Διαδικασία : 2013/0344(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0079/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0079/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 25
CRE 02/04/2014 - 25

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0278

31.1.2014
A7-0079/2014
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, ενόψει της εφαρμογής έως το 2020 μιας διεθνούς συμφωνίας για τη θέσπιση ενός ενιαίου παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου σχετικά με τις εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές
(COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Peter Liese
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1399kWORD 2408k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου