Postupak : 2013/2154(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0059/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0059/2014

Rasprave :

PV 27/02/2014 - 7
CRE 27/02/2014 - 7

Glasovanja :

PV 27/02/2014 - 10.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0164

IZVJEŠĆE     
PDF 171kWORD 139k
28.1.2014
PE 522.880v02-00 A7-0059/2014

o mreži SOLVIT

(2013/2154(INI))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestitelj: Morten Løkkegaard

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o mreži SOLVIT

(2013/2154(INI))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Preporuku Komisije 2013/461/EU od 17. rujna 2013. o načelima za mrežu SOLVIT(1),

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 17. rujna 2013. o „Jačanju uloge poduzeća i građana u europskom jedinstvenom tržištu: akcijski plan za poboljšanje portala Vaša Europa u suradnji s državama članicama” (COM(2012)0636),

–   uzimajući u obzir Radni dokument službi Komisije od 24. veljače 2012. o „Poboljšavanju učinkovitog rješavanja problema na jedinstvenom tržištu – Oslobađanje punog potencijala mreže SOLVIT povodom 10. godišnjice njezina postojanja” (SWD(2012)0033),

–   uzimajući u obzir prvo izvješće Komisije od 28. studenog 2012. „Stanje integracije jedinstvenog tržišta 2013. – godišnji pregled rasta 2013.” (COM(2012)0752),

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 8. lipnja 2012. naslovljenu „Bolje upravljanje za jedinstveno tržište” (COM(2012)0259),

–   uzimajući u obzir radni dokument osoblja Komisije od 24. veljače 2012. naslovljen „Jačanje uspješnosti jedinstvenoga tržišta – godišnja provjera upravljanja za 2011. godinu” (SWD(2012)0025),

–   uzimajući u obzir internetski Pregled stanja jedinstvenog tržišta objavljen 4. srpnja 2013.,

–   uzimajući u obzir istraživanje „Europska jedinstvena kontaktna točka” od srpnja 2013. koje je naručio njegov Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. veljače 2013. o upravljanju jedinstvenim tržištem(2),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. lipnja 2012. pod nazivom „Akt o jedinstvenom tržištu – sljedeći koraci prema rastu”(3),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. travnja 2011. o upravljanju i partnerstvu na jedinstvenom tržištu(4),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. ožujka 2010. o mreži SOLVIT(5),

–   uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A7-0059/2014),

A. budući da se prava građana i poduzeća na jedinstvenom tržištu trebaju učinkovito koristiti te budući da zakonodavstvo EU-a koje jamči ta prava treba biti učinkovito ojačano da bi se osiguralo da svi, građani i poduzeća, imaju koristi od potencijala unutarnjeg tržišta;

B.  budući da informiranje građana o njihovim pravima i omogućavanje lakšeg uživanja tih prava pomaže u boljem funkcioniranju unutarnjeg tržišta;

C. budući da mreža SOLVIT trenutno obrađuje oko 1 300 predmeta godišnje te uspijeva pronaći rješenja za oko 90 % svojih klijenata unutar roka od 70 dana;

D. budući da interesi za portal Vaša Europa i njegovo korištenje brzo rastu te je 2012., prema internetskom Pregledu stanja jedinstvenog tržišta, više od 11 000 posjetitelja svakodnevno pregledavalo portal, u usporedbi sa 6 500 posjetitelja od prethodne godine;

E.  budući da je više puta pozivao na dodatno jačanje mreže SOLVIT te na dostupnost brojnijih i boljih informacija o pravima u EU-u;

F.  budući da mreža SOLVIT ima važnu ulogu kao ključni instrument za rješavanje problema, pa tako i kao sredstvo za osiguravanje bolje usklađenosti sa zakonodavstvom Unije koje se odnosi na jedinstveno tržište; budući da, unatoč tome, mreža SOLVIT ostaje nedovoljno iskorištena i nije ispunila svoj potencijal;

G. budući da sustav mreže SOLVIT može, ako se koristi u potpunosti, u velikom broju područja postati koristan način za sprečavanje pretjeranog korištenja sudskih sustava, koji mogu biti krajnje složeni i stoga otežavati rješavanje problema građanima i poduzećima;

H. budući da, prema istraživanju „Europska jedinstvena kontaktna točka” koje je naručio, iako je opsežan niz informacija, savjeta i pomoći dostupan europskim građanima i poduzećima na internetu, svijest o tim uslugama je jako niska, s 91,6 % ispitanika koji nisu imali nikakvih saznanja o bilo kakvoj internetskoj usluzi kojoj se mogu obratiti kako bi riješili probleme povezane s jedinstvenim tržištem;

I.   budući da učinkovitost podrške koju pruža mreža SOLVIT ovisi u velikoj mjeri o tome koliko je dobro uvježbano njeno osoblje;

J.   budući da bi trebalo poduzeti veće napore kako bi se mreža SOLVIT na bolji način integrirala u raspon dostupnih usluga podrške i provedbenih alata na nacionalnoj razini te na razini Unije;

K. budući da građani i poduzeća, kako bi ispravno utvrdili probleme kada se oni pojave te kako bi ih mogli riješiti, trebaju biti svjesni svojih prava na jedinstvenom tržištu i budući da još puno stvari treba napraviti kako bi se povećala ta svijest;

Uvod: učinkovita uporaba prava i mogućnosti na jedinstvenom tržištu

1.  ponavlja da se potencijal jedinstvenog tržišta može osloboditi samo ako su građani i poduzeća svjesni svojih prava i mogućnosti te ih mogu učinkovito koristiti; podsjeća da se ti ciljevi mogu ostvariti samo ako države članice osiguraju uspješnu provedbu zakonodavstva o jedinstvenom tržištu te ako budu dostupne kvalitetne informacije i učinkoviti mehanizmi rješavanja problema;

2.  ističe da su mnogi problemi jedinstvenog tržišta rezultat prerevne, kasne ili pogrešne provedbe od strane jedne ili više država članica, ili nacionalnih pravila koja su u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije; u tom pogledu snažno poziva Komisiju da stavi pritisak na one države članice koje ne poštuju pravila jedinstvenog tržišta;

3.  ukazuje da je mnogo problema povezanih s provedbom pravila jedinstvenog tržišta otkriveno pomoću mreže SOLVIT te pohvaljuje doprinos mreže SOLVIT upravnim i regulatornim promjenama s ciljem uklanjanja takvih problema; potiče Vijeće da poduzme mjere kojima poboljšati zadaće javne uprave kako bi se pojačala suradnja između nacionalnih tijela i Komisije;

4.  ističe potrebu da mreža SOLVIT ima učinkovite načine za upozoravanje Komisije o problemima unutarnjeg tržišta koje uoči, a koji nastaju zbog neprovođenja zakonodavstva EU-a;

5.  ističe da je primjerena provedba i primjena zakonodavstva o jedinstvenom tržištu te usklađenost s njime od iznimne važnosti za europske potrošače i poduzeća te time i za cjelokupno gospodarstvo i povjerenje građana u funkcioniranje jedinstvenog tržišta; u tom pogledu također ističe pravne obveze država članica;

6.  ponavlja svoje pozive za daljnji razvoj primjenjivih postupaka zbog prekršaja, uključujući osiguravanjem strože uporabe takvih postupaka za kršenje odredbi zakonodavstva Unije u području jedinstvenog tržišta te primjenom bržih postupaka;

7.  ističe, nadalje, važnost poduzimanja svih napora kako bi se osiguralo sprečavanje, otkrivanje ili uklanjanje problema s provođenjem prije nego postane nužno pokrenuti službene postupke zbog prekršaja

8.  ističe korištenje nulte tolerancije u slučaju nepoštovanja Direktive o uslugama te stručnog pregleda prilikom provedbe i prenošenja te Direktive, kao metoda za osiguravanje učinkovite primjene zakonodavstva o jedinstvenom tržištu;

SOLVIT: pomaže pojedincima i poduzećima u rješavanju problema

9.  pozdravlja novu Preporuku Komisije o načelima koji uređuju mrežu SOLVIT, koja utire put za mrežu SOLVIT 2.0;

10. primjećuje da je mreža SOLVIT postigla opipljive rezultate i dokazala svoju korisnost; usprkos tome, primjećuje da ima puno prostora za poboljšanje, posebno u pogledu rješavanja sporova vezanih uz poduzeća i vremena potrebnog da se riješe pitanja;

11. pozdravlja nastojanja Komisije na daljnjem unaprjeđenju učinkovitosti rada mreže SOLVIT na neformalnom i brzom rješavanju prekograničnih sporova koji su povezani s unutarnjim tržištem, instrumenta za rješavanje nepravilnosti u primjeni nakon prijenosa propisa, korištenjem postupaka koji su što je moguće pristupačniji građanima te predlaže blisku suradnju država članica i Komisije na poboljšanju sustava mreže SOLVIT kao usluge koja je besplatna i jednostavna za korištenje;

12. smatra da se uspješnost centara mreže SOLVIT treba stalno poboljšavati, posebice u pogledu predmeta u vezi sa socijalnom sigurnošću i potiče bolje usklađivanje nacionalnih sustava socijalne sigurnosti;

13. poziva na usredotočenje na sva pitanja koja se odnose na prekogranična prava zaposlenika, socijalna prava i ravnopravnost, posebno uzimajući u obzir pitanja koja se odnose na mirovine, radnike u Europskoj uniji i radnike upućene na rad u drugu državu članicu;

14. posebno ističe važnost mreže SOLVIT za mobilne radnike u pogledu pitanja jednakog postupanja i rješavanja prekograničnih problema;

15. primjećuje da su velika većina klijenata mreže SOLVIT građani; naglašava potrebu za oslobađanjem velikog potencijala mreže SOLVIT kao instrumenta za rješavanje problema za poduzeća; naglašava da više toga mora biti učinjeno kako bi poduzeća, osobito mala i srednje velika poduzeća, postala svjesnija mreže SOLVIT, potrebno ih je obrazovati o njezinim mogućnostima i omogućiti im da ju bolje koriste; pozdravlja nedavno ažuriranje poslovnog portala Vaša Europa kao pozitivan korak u tom smjeru;

16. poziva na pojačanje odnosa s javnošću mreže SOLVIT kako bi se znatno povećala svijest o mreži; poziva države članice, Komisiju i zastupnike u Europskom parlamentu, u svojim izbornim jedinicama, da se angažiraju u kampanjama za podizanje svijesti kojima promicati ulogu Vaše Europe i mreže SOLVIT; ističe činjenicu da države članice imaju mogućnost da regionalno dodatno promiču mrežu SOLVIT primjećujući pritom da se postupanje s predmetima vrši na nacionalnoj razini;

17. skreće pozornost na činjenicu da mreža SOLVIT još uvijek privlači veliku količinu predmeta koji nisu za mrežu i da to usporava obradu prigovora na mrežu; ističe, zbog toga, potrebu da se svrha mreže SOLVIT bolje objasni građanima i poduzećima;

18. poziva države članice da osiguraju dostupnost primjerenih resursa kako bi se održala mreža SOLVIT, s obzirom na uvjete za organizaciju centara mreže SOLVIT određenih u preporuci Komisije od 17. rujna 2013.;

19. naglašava važnost održavanja kvalitete usluga koje nudi mreža SOLVIT unatoč proračunskim ograničenjima te ograničenim ljudskim resursima; naglašava važnost osiguravanja da centri mreže SOLVIT imaju dostatan broj dobro uvježbanog osoblja, s primjerenom pravnom stručnošću i znanjem relevantnih jezika Unije, i da se osoblju pruži primjerena obuka kako bi se stalno poboljšavale njihove vještine i znanje;

20. ističe važnost toga da centri mreže SOLVIT u raznim državama članicama pružaju sličan standard usluga jer je to ključno za učinkovito rješavanje problema;

21. naglašava važnost brzog rješavanja problema koji zahtijevaju samo pojašnjenje zakona Unije i odgovarajuću komunikaciju s podnositeljima u složenim predmetima;

22. poziva na bolje usklađivanje s drugim postupcima obrade žalbi, posebice s projektom EU Pilot;

23. naglašava važnost opremanja mreže SOLVIT za obradu predmeta koji su više povezani s poduzećima; primjećuje da to zahtijeva šire znanje u zajednici poduzeća o mreži SOLVIT, veću suradnju mreže SOLVIT s europskim i nacionalnim udrugama poduzeća, na primjer u obliku radnih grupa koje spajaju centre mreže SOLVIT s udrugama poduzeća te voljnost određenih centara mreže SOLVIT za preuzimanjem složenijih predmeta;

24. žali što se mnoge predmete povezane s poduzećima, koje bi mreža SOLVIT mogla preuzeti, odbija na temelju toga što su presloženi; smatra da, ako određeni centri mreže SOLVIT gledaju na takve predmete koji su povezani s poduzećima kao presložene za obradu, je to problem koji treba riješiti lokalno u tim centrima mreže SOLVIT;

25. ističe važnost pružanja neslužbene Komisijine pomoći u obradi predmeta, uključujući neslužbene pravne savjete u složenim predmetima; poziva centre mreže SOLVIT da iskoriste takvu podršku;

26. naglašava važnost razmjene podataka između centara mreže SOLVIT i preporuča da države članice ulažu u poboljšanje suradnje tih centara; potiče centre mreže SOLVIT širom Unije da započnu detaljniju i dublju razmjenu najboljih praksi i naglašava važnost takve razmjene između centara mreže SOLVIT u pogledu provedbe i promicanja ponuđenih usluga;

27. pozdravlja razjašnjenje iz Preporuke Komisije 2013/461/EU u pogledu mandata mreže SOLVIT s obzirom na predmete u kojima su nacionalna pravila u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije (također poznati kao strukturalni predmeti); pozdravlja preuzimanje takvih predmeta od strane određenih centara mreže SOLVIT; poziva sve centre mreže SOLVIT da pruže učinkovitu podršku kad god se takvi strukturalni predmeti pojave, uključujući pomaganjem pri utvrđivanju mogućih problema koje predstavlja predloženo nacionalno zakonodavstvo;

28. poziva centre mreže SOLVIT da budu odlučniji i učinkovitiji u odgovaranju na žalbe te, posebice, prilikom obrade složenijih predmeta;

29. ističe da je važno da podnositelji zahtjeva, uključeni centri mreže SOLVIT i Komisija održavaju komunikaciju i blisku suradnju tijekom cijelog postupka; primjećuje da se u mnogim predmetima sa podnositeljem zahtjeva ne savjetuje tijekom postupka već je on u kontaktu s centrom mreže SOLVIT samo prilikom podnošenja zahtjeva te kada je predmet zaključen;

30. vjeruje da treba postojati veća suradnja između svih razina vlade u državama članicama i mreže SOLVIT;

31. posebno pozdravlja zaštitu osobnih podataka koju su pokazali centri mreže SOLVIT i zahtijeva da ta zaštita bude pod stalnim nadzorom i da se, kad god to bilo potrebno, ona poveća kako bi se odgovorilo na zahtjeve korisnika za zaštitom podataka;

32. naglašava važnost povećavanja svijesti o mreži SOLVIT te njezine vidljivosti, kao i njezinog približavanja ljudima koji je nisu svjesni; poziva države članice i Komisiju da osiguraju jednak pristup centrima mreže SOLVIT i internetskim portalima, posebno za osobe s invaliditetom i starije osobe, te da razviju sve mogućnosti u pogledu uspostavljanja kontakta između korisnika i centara mreže SOLVIT u tom kontekstu; uzima u obzir prijedlog Komisije o Direktivi o lakšem pristupu internetskim stranicama tijela javnog sektora (COM(2012)0721);

33. naglašava potrebu za povezivanjem i integracijom portala mreže SOLVIT s drugim srodnim subjektima i platformama da bi se povećala pristupačnost i vidljivost za sve korisnike; sugerira da države članice blisko surađuju s Komisijom kako bi poboljšali sustav mreže SOLVIT osiguravajući suvisao pristup kroz čitavu EU i poboljšali njegovu vidljivost; Smatra da bi internetske stranice relevantnih europskih institucija trebale sadržavati link na stranicu Vaše Europe;

34. naglašava važnost širenja informacija o bazi predmeta u okviru mreže SOLVIT i pozdravlja preporuku Komisije u pogledu potrebe za pružanjem informacija o mrežama alternativnog rješavanja problema ili alternativnih izvora informacija, uključujući druge moguće mjere pravne zaštite, kako na nacionalnoj tako i na razini Unije, za predmete koji se ne mogu riješiti u okviru mreže SOLVIT;

35. potiče centre mreže SOLVIT da se proaktivno uključe poduzimajući vlastite inicijative kako bi ušli u kontakt s građanima, poduzećima i nacionalnim parlamentima;

36. pozdravlja internetski Pregled stanja jedinstvenog tržišta, koji pruža podatke o uspješnosti država članica u pogledu mreže SOLVIT i portala Vaša Europa, kao i o njihovoj uspješnosti u pogledu zakonodavstva EU-a značajnog za funkcioniranje jedinstvenog tržišta;

37. poziva Komisiju i države članice da poduzmu daljnje korake za širenje informacija o dostupnosti tih instrumenata među građanima, poduzećima i poduzetnicima, upotrebljavajući sve oblike medija, uključujući internet, kako bi se osiguralo da informacije dopru do najvećeg mogućeg broja građana i poduzeća; poziva države članice da organiziraju kampanje za informiranje namijenjene posebnim grupama, uključujući poduzeća, osobito mala i srednje velika poduzeća;

38. poziva Komisiju da nastavi nadzirati, u sklopu godišnjeg izvješća o integraciji jedinstvenog tržišta, uspješnost mehanizama Unije za rješavanje problema, posebice mreže SOLVIT, kao dio godišnjeg pregleda rasta; nadalje ponavlja svoj poziv Komisiji da ojača upravljanje jedinstvenim tržištem uspostavljanjem zasebnog stupa Europskog semestra, uključujući namjenske preporuke za pojedine države;

39. ostaje posvećen pažljivom nadziranju napretka mreže SOLVIT; potiče Komisiju da uspostavi mjerljive kontrolne točke za željeni napredak mreže SOLVIT; potiče države članice da postave vlastite mjerljive ciljeve i rokove za razvoj postupanja s predmetima u lokalnim centrima mreže SOLVIT smatra, u tom pogledu, da bi razdvajanje predmeta vezanih uz građane od onih vezanih uz poduzeća u svrhu nadziranja napretka mogao biti pravi put; vjeruje da, ako se ne dostignu ti ciljevi, bi se trebala preispitati mogućnost izmjene neformalnog postupka sa zakonodavnim aktom, uzimajući u obzir postojeće mehanizme, poput onih iz Direktive 2013/11/EU o alternativnom rješavanju sporova i Uredbe (EU) br. 524/2013 o internetskom rješavanju sporova; poziva Vijeće da prati ambicije Parlamenta u ovom pogledu; poziva Komisiju i države članice da pažljivo nadziru postignut napredak prema tim ciljevima EU-a i nacionalnim ciljevima mreže SOLVIT unutar Europskog semestra;

Vaša Europa: bolji odgovor na potrebe građana i poduzeća

40. primjećuje trajni porast u korištenju portala Vaša Europa;

41. potiče Komisiju i države članice da naprave jasnu razliku između portala Vaša Europa i mreže SOLVIT tijekom usklađivanja njihovih pojedinačnih kampanja vidljivosti;

42. pozdravlja ciljeve postavljene u akcijskom planu Vaša Europa, to jest dovršavanje pružanja praktičnih, kvalitetnih informacija o pravima u EU-u na jedinstvenom tržištu, povećanje svijesti o portalu Vaša Europa i provođenje u praksi bliskog partnerstva između Komisije i država članica;

43. potiče Komisiju da poduzme učinkovitije korake kako bi se portal Vaša Europa postavio kao instrument za poduzeća i kako bi se povećala njegova vidljivost, uključujući putem bolje upotrebe društvenih medija; smatra da bi kroz stvaranje prepoznatljive marke i s uključenjem mreže SOLVIT, portal Vaša Europa trebao postati jedinstveno mjesto pristupa za europske potrošače i poduzeća kada su suočeni s problemima ili kada traže informacije; vjeruje da bi takvo jedinstveno mjesto pristupa moglo služiti kao referentna točka građanima i poduzećima te više olakšati njihov pristup raznim informacijskim instrumentima i mehanizmima za rješavanje posebnih problema, uključujući mrežu SOLVIT;

44. poziva Komisiju da proširi djelokrug portala Vaša Europa da bi potpuno obuhvatio prava, obveze i prilike na jedinstvenom tržištu i da se što je više moguće prilagodi korisnicima;

45. potiče države članice da dostave informacije o nacionalnim pravilima i postupcima u pogledu prava u EU-u; poziva države članice da osiguraju da su te informacije praktične, bez žargona, jednako dostupne svima, ažurne i dostupne na relevantnim jezicima te da povežu svoje nacionalne portale (e-vlada) s portalom Vaša Europa;

46. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te parlamentima i vladama država članica;

(1)

SL L 249, 19.9.2013., str. 10.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0054.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0258.

(4)

SL C 296 E, 2.10.2012., str. 51.

(5)

SL C 349 E, 22.12.2010., str. 10.


EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

In order to ensure that the single market delivers for the benefit of citizens and businesses, it is vital to improve information available to people and companies about their rights in the single market and the rules in place in different Member States, but also to offer them the necessary assistance in solving cross-border problems. These objectives have been high on the Parliament’s agenda for a number of years.

On 17 September 2013, the Commission presented a Recommendation on SOLVIT and Your Europe Action Plan. The new Commission Recommendation is expected to help SOLVIT do better, while the Your Europe Action Plan should help improve the availability and quality of information on EU rights in the single market and thus raise awareness of citizens and businesses, in particular SMEs, of their rights and also find their way to SOLVIT when they face problems while making use of those rights.

Following a number of reports prepared by IMCO in recent years, this report focuses on SOLVIT and looks into its functioning from a wider perspective of single market governance.

SOLVIT as a tool has achieved tangible results and proved its usefulness and value for the single market. However, the room for improvement in enabling citizens and businesses to enjoy their rights in the single market via SOLVIT and other measures is still tremendous.

Many examples of gold-plating, late and wrongful implementation or examples of national rules running counter to EU law can be and are discovered through the SOLVIT cases. SOLVIT is often the place where citizens and business make authorities aware that something is not working as intended. In this way there is great potential for SOLVIT to ensure a smoother functioning of the entire single market and much more should be done to use this knowledge and these findings to correct things.

In a big engine things can sometimes revolve around a seemingly small part. In this way it can even be argued that if SOLVIT is one of the tools to oil the engine of the single market, a well-functioning SOLVIT holds the key to unleashing the potential of the single market and increasing growth. However, to really reap the full potential of SOLVIT, we need to step up one or even two gears. And we need to consider whether SOLVIT can reach the level we are all hoping for by means of an informal and voluntary approach, or if we need legislation.

SOLVIT

Set up in 2002, SOLVIT is an online network for informal settling of cross-border disputes over the incorrect and inaccurate application of the single market rules arising between citizens or businesses and national administrations across the EU, to the extent that such disputes are not subject to legal proceedings at national or EU level. The network brings together national SOLVIT centres, based in Member States’ national administration, and the Commission. SOLVIT is an online dispute resolution mechanism and, at the same time, a cooperation network between national administrations, which contributes to improving the implementation capacity of EU law at national level and hence fosters the correct application of EU law.

During the network’s first ten years of existence (2003-2013), the volume of cases submitted to SOLVIT rose continuously. Beginning with less than 200 (2003), SOLVIT currently receives around 3,000 complaints annually, out of which around 1,300 fall within its mandate and are actually handled by the network. According to the Single Market Scoreboard , the total number of cases, in the period March 2012 - February 2013, amounted at 3,023 and 1,238 cases respectively. 89% of the cases handled have been resolved or clarified within the deadline of 10 weeks, while 2% (19 cases) were rejected and around 10% remained unresolved.

In the above period, the average case-handling time across the network was 68 days (and has improved compared to the previous year when SOLVIT centres managed to handle cases, on average, within 75 days) .

It should be noted that, over the years, the volume of cases rose continuously much more due to the increase in the number of complaints submitted by citizens than those by businesses. Although attracting business cases in SOLVIT has been among Commission’s key priorities, the number of business cases has remained relatively stable and low. In 2010, 167 business cases were recorded out of a total number of 1,363 cases .

Social security questions generate the largest number of cases submitted to SOLVIT. While citizens coming to SOLVIT experience most often problems relating to social security, residence rights and recognition of professional qualifications, the main problem area of business cases is taxation, notably the reimbursement of VAT.

Therefore, it is clear that there is a positive trend in the development of SOLVIT. More cases are handled, average response time remains within the 10 week limit, and the resolution rate is high. However, with the expectation put on SOLVIT politically, and the potential that everyone agrees the tool has, it seems necessary to step up the effort even more.

Measures to be envisaged

Your Rapporteur recommends the following.

SOLVIT is a success that has achieved tangible results and the new Commission Recommendation brings us forward in laying down which cases of a structural character the SOLVIT centres should take on. However, in order to reach a true SOLVIT 2.0 version much work is needed. Information about SOLVIT must be more widespread in particular among the business communities.

To reap the full potential of the single market, SOLVIT needs to work better. In this regard it is a huge problem that national rules in many Member States run counter to EU-legislation on the single market. This need to be addresses and the SOLVIT centres should be able to refer cases identified to the Commission. However, infringement procedures are often too slow, emphasising the need for faster procedures.

The Commission should further explore how to use the naming & shaming principle to make Member States implement and transpose single market legislation on time, and highlight examples of national rules running counter to single market legislation to put pressure on these Member States.

In complex cases, which are often business related cases, the SOLVIT centres should be encouraged to communicate and collaborate with the applicant to clarify the case, which is unfortunately often not the case today. Further, the SOLVIT centres should be encouraged to make use of the resources in the Commission to get informal assistance in case-handling.

Last but not least, it is clear that 4 years after the last European Parliament report on SOLVIT, the same issues arise again. It is simply not good enough that we don’t see more development in the structural problems of SOLVIT, and the pressing question is what to do about it.

The question that needs to be asked is whether we’re doing enough at the moment or if there’s more that can be done. There are many good reasons to follow the progress of SOLVIT very closely. SOLVIT has the potential to be a problem solver not just for citizens and businesses but for the entire single market and the economy.

In the view of your rapporteur it has to be investigated if creating a formal framework for SOLVIT through a directive would solve these issues. Since at the moment there doesn’t seem to be a political will to carry on in that direction, I would suggest setting some relevant milestones for the development of SOLVIT. If these milestones are not met by a certain deadline, consideration might be needed whether to replace the informal procedure with a legislative act.


MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (17.12.2013)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o mreži SOLVIT

(2013/2154(INI))

Izvjestitelj za mišljenje: Martin Kastler

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja nastojanja Komisije na daljnjem unaprjeđenju učinkovitosti rada mreže SOLVIT na neformalnom i brzom rješavanju sporova izvan nacionalnih granica koji su povezani s unutarnjim tržištem, instrumenta za rješavanje nepravilnosti u primjeni nakon prijenosa propisa u nacionalno zakonodavstvo, korištenjem postupaka koji su što je moguće pristupačniji građanima te predlaže usku suradnju država članica i Komisije na poboljšanju sustava SOLVIT kao besplatne usluge jednostavne za korištenje;

2.  poziva države članice i Komisiju da osiguraju jednak pristup centrima mreže SOLVIT i internetskim portalima, posebno za osobe s invaliditetom i osobe u nepovoljnom položaju te starije osobe, te da razviju sve mogućnosti za ostvarivanje kontakta između korisnika i centara mreže SOLVIT u tom smislu;

