Menettely : 2013/2147(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0125/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0125/2014

Keskustelut :

PV 10/03/2014 - 21
CRE 10/03/2014 - 21

Äänestykset :

PV 11/03/2014 - 9.29
CRE 11/03/2014 - 9.29
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0207

MIETINTÖ     
PDF 168kWORD 112k
18.2.2014
PE 524.523v02-00 A7-0125/2014

Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU:n kanssa ja roolista Lähi-idässä ja Pohjois‑Afrikassa

(2013/2147(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Ana Gomes

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU:n kanssa ja roolista Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

(2013/2147(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 25. helmikuuta 1989 tehdyn Euroopan yhteisön ja Persianlahden yhteistyöneuvoston välisen yhteistyösopimuksen,

–   ottaa huomioon 13. heinäkuuta 1990 antamansa päätöslauselman ETY:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston välillä solmittavan vapaakauppasopimuksen merkityksestä(1),

–   ottaa huomioon 18. tammikuuta 1996 antamansa päätöslauselman Saudi-Arabiasta(2),

–   ottaa huomioon 31. joulukuuta 2001 Masqatissa (Oman) tehdyn Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltioiden taloussopimuksen sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston 21. joulukuuta 2002 antaman Dohan julistuksen Persianlahden arabivaltioiden yhteistyöneuvoston tulliliiton käynnistämisestä,

–   ottaa huomioon naisten kaikkinaisen syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen ratifioinnin Saudi-Arabiassa lokakuussa 2004 ja erityisesti yleissopimuksen 7 artiklan poliittisesta ja julkisesta elämästä,

–   ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2005 antamansa päätöslauselman Saudi-Arabiasta(3),

–   ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman sananvapaudesta Internetissä(4),

–   ottaa huomioon 10. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman ”Uudistukset arabimaailmassa: mikä on Euroopan unionin strategia?”(5),

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman naisten oikeuksista Saudi-Arabiassa(6),

–   ottaa huomioon neuvoston joulukuussa 2008 hyväksymän kertomuksen ”Euroopan unionin turvallisuusstrategian täytäntöönpano: turvallisuudesta huolehtiminen muuttuvassa maailmassa”,

–   ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2009 Masqatissa pidetyssä EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston välisessä 19. yhteisneuvostossa ja ministerikokouksessa annetun yhteisen tiedonannon,

–   ottaa huomioon vuonna 1989 laaditun yhteisen toimintaohjelman (2010–2013) EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston yhteistyösopimuksen täytäntöön panemiseksi,

–   ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Välimeren unionista(7),

–   ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2010 Luxemburgissa pidetyssä EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston välisessä 20. yhteisneuvostossa ja ministerikokouksessa annetun yhteisen tiedonannon,

–   ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin suhteista Persianlahden yhteistyöneuvostoon(8),

–   ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta(9),

–   ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman Syyriasta, Jemenistä ja Bahrainista arabimaiden ja Pohjois-Afrikan tilanteen yhteydessä(10),

–   ottaa huomioon 15. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Syyrian tilanteesta(11),

–   ottaa huomioon 27. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman Bahrainista(12),

–   ottaa huomioon päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeustoimikunnan vuosittaisista kokouksista Genevessä (2000–2012),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajan, puhemies Martin Schulzin puolesta Saudi-Arabiaan 24. ja 25. marraskuuta 2013 tekemän vierailun,

–   ottaa huomioon vuosittaiset ihmisoikeusmietintönsä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A7-0125/2014),

A.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian kuningaskunta on vaikutusvaltainen poliittinen, taloudellinen ja uskonnollinen toimija Lähi-idässä ja islamilaisessa maailmassa, suurin öljyntuottaja maailmassa sekä yksi Persianlahden yhteistyöneuvoston ja G20-ryhmän perustajista ja johtavista jäsenistä; ottaa huomioon, että Saudi-Arabian kuningaskunta on EU:n tärkeä kumppani;

B.   ottaa huomioon, että EU on Saudi-Arabian tärkein kauppakumppani 15 prosentin osuudella koko kaupasta, ja Saudi-Arabia on EU:n yhdenneksitoista suurin kauppakumppani; ottaa huomioon, että monet EU:n yritykset sijoittavat Saudi-Arabian talouteen, erityisesti maan öljyteollisuuteen, ja Saudi-Arabia on EU:n teollisuustuotteiden merkittävä vientimarkkina-alue puolustuksen, kuljetuksen, autoteollisuuden, lääketieteen ja kemian aloilla;

C.  ottaa huomioon, että tavaroiden tuonti Saudi-Arabiasta EU:hun ja tavaroiden vienti EU:sta Saudi-Arabiaan kasvoi huomattavasti vuosina 2010–2012;

D.  ottaa huomioon, että neuvottelut EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston välisestä vapaakauppasopimuksesta aloitettiin 20 vuotta sitten, eikä niitä ole vieläkään saatu päätökseen;

E.   ottaa huomioon, että EU:lla ja Saudi-Arabialla on yhteisiä, lähtökohdiltaan ja vaikutuksiltaan maailmanlaajuisia haasteita, kuten nopeasti muuttuva talous, maahanmuutto, energiavarmuus, kansainvälinen terrorismi, joukkotuhoaseiden leviäminen ja ympäristön tilan heikkeneminen;

F.   ottaa huomioon, että Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen muuttuva poliittinen ja strateginen tilanne vaatii arvioimaan uudelleen EU:n ja Saudi-Arabian välisiä suhteita;

G.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on periytyvä absoluuttinen monarkia, jossa ei ole vaaleilla valittua parlamenttia; ottaa huomioon, että maan on vastattava vallanperimystä koskevaan haasteeseen; ottaa huomioon, että Saudi-Arabiassa on 28 miljoonaa asukasta, joista yhdeksän miljoonaa on ulkomaalaisia ja kymmenen miljoonaa alle 18-vuotiaita; toteaa, että Saudi-Arabiassa on toteutettu vuoden 2001 jälkeen vähäisiä ja asteittaisia uudistuksia, mutta niitä ei ole institutionalisoitu ja siten ne voidaan helposti kumota; katsoo, että maan ihmisoikeustilanne on edelleen synkkä ja että sen kansainvälisten velvoitteiden ja niiden täytäntöönpanon välillä on perustavaa laatua oleva kuilu;

H.  ottaa huomioon, että vuonna 2005 järjestetyt Saudi-Arabian ensimmäiset kunnallisvaalit olivat maan historian ensimmäinen vaaliprosessi; ottaa huomioon, että vuonna 2015 ainoastaan puolet kunnanvaltuustojen jäsenistä valitaan vaaleilla, kun taas jäljelle jäävän osuuden nimittää kuningas;

I.    ottaa huomioon, että pelkästään tänä vuonna 30 naista nimitettiin ensimmäistä kertaa neuvoa-antavaan neuvostoon ja että vasta vuonna 2015 naiset saavat äänestää kunnallisvaaleissa;

J.    ottaa huomioon, että Maailmanpankin raportissa ”Women, Business and the Law 2014: Removing Restrictions to Enhance Gender Equality”(13) Saudi-Arabia sijoittuu niiden maiden kärkeen, joissa lait rajoittavat naisten taloudellisia mahdollisuuksia;

K.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on maailman ainoa maa, jossa naiset eivät saa ajaa autolla, ja vaikka mitään virallista naisten autolla ajamisen kieltävää lakia ei ole olemassa, vuonna 1990 annetulla ministeriön asetuksella vahvistettiin olemassa oleva kielto, jonka nojalla autolla ajavia naisia uhkaa pidätys;

L.   ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on YK:n kehitysohjelman vuoden 2012 sukupuolten välisen epätasa-arvon indeksissä (GII-indeksi) 145. sijalla 148 maan joukossa, mikä tekee siitä yhden maailman epätasa-arvoisimmista maista; ottaa huomioon, että Maailman talousfoorumin vuoden 2012 tasa-arvovertailun mukaan Saudi-Arabia on yksi niistä maista, joissa naisten työelämään osallistuminen on maailman vähäisintä (133. sija 135 maan joukossa);

M.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia soveltaa yhä kuolemanrangaistusta useisiin eri rikostyyppeihin ja että vuonna 2013 teloitettiin ainakin 24 ihmistä; ottaa huomioon, että vuonna 2011 teloitettiin ainakin 80 henkilöä ja vuonna 2012 vastaavanlainen määrä – mikä on yli kolminkertainen määrä verrattuna vuoteen 2010 – ja että teloitettujen joukossa oli alaikäisiä ja ulkomaalaisia; ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on yksi harvoista maista, jotka suorittavat edelleen julkisia teloituksia; ottaa huomioon, että tietojen mukaan Saudi-Arabiassa on teloitettu naisia kivittämällä, mikä on vastoin YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan vahvistamia normeja, ja että kyseinen toimikunta on tuominnut tämän barbaarisena kidutuksena;

N.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on ryhtynyt voimakkaisiin, päättäväisiin toimiin ja toteuttanut ankaria toimenpiteitä terrorismin ja terrorismiin liittyvän rahoitustoiminnan torjumiseksi; toteaa samalla, että Saudi-Arabialla on keskeinen rooli salafismin ja wahhabismin tyyppisen erityisen jyrkän islamin tulkinnan levittämisessä ja edistämisessä eri puolilla maailmaa; ottaa huomioon, että kaikkein jyrkimmät salafismin ja wahhabismin muodot ovat innoittaneet al-Qaidan tyyppisiä terroristijärjestöjä ja että ne ovat uhka turvallisuudelle kaikkialla maailmassa, myös Saudi-Arabiassa; ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on kehittänyt rahoitustapahtumien valvontajärjestelmän varmistaakseen, ettei varoja suunnata terroristijärjestöille, ja katsoo, että valvontajärjestelmää on vahvistettava edelleen;

O.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusasiantuntijat ovat jo pitkän aikaa olleet huolissaan liian laaja-alaisista terrorismin vastaisista toimenpiteistä, kuten salaisista vangitsemisista, joiden yhteydessä myös rauhanomaiset toisinajattelijat ovat joutuneet pidätetyiksi ja vangituiksi terrorismista syytettyinä; ottaa huomioon, että kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet kuningas Abdullahia hylkäämään ministerineuvoston 16. joulukuuta 2013 hyväksymän terrorismin vastaisen lain, koska sen terrorismia koskeva määritelmä on liian laaja ja asettaa sananvapaudelle epäoikeudenmukaisia rajoituksia kriminalisoimalla kaikki Saudi-Arabian hallitusta tai yhteiskuntaa kritisoivat puheet;

P.   ottaa huomioon, että ilmaisunvapaus sekä lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin ovat olennainen perusedellytys ja katalysaattori demokratiakehitykselle ja uudistuksille ja ne ovat tärkeitä vallan valvontakeinoja;

Q.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabiassa on elävä verkkoaktivistien yhteisö ja Lähi-idän suurin Twitter-käyttäjien määrä;

R.   ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöjen työtä rajoitetaan Saudi-Arabiassa voimakkaasti, mistä on osoituksensa viranomaisten kieltäytyminen rekisteröimästä Adala Centre for Human Rights -keskusta tai Union for Human Rights -liittoa; ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan järjestöistä kuningaskunnassa hyväksytään edelleen ainoastaan avustusjärjestöt;

S.   ottaa huomioon, että Saudi-Arabian on parannettava erityisesti uskonnon julkista harjoittamista ja uskonnollisia vähemmistöjä koskevaa lainsäädäntöä suvaitsevaisuuteen ja toisten hyväksymiseen perustuvan islaminuskon todellisten arvojen mukaisesti; katsoo, että Saudi-Arabialla on merkittävä asema, sillä sen alueella Mekassa ja Medinassa sijaitsee kaksi islamille pyhää moskeijaa;

T.   ottaa huomioon, että Saudi-Arabia jatkaa ihmisten perusoikeuksien laajalle levinneitä loukkauksia huolimatta siitä, että se hyväksyi useita YK:n ihmisoikeusneuvoston vuoden 2009 yleisten määräaikaisarviointien suosituksia; ottaa huomioon, että näihin suosituksiin sisältyy uudistus maan rikosoikeusjärjestelmään, joka rikkoo keskeisimpiä kansainvälisiä vaatimuksia ja jossa vangit säännöllisesti kärsivät järjestelmällisistä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin laiminlyönneistä, sillä olemassa ei ole rikoksen selvästi määrittelevää kirjoitettua rikoslakia ja tuomarit voivat antaa tuomioita vapaasti omien islamin lakiin ja profeetallisiin perinteisiin perustuvien tulkintojensa perusteella; ottaa huomioon, että nykyinen oikeusministeri on korostanut aikomustaan kodifioida šaria-laki ja julkaista tuomioiden antamista koskevat suuntaviivat;

U.  ottaa huomioon, että kuningas Abdullah käynnisti vuonna 2007 useita asteittaisia oikeudellisia uudistuksia hyväksymällä uutta oikeusjärjestelmää koskevan suunnitelman, johon sisältyy korkeimman oikeuden ja erityisten kauppa-, hallinto- ja työtuomioistuinten perustaminen;

V.  ottaa huomioon, että yli miljoona etiopialaista, bangladeshilaista, intialaista, filippiiniläistä, pakistanilaista ja jemeniläistä on lähetetty kotiin muutaman viime kuukauden aikana sen jälkeen, kun työvoimalain uudistus otettiin käyttöön siirtotyöläisten suuren määrän vähentämiseksi ja Saudi-Arabian kansalaisten työttömyyden torjumiseksi; toteaa, että paluumuuttajien voimistuva maahanmuuttoaalto kuormittaa usein köyhiä ja haavoittuvia lähtömaita;

W. ottaa huomioon, että YK:n yleiskokous valitsi 12. marraskuuta 2013 Saudi-Arabian ihmisoikeusneuvostoon kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa 1. tammikuuta 2014;

X.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian ja EU:n välisen ihmisoikeusvuoropuhelun aloittaminen voisi tarjota hyödyllisen tilaisuuden parantaa keskinäistä ymmärtämystä ja edistää maassa tehtäviä uudistuksia;

1.   panee merkille, että EU ja Saudi-Arabia ovat toisistaan riippuvaisia asioissa, jotka koskevat alueellista vakautta, suhteita islamilaiseen maailmaan, siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden kohtaloa, Israelin ja Palestiinan rauhanprosessia, Syyrian sotaa, kehittyviä Iranin-suhteita, terrorismin torjuntaa, maailmanlaajuisten öljy- ja rahoitusmarkkinoiden vakautta, kauppaa, investointeja ja maailmanlaajuiseen hallinnointiin liittyviä kysymyksiä, erityisesti Maailmanpankin, Kansainvälisen valuuttarahaston ja G20-ryhmän yhteydessä; korostaa, että Saudi-Arabian ja muiden Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltioiden geopoliittinen ympäristö muodostaa turvallisuushaasteen, jolla on alueellisia ja maailmanlaajuisia vaikutuksia;

2.   jakaa jotkut Saudi-Arabian ilmaisemat huolenaiheet mutta kehottaa hallitusta osallistumaan aktiivisella ja rakentavalla tavalla kansainvälisen yhteisön työhön; suhtautuu tältä osin myönteisesti erityisesti Yhdysvaltain ja Venäjän väliseen sopimukseen Syyrian riisumiseksi kemiallisista aseista, millä vältettiin sotilaallinen yhteenotto;

3.   kehottaa myös Saudi-Arabiaa tukemaan aktiivisesti äskettäin tehtyä väliaikaista sopimusta E3+3-valtioiden ja Iranin välillä ja turvaamaan ydinohjelmaa koskevien kysymysten diplomaattisen ratkaisemisen kattavammalla sopimuksella seuraavien kuuden kuukauden kuluessa koko alueen rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi;

4.   painottaa, että Saudi-Arabian rauhanomainen ja hallittu kehitys sekä poliittinen uudistusprosessi ovat Euroopan edun mukaisia, sillä ne ovat avaintekijöitä alueen kestävälle rauhalle, vakaudelle ja kehitykselle;

5.   kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia aloittamaan ihmisoikeusvuoropuhelun EU:n kanssa tarvittavien muutosten ymmärtämisen ja tunnistamisen helpottamiseksi;

6.   kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia mahdollistamaan ihmisoikeusjärjestöjen työskentelyn helpottamalla niitä koskevien lupien rekisteröintiä; pitää valitettavana ihmisoikeusaktivistien häirintää ja heidän pitämistään vangittuna ilman syytteitä;

7.   kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia antamaan sen kansalliselle ihmisoikeusjärjestölle mahdollisuuden toimia riippumattomasti ja noudattaa ihmisoikeusasioista vastaavia kansallisia elimiä koskevia YK:n vaatimuksia (Pariisin periaatteet);

8.   palauttaa mieliin, että Saudi-Arabian ihmisoikeustilannetta arvioitiin YK:n ihmisoikeusneuvoston yleisessä määräaikaisarvioinnissa helmikuussa 2009 ja että Saudi‑Arabian viranomaiset hyväksyivät virallisesti merkittävän määrän EU:n jäsenvaltioiden arvioinnin aikana esittämiä suosituksia, joissa vaadittiin esimerkiksi kumoamaan miesten holhous sekä rajoittamaan kuolemanrangaistuksia ja ruumiillisten rangaistusten soveltamista; odottaa, että edellä mainittujen suositusten täytäntöönpanossa edistytään huomattavasti, ja kehottaa Saudi-Arabiaa suhtautumaan rakentavasti suosituksiin, joita esitetään käynnissä olevan vuoden 2013 yleisen määräaikaisarvioinnin yhteydessä;

9.   ilmaisee syvän huolestuneisuutensa siitä, että ihmisoikeusloukkaukset, kuten mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset, kidutus, matkustuskiellot, oikeudellinen ajojahti ja epäoikeudenmukaiset oikeudenkäynnit, ovat edelleen yleisiä; on erityisen huolestunut siitä, että terrorismin vastaisia toimenpiteitä käytetään entistä useammin keinona pidättää ihmisoikeuksien puolustajia ja että ihmisoikeusloukkausten rankaisemattomuuden kerrotaan olevan kasvussa; kehottaa Saudi-Arabian hallitusta noudattamaan kiireellisesti vuoden 2009 yleisen määräaikaisarvioinnin suosituksia sekä jatkamaan ja vahvistamaan oikeusjärjestelmän uudistusta;

10. suhtautuu myönteisesti Saudi-Arabian osallistumiseen YK:n ihmisoikeusjärjestelmään ihmisoikeusneuvoston kautta ja sen tähän mennessä ratifioimiin yleismaailmallisiin ihmisoikeussopimuksiin; kehottaa kuitenkin Saudi-Arabiaa allekirjoittamaan ja ratifioimaan muut tärkeät YK:n ihmisoikeussopimukset, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelusta;

11. on sitä mieltä, että jäsenyys YK:n ihmisoikeusneuvostossa lisää maailmanlaajuisia odotuksia erityisen kunnioituksen osoittamiseksi ihmisoikeuksia ja demokratiaa kohtaan ja kehottaa Saudi-Arabiaa lisäämään uudistustoimiaan; odottaa ihmisoikeusneuvoston jäsenten tekevän tiivistä yhteistyötä erityismenettelyjen osalta ja sallivan kaikkien YK:n erityisraportoijien esteettömät vierailut ja hyväksyvän erityisesti kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua tai rangaistusta käsittelevän YK:n erityisraportoijan vierailun;

12. panee merkille, että Saudi-Arabiassa on tietojen mukaan suhteellisesti eniten Twitter-käyttäjiä maailmassa, mikä osoittaa internetpohjaisten sosiaalisten verkostojen tärkeän merkityksen maassa, ja että internetin ja sosiaalisten verkostojen käyttö lisääntyy naisten keskuudessa; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia sallimaan riippumattoman lehdistön ja tiedotusvälineet ja takaamaan sanan- sekä yhdistymisvapauden ja rauhanomaisen kokoontumisen vapauden kaikille maan asukkaille; pitää valitettavana aktivistien ja mielenosoittajien tukahduttamista heidän osallistuessaan rauhanomaisiin mielenosoituksiin; painottaa, että laillisten perusoikeuksien rauhanomainen puolustaminen tai kriittisten huomautusten esittäminen sosiaalisessa mediassa ovat ehdottoman oikeuden ilmaisuja, kuten parlamentti on korostanut digitaalista vapautta koskevassa mietinnössään; painottaa, että lehdistön ja tiedotusvälineiden – sekä sähköisten että muiden tiedotusvälineiden – vapaus on välttämätön vapaassa yhteiskunnassa ja oleellista valtiovallan valvonnalle;

13. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta täyttämään sitoumuksensa, joita se on antanut monissa ihmisoikeusvälineissä, muun muassa arabivaltioiden ihmisoikeuksia koskevassa peruskirjassa, lapsen oikeuksista tehdyssä yleissopimuksessa, kidutuksen vastaisessa yleissopimuksessa ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa yleissopimuksessa;

14. kehottaa Saudi-Arabiaa allekirjoittamaan ja ratifioimaan kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön;

15. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia parantamaan šaria-lakiin perustuvaa rikosoikeusjärjestelmäänsä, jotta se täyttäisi pidättämis-, säilöönotto- ja oikeudenkäyntimenettelyjä sekä vankien oikeuksia koskevat kansainväliset vaatimukset;

16. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia vapauttamaan mielipidevangit, lopettamaan ihmisoikeuksien puolustajien oikeudellisen ja muunlaisen ajojahdin sekä vauhdittamaan kansalaisjärjestöjä koskevan uuden lainsäädännön täytäntöönpanoa niiden rekisteröinnin, toimintavapauden ja laillisten toimintamahdollisuuksien takaamiseksi;

17. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa tukemaan aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan ryhmiä, jotka työskentelevät ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseksi Saudi‑Arabiassa; kehottaa EU:n edustustoa Riadissa jatkamaan aktiivista toimintaansa ihmisoikeuksien hyväksi sekä seuraamaan oikeudenkäyntejä tarkkailijana ja tekemään vankilavierailuja;

18. vaatii edelleen kidutuksen, ruumiillisen rankaisemisen ja kuolemanrangaistuksen yleismaailmallista poistamista ja kehottaa lopettamaan välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanon Saudi-Arabiassa; pitää valitettavana, että Saudi-Arabia soveltaa yhä kuolemanrangaistusta useisiin eri rikostyyppeihin; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia myös uudistamaan oikeusjärjestelmää kaikentyyppisen ruumiillisen rankaisemisen poistamiseksi; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että Saudi-Arabiassa on äskettäin hyväksytty lainsäädäntöä, jossa kotitaloustyöntekijöiden kaltoinkohtelu katsotaan rikokseksi;

19. pitää valitettavana, että viime tammikuussa Saudi-Arabiassa mestattiin srilankalainen kotitaloustyöntekijä Rizana Nafeek rikoksesta, johon hänen väitettiin syyllistyneen silloin, kun hän oli vielä lapsi; toteaa, että tapaus rikkoo selvästi lapsen oikeuksista tehtyä yleissopimusta, jossa nimenomaan kielletään sellaisten henkilöiden kuolemantuomiot, jotka ovat rikoksen tapahtumahetkellä olleet alle 18-vuotiaita;

20. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia varmistamaan, että kaikki kidutusta tai muuta epäasianmukaista kohtelua koskevat syytökset tutkitaan perusteellisesti ja puolueettomasti, että kaikki väitetyt syylliset asetetaan syytteeseen ja että mitään kidutuksella mahdollisesti saatuja lausuntoja ei käytetä todisteena rikosoikeudenkäynnissä;

21. pitää valitettavana, että kansainvälisestä kidutuksen vastaisesta yleissopimuksesta huolimatta painostuksen tai kidutuksen tuloksena saadut tunnustukset ovat yleisiä; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia varmistamaan kidutuksen täydellisen poistamisen Saudi-Arabian oikeus- ja vankilajärjestelmästä;

22. on tyrmistynyt siitä, että Saudi-Arabia on yksi niistä maista, joissa yhä käytetään kivitysrangaistusta; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia hyväksymään lainsäädäntöä kivitysrangaistuksen kieltämiseksi, sillä se rikkoo räikeästi useita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, joissa Saudi-Arabia on osallisena;

23. pitää valitettavana, etteivät Saudi-Arabian viranomaiset ole esittäneet kutsua kidutusta käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle ja ihmisoikeuksien puolustajia käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle huolimatta YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kaikille valtioille suuntaamasta suosituksesta esittää viralliset kutsut YK:n erityisraportoijalle;

24. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia kunnioittamaan kaikkien uskontojen julkista uskonnon harjoittamista; pitää myönteisenä, että Wieniin on perustettu kuningas Abdullahin nimeä kantava uskontojen ja kulttuurien välinen kansainvälinen keskus, joka pyrkii edistämään uskontojen ja kulttuurien välistä vuoropuhelua kaikkialla maailmassa; kannustaa viranomaisia edistämään maltillisuutta ja uskonnollisen monimuotoisuuden suvaitsemista koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla, myös uskonnollisissa laitoksissa, sekä virkamiesten ja toimihenkilöiden käymissä julkisissa keskusteluissa;

25. korostaa tarvetta kunnioittaa kaikkien uskonnollisten vähemmistöjen perusoikeuksia; kehottaa viranomaisia tehostamaan toimiaan kaikkien uskonnollisten ryhmien välisen suvaitsevaisuuden ja rinnakkaiselon takaamiseksi; kehottaa viranomaisia jatkamaan koulutusjärjestelmän uudelleentarkastelua, jotta poistetaan muiden uskontojen tai vakaumusten edustajiin kohdistuvat syrjivät viittaukset;

26. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia määrittämään alaikärajan avioliiton solmimiselle ja ryhtymään toimenpiteisiin lapsiavioliittojen kieltämiseksi Saudi-Arabian ratifioimien, lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen mukaisesti;

27. panee merkille, että kuningas nimitti vuonna 2013 Saudi-Arabian neuvoa-antavaan neuvostoon ensimmäiset naiset, joilla on 30 paikkaa 150:stä, ja odottaa, että Euroopan parlamentin ja shura-neuvoston yhteydenpitoa ja institutionaalisia yhteyksiä kehitetään edelleen; odottaa, että maassa pannaan täytäntöön kuninkaan ilmoitus, jonka mukaan naiset saavat äänestää ja asettua ehdokkaaksi seuraavissa, vuonna 2015 järjestettävissä kunnallisvaaleissa, ja että he saavat myöhemmin äänestää ja asettua ehdokkaaksi kaikissa muissa vaaleissa;

28. vaatii Saudi-Arabian viranomaisia kumoamaan järjestelmän, jossa miehet ovat holhoojia, ja varoittaa, että naisten suojelusta perheväkivallalta 26. elokuuta 2013 annetun lain täytäntöönpano voi olla tehokasta ainoastaan, jos miesten holhoojan asemaa koskeva järjestelmä poistetaan, sillä se heikentää naisten mahdollisuuksia ilmoittaa perheväkivallasta tai seksuaalisesta väkivallasta; kehottaa viranomaisia poistamaan myös kaikki naisten ihmisoikeuksia, liikkumisen vapautta, terveydenhoitoa, koulutusta, avioliittoa, työllistymismahdollisuuksia, oikeuskelpoisuutta ja oikeusmenettelyjä koskevat rajoitukset sekä kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän perhelainsäädännössä sekä yksityisessä ja julkisessa elämässä, jotta voidaan edistää naisten osallistumista taloudelliseen, sosiaaliseen, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään sekä kulttuurielämään; pitää myönteisenä maailmanlaajuista kampanjaa, jolla tuetaan naisten ajokiellon poistamista; vaatii viranomaisia lopettamaan sellaisten henkilöiden painostuksen, jotka kampanjoivat naisten ajo-oikeuden puolesta; muistuttaa Saudi-Arabian hallitusta lisäksi sen kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta ja lapsen oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta johtuvista velvoitteista sekä velvoitteista, jotka johtuvat YK:n yleiskokouksen päätöslauselmasta 53/144, jossa hyväksyttiin ihmisoikeuksien puolustajista annettu julistus; kiinnittää huomiota tarpeeseen edistää tiedotuskampanjoita, joita suunnataan myös miehille, jotta myös he olisivat tietoisia naisten oikeuksista sekä näiden oikeuksien laiminlyömisen yleisistä yhteiskunnallisista seurauksista; korostaa, että tieto on ulotettava myös maaseutualueille ja syrjäisille alueille;

29. pitää myönteisenä äskettäin säädettyä lakia, joka sallii yksityiskoulua käyvien saudityttöjen harjoittaa urheilua, mutta pitää valitettavana, että julkiset koulut on jätetty lain ulkopuolelle; panee tyytyväisenä merkille myös akateemisen loppututkinnon suorittaneiden naisten suuren määrän ja toteaa, että tällä hetkellä naisia on akateemisen loppututkinnon suorittaneista enemmän kuin miehiä; kannustaa hallitusta tehostamaan toimiaan naisten koulutuksen edistämiseksi; korostaa kuitenkin, että vaikka saudinaisten osuus yliopistollisen loppututkinnon suorittaneista on 57 prosenttia, vain 18 prosenttia yli 15-vuotiaista saudinaisista on työelämässä – mikä on maailman alhaisimpia osuuksia; kehottaa siksi Saudi-Arabian hallitusta naisten taloudellisen osallistumisen lisäämiseksi arvioimaan uudestaan naisten koulutusta ja uudistamaan sitä, painottamaan entistä enemmän yrittäjyystaitojen edistämistä sekä vastaamaan sukupuoleen perustuviin sääntely-ympäristön haasteisiin ja siten parantamaan naisten mahdollisuuksia liiketoimintalupia koskevien viranomaispalvelujen saantiin; pitää myönteisenä yhteiseen koulutukseen liittyvän kansallisen järjestön kanssa perustettua koulutusohjelmaa, jonka tavoitteena on valmentaa tyttöjä työmarkkinoille, ja tähdentää Saudi-Arabian viranomaisten toteuttamia toimia tyttöjen koulutuksen parantamiseksi ja heidän mahdollisuuksiensa lisäämiseksi uusilla, lähinnä miesvaltaisilla aloilla;

30. tukee Saudi-Arabian pyrkimyksiä edistää naisten korkeakoulutusta, mikä johtaa kuningaskunnassa uusiin koulutussuuntauksiin; panee merkille, että vuonna 2011 korkeakouluissa opiskelevien naisten lukumäärä oli 473 725 (429 842 miestä), kun heitä vuonna 1961 oli vain 4, ja että näistä oppilaitoksista valmistuneiden naisten lukumäärä oli 59 948 (55 842 miestä); panee myös merkille, että naisopiskelijoiden prosenttiosuus kaikilla koulutuksen tasoilla kasvoi lukuvuoden 1974–1975 33 prosentista 81 prosenttiin vuonna 2013; pitää myönteisenä kansainvälistä stipendiohjelmaa, jonka ansiosta ulkomailla opiskelevia naisstipendiaatteja oli 24 581;

31. suhtautuu myönteisesti ensimmäisiin naisjuristeille myönnettyihin toimilupiin mutta pitää valitettavana, että oikeusjärjestelmää hallitsevat miestuomarit, joilla on uskonnollinen tausta; panee merkille, että šaria-lakia ollaan vähitellen kodifioimassa, ja vaatii prosessin nopeuttamista, sillä puutteellinen kodifiointi ja aiempi oikeusperinne ovat usein johtaneet epävarmuuteen maan lainsäädännön soveltamisalasta ja sisällöstä sekä virheellisiin tuomioihin; painottaa, että on ensiarvoisen tärkeää turvata oikeudellinen riippumattomuus ja tuomareiden asianmukainen oikeustieteellinen koulutus;

32. pitää myönteisenä, että Saudi-Arabia on ratifioinut neljä YK:n ihmisoikeussopimusta eli kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (ratifioitu vuonna 2000), kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen (1997), lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (1996) ja kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (1997);

33. korostaa islamilaisten naistutkijoiden keskuudessa käydyn, uskonnollisten tekstien tulkintaa naisten oikeuksien ja tasa-arvon näkökulmasta koskevan avoimen keskustelun merkitystä;

34. painottaa, että kaikissa EU:n vapaakauppasopimuksesta käytävissä neuvotteluissa, joissa Saudi-Arabia on mukana, on ensiksi huolehdittava tiukoista velvoitteista, jotka takaavat naisten ja tyttöjen suojelun;

35. suhtautuu myönteisesti työministeriön hiljattain tekemään päätökseen vauhdittaa naisten palkkaamista yksityissektorin eri aloille, mikä on johtanut yksityissektorilla työskentelevien saudinaisten lukumäärän kasvamiseen 55 600:sta vuonna 2010 noin 100 000:een vuonna 2011 ja 215 840:een vuoden 2012 lopussa; on tyytyväinen siihen, että työministeriö on yhdessä inhimillisen kehityksen rahaston kanssa päättänyt käynnistää ohjelmia naisten työllistymisen edistämiseksi;

36. kehottaa viranomaisia parantamaan siirtotyöläisten työoloja ja kohtelua kiinnittäen erityisesti huomiota sellaisten naisten asemaan, jotka työskentelevät kotiapulaisina, jotka ovat erityisessä vaarassa joutua seksuaalisen väkivallan uhreiksi ja jotka usein joutuvat elämään tosiasiallisesti orjuutta vastaavissa olosuhteissa; kehottaa Saudi-Arabian hallitusta jatkamaan työlainsäädännön uudistamista ja etenkin poistamaan täydellisesti sponsorointijärjestelmän (kafala) ja pitää myönteisenä kansallisen ihmisoikeusyhdistyksen hiljattain hallitukselle esittämää vetoomusta rekrytoida ulkomaalaisia työntekijöitä mieluummin työministeriön viraston kautta; pitää myönteisinä hiljattain toteutettuja toimia kansallisen työlainsäädännön hyväksymiseksi, jotta taataan kotitaloustyöntekijöiden yhdenmukainen suojelu ja syytteiden nostaminen sellaisia työnantajia vastaan, jotka ovat loukanneet työntekijöiden seksuaalisia, fyysisiä tai työhön liittyviä oikeuksia;

37. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia lopettamaan siirtotyöläisiin hiljattain kohdistetut väkivaltaiset hyökkäykset ja vapauttamaan tuhannet ihmiset, jotka on pidätetty ja joita pidetään tilapäisissä keskuksissa, tietojen mukaan usein ilman asianmukaista suojaa tai terveydenhoitoa; kehottaa työntekijöiden kotimaita tekemään yhteistyötä Saudi-Arabian viranomaisten kanssa työntekijöiden kotiinpaluun järjestämiseksi mahdollisimman inhimillisesti; pitää valitettavana, ettei työlainsäädännön täytäntöönpanoa usein hoideta kansainvälisten normien mukaisesti ja että laittomia siirtolaisia vastaan käytetään perusteetonta väkivaltaa, kuten marraskuussa 2013 toteutetuissa vastatoimissa, joiden päättyessä 3 etiopialaista oli kuollut, 33 000 ihmistä otettu säilöön ja noin 200 000 laitonta siirtolaista karkotettu;

38. pitää myönteisenä, että Saudi-Arabia on ratifioinut joitakin keskeisiä ILO:n yleissopimuksia, kuten yleissopimuksen nro 182 lapsityön pahimpien muotojen poistamisesta; pitää ilahduttavana maan liittymistä lisäpöytäkirjaan ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan, ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta (Palermon lisäpöytäkirja); odottaa, että maassa pannaan täytäntöön oikeudellisia ja poliittisia uudistuksia kaikkien edellä mainittujen kansainvälisten sopimusten toteutumisen varmistamiseksi;

39. panee merkille, että Saudi-Arabia kieltäytyi hiljattain vaihtuvan jäsenmaan paikasta YK:n turvallisuusneuvostossa;

40. katsoo, että alueen lisääntyvät turvallisuusongelmat voidaan ratkaista perustamalla yhteinen turvallisuuskehys, jonka ulkopuolelle ei jätetä ainuttakaan maata ja jossa otetaan huomioon kaikkien maiden oikeutetut turvallisuusedut;

41. korostaa ratkaisevaa merkitystä, joka EU:n ja Saudi-Arabian yhteistyöllä on terrorismin ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumisessa, ja painottaa, että sen yhteydessä on kunnioitettava perusihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia, jotta se olisi tehokasta; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia parantamaan valvontaa, joka kohdistuu ulkomailla toimivien radikaalien militanttiryhmien rahoitukseen, josta huolehtivat Saudi-Arabian kansalaiset ja hyväntekeväisyysjärjestöt; on tyytyväinen YK:n ja Saudi-Arabian 19. syyskuuta 2011 allekirjoittamaan YK:n terrorismin vastaisen keskuksen perustamista koskevaan avustussopimukseen ja Saudi-Arabian päätökseen rahoittaa keskusta kolmen vuoden ajan;

42. on huolissaan siitä, että Saudi-Arabian antama taloudellinen ja poliittinen tuki joillekin Pohjois-Afrikan, Lähi-idän, Aasian ja erityisesti Etelä-Aasian (etenkin Pakistanin ja Afganistanin), Tšetšenian ja Dagestanin uskonnollisille ja poliittisille ryhmille saattaa vahvistaa fundamentalistisia sekä valistusta ja sananvapautta vastustavia ryhmiä, jotka pyrkivät vaikeuttamaan demokraattisen hallinnon kehittämistä ja vastustavat naisten osallistumista julkiseen elämään;

43. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia työskentelemään EU:n kanssa ja kansainvälisesti estääkseen salafisteja tukemasta Malin kapinallisten sotilasryhmien valtionvastaisia toimia, jotka horjuttavat koko alueen tasapainoa;

44.  korostaa, että Saudi-Arabia on Syyrian ystävät -ryhmän keskeinen jäsen; kehottaa Saudi‑Arabiaa edistämään Syyrian konfliktin rauhanomaista ja osallistavaa ratkaisua muun muassa tukemalla Geneve II -konferenssin neuvotteluja ilman ennakkoehtoja; kehottaa lisäksi tukemaan aktiivisemmin Syyrian sisällissodasta kärsimään joutuneita syyrialaisia ja antamaan heille kaikkea mahdollista humanitaarista apua; kehottaa Saudi-Arabiaa lopettamaan kaiken taloudellisen, sotilaallisen ja poliittisen tukensa syyrialaisille ääriryhmille ja kannustamaan muita maita toimimaan samoin;

45. kehottaa edelleen Saudi-Arabiaa tarjoamaan rakentavaa tukea ja toimimaan välittäjänä rauhanomaisten uudistusten ja kansallisen vuoropuhelun edistämiseksi Bahrainissa;

46. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia käymään Iranin kanssa rauhanomaista vuoropuhelua kahdenvälisistä suhteista ja alueen tulevaisuudesta; pitää lisäksi myönteisenä Saudi-Arabian hallituksen 24. marraskuuta 2013 ilmaisemaa kantaa Iranin kanssa tehtyyn Geneven sopimukseen;

47. kehottaa EU:ta ja Saudi-Arabiaa tekemään tehokasta yhteistyötä oikeudenmukaisen ja kestävän tuloksen aikaansaamiseksi Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin ratkaisemisessa;

48. kehottaa EU:n toimielimiä vahvistamaan läsnäoloaan alueella ja työsuhteita Saudi‑Arabiaan lisäämällä Riadin edustuston resursseja ja suunnittelemalla nimenomaan ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan säännöllisiä vierailuja kuningaskuntaan;

49. pyytää puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, kuningas Abdullahille, Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitukselle ja Saudi-Arabian kuningaskunnan kansallisen vuoropuhelun keskuksen pääsihteerille.

(1)

EYVL C 231, 17.9.1990, s. 216.

(2)

EYVL C 32, 5.2.1996, s. 75.

(3)

EUVL C 320, 15.12.2005, s. 178.

(4)

EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 879.

(5)

EUVL C 76 E, 27.3.2008, s. 100.

(6)

EUVL C 323 E, 18.12.2008, s. 529.

(7)

EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 126.

(8)

EUVL C 247 E, 17.8.2012, s. 1.

(9)

EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 81.

(10)

EUVL C 33 E, 5.2.2013, s. 158.

(11)

EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 118.

(12)

EUVL C 48 E/228, 18.2.2012, s. 238.

(13)

http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf


NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO (29.11.2013)

ulkoasiainvaliokunnalle

Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU:hun ja roolista Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

(2013/2147(INI))

Valmistelija: Barbara Matera

EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Saudi-Arabian naiset kohtaavat edelleen monenlaista syrjintää ja erottelua yksityiselämässä ja julkisessa elämässä ja joutuvat kysymään miespuoliselta huoltajalta lupaa eräisiin perustavimpiin elämänsä perusvalintoihin erityisesti tiettyjen lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä;

B.  ottaa huomioon Saudi-Arabian hallituksen viime aikoina toteuttamat toimet naisten oikeuksien edistämiseksi ja puolustamiseksi erityisesti koulutukseen, päätöksentekoon ja työllisyyteen liittyvissä asioissa;

C. ottaa huomioon, että Maailmanpankin raportissa nimeltä ”Women, Business and the Law 2014: Removing Restrictions to Enhance Gender Equality”(1) Saudi-Arabia sijoittuu niiden maiden kärkeen, joissa lait rajoittavat naisten taloudellisia mahdollisuuksia;

1.  pitää myönteisenä Saudi-Arabian sitoutumista edistämään naisten oikeuksia (äänioikeus ja vaalioikeus vuoden 2015 kunnallisvaaleissa, 30 naisen nimittäminen Shura-neuvostoon, jolloin naiset muodostavat 20 prosentin osuuden neuvoston jäsenten kokonaismäärästä, naisten, lasten ja kotitaloustyöntekijöiden suojaamista väkivallalta koskevan lain antaminen, naisille myönnetyt luvat harjoittaa lakimiehen ammattia); kannustaa Saudi-Arabian viranomaisia varmistamaan, että naisten oikeuksien hyväksi toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan niin kaupunki- kuin maaseutualueillakin; kehottaa EU:ta käymään Saudi-Arabian kanssa vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on edistää sukupuolten tasa-arvoa, voimaannuttaa naisia ja edistää heidän hyvinvointiaan; kehottaa edistämään naisten osallistumista kahdenvälisiä sopimuksia koskeviin neuvotteluihin;

2.  pitää valitettavana, että naisen suojelusta perheväkivallalta 26. elokuuta 2013 annetun lain täytäntöönpano ei ole tehokasta niin kauan kuin maassa tosiasiallisesti sovelletaan järjestelmää, jossa miehet ovat holhoojia, sillä se heikentää naisten mahdollisuuksia ilmoittaa perheväkivallasta tai seksuaalisesta väkivallasta;

3.  muistuttaa, että on tärkeää vahvistaa naisten poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia etenkin perheoikeusasioissa (kun on esimerkiksi kyse avioliitosta, avioerosta, lasten huoltajuudesta, vanhempien oikeuksista, kansalaisuudesta, perintöasioista ja oikeustoimikelpoisuudesta) kansainvälisten sopimusten mukaisesti;

4.  kehottaa Saudi-Arabian hallitusta laatimaan politiikka, jolla parannetaan naisten asemaa ja heidän osaansa kansalaisyhteiskunnassa, liike-elämässä ja poliittisessa toiminnassa ja edistetään naisten koulutusta; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti kansallisten viranomaisten yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa käynnistämään tiedotuskampanjaan, jolla parannetaan naisten tietoisuutta heidän oikeuksistaan ja heidän suojelemisekseen toteutetuista toimenpiteistä; kiinnittää huomiota tarpeeseen kohdistaa tämäntyyppiset kampanjat myös miehille, jotta myös he olisivat tietoisia naisten oikeuksista sekä näiden oikeuksien laiminlyömisen yleisistä yhteiskunnallisista seurauksista; korostaa, että tieto on ulotettava myös maaseutualueille ja syrjäisille alueille;

5.  pitää myönteisenä äskettäin säädettyä lakia, joka sallii yksityiskoulua käyvien saudityttöjen harjoittaa urheilua; pitää valitettavana, että mainittu laki ei koske julkisia kouluja;

6.  panee merkille Saudi-Arabian viranomaisten toteuttamat toimet naisten asemaa edistävien säännösten laatimiseksi ja hiljattain käynnistyneen aiheeseen liittyvän keskustelun edistämiseksi; kehottaa kuitenkin Saudi-Arabian hallitusta ryhtymään lisätoimiin naisten vapaata liikkuvuutta koskevien rajoitusten poistamiseksi erityisesti kun on kyse naisten ajokiellosta sekä työnsaantimahdollisuuksista, oikeuskelpoisuudesta ja edustuksesta oikeusmenettelyissä;

7.  on tyytyväinen siihen, että työministeriö on yhdessä inhimillisen kehityksen rahaston kanssa tehnyt päätöksiä, joilla joudutetaan ja edistetään naisten työllistymistä eri yksityissektoreille, ja kehottaa ministeriötä ryhtymään toimiin mainittujen päätösten konkreettisen toteuttamisen ja tehokkaan seurannan varmistamiseksi;

8.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia torjumaan pakkoavioliitto- ja lapsiavioliittoperinteen, jotka ovat sosiaalista levottomuutta aiheuttavia ihmisoikeusloukkauksia, kidutuksen yksi muoto ja kehityksen este;

9.  kehottaa Saudi-Arabian hallitusta tutkimaan raportit, joiden mukaan Saudi-Arabiassa väitetään esiintyneen sekä oikeuskäsittelyn nojalla että ilman sitä toimeenpantuja kivittämällä tehtyjä teloituksia, jotka ovat vastoin YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan vahvistamia normeja ja joita kyseinen toimikunta pitää barbaarisena kidutuksena;

10. korostaa, että vaikka saudinaisten osuus akateemisen loppututkinnon suorittaneista on 57 prosenttia, vain 18 prosenttia yli 15-vuotiaista saudinaisista on työelämässä – mikä on maailman alhaisimpia osuuksia; kehottaa varmistamaan tyttöjen ja poikien yhtäläisen pääsyn perus- ja keskiasteen koulutukseen;

11. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta naisten taloudellisen osallistumisen lisäämiseksi arvioimaan uudestaan naisten koulutusta ja uudistamaan sitä, painottamaan entistä enemmän yrittäjyystaitojen edistämistä sekä vastaamaan sukupuoleen perustuviin sääntely-ympäristön haasteisiin ja siten parantamaan naisten mahdollisuuksia liiketoimintalupia koskevien viranomaispalvelujen saantiin;

12. korostaa ja pitää myönteisenä yhteiseen koulutukseen liittyvän kansallisen järjestön kanssa perustettua koulutusohjelmaa, jonka tavoitteena on valmentaa tyttöjä työmarkkinoille, ja tähdentää Saudi-Arabian viranomaisten toteuttamia toimia tyttöjen koulutuksen parantamiseksi ja heidän mahdollisuuksiensa lisäämiseksi uusilla, lähinnä miesvaltaisilla aloilla;

13. korostaa viime vuosina lisääntyneiden bloginpidon sekä internetin ja sosiaalisten verkostojen käytön merkitystä etenkin naisten keskuudessa;

14. muistuttaa Saudi-Arabian hallitusta sen kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta ja lapsen oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta johtuvista velvoitteista sekä velvoitteista, jotka johtuvat YK:n yleiskokouksen päätöslauselmasta 53/144, jossa hyväksyttiin ihmisoikeuksien puolustajista annettu julistus; muistuttaa, että sen on näin ollen vahvistettava yksiselitteisesti naisten ja miesten välisen tasa-arvon periaate ja kaikenlaista naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa koskeva kielto; pitää näin ollen valitettavana kahden saudiarabialaisen naisaktivistin perheväkivallan uhriksi joutuneen naisen auttamisesta äskettäin saamaa 10 kuukauden vankeustuomiota ja kahden vuoden maastapoistumiskieltoa;

15. pitää valitettavana, että Saudi-Arabian hallitus ei tunnusta lesbojen, homojen, bi- ja transseksuaalien oikeuksia ja ilmaisee syvän huolestuneisuutensa raportoiduista ihmisoikeusloukkauksista oletettuja tai todellisia lesboja, homoja, bi- ja transseksuaaleja kohtaan;

16. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia varmistamaan hiljattain käyttöön otettujen, kotitaloustyöntekijöiden suojelemista koskevien oikeudellisten toimenpiteiden täysimääräinen ja tehokas täytäntöönpano ja kiinnittämään erityistä huomiota kotityötä tekevien maahanmuuttajanaisten huonoon kohteluun pakkotyön ja orjuuden kaltaisissa olosuhteissa;

17. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta käyttämään vaikutusvaltaansa yhtenä islamilaisen ja arabimaailman johtavista valtioista ja toteuttamaan kohdennetumpia ja tehokkaampia toimia naisten ja tyttöjen koskemattomuuden, ihmisarvon ja perusoikeuksien sekä molempien sukupuolten tasa-arvoisen arvon puolustamiseksi jokapäiväisessä elämässä.

18. kehottaa EU:ta sen ihmisoikeusvuoropuheluissa Saudi-Arabian kanssa edistämään naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä, tutkimista ja siitä syytteeseenpanoa, ja kehottaa Saudi-Arabiaa edistämään ihmisoikeusvuoropuhelua muiden kolmansien maiden kanssa Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa;

19. korostaa islamilaisten naistutkijoiden keskuudessa käydyn, uskonnollisten tekstien tulkintaa naisten oikeuksien ja tasa-arvon näkökulmasta koskevan avoimen keskustelun merkitystä;

20 painottaa, että kaikissa EU:n vapaakauppasopimuksesta käytävissä neuvotteluissa, joissa Saudi-Arabia on mukana, on ensiksi huolehdittava tiukoista velvoitteista, jotka takaavat naisten ja tyttöjen suojelun;

21. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta tukemaan kumppanuusmuotoja ja hyvien, myös kansainvälisten, käytäntöjen sekä verkostojen vaihtoa taiteilijoina ja kulttuuri-, media- ja journalismialan ammattilaisina toimivien naisten keskuudessa;

22. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia tukemaan ja edistämään kulttuurien ja uskontojen välisiä vuoropuhelun muotoja erityisesti naisten keskuudessa.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.11.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Regina Bastos, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Kent Johansson, Nicole Kiil-Nielsen, Doris Pack

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jill Evans, María Irigoyen Pérez

(1)

http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

6.2.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bastiaan Belder, Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Charalampos Angourakis, Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Antonio López-Istúriz White

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

María Auxiliadora Correa Zamora, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö