qasam tal-lingwi u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni, sabiex ittejjeb il-kompetittività u l-kompetenzi tal-ħaddiema tal-industrija Ewropea;

12. Jinsisti fuq l-importanza ta’ qafas ġuridiku ċar u stabbli biex jiġu promossi l-investimenti fl-industrija; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw l-iżvilupp u l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs Ewropej, li huma atturi ewlenin fil-politika industrijali tal-ġejjieni, u biex itejbu l-aċċess tagħhom għall-fondi billi jippermettulhom jinvestu u jinnovaw; ifakkar fir-rwol fundamentali tas-swieq pubbliċi fl-appoġġ għall-iżvilupp u t-tkabbir tal-SMEs; jitlob li jiġi stabbilit punt ta’ kuntatt waħdieni għall-SMEs għall-kwistjonijiet relatati mas-suq intern u mas-swieq esterni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġa l-valorizzazzjoni finanzjarja u teknoloġika tal-privattivi;

13. Iqis bħala fundamentali li l-aċċess tal-SMEs għall-proċeduri tal-antidumping isir aktar faċli, aktar rapidu u anqas oneruż, sabiex ikunu mħarsa aħjar mill-prattiki kummerċjali żleali min-naħa tas-sħab kummerċjali; jistieden lill-Unjoni Ewropea tqis dan il-punt għar-riforma tal-istrumenti ta’ difiża kummerċjali;

14. Jipproponi li jinħoloq netwerk li jgħaqqad lill-SMEs u lill-impriżi l-kbar Ewropej sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-għarfien espert u mill-kapaċità ta’ esportazzjoni u ta’ innovazzjoni tal-impriżi l-kbar; jitlob bil-ħerqa lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex iħeġġu l-iżvilupp u jiffaċilitaw il-finanzjament ta’ sħubijiet bejn l-SMEs, l-universitajiet u r-riċerkaturi sabiex jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda;

15. Jenfasizza l-importanza tal-pożizzjoni li għandha l-Ewropa fil-qasam tal-kompetizzjoni internazzjonali sabiex ir-riindustrijalizzazzjoni tagħha tkun ta’ suċċess; jitlob, għaldaqstant, lill-Kummissjoni toqgħod attenta li, fil-proposti leġiżlattivi futuri kollha, tqis is-sitwazzjoni tal-kompetizzjoni internazzjonali tas-setturi kkonċernati u ma tnaqqasx il-kompetittività tagħhom sabiex l-industrija Ewropea tkun tista’ tafferma ruħha fil-livell tal-kompetizzjoni globali;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tqiegħed il-politika kummerċjali u l-politika tal-kompetizzjoni tal-Unjoni għas-servizz tal-politika industrijali Ewropea; jitlob lill-Kummissjoni tiffavorixxi konverġenza akbar bejn l-Istati Membri fil-qasam fiskali, soċjali u baġitarju biex jiġi ffaċilitat it-tfaċċar ta’ proġetti industrijali komuni; jesprimi x-xewqa li l-Kummissjoni twettaq valutazzjonijiet ta’ impatt globali, ex ante u ex post, dwar l-effetti tal-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles, konklużi jew fil-proċess ta’ negozjar, fuq il-politika industrijali Ewropea, u li tanalizza, matul l-implimentazzjoni kollha tagħhom, il-konsistenza tagħhom fir-rigward tal-objettivi Ewropej ta’ industrijalizzazzjoni;

17. Iqis li d-Direttiva Ewropea dwar l-offerti ta’ xiri trid tiġi riveduta biex tagħti lill-Ewropa l-mezzi biex topponi proġetti li jistgħu jirriżultaw ta’ ħsara għall-istruttura industrijali u kummerċjali tagħha; jikkunsidra li l-Unjoni trid tkun kapaċi topponi l-offerti ta’ xiri minn kumpaniji li mhumiex soċjalment responsabbli u/jew li ma jirrispettawx ir-rekwiżiti ta’ governanza tajba, kif ukoll l-offerti ta’ xiri f’setturi meqjusa strateġiċi mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha;

18. Iqis li l-politika industrijali Ewropea għandha tiffavorixxi l-ħolqien ta’ gruppi industrijali Ewropej fuq skala dinjija fl-oqsma li fihom l-industrija Ewropea hija attwalment minn ta’ quddiem u f’dawk li se tiddeċiedi li tinvesti fihom fil-futur;

19. Ifakkar li l-istandards u r-regoli tekniċi jiżvolġu rwol fundamentali sabiex jiggarantixxu l-pożizzjoni predominanti tal-Unjoni Ewropea fl-aktar setturi innovattivi, inklużi t-teknoloġiji ekoloġiċi; iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kummissjoni ttejjeb il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi prinċipali, b’mod partikolari l-pajjiżi emerġenti, sabiex jiġu stabbiliti standards tekniċi komuni, filwaqt li jiġu rispettati l- preferenzi soċjetali differenti assoċjati ma’ dawn l-istandards;

20. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiggarantixxi l-aċċess tal-impriżi Ewropej għas-swieq internazzjonali; iqis bħala fundamentali li tiġi stabbilita r-reċiproċità fil-qasam tar-relazzjonijiet kummerċjali, u b’mod partikolari fil-qasam tal-aċċess għall-appalti pubbliċi, li jiġu protetti d-drittijiet ta’ proprjetà industrijali tal-impriżi Ewropej u li tissaħħaħ l-effikaċja tal-istrumenti ta’ difiża kummerċjali tal-Unjoni u l-konsistenza tagħhom mal-istrateġiji tal-Unjoni fir-rigward tal-kummerċ u tar-riindustrijalizzazzjoni;

21. Iqis li huwa essenzjali li l-Unjoni tattrezza ruħha bi strumenti li jippermettulha:

- issegwi politika aktar attiva ta’ antidumping u tirreaġixxi, fost l-oħrajn, għall-finanzjament abbużiv tal-esportazzjoni pprattikat minn ċerti pajjiżi terzi,

- issegwi politika ġenwina fir-rigward tar-rata tal-kambju li tħares l-interessi kummerċjali Ewropej,

- tiżgura l-applikazzjoni tal-kunċett ta’ “kummerċ ġust”, li huwa bbażat fuq ir-rispett reċiproku ta’ standards soċjali, ambjentali u kulturali, jew ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tal-kummerċ internazzjonali;

22. Jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni biex timmodernizza l-istrumenti ta’ difiża kummerċjali tal-Unjoni Ewropea, elementi kruċjali tal-politika industrijali; jesprimi x-xewqa li din il-modernizzazzjoni tkun tista’ ttejjeb l-effikaċja tagħhom; għal dan il-għan, jitlob lill-Kummissjoni ma ddgħajjifx dawn l-istrumenti, la de jure u lanqas de facto, iżda għall-kuntrarju ssaħħaħhom sabiex tipproteġi l-impriżi Ewropej b’mod aktar effikaċi u f’limiti ta’ żmien iqsar, irrispettivament mid-daqs tagħhom, kontra prattiki kummerċjali illegali jew żleali;

23. Ifakkar fil-ħtieġa li, meta dan ikun iġġustifikat miċ-ċirkostanzi, jintużaw l-istrumenti ta’ difiża għall-kummerċ kontra pajjiżi li ma jirrispettawx ir-regoli tal-kummerċ internazzjonali jew il-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles mal-Unjoni;

24. Jilqa’ l-proposta għal regolament dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u r-rispett tar-regoli tal-kummerċ internazzjonali; iqis li rispons aħjar għall-applikazzjoni tad-drittijiet tagħna jista’ jagħtina lura l-kredibbiltà tagħna u jerġa jibbilanċja r-relazzjonijiet kummerċjali tagħna;

25. Jiddeplora l-protezzjoni insuffiċjenti tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali fit-territorju ta’ ċerti sħab kummerċjali u jiddispjaċih għan-nuqqas ta’ mezzi konkreti mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-impriżi Ewropej, b’mod partikolari l-SMEs, sabiex jiġġieldu kontra l-ksur ta’ dawn id-drittijiet b’mod effikaċi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu aktar kooperazzjoni doganali fl-Unjoni u mal-pajjiżi terzi fis-sekwestru ta’ merkanzija ffalsifikata u jissemplifikaw il-proċeduri doganali; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkooperaw aktar mill-qrib ma’ pajjiżi terzi dwar kwistjonijiet li jolqtu lid-drittijiet tal-awtur u l-għoti ta’ liċenzji;

26. Ifakkar lill-Kummissjoni li l-livell baxx tas-salarji u tal-protezzjoni tal-ambjent għadu element importanti ħafna tal-kompetizzjoni internazzjonali u li hemm bżonn urġenti li dawn l-istandards ikomplu jiġu allinjati ’l fuq sabiex ikun hemm verament riindustrijalizzazzjoni fl-Unjoni; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni biex tinnegozja impenji vinkolanti fil-qasam tad-drittijiet tal-ħaddiema u tal-protezzjoni tal-ambjent fl-FTAs mal-pajjiżi terzi; jitlob ukoll lill-Kummissjoni tiżviluppa sistemi obbligatorji ta’ traċċabbiltà ta’ prodotti li jippruvaw il-konformità tagħhom mal-istandards internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-ħaddiema u tal-protezzjoni tal-ambjent;

27. Jappella lill-Unjoni Ewropea sabiex tivvalorizza l-produzzjoni industrijali tagħha billi tipprovdi informazzjoni aktar preċiża lill-konsumaturi tagħha, billi timponi l-ispeċifikazzjoni tal-provenjenza tal-prodotti tal-Unjoni u ta’ prodotti importati minn pajjiżi terzi u billi tiżgura r-rispett tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-ikel Ewropej fil-pajjiżi terzi;

28. Jitlob li l-prodotti kollha importati minn pajjiżi terzi jirrispettaw l-istandards ambjentali, sanitarji u soċjali applikati mill-Unjoni u difiżi fis-suq dinji sabiex il-produtturi industrijali Ewropej ikunu mħarsa mill-kompetizzjoni żleali.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

18.6.2013

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

20

2

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Miloslav Ransdorf, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Salvador Garriga Polledo, Paul Rübig

OPINJONI tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (26.9.2013)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà
(2013/2006(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Philippe Boulland

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Iqis li l-Istati Membri li l-aħjar li rresistew għall-kriżi ekonomika huma dawk li taw prijorità għad-djalogu soċjali b'saħħtu u għal politika attiva għall-impjiegi maħsuba bil-għan li jinħoloq u jinżamm l-akbar għadd ta' impjiegi, kif ukoll investimenti għall-ġejjieni għal dan il-għan, pereżempju l-investiment soċjali u l-investimenti fis-setturi tat-transizzjoni ekoloġika; huwa tal-fehma li dawn il-prijoritajiet għandhom ikunu eżaminati u għandhom iservu ta’ orjentazzjoni għar-riindustrijalizzazzjoni fl-Ewropa fuq bażi solida, kompetittiva, inklużiva, sostenibbli u diversifikata; jenfasizza f’dan ir-rigward l-importanza tal-iżvilupp ta’ ekonomija soċjali (speċjalment il-kooperattivi industrijali tagħha), u ekonomija ċirkolari, ir-riċiklaġġ u l-ipproċessar; f’dan ir-rigward iqis neċessarji l-iffissar ta’ għanijiet li jistgħu jitkejlu u skedi speċifiċi;

2.   iqis li l-investimenti għandhom jiġu diversifikati, kemm fir-riċerka kif ukoll fit-teknoloġiji ġodda; u jżid li jeħtieġ ukoll li jerga’ jkun rivitalizzat il-wirt industrijali tagħna bħall-azzar, karozzi, it-tessuti, l-avjazzjoni, sabiex jittejbu l-faċilitajiet ta’ produzzjoni tagħna biex inkunu nistgħu nirbħu swieq ġodda u nibqgħu kompetittivi fix-xena internazzjonali;

3.  jenfasizza li l-industriji jistgħu jifilħu għall-kriżi, ukoll fl-ekonomija tas-servizzi li jiġġeneraw madwar il-produzzjoni tagħhom;

4.  Jirrimarka li l-proposti tal-Kummissjoni għandhom jiġu akkumpanjati minn pjan ta’ investiment konkret għall-ammont ta’ EUR30 biljun fis-sena li jimmira li jippromwovi r-rikostruzzjoni u l-preservazzjoni soċjoekoloġika tal-ktajjen tal-valur industrijali u s-servizzi tagħhom u għaldaqstant jissaħħaħ il-futur industrijali.

5.   Jirrakkomanda li jkun hemm investiment fir-riżorsi umani, titjib fil-kundizzjonijiet tal-implimentazzjoni tad-dritt tat-tagħlim u tat-taħriġ, speċjalment b'alternanza bejniethom, tal-kwalifiki u tat-tagħlim tul il-ħajja, li jkun stabbilit id-dritt individwali li wieħed ilesti l-edukazzjoni, filwaqt li jitħalla li jkun hemm permeabilità bejn is-sistemi edukattivi differenti, biex ikunu antiċipati u mwieġba l-ħtiġijiet ta’ ħaddiema, pereżempju ta’ industrija mmirata lejn it-teknoloġiji ġodda, l-ekonomija ħadra u l-iffrankar enerġetiku, b'appoġġ għall-isforzi fir-riċerka u l-iżvilupp u billi tiġi promossa l-innovazzjoni; jenfasizza l-importanza li jitwaqqfu strutturi komuni sabiex l-SMEs u l-mikrointrapriżi jkunu jistgħu jipproponu dawn it-tipi ta' taħriġ; u jinkoraġġixxi kooperazzjoni iktar b’saħħitha bejn l-impriżi u l-universitajiet u l-kulleġġi tax-xjenzi applikati; jenfasizza li dawn l-isforzi għandhom japplikaw għall-katina kollha tal-produzzjoni, inklużi l-industriji b'valur miżjud anqas b'saħħtu iżda li huma indispensabbli biex isostnu b'mod perenni l-industriji b'valur miżjud għoli;

6.   jirrakkomanda lill-Unjoni u l-Istati Membri jinvestu ħafna wkoll fir-riċerka u l-iżvilupp, b’mod partikolari biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni lejn industrija aktar effiċjenti fejn tidħol l-enerġija, u kompatibbli mal-ambizzjonijiet ambjentali tal-Unjoni, li għandhom jitfasslu f’armonija mal-ambizzjonijiet industrijali tagħha;

7.   Jappella li jiġi rreklutat aktar persunal għall-attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp u innovazzjoni u biex ikun hemm investiment b’mod li t-taħriġ mogħti lill-persunal, il-kundizzjonijiet u l-għodod tax-xogħol u r-riċerka jkunu tal-aqwa livell possibbli;

8.   Jappella biex fuq il-post tax-xogħol ikunu mħeġġa atmosfera pożittiva u sistema ta’ rikonoxximent tal-merti b’mod li jwasslu biex l-esperjenza u l-kreattività tal-persunal kollu jkunu ta’ benefiċċju sħiħ, sabiex il-metodi tax-xogħol u l-proċessi ta’ produzzjoni jkunu simplifikati u tiżdied l-effiċjenza tat-tagħmir;

9.   Jenfasizza l-importanza tad-djalogu soċjali settorjali biex l-industriji Ewropej jiġu riorjentati lejn il-promozzjoni tal-iżvilupp tar-responsabbiltà soċjali tal-intrapriżi (RSI) u ta’ tikketta soċjali bbażata fuq kriterji komuni, biex l-impjegati jiġu involuti fil-futur tal-impriża tagħhom u jkun hemm kunsens fl-iżvilupp ta’ flessisigurtà bbilanċjata li tappoġġja l-ħolqien ta’ impjiegi deċenti, sostenibbli u ta’ kwalità; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi u mtejba l-informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom, partikolarment fir-ristrutturar tal-impriżi; jirreferi b’mod speċjali għar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Jannar 2013 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati, l-antiċipazzjoni u l-ġestjoni tar-ristrutturar (2012/2061(INI));

10.  Jenfasizza li l-ħolqien ta’ riżorsi proprji għall-baġit tal-UE jista' jkollu effett pożittiv fuq l-industrijalizzazzjoni mill-ġdid tal-Ewropa;

11. Ifakkar fl-urġenza li jkunu adottati miżuri favorevoli għall-ħolqien u l-appoġġ ta’ industriji innovattivi, billi jkun iffaċilitat l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament, filwaqt li jitnaqqsu l-ħlasijiet fiskali u amministrattivi imposti fuqhom, billi tiġi żviluppata l-kooperazzjoni bejn l-intrapriżi, l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni u l-laboratorji ta’ riċerka u jiġu sfruttati l-possibilitajiet offruti mis-suq uniku diġitali;

12. Jenfasizza li b’mod speċjali l-SMEs u l-fergħat ta’ produzzjoni klassiċi, inklużi l-industriji intensivi fl-użu tal-enerġija, għandhom jiġu appoġġjati fl-iżvilupp ta’ mudelli kummerċjali sostenibbli u fl-innovazzjonijiet li jtejbu l-effiċjenza tar-riżorsi;

13. Jirrakkomanda użu akbar tal-Programm għall-innovazzjoni u l-intraprenditorija (IEP) u l-Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-Intrapriżi Żgħar u Medji (COSME).

14. Iqis li l-iżvilupp ta’ privattiva unika Ewropea jista’ jippermetti lill-industriji Ewropej l-aktar avvanzati jkunu aktar kompetittivi fil-livell globali u jakkwistaw swieq ġodda li kapaċi joħolqu l-impjiegi;

15. Jissuġġerixxi konsistenza akbar bejn il-politika kummerċjali tagħna, il-politika tal-kompetizzjoni tagħna u l-politika industrijali tagħna biex jgħinu lill-SMEs li joperaw barra mill-pajjiż ta’ oriġini tagħhom u jippromwovu l-aċċess tagħhom għas-swieq;

16. Ifakkar fl-importanza u l-ambitu tar-rekwiżit ta’ rispett għall-istandards soċjali fl-offerti għall-akkwist fuq skala kbira.

17. Jissuġġerixxi l-immobilizzar tal-istrumenti finanzjarji u legali kollha disponibbli biex tappoġġja r-rilokazzjoni tal-ekonomija, u jitlob li jinħolqu ċentri ta’ informazzjoni biex jissensibilizzaw l-imprendituri rigward il-vantaġġi taż-żamma jew ir-rilokazzjoni tal-attività tagħhom fl-Ewropa, billi it-tqassir tal-ktajjen tal-provvista jista' jwassal biex tiġi stabbilita provvista lokali ta’ prodotti u għal effiċjenza akbar għas-settur tal-manifattura filwaqt li jiġu żviluppati opportunitajiet ta’ impjieg lokali; jissuġġerixxi li jittejjeb l-użu tal-EURES bil-għan li jintużaw il-kompetenzi taż-żgħażagħ Ewropej li qed ifittxu impjieg kif ukoll jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-implimentazzjoni tad-direttiva "servizzi" u jeliminaw id-dumping soċjali.

18. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tinvestiga bir-reqqa, skont is-settur, il-valur miżjud tal-produzzjoni industrijali Ewropea fil-ktajjen tal-produzzjoni globali biex tiddetermina x'għeruq għandhom l-industriji differenti f’diversi Stati Membri tagħna, u li tistabbilixxi b’mod aktar effettiv strateġija ta’ difiża komuni tal-interessi industrijali Ewropej;

19. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tevalwa sa liema punt ir-rifjut minn grupp globali li jassenja sit li ddeċieda li jagħlaq fil-konfront ta’ grupp xerrej potenzjali ieħor, jew entità pubblika għal użu pubbliku temporanju, huwa f’konformità mal-liġi tal-kompetizzjoni tal-UE;

20. Jenfasizza l-ħtieġa għall-UE li tiżgura l-interess industrijali tagħha fir-relazzjonijiet kummerċjali tagħha, kemm fl-iżvilupp ta’ ftehimiet kummerċjali tagħha jew leġiżlazzjoni tagħha dwar l-aċċess għas-swieq pubbliċi tagħha għall-kumpaniji ta’ pajjiżi terzi, kif ukoll fl-użu wisq rari tal-għodod tal-protezzjoni kontra kompetizzjoni żleali minn kumpaniji ta’ pajjiżi terzi;

21. Jirrakkomanda lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jimplimentaw id-dispożizzjonijiet meħtieġa biex temerġi politika industrijali Ewropea li ma tkunx imdgħajfa mill-kompetizzjoni bejn l-Istati Membri kif inhi bħalissa; jirrakkomanda, għal dan il-għan, il-konverġenza ’l fuq tal-istandards soċjali nazzjonali, kif ukoll l-armonizzazzjoni tat-taxxa;

22. Jistieden lill-Istati Membri, fil-każ ta’ bidliet eventwali fit-Trattati, biex iwaqqfu politika industrijali komuni b’ambizzjoni u b’mezzi komparabbli għall-Politika Agrikola Komuni, jiġifieri djalogu ġenwin nazzjonali biex jaqsmu strateġija komuni permezz ta’ riżorsi finanzjarji sostanzjali u għodod finanzjarji u regolatorji mal-oqsma kummerċjali ewlenin oħra li jinkludu, per eżempju għodda monetarji jew regoli dwar l-għajnuniet statali mfassla għall-ħtiġijiet tal-industrija tagħna, filwaqt li jibqgħu fil-liġi internazzjonali.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

26.9.2013

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

33

3

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Françoise Castex, Philippe De Backer, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (21.6.2013)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà
(2013/2006(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Tadeusz Cymański

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Industrija Ewropea aktar b’saħħitha għat-tkabbir u l-irkupru ekonomiku" (COM(2012)582),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar "Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-2050" (COM(2011)112) u "Pjan Direzzjonali għal Ewropa b’Użu Effiċjenti tar-Riżorsi"(COM(2011)571),

–   wara li kkunsidra l-prinċipji li fuqhom titmexxa l-Unjoni Ewropea, inkluż, b'mod partikulari l-prinċipju ta’ prekawzjoni,

–   wara li kkunsidra s-Seba’ Programm ta’ Qafas għar-Riċerka (FP7) li jappella għal proposti dwar ir-riċerka fil-qasam tal-enerġija,

–   wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni bil-miktub tiegħu 16/2007 tat-22 ta’ Mejju 2007, dwar it-twaqqif ta’ ekonomija tal-idroġenu favur l-ambjent u t-tielet rivoluzzjoni industrijali fl-Ewropa permezz ta’ sħubija mar-reġjuni u l-bliet impenjati, l-SMEs u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-15 ta’ Marzu 2012 dwar Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-2050 u tal-24 ta’ Mejju 2012 dwar Ewropa b’użu effiċjenti tar-riżorsi,

–    wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Settembru 2012 dwar ir-rwol tan-nisa fl-ekonomija ekoloġika,

A. billi l-UE trid tirrispondi għall-isfidi finanzjarji, soċjali u ambjentali, u billi hawn kriżi biż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija, l-eżawriment ta’ materja prima, ir-rilokazzjonijiet, it-telf tas-suq u ż-żieda fil-qgħad fl-Ewropa;

B.  billi l-ekonomiji emerġenti ewlenin (partikolarment il-Brażil, ir-Russja, l-Indja u ċ-Ċina) qed ikomplu jikbru malajr, u daħħlu fis-seħħ politiki industrijali ambizzjużi b’enfasi qawwija fuq it-teknoloġiji u l-innovazzjoni industrijali sabiex "jitilgħu l-iskala tal-kwalità" u jimxu lejn produzzjoni aktar ekoloġika;

C. billi l-UE għamlet kisbiet fil-ħarsien tal-ambjent u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima ;

D. billi li l-UE għandha strateġija biex tippromwovi l-eko-innovazzjoni u l-iżviluppi teknoloġiċi u biex ittejjeb il-kompetittività fuq żmien twil tal-industrija tal-karozzi tal-UE;

E.  billi, sabiex tiżdied il-kompetittività tagħna u jitqiegħdu l-pedamenti biex tiġi industrijalizzata mill-ġdid l-Ewropa, hija meħtieġa politika industrijali proattiva bbażata fuq qafas ġdid, u billi l-apprezzament ġust tal-valur tar-riżorsi kollha, umani u naturali, u l-użu sostenibbli tagħhom għandhom ikunu ċentrali f’din il-politika industrijali;

1.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni Ewropea m’għamlitx proposti konkreti biex tippermetti li jiġu salvati s-setturi industrijali milquta mill-kriżi u li għandhom valur baxx jew li għaddejjin minn dumping internazzjonali, imma li joffru interess strateġiku reali għall-UE, speċjalment permezz ta’ appoġġ mis-swieq pubbliċi bħalma jagħmlu l-konkorrenti tagħna fix-xena internazzjonali ;

2.  Jiddispjaċiha li l-Kummissjoni Ewropea ma tipproponix riorjentament tal-agrikultura u tas-settur agroalimentari għall-prattiċi favur aktar l-ambjent, filwaqt li jitqiesu konflitti ta’ użu bejn il-produzzjoni tal-ikel u industrijali ;

3.  Jiddispjaċih li r-riċerka pubblika u indipendenti dwar l-effetti ta’ ċerti żviluppi industrijali, speċjalment dawk sanitarji u ambjentali, ma jiġux imfakkra bħala konsegwenza indispensabbli għall-iżvilupp ta’ setturi ġodda ;

4.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni Ewropea ma tennietx l-impenn tagħha mal-prinċipju ta’ prekawzjoni għas-setturi li jużaw teknoloġiji li ma wrewx li huma ħielsa minn riskju;

5.  Huwa mħasseb dwar il-fatt li d-distakk fil-kompetittività u l-industrijalizzazzjoni bejn l-Istati Membri tal-UE qiegħed jikber; ifakkar l-importanza tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) l-ġdid u s-sinerġiji bejn il-Fond ta’ Koeżjoni u l-finanzjament iddedikat għall-Kompetittività għat-Tkabbir Ekonomiku u l-Ħolqien tal-Impjiegi (Intestatura 1A);

6.  Jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni biex tippromwovi l-Ewropa bħala mexxej responsabbli fl-innovazzjoni, inkluż billi żżid il-volum tal-finanzjament pubbliku għar-riċerka u l-iżvilupp, permezz ta' programmi bħall-Horizon 2020, u jitlob lill-Kummissjoni biex tippromwovi qafas xieraq biex jiżdied il-volum tal-finanzjament privat; jitlob, f’dan il-kuntest, biex titpoġġa aktar enfasi fuq is-settur li jirrikjedi ħafna ħaddiema bil-ħolqien tal-kapital uman;

7.  Jilqa’ l-objettiv tal-Kummissjoni li tiżviluppa strateġija industrijali Ewropea ambizzjuża u sostenibbli bħala pass meħtieġ sabiex l-ekonomija tal-Ewropa terġa’ tibda tikber u biex is-sehem tal-manifattura fil-PDG jilħaq l-20 %; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw approċċ integrat li jipprovdi t-tweġibiet xierqa għall-isfidi Ewropej ewlenin, bħad-demografija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u l-enerġija, u t-tibdil fil-klima;

8.  Jenfasizza li l-istrateġija industrijali Ewropea għandha tkun ta' appoġġ għall-investiment u l-innovazzjoni f’oqsma ewlenin għall-ġenerazzjoni tat-tkabbir sostennibbli u li jirrispetta l-ambjent, b'mod partikulari billi jiġu promossi s-setturi fejn l-Ewropa diġà qiegħda fuq quddiem fir-riċerka u l-iżvilupp, u jitħeġġu kundizzjonijiet ta’ xogħol ta’ kwalità tajba fl-intrapriżi li lejhom huwa mmirat l-investiment;

9.  Jilqa’ l-enfasi tal-Kummissjoni fuq it-tkabbir ekoloġiku sostenibbli u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda għall-istabbiliment u l-appoġġ ta’ dan it-tkabbir;

10. Jenfasizza l-importanza li jiġu sfruttati b’mod sħiħ il-possibilitajiet ekonomiċi tal-investiment fit-teknoloġiji innovattivi u l-produzzjoni effiċjenti fil-konsum tar-riżorsi;

11. Jilqa’ l-aġenda li l-Ewropa titpoġġa fuq it-triq tal-innovazzjoni industrijali f’konformità ma’ ekonomija sostenibbli u effiċjenti fil-konsum tar-riżorsi u tal-enerġija, u jsejjaħ għal miżuri konkreti, li jinkludu t-trasferiment fiskali minn fuq l-impjiegi għal fuq l-użu tar-riżorsi u t-tniġġis, biex jintlaħqu dawn l-objettivi;

12. Jikkunsidra li l-attenzjoni tal-politika industrijali għandha tkun li l-Ewropa tinbidel f’ekonomija ċirkolari, sostenibbli u bbażata fuq il-prodotti bijoloġiċi, li tirrispetta l-kaskata tal-użu u l-limiti tal-ekosistemi għar-riżorsi bijoloġiċi; jappella għall-promozzjoni ta’ strateġiji ta’ żvilupp kost-effettivi fuq medda twila ta’ żmien u ta’ ekonomija ekoloġika, ibbażata fuq produzzjoni aktar sostenibbli u mudelli ta’ konsum f’livell lokali, reġjonali u nazzjonali;

13. Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jerġgħu jiffukaw il-politiki tagħhom dwar il-ħolqien tal-impjiegi, speċjalment fl-isfruttament tal-potenzjal tal-ekonomiji ekoloġiċi; jinnota li t-trasformazzjoni tal-ekonomija fuq dawn il-linji ser iżżid il-kompetittività u tipprovdi sorsi importanti ta’ ħolqien ta’ xogħol li huma indispensabbli biex tintlaħaq il-mira tal-impjiegi tal-UE ta’ 75% sal-2020;

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproponi soluzzjonijiet bħall-ULCOS biex it-teknoloġiji qodma jsiru aktar ekoloġiċi;

15. Jitlob lill-Kummissjoni biex tippromwovi n-nisa fis-settur industrijali;

16. Jenfasizza li l-UE għandha tipprovdi l-kundizzjonijiet ta’ qafas tajbin biex jiġu stimolati l-investimenti ġodda, titħaffef l-adozzjoni ta’ teknoloġiji ġodda u tissaħħaħ l-effiċjenza tar-riżorsi; jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE teħtieġ li tqis id-differenzi strutturali fost l-Istati Membri filwaqt li jinżamm bilanċ ġust u jitnaqqsu kemm jista' jkun il-kompromessi potenzjali bejn l-objettivi u l-bżonnijiet soċjali, ekonomiċi u ambjentali;

17. Iqis li l-leġiżlazzjoni tal-UE tgħin biex tissaħħaħ l-innovazzjoni filwaqt li tiġi assigurata l-awtonomija enerġetika tal-Istati Membri; jemmen, madankollu, li n-nuqqas ta’ objettivi konkreti ta’ politika dwar il-klima u l-konsum effiċjenti tar-riżorsi qegħdin iżommu t-teknoloġiji innovattivi attwali milli jiġu implimentati kummerċjalment;

18. Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija fuq medda twila ta’ żmien għall-industrija Ewropea, li tiffaċilita t-tranżizzjoni lejn l-użu tal-enerġija rinovabbli; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra r-rwol li jista’ jkollha l-industrija fit-titjib tal-flessibilità tas-sistema enerġetika kollha, li tippermetti l-integrazzjoni tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli;

19. Iqis li l-industrija Ewropea, kif ukoll il-konsumaturi individwali, jistgħu jibbenefikaw minn infrastruttura enerġetika modernizzata bħalma huma l-grilji intelliġenti li jistgħu jgħinu biex jiġi massimizzat il-potenzjal enerġetiku indiġenu u biex jiġu integrati b’mod sħiħ is-sorsi rinovabbli fil-provvista tal-enerġija;

20. Jenfasizza l-importanza li jitwettaq, mill-aktar fis possibbli, is-suq intern tal-enerġija;

21. Jilqa’ l-ambizzjoni ta’ tranżizzjoni lejn enerġija b'użu baxx tal-karbonju, flimkien ma' teknoloġiji ġodda tal-informazzjoni u komunikazzjoni (NICT);

22. Jinnota li l-ispejjeż tal-enerġija, tal-materja prima u tal-minerali huma parti importanti mill-infiq operazzjonali f’ħafna setturi industrijali; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza ta' taħlita tal-enerġija diversifikata u sostenibbli mil-lat ambjentali, u jinnota li l-istrateġija industrijali għandha tiffoka fuq l-opportunitajiet ewlenin ipprovduti minn żieda fl-effiċjenza enerġetika u fl-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; dan jinkludi ir-riċiklaġġ u l-użu mall-ġdid ta' materjali u t-tnaqqis tal-impronta tal-produzzjoni u l-konsum tal-karbonju u tal-materjal; jenfasizza li anke skont l-analiżi tal-Kummissjoni, politika bħal din toħloq numru sinifikanti ta’ impjiegi ġodda;

23. Jappoġġja bil-qawwa l-iżvilupp tad-diplomazija tal-Kummissjoni dwar il-materja prima u inizjattivi oħra bħall-hekk imsejħa rappurtar pajjiż pajjiż, b’mod li jinkiseb l-aċċess għall-materja prima; jappella, għaldaqstant, għall-ħolqien ta’ forum internazzjonali dwar il-materja prima, fejn l-esperjenzi jistgħu jiġu maqsuma, l-istrateġiji nazzjonali jiġu kkumbinati u l-istokkijiet jiġu mmaniġġjati b’mod konġunt, peress li dan inaqqas il-ġirja dejjem akbar għar-riżorsi;

24. Jinsisti dwar l-urġenza li titjieb l-effiċjenza tas-suq tal-karbonju tal-UE biex tingħata ċ-ċertezza tal-investment lit-teknoloġiji li jirrispettaw l-ambjent;

25. Jistieden lill-Kummissjoni biex tintegra b’mod rapidu “il-prodotti u s-servizzi ekoloġiċi” fis-Suq Intern, inkluż l-impatt ambjentali;

26. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ qafas legali li jagħti sinjali xierqa lill-produtturi u l-konsumaturi biex tiġi promossa l-effiċjenza fil-konsum tar-riżorsi u nimxu lejn ekonomija restorattiva u ċirkolari; jenfasizza li, sabiex tiġi indirizzata l-frammentazzjoni u l-limitazzjoni tal-ambitu tal-acquis dwar il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli (SCP), il-konsolidazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti attwali bħad-Direttivi dwar l-Ekodisinn (2009/125/KE) u dwar it-Tikketta Enerġetika (2009/125/KE) u r-Regolament dwar l-Ekotikketta ser tkun meħtieġa bl-għan li titjieb il-prestazzjoni ambjentali u l-effiċjenza fil-konsum tar-riżorsi tal-prodotti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom;

27. Jemmen li l-kompetittività tal-produzzjoni Ewropea tiddependi fuq il-fatt li l-Ewropa tkun minn ta’ quddiem globalment fil-prodotti u l-produzzjoni ekoeffiċjenti;

28. Iqis li l-futur industrijali Ewropew ma jistax jinbena mingħajr tibdil determinat lejn mezzi ta’ disinn, ta’ produzzjoni u ta’ trasport li jintegraw ir-rekwiżiti ambjentali ;

29. Jappoġġja l-użu akbar tad-disinn, kif ukoll ta’ innovazzjonijiet oħra mhux teknoloġiċi, bħala wieħed mill-ixpruni ewlenin għall-iżvilupp ta’ prodotti ta’ valur għoli, filwaqt li jżid il-produttività u jtejjeb l-effiċjenza tar-riżorsi;

30. Jemmen li politika industrijali ta’ suċċess għandha tintegra l-politiki tal-UE li jikkombinaw l-aspetti kollha mal-impatt fuq l-industrija u li tiffoka fuq is-soluzzjonijiet għall-isfidi kbar tas-soċjetà;

31. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa jew iżżomm miżuri biex tissalvagwardja r-responsabilità soċjali tal-impriżi matul il-katina sħiħa tal-valur, mill-estrazzjoni tal-materja prima, permezz tal-manifattura u l-kummerċ sar-riċiklaġġ, kemm fi ħdan kif ukoll barra mill-UE;

32. Jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni biex jiżdiedu l-investimenti fil-kapital uman u fil-ħiliet li huma meħtieġa għall-kompetittività u t-tibdil industrijali; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu d-djalogu bejn l-awtoritajiet rilevanti u l-imsieħba soċjali biex titjieb ir-rabta bejn is-sistemi edukattivi u s-suq tal-impjiegi; jistieden lill-Kummissjoni tikseb id-dritt għat-tagħlim tul il-ħajja għaċ-ċittadini kollha u li tingħatalhom l-għażla li jitħarrġu mill-ġdid matul il-ħajja tax-xogħol tagħhom, li hija kruċjali għall-innovazzjoni u l-kompetittività;

33. Jisteiden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw, mingħajr dewmien u sal-2014, pjanijiet konkreti biex progressivament jeliminaw is-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent sal-2020, biex iżidu l-użu tal-istrumenti bbażati fis-suq, li jinkludu t-trasferiment tat-taxxa minn fuq ix-xogħol għal fuq l-ambjent, l-ipprezzar u t-tariffi, u biex jespandu s-swieq għall-prodotti u s-servizzi ambjentali;

34. Huwa tal-fehma li l-inċentiv ta’ forom ta’ turiżmu sostenibbli marbuta mal-konsum ta’ produzzjonijiet lokali jkun kapaċi jistimula l-irkupru ta’ attivitajiet agrikoli u artiġjanali kif ukoll it-tixrid ta’ intrapriżi żgħar fit-territorji u jista’ jservi ta’ mutur ekonomiku sinifikanti b’tali mod li jiffavorixxi l-irkupru ekonomiku, li fl-istess ħin jiggarantixxi mmaniġġjar korrett tal-ambjent, protezzjoni tal-kulturi u salvagwardja tal-bniedem, il-prevenzjoni ta’ żbilanċi idroġeoloġiċi;

35. Huwa tal-fehma li l-prijoritajiet fis-settur tal-bini jridu joħorġu fl-applikazzjoni tal-prinċipji ġenerali ta’ bini sostenibbli u tal-ekodisinn; f’dan il-kuntest, il-kwalifikazzjoni mill-ġdid ta’ wirt ta' bini diġà eżistenti tassumi sinifikat partikolari; dan jista' jinkiseb, fost l-oħrajn, permezz tal-implimentazzjoni ta’ pjanijiet ta’ aġġustament obbligatorju ta’ binjiet qodma, kemm pubbliċi kif ukoll privati, għan-normi attwali ta’ ritenzjoni u effiċjenza enerġetika, bil-għan li jinkiseb tnaqqis fil-konsum.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

19.6.2013

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

54

7

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Romana Jordan, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Christel Schaldemose, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Fabrizio Bertot, Bill Newton Dunn, Konrad Szymański

OPINJONI tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (6.5.2013)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà
(2013/2006(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Evelyne Gebhardt

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.   Jilqa' l-fatt li l-politika industrijali resqet fiċ-ċentru tal-attenzjoni politika fl-UE; jenfasizza li ekonomija reali solida b'bażi industrijali b'saħħitha hija essenzjali għal Unjoni sinjura, kompetittiva u ta' suċċess mil-lat ekonomiku, u sservi bħala l-aqwa kura kontra r-reċessjoni;

2.   Jikkunsidra b'mod essenzjalment kritiku l-impenn selettiv tal-Kummissjoni għal sitt iswieq prijoritarji għall-investiment u l-innovazzjoni; jenfasizza aktar l-importanza tat-titjib tal-kundizzjonijiet qafas għar-riċerka u l-iżvilupp u r-rwol ċentrali ta' impriżi li għadhom jibdew kif ukoll ta' SMEs bħala muturi tal-innovazzjoni Ewropea.

3.   Jemmen li huwa essenzjali li tiżdied b'mod sinifikanti l-kapaċità tar-riċerka u l-iżvilupp tal-Ewropa sabiex titħeġġeġ l-innovazzjoni u tingħata spinta lill-kompetittività Ewropea;

4.   Jisħaq fuq l-importanza li tiġi żviluppata s-sostenibbiltà tal-ekonomija tagħna sabiex jinkisbu l-objettivi tal-istrateġija UE 2020, u jitlob li s-sostenibbiltà tkun element ewlieni fil-politika industrijali Ewropea; jinnota l-bżonn li jitħeġġu l-proċessi tal-produzzjoni ekoloġiċi, jiġi żgurat li l-prodotti għall-konsumatur ikollhom ħajja itwal, jitħeġġeġ ir-riċiklaġġ u tkompli titjieb l-effiċjenza enerġetika tal-prodotti manifatturati fis-suq intern.

5.   Jinnota li l-produzzjoni industrijali fiż-żoni mbiegħda tal-UE qed tonqos b'mod drammatiku; jitlob lill-Kummissjoni tieħu passi biex tippromwovi d-distribuzzjoni uniformi tal-produzzjoni industrijali fl-Ewropa;

6.   Huwa tal-fehma li hija biss politika industrijali proattiva u integrata, ibbażata fuq ir-riċerka, l-innovazzjoni u suq uniku u li torbot flimkien oqsma tal-politika varji u strataġemmi dwar l-effiċjenza tar-riżorsi – inklużi l-politika tal-konsumatur u l-politika tas-suq tax-xogħol – li tista' toħloq kundizzjonijiet ekonomiċi favorevoli għall-kumpaniji fl-UE biex itejbu l-kompetittività tagħhom, u jistenna bil-ħerqa li jilqa' l-Pjan Direzzjonali għar-riforma tas-Suq Intern għall-prodotti industrijali;

7.   Huwa tal-fehma li ż-żamma tal-kapaċità tal-manifattura eżistenti fi żminijiet ta' kriżi hija rekwiżit bażiku għal kwalunkwe politika industrijali; jemmen li dan jista' jinkiseb biss permezz ta' azzjoni preventiva u miżuri ta' ristrutturar introdotti bl-involviment sħiħ u attiv tal-impjegati;

8.   Ifakkar fir-rwol tal-investimenti biex jistimulaw l-innovazzjoni u jrawmu t-tkabbir, u jenfasizza l-bżonn ta' aktar appoġġ għall-intraprenditorija f'termini ta' kundizzjonijiet kummerċjali aħjar;

9.   Jitlob lill-Kummissjoni tressaq proposti għal politika Ewropea ta' raggruppamenti fl-għamla ta' kooperazzjoni bejn kumpaniji, fornituri, provvedituri ta' servizzi u ċentri ta' riċerka konnessi flimkien; josserva li filwaqt li politiki bħal dawn ilhom jeżistu żmien twil fil-livell reġjonali u f’dak nazzjonali – u filwaqt li l-punti tajbin tagħhom s'issa ġew promossi biss politikament f'dan il-livell – ikkontribwew għall-kompetizzjoni bejn l-ekonomiji fil-livell Ewropew ukoll; jemmen li l-benefiċċji li jistgħu jinkisbu mill-użu konġunt ta' riżorsi u kompetenzi għal kumpaniji, impjegati u reġjuni, anke fil-livell Ewropew, jista' jkun mod kif jiġi promoss żvilupp aktar bilanċjat tal-industrija u l-kummerċ;

10. Iqis li qafas legali ċar u stabbli huwa prerekwiżit bażiku biex jitħeġġeġ it-tkabbir, u raġuni importanti addizzjonali għat-titjib tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar is-superviżjoni tas-suq bil-għan li jiġu żgurati s-sikurezza tal-prodotti u l-kundizzjonijiet għal kummerċ ġust;

11. Jenfasizza l-importanza kruċjali ta' leġiżlazzjoni xierqa għal politika industrijali ta' suċċess u tal-bżonn li jiġu evitati miżuri fit-tul li jgħawġu l-kompetizzjoni, b'mod partikolari permezz ta' influwenza finanzjarja diretta sproporzjonata;

12. Jirrimarka li s-suq intern għad għandu potenzjal enormi mhux sfruttat biex jistimula l-kompetittività u t-tkabbir kwalitattiv fl-UE, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaċċeleraw l-isforzi tagħhom biex ineħħu l-ostakoli li għad fadal, għall-benefiċċju tal-konsumaturi, l-impjegati u l-kumpaniji tal-UE, b'mod partikolari l-SMEs; jenfasizza, barra minn hekk, li għandhom jinħolqu u jissaħħu l-istrumenti ta’ previżjoni u finanzjament (assigurazzjoni, garanziji tal-ħlas, eċċ.) sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jiżviluppaw fil-livell internazzjonali;

13. Jirrimarka li l-proċessi ta' manifattura industrijali qed isiru dejjem aktar ibbażati fuq l-għarfien u li s-saħħa tal-industrija għalhekk tiddependi, b'mod kruċjali, fuq speċjalisti mħarrġa tajjeb; jitlob, għalhekk, koordinazzjoni mill-qrib bejn il-politika industrijali u t-taħriġ;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-iżvilupp ta' banek nazzjonali tal-investiment għall-SMEs u tieħu azzjoni li tippermetti lill-banek eżistenti tal-investiment għall-SMEs jespandu l-operat tagħhom fi Stati Membri oħrajn, skont il-kundizzjonijiet fis-seħħ f'dawk l-Istati Membri, bħala mezz biex tingħata spinta lill-produzzjoni industrijali;

15. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jkomplu jimplimentaw b'mod sħiħ l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar, li jipprovdi qafas koerenti għal miżuri li jippromwovu t-tkabbir tal-SMEs, u li għandu jkollu rwol fundamentali fil-politika industrijali b'saħħitha ġdida tal-UE;

16. Huwa tal-fehma li l-fatt li r-riżorsi qed isiru dejjem aktar skarsi mhijiex biss kwistjoni li tirrigwarda s-sostenibbiltà, iżda hija kwistjoni li qed issir aktar fundamentali għall-kompetittività tal-Ewropa u l-kumpaniji tagħha; jenfasizza l-importanza tal-effiċjenza fir-riżorsi bħala l-prinċipju fundamentali li jiggwida l-aġenda Ewropea ta' riindustrijalizzazzjoni; jitlob, f'dan ir-rigward

–    l-implimentazzjoni sħiħa u ambizzjuża tal-Pjan Direzzjonali tal-Kummissjoni għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi;

–    l-integrazzjoni tal-kunċett tal-użu sekwenzjali tar-riżorsi fil-politiki rilevanti kollha, filwaqt li jiġi żgurat li l-materja prima skarsa tagħna tiġi sfruttata bis-sħiħ;

–    lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw u sussegwentement jużaw metodu ta' kontabilità tar-riżorsi li għandu jiġi integrat fil-baġits tal-UE u dawk nazzjonali fil-kapitoli kollha tagħhom (fejn kull wieħed minnhom jikkorrispondi għal attività), li mbagħad ikunu jistgħu jinqasmu f'artikoli u wara, fejn ikun meħtieġ, f'elementi, biex tiġi żgurata l-integrazzjoni effiċjenti ta' kunsiderazzjonijiet dwar l-effiċjenza fir-riżorsi fit-tfassil tal-politika;

17. Jagħraf l-importanza tat-traċċabbiltà tal-produzzjonijiet fir-rigward tal-għoti ta' setgħa lill-konsumaturi permezz ta' strumenti li jippermettulhom jagħmlu għażla aktar infurmata waqt ix-xiri u fir-rikonoxximent tal-impriżi tal-produzzjoni lokali għall-kompetenzi miksuba matul is-sekli;

18. Huwa tal-fehma li l-politika industrijali għandha tinkludi objettivi strateġiċi li huma ta' importanza kruċjali għall-kompetittività, bħall-ħolqien ta' infrastrutturi tat-trasport effiċjenti u interkonnessi, netwerk diġitali żviluppat ħafna u politika Ewropea dwar l-enerġija;

19. Iqis li l-inkoraġġiment u l-mobilizzazzjoni ta' investiment sinifikanti fir-riċerka mmirata lejn l-innovazzjoni strutturali u tal-prodotti huma prerekwiżit essenzjali għal kwalunkwe politika industrijali;

20. Iqis li t-tkabbir industrijali Ewropew jista' jinkiseb biss permezz ta' pjan ta' investiment akkumpanjat b'miżuri b'saħħithom li jiffaċilitaw l-aċċess għall-kreditu;

21. Jenfasizza li l-politika industrijali għandha tkun iggwidata mill-prinċipju ta' 'paga ugwali għal xogħol ugwali', sabiex ikunu żgurati kemm l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-post tax-xogħol kif ukoll kundizzjonijiet ugwali għal impjegati fuq tipi differenti ta' kuntratt;

22. Jemmen li l-iżvilupp ulterjuri tal-libertà tal-moviment għall-ħaddiema, bl-użu ta' strumenti bħar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali u t-taħriġ tul il-ħajja, b'mod partikolari għall-ħaddiema vulnerabbli, għandu potenzjal kbir biex itaffi n-nuqqas ta' persunal kwalifikat u biex jippromwovi t-tkabbir inklużiv;

23. Jagħraf li t-taħriġ fuq żewġ binarji jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għal produzzjoni industrijali kwalitattiva u għal tkabbir sostenibbli fl-Ewropa, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu ulterjorment dan il-qasam u jistabbilixxuh fl-Ewropa kollha;

24. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw mill-aktar fis id-Direttiva dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet tard, peress li dan il-fenomenu jaffettwa b'mod partikolari lill-impriżi tal-manifattura;

25. Jinkoraġġixxi l-isfruttament ulterjuri tal-potenzjal tal-proċedura ta' notifika 98/34, u jissuġġerixxi li l-Istati Membri jintroduċu l-verifika tal-kompetittività fil-valutazzjonijiet tal-impatt imwettqa fl-istadji tat-tfassil tal-proċessi leġiżlattivi nazzjonali, fil-qasam aktar wiesa' tat-'Test tas-Suq Uniku' li ntalab fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2013 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-governanza tas-Suq Uniku;

26. Jenfasizza l-importanza tal-komunikazzjoni maċ-ċittadini Ewropej dwar ir-rwol ewlieni tal-politika industrijali sabiex jitħeġġeġ it-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa;

27. Jenfasizza li politika industrijali b'saħħitha għandha tkun akkumpanjata minn azzjoni biex tiġi ottimizzata l-pożizzjoni tal-prodotti tagħna fis-suq, u li għalhekk huwa essenzjali li jkun hemm enfasi fuq il-kwalità tal-prodotti; jenfasizza, ukoll, l-importanza li tiġi sostnuta, aġġornata u żviluppata l-bażi ta’ ħiliet artiġjanali fl-Ewropa;

28. Jenfasizza l-kontribut tal-kumpaniji li jipproduċu prodotti u servizzi ta’ livell għoli għat-tkabbir, għall-impjiegi u għall-kompetittività fl-Unjoni Ewropea, peress li dan is-settur jirrappreżenta 3 % tal-PDG tal-UE, għandu fatturat annwali ta’ iktar minn EUR 400 biljun u jiġġenera kważi 1,5 miljun impjieg dirett u indirett fl-Ewropa, skont id-dokument ta' ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar il-Kompetittività tal-industriji Ewropej ta’ livell għoli ppubblikat fis-26 ta' Settembru 2012;

29. Huwa favur koordinament aħjar tas-sistemi tat-taxxa tal-kumpaniji fl-UE permezz tal-introduzzjoni ta' bażijiet tat-taxxa armonizzati;

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

25.4.2013

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

21

3

11

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal

OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (12.7.2013)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà
(2013/2006(INI))

Rapporteur: María Irigoyen Pérez

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jisħaq li wkoll jekk is-settur industrijali sofra bil-bosta mill-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika kurrenti, xorta jibqa' mingħajr dubju wieħed mill-beni ewlenin tal-UE f'livell internazzjonali u mutur kjavi għall-ksib tal-objettivi UE 2020 għat-tkabbir, l-impjiegi, l-innovazzjoni, ir-riċerka, l-iżvilupp, is-sostenibilità u l-kompetittività; jirrileva li l-produzzjoni industrijaliglobali hi 10 % anqas minn kemm kienet qabel il-kriżi u li ntilfu aktar minn 3 miljun impjieg industrijali; Jinnota, b'dana kollu, li hemm ukoll riskju dejjem akbar ta' nuqqas ta' ħaddiema b'ħiliet speċjalizzati li jaqdu b'mod speċifiku l-bżonnijiet tal-iżvilupp sostenibbli;

2.  Hu mħasseb bid-deindustrijalizzazzjoni massiċċa li qed tolqot lit-territorji Ewropej li tradizzjonalment kienu industrijalizzati; hu tal-fehma li r-reġjuni li qabel kienu industrijalizzati fl-Ewropa jistgħu jagħtu kontribut sinifikanti għar-riindustrijalizzazzjoni; jirrileva li f'dan ir-rigward li r-reġjuni tradizzjonalment industrijalizzati m'għadhomx fiċ-ċentru tal-attenzjoni pubblika, u li fid-dawl ta' sfidi partikolari, jinħtieġ li jsiru disponibbli possibilitajiet ta' investiment suffiċjenti għal strateġiji ta' żvilupp reġjonali speċifiku; jappoġġja, f'dan il-kuntest, l-inizjattivi ta' 're-shoring' li jittantaw iġibu lura l-produzzjoni u s-servizzi minn pajjiżi terzi;

3.  Ifisser it-tħassib serju tiegħu dwar il-konsegwenzi tat-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku u finanzjarju, in-nuqqas ta' investiment, u l-inugwaljanzi li qed jikbru fl-UE, l-aktar fir-reġjuni tagħha f’dak li għandu x’jaqsam mal-produttività, il-kompetittività u l-prosperità; jirrileva li hu vitali li jittieħdu miżuri qawwijin ta’ politika u jkunu allokati riżorsi finanzjarji xierqa b’appoġġ għal rinaxximent tal-industrija għal Ewropa sostenibbli, msejsa, fost ħwejjeġ oħra, fuq l-industriji kulturali u kreattivi u teknoloġiji ġodda bħalma huma n-nanoteknoloġiji, il-bijoteknoloġiji u l-mikroelettronika; jikkunsidra li jekk ma tittieħidx din l-azzjoni, id-deklin drastiku fil-produzzjoni industrijali se jkollu impatt negattiv gravi mhux biss fuq kemm tipproduċi l-UE, imma wkoll fuq il-koeżjoni soċjali u territorjali, u se jkun hemm żieda perikoluża fid-"distakk teknoloġiku" bejn l-UE u ċentri ta' teknoloġija għolja, jiġfieri l-Istati Uniti tal-Amerika u l-pajjiżi BRIC;

4.  Jissottolinja li l-politika futura ta’ koeżjoni se tkun waħda mill-politiki ewlenin tal-UE li jrawmu l-innovazzjoni industrijali permezz ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti bħala respons għall-isfidi marbutin mal-enerġija sostenibbli, it-tibdil fil-klima u l-effiċjenza fir-riżorsi kemm materjali kemm umani; huwa tal-fehma, għaldaqstant, li l-appoġġ mill-politika futura ta’ koeżjoni u l-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej huwa ta’ importanza ċentrali għar-riindustrijalizzazzjoni tal-UE u r-reġjuni tagħha permezz ta’ politika industrijali ġenwinament moderna – inklussiva, sostenibbli, enerġetikament effiċjenti u altament kompetittiva; jitlob li jkun hemm kordinament u sinerġiji aħjar bejn il-politika ta' koeżjoni u l-programmi tal-Orizzont 2020 ħalli jitwaqqfu inkubaturi reġjonali ta' innovazzjoni u tkun immassimizzata l-innovazzjoni fil-livell reġjonali;

5.  Jissottolinja li l-karatteristiċi tar-reġjuni u l-qawwiet speċifiċi tagħhom għandhom jitqiesu fl-ippjanar tal-istrateġiji ta' żvilupp industrijali reġjonali għal kull reġjun u għal kull settur sabiex jinkiseb livell ta' speċjalizzazzjoni għoli fl-industrija Ewropea;

6.  Jirrileva li f'reġjuni fruntiera, spiss ikun hemm sfidi industrijali simili fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera, minħabba l-fatturi territorjali komuni għal dawn ir-reġjuni; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex ifasslu strateġiji ta' konverżjoni industrijali transfruntiera li għandhom l-għan li joħolqu raggruppamenti transfruntiera, u strateġiji ta' taħriġ u impjiegi konġunti fuq skala li tikkorrispondi għaċ-ċentri ta' popolazzjoni transfruntiera;

7.  Jagħmel enfasi fuq il-ħtieġa li jkun hemm strateġiji ċari ta' politika ta' kompetittività industrijali fil-livell tal-UE kif ukoll fil-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali, permezz ta’ approċċ aktar iffukat territorjalment u strateġiku li jkun jinkludi li jiġu stabbiliti l-prijoritajiet marbutina ma’: l-iffaċilitar tal-aċċess għall-faċilitajiet ta' finanzjament u mikrokreditu, l-appoġġ għar-riċerka u l-iżvilupp, l-edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u t-tagħlim għal matul il-ħajja kollha, is-semplifikazzjoni amministrattiva u l-bini tal-kapaċità biex l-azjenda jkunu jistgħu joperaw bl-anqas kost possibbli, regolamenti ambjentali ċari, ir-riduzzjoni tat-tassazzjoni fuq ix-xogħol, flessibilità akbar fis-suq tax-xogħol, it-titjib ta' infrastruttura favur l-ambjent, l-involviment u kordinament akbar tal-awtoritajiet lokali u reġjonali kif ukoll tal-istakeholders pubbliċi u privati u appoġġ f'saħħtu għall-SMEs, għall-imprendituri u n-negozji soċjali; jemmen li approċċ aktar ikkordinat bejn il-livelli differenti ta’ gvern u l-istakeholders jinkiseb billi jiġu inklużi l-patti territorjali proposti fil-ftehimiet ta’ sħubija u strumenti fil-ftehimiet ta' sħubija biex jinġiebu dawk l-atturi flimkien ħalli jiffokaw u jikkordinaw l-azzjonijiet u r-riżorsi finanzjarji tagħhom fuq il-miri u l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020;

8.  Iqis li r-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa għandha tkun akkumpanjata mill-isforzi biex jinħolqu impjiegi għaż-żgħażagħ, u għal dan jinħtieġ li jkun żgurat li l-istrateġiji Komunitarji għall-impjiegi jitfasslu fuq il-bżonnijiet futuri tal-industrija Ewropea, li jitnedew programmi reġjonali u nazzjonali biex jipprovdu żgħażagħ b'edukazzjoni teknoloġika ta' kwalità għolja u biex jippromwovu l-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ permezz tal-aċċess għall-fondi Ewropej u għal pariri kummerċjali;

9.  Ifakkar li l-eknomiji reġjonali huma ewlenin biex jinkiseb tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, peress li t-tnejn li huma għandhom l-għarfien meħtieġ u l-kapaċità biex jimmobbilizzaw lill-parteċipanti interessati lokali bi qbil mal-ispeċifitajiet reġjonali; Itenni l-importanza kruċjali tal-konnessjoni tal-aġendi għall-innovazzjoni u s-sostenibbiltà fil-livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew bl-iżvilupp ta' strateġiji għar-riċerka u l-innovazzjoni reġjonali u nazzjonali b'saħħithom għall-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti (RIS3);

10. Huwa tal-opinjoni li biex il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej iwasslu appoġġ aktar immirat bħala parti minn approċċ strateġiku u integrat, it-twassil tal-istrateġiji RIS3 għandu jinżamm bħala kondizzjonalità ex ante għall-iffinanzjar skont l-objettiv ta' RŻI tal-politika futura ta’ koeżjoni; jirrileva li tali strateġiji RIS3, imsejsin fuq il-vantaġġi komparattivi tar-reġjuni, se jippromwovu l-miżuri li jtejbu l-produttività, jattiraw il-kapital pubbliku u privat b’riħet effett kbir ta’ lieva, u jgħinu lir-reġjuni jikkonċentraw ir-riżorsi tagħhom fuq ftit prijoritajiet ta' importanza ċentrali ħalli jagħmlu użu aktar effikaċi mill-fondi disponibbli;

11. Jenfasizza li l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali jridu jpoġġu l-innovazzjoni ekonomika, soċjali u ambjentali fil-qalba tal-istrateġiji ta' żvilupp sostenibbli fuq il-medda twila ta' żmien, bit-tmexxija ta' netwerks b'saħħithom, bl-iskambju ta' għarfien u ekosistemi ta' skambju u ġestjoni u innovazzjoni, magħmula minn raggruppamenti ta' SMEs u industriji speċjalizzati ħafna; jappoġġja t-tkabbir tal-parkijiet industrijali permezz ta' koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u lokali, l-operaturi ekonomiċi u l-organizzazzjonijiet ta' riċerka u żvilupp;

12. Jaqbel mal-Kummissjoni u mal-Kunsill li l-kisbiet tal-kompetittività fis-suq intern, kif ukoll fil-kummerċ ma’ pajjiżi terzi, għandhom ikunu prijorità assoluta; jistieden lill-Istati Membri u l-Kummissjoni jagħtu l-appoġġ lill-industriji, u lill-SMEs b'mod partikolari, ħalli dawn jesportaw u jinternazzjonalizzaw; jissottolinja l-ħtieġa u l-importanza tat-tfassil ta’ standards Ewropej li jkunu ampjament applikati u difiżi mill-UE fis-suq globali, l-aktar f'dak li għandu x'jaqsam mar-responsabilità ambjentali u soċjali, ħalli l-miżuri innovattivi implimentati mill-impriżi Ewoprej ma jippenalizzawhomx, imma minflok isiru bil-mod il-mod standard globali, mhux l-anqas permezz tal-prinċipju ta' reċiproċità;

13. Jinsab imħasseb bil-kbir bl-impatt negattiv tal-kriżi ekonomika u finanzjarja fuq il-kapaċità tar-reġjuni tal-UE biex jiffinanzjaw investiment produttiv għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, li jipperikola b'mod gravi l-kisba tal-objettivi tal-Ewropa 2020;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi tassazzjoni ekoloġika u soċjali minima fuq importazzjonijiet minn pajjiżi terzi ħalli jintlaħqu l-istandards soċjali u ambjentali Ewropej li l-industriji tal-UE jkunu jridu josservaw;

15. Huwa tal-opinjoni li, barra mill-għotjiet, hemm il-ħtieġa li s-self, il-kapital ta' riskju, il-garanziji u forom oħrajn ta' strumenti ta' inġinerija finanzjarja jkollhom rwol aktar f’saħħtu fil-kompetittività tal-industrija tal-UE; jistieden li jkun hemm użu xieraq tal-istrumenti finanzjarji billi jiġi kkombinati l-varji forom u sinerġiji ta’ appoġġ finanzjarju, kemm dirett u kemm indirett, l-aktar dawk disponibbli għall-SMEs, intrapriżi ta' snajja u soċjali, ħalli l-benefiċjarji jingħataw aċċess għall-finanzi li jkun aktar joqgħod għall-ħtiġijiet tagħhom; hu tal-fehma li l-politiki tal-UE u l-għejun varji għall-finanzjament tar-reindustrijalizzazzjoni jeħtieġ li jkunu kkordinati aktar mill-qrib, skont ir-regoli tal-pakkett tal-politika leġiżlattiva tal-Koezjoni 2014-2020;

16. Iqis li, meta titqies il-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali ta' bħalissa, l-investiment pubbliku u privat huwa essenzjali bħala parti mill-istrateġija ġenerali għat-tkabbir sostenibbli; iqis, f'dan is-sens, li r-riforma globali fir-reġim tal-assistenza statali, permezz tal-applikazzjoni ta' approċċ b'bażijiet aktar soċjali u ekonomiċi u permezz ta' flessibilità akbar tar-regoli ta' kompetizzjoni kif jingħad fl-Artikoli 101 u 102 tat-TFUE; itenni l-importanza li jittieħed akkont akbar tal-kwalità u tal-effikaċja tan-nefqa pubblika.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

10.7.2013

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

42

0

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, James Nicholson, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Evžen Tošenovský

OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (21.6.2013)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà
(2013/2006(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Antigoni Papadopoulou

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jilqa’ l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘Industrija Ewropea Aktar b’saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku’ (COM(2012)0582), iżda jiddispjaċih dwar il-fatt li din injorat għalkollox id-dimensjoni tal-ġeneri; jenfasizza li n-nuqqas ta’ perspettivi relatati mal-ġeneru fil-politiki industrijali jżid l-inugwaljanza tal-ġeneri, u jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri joħolqu mekkaniżmi għall-integrazzjoni sistematika tal-ugwaljanza tal-ġeneri fil-livelli internazzjonali, nazzjonali u reġjonali fil-politiki industrijali;

2.  Jenfasizza s-sottorappreżentazzjoni tan-nisa fl-industrija u konsegwentement, fl-isforz ta’ riindustrializzazzjoni tal-Ewropa, kif ukoll in-nuqqas ta’ approċċi u talbiet speċifiċi għall-ġeneri fil-livell nazzjonali, Ewropej u internazzjonali; jenfasizza li konsegwentement, u biex jimplimentaw l-istrateġija tal-UE għall-ugwaljanza tal-ġeneri fil-livell nazzjonali, l-Istati Membri, fi djalogu mill-qrib mal-industrija, l-istituzzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, jeħtiġilhom jintegraw il-kwistjonijiet relatati mal-ugwaljanza tal-ġeneri, fis-sens li jeżaminaw il-politiki kollha tagħhom, inklużi dawk relatati mar-riċerka, il-produzzjoni u l-konsum sostenibbli, fir-rigward tal-impatti differenti tagħhom fuq in-nisa u l-irġiel;

3.  Jisħaq li biex jerġgħu jirpiljaw it-tkabbir ekonomiku u l-kompettitività tar-reġjuni tagħha, l-UE ma tistax tibqa’ tinjora r-rikkezza tal-potenzjal femminili tagħha; jenfasizza, għaldaqstant, kemm hu importanti li titħeġġeġ parteċipazzjoni akbar attiva tan-nisa fl-oqsma tax-xjenza u tat-teknoloġiji, u li jkun garantit it-taħriġ kontinwu tan-nisa u l-isfruttament tal-kwalifiki tagħhom, kemm fis-setturi tar-riċerka u tax-xjenza kif ukoll f’setturi industrijali aktar tradizzjonali;

4.  Jindika li kull sena, in-nisa jirrapreżentaw aktar min-nofs tal-għadd ta’ gradwati minn istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja fl-Ewropa; jisħaq fuq l-impatt pożittiv li jista’ jkollhom il-ħiliet ta’ nisa kkwalifikati fuq l-intrapriżi, speċjalment għat-tkabbir, il-produttività u l-kompetittività tal-industrija Ewropea, u għaldaqstant jistieden lill-partijiet interessati fl-oqsma ekonomiċi, edukattivi soċjali, kif ukoll lill-Kummissjoni Ewropea, biex jippromwovu u jsaħħu r-rwol tan-nisa f'setturi industrijali fl-Ewropa;

5.  Jitlob biex l-industriji kulturali u kreattivi Ewropej jagħmlu użu sħiħ mit-talenti tan-nisa, u biex ikun promoss b’mod effettiv it-taħriġ immirat f’dan il-qasam industrijali li qed jiżviluppa b'rata mgħaġġla; jindika l-kontribut tal-industriji kulturali u kreattivi għall-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020, b’mod partikolari l-ħolqien ta’ impjiegi;

6.  Jenfasizza li l-ugwaljanza tal-opportunitajiet, u r-rappreżentazzjoni bbilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fil-livelli kollha u fl-oqsma kollha tal-industrija, għandhom impatt pożittiv fuq il-produttività u t-tkabbir ekonomiku sostenibbli, u għaldaqstant għandu jiġi rikonoxxut li għandhom rwol vitali fir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa, u jippromwovu bażi industrijali soda, diversifikata u kompetittiva; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex fl-iżvilupp ta' politiki industrijali ġodda japplikaw indikatur tat-tkabbir ġdid, soċjali u li jiffavorixxi l-klima li jinkludi l-aspetti mhux ekonomiċi tal-benessri u jkun orjentat prinċipalment fuq għanijiet relatati mal-iżvilupp sostenibbli, bħall-ugwaljanza tal-ġeneru, it-tnaqqis tal-faqar u t-tnaqqis fil-livell ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra;

7.  Jinnota li l-konverżjoni ekoloġika tal-ekonomija u t-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx tal-karbonju sejrin joħolqu talba kbira għal ħaddiema bi snajja jew professjonijiet; jirreferi għall-fatt li l-ħaddiema nisa għandhom rwol importanti fir-RISE (Rinaxximent tal-Industrija għal Ewropa Sostenibbli); jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-ħaddiema nisa mhumiex sottorapreżentati jew saħansitra esklużi minn taħriġ, proġetti u programmi dwar it-trasformazzjoni ekoloġika;

8.  Jenfasizza li jeħtieġ li jiġu żviluppati politiki li jiffokaw fuq l-eliminazzjoni tal-istereotipi tal-ġeneri minn età żgħira ħafna, u fuq taħriġ tas-sensibilizzazzjoni għall-għalliema u l-istudenti, u li jinkoraġġixxu u jsostnu d-diversifikazzjoni fil-karrieri kemm għat-tfajliet kif ukoll għall-ġuvintur;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-ottimizzazzjoni tal-kapital uman kwalifikat disponibbli, u partikolarment it-talent femminili, u jistimulaw u jiffaċilitaw l-intraprenditorjat tan-nisa billi jipprovdu taħriġ immirat adegwat u programmi ta’ tutorjat u billi jiffaċilitaw l-aċċess għal netwerks tekniċi, xjentifiċi, tan-negozju u ta’ appoġġ, kemm fil-fażi tal-bidu tan-negozju u tul iċ-ċiklu kollu tan-negozju ta’ impriża;

10. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-partijiet konċernati relevanti jivvalorizzaw u jiżviluppaw it-talent uman, u jimplimentaw miżuri li jirrikonċiljaw ix-xogħol u l-ħajja tal-familja, fosthom billi jiġu provduti faċilitajiet suffiċjenti tal-kura tat-tfal, għal massimizzar tal-opportunitajiet tan-nisa li jkollhom karrieri sostnuti u regolari; jitlob ukoll li l-bilanċ tal-ġeneri bejn l-irġiel u n-nisa jkun l-istandard fl-industrija kollha, b'mod li jirrifletti r-rwol tan-nisa fis-soċjetà bħala dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u konsumaturi;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu u jiffaċilitaw – permezz tal-istrumenti tal-UE bħal pereżempju l-Fondi Strutturali jew l-għodda li joffri l-Bank Ewropew tal-Investiment – aċċess tal-SMEs għal sorsi ta’ finanzjament tradizzjonali u innovattivi, biex tipprovdi inċentivi għas-self, u biex tiffaċilita l-aċċess tal-intraprendituri nisa għal sorsi oħra disponibbli ta’ finanzjament, bħal pereżempju għotjiet speċjali u kapital ta’ riskju;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa kontra l-isterjotip li x-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika huma oqsma riżervati għall-irġiel, u biex jagħmlu dawn l-oqsma aktar aċċessibbli għan-nisa u l-bniet fl-istadji kollha; ifakkar l-importanza tal-għoti ta’ setgħa lin-nisa li diġà jaħdmu f’dan il-qasam billi jingħataw l-istess opportunitajiet ta’ karrieri promettenti li huma disponibbli għall-kollegi rġiel;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jorbtu l-edukazzjoni u t-taħriġ kontinwu, b’mod partikolari f’oqsma speċifiċi bħalma huma l-industriji kulturali u kreattivi, ma’ politiki tal-impjiegi mmirati għaż-żgħażagħ, bl-għan li jonqos l-għadd ta’ żgħażagħ li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien, u biex jiżguraw li l-ħiliet akkwistati jkunu biżżejjed biex jaqdu l-ħtiġijiet attwali u ġejjiena tas-suq tax-xogħol;

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jorganizzaw kampanji u jipprovdu biżżejjed informazzjoni imparzjali dwar kwistjonijiet relatati man-negozju, u jipprovdu informazzjoni dwar faċilitajiet ta’ servizzi soċjali mmirati direttament lejn in-nisa intraprendituri;

15. Jistieden lill-Istati Membri jappoġġaw programmi ta’ tagħlim tul il-ħajja u opportunitajiet ta’ taħriġ mill-ġdid tal-impjiegi li jiżguraw opportunitajiet ta’ parteċipazzjoni indaqs għall-irġiel u n-nisa, fl-oqsma kollha u f’kull livell, u jqisu l-ħtiġijiet personali ta’ min jitgħallem, mhux l-inqas l-aspirazzjonijiet partikolari tan-nisa żgħażagħ; jenfasizza l-importanza ta’ taħriġ mill-ġdid bħala ċans ieħor tal-bidla tal-karriera għall-irġiel u n-nisa li ta’ età żgħira jkunu ddaħħlu f’ċerti kategoriji ta’ impjiegi li tradizzjonalment kienu ddominati minn ġeneru wieħed.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

2.9.2013

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

14

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Mikael Gustafsson, Astrid Lulling, Joanna Senyszyn, Inês Cristina Zuber

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Kent Johansson, Nicole Kiil-Nielsen, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

28.11.2013

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

45

5

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Carl Schlyter