3.  podupire napore koji se ulažu u pojašnjavanje i proširenje nadležnosti na sve „strukturne slučajeve” koji su u suprotnosti sa zakonima Unije o unutarnjem tržištu; naglašava ulogu koju nadnacionalne mreže za rješavanje sporova i njihova koordinacija imaju u provedbi, upravljanju i osiguravanju svakodnevne primjene europskog zakonodavstva od strane nacionalnih tijela, što uključuje pružanje informacija o nacionalnim pravilima i postupcima kojima se reguliraju prava EU-a na praktičan, razumljiv i aktualan način te na odgovarajućim jezicima;

4.  zahtijeva da se osobit naglasak stavi na sva pitanja koja se odnose na prava zaposlenika i nadilaze nacionalne granice, socijalna prava i jednako postupanje, posebno uzimajući u obzir pitanja koja se odnose na mirovine, radnike u Europskoj uniji i radnike upućene na rad u drugu državu članicu;

5.  predlaže rad na stalnom poboljšanju učinkovitosti centara mreže SOLVIT, osobito u pogledu slučajeva koji se odnose na socijalno osiguranje;

6.  pozdravlja sve mjere za poboljšanje kontrole kvalitete, uvođenje jedinstvenih minimalnih standarda u savjetodavnim tijelima i bolje umrežavanje s ostalim savjetodavnim mrežama EU-a; predlaže da se na internetskim stranicama svih institucija Europske unije umetnu poveznice s internetskom stranicom mreže SOLVIT te umetanje poveznica između nacionalnih portala i stranice „Vaša Europa”; poziva države članice da jačaju svijest javnih tijela o mreži SOLVIT kako bi građani i poduzeća bili upoznati s načinom na koji mogu ostvariti svoja prava na unutarnjem tržištu;

7.  poziva države članice da osiguraju primjerena sredstva za centre mreže SOLVIT;

8.  poziva na jačanje javnog djelovanja u okviru mreže SOLVIT i stvaranje poveznice između mreže SOLVIT i drugih povezanih subjekata i platformi kako bi se vidljivost savjetodavnih tijela do 2020. znatno povećala; pozdravlja predanost Komisije potpomaganju takvih aktivnosti i ukazuje na priliku da se uz europsku izbornu kampanju 2014. u cijeloj Europskoj uniji organizira komunikacijska kampanja o mreži SOLVIT;

9.  naglašava važnost širenja informacija o bazi predmeta u okviru mreže SOLVIT i pozdravlja preporuku Komisije u pogledu potrebe za pružanjem informacija o mrežama alternativnog rješavanja sporova ili izvora informacija, uključujući druge pravne lijekove, kako na nacionalnoj tako i na razini Unije, za slučajeve koji se ne mogu riješiti u okviru mreže SOLVIT;

10. svjestan da se stvarno rješavanje sporova mora odvijati na razini nacionalnih tijela uprave, predlaže daljnju izgradnju mreže savjetodavnih tijela u okviru sustava SOLVIT pružanjem mogućnosti europskim regijama za uređenje savjetodavnih tijela na licu mjesta („SolvitRegio”) što može doprinijeti približavanju mreže SOLVIT građanima i jačanju vidljivosti ponude;

11. izričito pozdravlja zaštitu osobnih podataka od savjetodavnih tijela mreže SOLVIT i zahtijeva stalni nadzor i, prema potrebi, daljnju izgradnju tog sustava zaštite kako bi udovoljio zahtjevima korisnika u vezi sa zaštitom podataka;

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

17.12.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Traian Ungureanu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Claudette Abela Baldacchino, Philippe De Backer, Edite Estrela, Richard Howitt, Martin Kastler, Anthea McIntyre, Vojtěch Mynář, Evelyn Regner, Tatjana Ždanoka


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.1.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Regina Bastos, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Tadeusz Ross, Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, Sabine Verheyen, Josef Weidenholzer

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Vital Moreira, Oreste Rossi

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti