Postopek : 2013/0367(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0111/2014

Predložena besedila :

A7-0111/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/03/2014 - 9.20
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0199

POROČILO     ***I
PDF 521kWORD 64k
14.2.2014
PE 528.198v01-00 A7-0111/2014

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1166/2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje v zvezi s finančnim okvirom za obdobje 2014–2018

(COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Paolo De Castro

(Poenostavljeni postopek – člen 46(1) Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1166/2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje v zvezi s finančnim okvirom za obdobje 2014–2018

(COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0757),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0390/2013),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju členov 55 in 46(1) Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7‑0111/2014),

1.      sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 1166/2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje v zvezi s finančnim okvirom za obdobje 2014–2018

Referenčni dokumenti

COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD)

Datum predložitve EP

4.11.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

18.11.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

18.11.2013

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

14.11.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Paolo De Castro

26.11.2013

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

26.11.2013

Datum sprejetja

11.2.2014

 

 

 

Datum predložitve

14.2.2014

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov