Postopek : 2013/2147(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0125/2014

Predložena besedila :

A7-0125/2014

Razprave :

PV 10/03/2014 - 21
CRE 10/03/2014 - 21

Glasovanja :

PV 11/03/2014 - 9.29
CRE 11/03/2014 - 9.29
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0207

POROČILO     
PDF 181kWORD 159k
18.2.2014
PE 524.523v02-00 A7-0125/2014

o Savdski Arabiji: odnosi z EU in njena vloga na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki

(2013/2147(INI))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalka: Ana Gomes

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o Savdski Arabiji: odnosi z EU in njena vloga na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki

(2013/2147(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporazuma z dne 25. februarja 1989 o sodelovanju med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje v Zalivu (GCC),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. julija 1990 o pomenu sklenitve sporazuma o prosti trgovini med EGS in Svetom za sodelovanje v Zalivu(1),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. januarja 1996 o Savdski Arabiji(2),

–   ob upoštevanju gospodarskega sporazuma med državami članicami Sveta za sodelovanje v Zalivu, ki je bil sprejet 31. decembra 2001 v Maskatu (Oman), ter izjave o vzpostavitvi carinske unije, ki jo je Svet arabskih držav za sodelovanje v Zalivu sprejel 21. decembra 2002 v Dohi,

–   ob upoštevanju dejstva, da je Savdska Arabija oktobra 2004 ratificirala Konvencijo Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, s posebnim poudarkom na 7. členu o političnem in javnem življenju,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. marca 2005 o Savdski Arabiji(3),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2006 o svobodi izražanja v internetu(4),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2007 o reformah v arabskem svetu: kakšno strategijo potrebuje Evropska unija?(5),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2007 o pravicah žensk v Savdski Arabiji(6),

–   ob upoštevanju poročila o izvajanju evropske varnostne strategije z naslovom „Zagotavljanje varnosti v spreminjajočem se svetu“, ki ga je Svet sprejel decembra 2008,

–   ob upoštevanju skupnega sporočila 19. ministrskega sveta, ki je zasedal 29. aprila 2009 v Maskatu,

–   ob upoštevanju skupnega akcijskega programa (2010–2013) za izvajanje sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje v Zalivu iz leta 1989,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o Uniji za Sredozemlje(7),

–   ob upoštevanju skupnega sporočila 20. ministrskega sveta, ki je zasedal 14. junija 2010 v Luxembourgu,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. marca 2011 o odnosih med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje v Zalivu(8),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. aprila 2011 o razmerah v Siriji, Bahrajnu in Jemnu(9),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2011 o razmerah v Siriji, Jemnu in Bahrajnu glede na splošne razmere v arabskem svetu in Severni Afriki(10),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. septembra 2011 o razmerah v Siriji(11),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. oktobra 2011 o Bahrajnu(12),

–   ob upoštevanju svojih resolucij o letnih zasedanjih Komisije Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi (2000–2012),

–   ob upoštevanju obiska podpredsednika Pododbora za človekove pravice Evropskega parlamenta v imenu predsednika Evropskega parlamenta Martina Schulza v Savdski Arabiji, ki je potekal med 24. in 25. novembrom 2013,

–   ob upoštevanju svojih letnih poročil o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve ter mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2014),

A.  ker je Kraljevina Savdska Arabija vpliven politični, gospodarski in verski akter na Bližnjem vzhodu in v islamskem svetu, vodilna proizvajalka nafte na svetu ter ustanoviteljica in vodilna članica Sveta za sodelovanje v Zalivu (GCC) in skupine G-20; ker je Savdska Arabija pomembna partnerica EU;

B.   ker je EU s 15 % celotne trgovine glavna trgovinska partnerica Savdske Arabije in ker je slednja enajsta največja trgovinska partnerica EU; ker veliko število podjetij iz EU vlaga v savdsko gospodarstvo, zlasti v naftno industrijo, in ker je Savdska Arabija pomemben trg za izvoz industrijskega blaga EU, zlasti na področjih, kot so obramba, prevoz ter avtomobilska, medicinska in kemična industrija;

C.  ker sta se uvoz blaga iz Savdske Arabije v EU in izvoz blaga iz EU v Savdsko Arabijo v obdobju od leta 2010 do leta 2012 bistveno povečala;

D.  ker pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Svetom za sodelovanje v Zalivu, ki so se začela pred dvajsetimi leti, še vedno niso zaključena;

E.   ker se EU in Savdska Arabija soočata s skupnimi izzivi, ki so po izvoru in vplivu svetovni, kot so hitro spreminjajoče se gospodarstvo, migracije, zanesljivost oskrbe z energijo, mednarodni terorizem, širjenje orožja za množično uničevanje in degradacija okolja;

F.   ker je zaradi spreminjajočega se političnega in strateškega okvira na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki potrebna ponovna ocena odnosov med EU in Savdsko Arabijo;

G.  ker je Savdska Arabija dedna absolutna monarhija brez izvoljenega parlamenta; ker se sooča z izzivom kraljevega nasledstva; ker ima 28 milijonov prebivalcev, vključno z 9 milijoni tujcev in 10 milijoni mlajših od 18 let; ker so bile v Savdski Arabiji od leta 2001 izvedene skromne in postopne reforme, vendar niso institucionalizirane in jih je zato mogoče zlahka razveljaviti; ker stanje v državi na področju človekovih pravic ostaja slabo, globoke vrzeli med njenimi mednarodnimi obveznostmi in njihovim uresničevanjem pa niso bile odpravljene;

H.  ker so bile prve občinske volitve leta 2005 v Savdski Arabiji prvi volilni proces v zgodovini države; ker bo leta 2015 izvoljena le polovica članov občinskih svetov, drugo polovico pa bo še vedno imenoval kralj;

I.    ker je bilo šele letos v posvetovalni svet šura imenovanih prvih 30 žensk in ker bodo šele leta 2015 ženske lahko volile na občinskih volitvah;

J.    ker se glede na poročilo Svetovne banke z naslovom „Ženske, podjetja in pravo 2014 : odpravljanje ovir za več enakosti med moškimi in ženskami“(13) Savdska Arabija uvršča na čelo držav, kjer je gospodarski potencial žensk zakonsko omejen,

K.  ker je Savdska Arabija edina država na svetu, kjer ženskam ni dovoljeno voziti, in ker je ministrska odredba iz leta 1990, čeprav ni uradnega zakona, ki bi ženskam prepovedoval vožnjo, formalizirala obstoječo prepoved, ženskam, ki poskušajo voziti, pa grozi aretacija;

L.   ker indeks neenakosti med spoloma iz leta 2012 (indeks GII programa Združenih narodov za razvoj) Savdsko Arabijo uvršča na 145. mesto od 148 držav, kar pomeni, da je ena od držav z največjo neenakostjo na svetu; ker poročilo o razlikah med spoloma po svetu za leto 2012 (Svetovni gospodarski forum) udeležbo žensk na trgu dela v Savdski Arabiji uvršča med najnižje na svetu (133. mesto od 135 držav);

M.  ker se v Savdski Arabiji izvaja smrtna kazen in je bilo leta 2013 usmrčenih najmanj 24 ljudi; ker je bilo leta 2011 usmrčenih najmanj 80 ljudi, podobno število pa tudi leta 2012 – več kot trikrat več kot leta 2010 – vključno z mladoletnimi in tujimi državljani; ker je Savdska Arabija ena od redkih držav, ki še vedno izvajajo javne usmrtitve; ker obstajajo poročila o ženskah, ki so bile v Savdski Arabiji usmrčene s kamenjanjem, kar je v nasprotju s standardi Komisije ZN za položaj žensk, ki taka dejanja opredeljuje kot barbarsko obliko mučenja;

N.  ker je Savdska Arabija sprejela in izvaja odločne in stroge ukrepe za boj proti terorizmu in finančnim dejavnostim, povezanim s terorizmom; ker ima Savdska Arabija hkrati vodilno vlogo pri razširjanju in spodbujanju še posebej stroge salafitske/vahabitske razlage islama po vsem svetu; ker so najskrajnejše manifestacije salafizma/vahabizma podlaga za nastanek terorističnih organizacij, kakršna je Al Kajda, in predstavljajo grožnjo svetovni varnosti, tudi za Savdsko Arabijo; ker je Savdska Arabija razvila sistem za nadzor nad finančnimi transakcijami za zagotavljanje, da se v teroristične organizacije ne preusmerjajo finančna sredstva, ki ga je treba še okrepiti;

O.  ker strokovnjaki za človekove pravice ZN že dolgo časa izražajo zaskrbljenost zaradi preširoko opredeljenih protiterorističnih ukrepov, vključno s tajnim pridržanjem, zaradi katerih se lahko tudi miroljubni oporečniki znajdejo v priporu in zaporu zaradi obtožb terorizma; ker so mednarodne organizacije za človekove pravice že večkrat pozvale kralja Abdulaha, naj zavrne protiteroristični zakon, ki ga je svet ministrov sprejel 16. decembra, ker vsebuje preširoko opredelitev terorizma in krivično omejuje svobodo govora, saj potencialno kriminalizira vse izjave, kritične do vlade ali družbe Savdske Arabije;

P.   ker sta svoboda izražanja ter svoboda tiska in medijev, tako spletnih kot nespletnih, bistvena pogoja in katalizatorja za demokratizacijo in reforme ter nadzor nad oblastjo;

Q.  ker ima Savdska Arabija živahno skupnost spletnih aktivistov in največje število uporabnikov Twitterja na Bližnjem vzhodu;

R.   ker je delo organizacij za človekove pravice v Savdski Arabiji močno omejeno, kot dokazuje tudi dejstvo, da oblasti niso želele registrirati organizacij Adala Centre for Human Rights in Union for Human Rights; ker so dobrodelne ustanove še vedno edina vrsta organizacij civilne družbe, ki je dovoljena v kraljevini;

S.   ker mora Savdska Arabija izboljšati zakone o verskih praksah, zlasti tiste o javnem prakticiranju in verskih manjšinah, da bodo odražali resnične vrednote islamske vere, ki temelji na strpnosti in sprejemanju drugih; ker ima Savdska Arabija pomembno vlogo kot skrbnica dveh svetih islamskih mošej v Meki in Medini;

T.   ker Savdska Arabija še naprej pogosto krši temeljne človekove pravice kljub izjavam pred Svetom ZN za človekove pravice, da sprejema številna priporočila iz splošnega rednega pregleda 2009; ker se ta priporočila nanašajo na reformo kazenskega pravosodja, ki krši najbolj temeljna mednarodna merila, in ker se priporniki redno soočajo s sistematičnimi kršitvami pravičnega sojenja, ker ni pisnega kazenskega zakonika, ki bi jasno opredeljeval, kaj je kaznivo dejanje, sodniki pa lahko sodijo v skladu s svojimi razlagami islamskega prava in preroških tradicij; ker je sedanji minister za pravosodje poudaril, da namerava kodificirati šeriatsko pravo in izdati smernice za izrekanje kazni;

U.  ker je kralj Abdulah leta 2007 sprožil vrsto postopnih reform sodstva, ko je odobril načrt za nov sodni sistem, vključno z ustanovitvijo vrhovnega sodišča in posebnih gospodarskih, delovnih in upravnih sodišč;

V.  ker je bilo v zadnjih mesecih poslanih domov več kot milijon delavcev iz Etiopije, Bangladeša, Indije, s Filipinov, iz Pakistana in Jemna, potem ko je bila uvedena reforma delovnega prava za zmanjšanje visokega števila delavcev migrantov v boju proti brezposelnosti med savdskimi državljani; ker je pospešen dotok velikega števila povratnikov pomenil velik pritisk za pogosto revne in nestabilne matične države;

W.  ker je generalna skupščina Združenih narodov 12. novembra 2013 Savdsko Arabijo izvolila v Svet ZN za človekove pravice s triletnim mandatom, ki je začel teči 1. januarja 2014;

X.  ker bi bila lahko vzpostavitev dialoga med Savdsko Arabijo in EU o človekovih pravicah zelo koristna priložnost za izboljšanje medsebojnega razumevanja in spodbujanje nadaljnjih reform v državi;

1.   se zaveda soodvisnosti med EU in Savdsko Arabijo v smislu regionalne stabilnosti, odnosov z islamskim svetom, usode tranzicije v državah arabske pomladi, mirovnega procesa med Izraelom in Palestino, vojne v Siriji, izboljšanja odnosov z Iranom, boja proti terorizmu, stabilnosti svetovnih naftnih in finančnih trgov, trgovine, naložb in vprašanj svetovne politike, zlasti v okviru Svetovne banke, Mednarodnega denarnega sklada in skupine G-20; poudarja, da so Savdska Arabija in druge države članice Sveta za sodelovanje v Zalivu zaradi svojega geopolitičnega okolja v središču varnostnih izzivov, ki imajo svetovne in regionalne posledice;

2.   se strinja z nekaterimi pomisleki, ki jih je izrazila Savdska Arabija, vendar poziva vlado, naj dejavno in tvorno sodeluje z mednarodno skupnostjo; v tem smislu pozdravlja predvsem dogovor med ZDA in Rusijo o uničenju kemičnega orožja v Siriji ob hkratni izognitvi vojaškemu spopadu;

3.   poziva Savdsko Arabijo, naj dejavno podpre nedavni začasni sporazum med skupino E3+3 in Iranom ter v interesu miru in varnosti v celotni regiji pomaga poiskati diplomatsko rešitev za nerešena jedrska vprašanja v sklopu celovitejšega sporazuma v naslednjih šestih mesecih;

4.   poudarja, da si Evropa želi miren in urejen razvoj ter politične reforme v Savdski Arabiji, saj je to ključni dejavnik dolgoročnega miru, stabilnosti in razvoja v regiji;

5.   poziva oblasti Savdske Arabije, naj z EU vzpostavijo dialog o človekovih pravicah, kar bo omogočilo boljše razumevanje in prepoznavanje potrebnih sprememb;

6.   poziva oblasti Savdske Arabije, naj omogočijo delo organizacij za človekove pravice, tako da olajšajo njihovo registracijo; obžaluje nadlegovanje aktivistov za človekove pravice in njihovo pridržanje brez obtožnice;

7.   poziva oblasti Savdske Arabije, naj svojemu nacionalnemu združenju za človekove pravice omogočijo neodvisno delovanje in poskrbijo za skladnost s standardi ZN za nacionalne ustanove za človekove pravice (pariška načela);

8.   opozarja, da je bilo stanje v Savdski Arabiji na področju človekovih pravic februarja 2009 ocenjeno pri splošnem rednem pregledu Sveta ZN za človekove pravice in da so savdske oblasti formalno sprejele znatno število priporočil, ki so jih podale države članice EU, vključno s tistimi, ki pozivajo k odpravi moškega skrbništva ter omejevanju smrtne kazni in telesnega kaznovanja; pričakuje večji napredek pri izvajanju teh priporočil in poziva Savdsko Arabijo, naj sprejme konstruktiven pristop v zvezi s priporočili, predstavljenimi med potekajočim splošnim rednim pregledom 2013;

9.   izraža resno zaskrbljenost zaradi zakoreninjenih in splošno razširjenih kršitev človekovih pravic, kot so samovoljne aretacije in pridržanja, mučenje, prepovedi potovanj, sodno nadlegovanje in nepoštena sojenja; je zlasti zaskrbljen, ker se domnevni protiteroristični ukrepi vse pogosteje uporabljajo kot orodje za aretacijo zagovornikov človekovih pravic, po poročilih pa narašča tudi nekaznovanost za kršitve človekovih pravic; poziva savdsko vlado, naj nujno ukrepa na podlagi priporočil iz splošnega rednega pregleda 2009, vključno z nadaljevanjem in krepitvijo reform pravosodnega sistema;

10. pozdravlja sodelovanje Savdske Arabije s sistemom ZN za človekove pravice v okviru Sveta ZN za človekove pravice in splošnih konvencij o človekovih pravicah, ki jih je ratificirala doslej; kljub temu poziva Savdsko Arabijo, naj podpiše in ratificira druge temeljne pogodbe in sporazume ZN o človekovih pravicah, kot so mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter mednarodna konvencija o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družinskih članov;

11.  meni, da članstvo Savdske Arabije v Svetu ZN za človekove pravice po vsem svetu krepi pričakovanja, da bo še posebej spoštovala človekove pravice in demokracijo, ter jo poziva, naj si bolj prizadeva za reforme; od članic Sveta ZN za človekove pravice pričakuje, da bodo polno sodelovale v njegovih posebnih postopkih in dovolile nemotene obiske vseh posebnih poročevalcev ZN ter še zlasti sprejele obisk posebnega poročevalca ZN za mučenje in drugo kruto, nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje;

12.  ugotavlja, da ima Savdska Arabija po poročilih največji delež uporabnikov Twitterja na svetu, kar kaže na močno vlogo spletnih družabnih omrežij v državi; poziva savdske oblasti, naj zagotovijo svobodo izražanja, združevanja in mirnega zbiranja vsem prebivalcem te kraljevine; obžaluje represijo nad aktivisti in protestniki med mirnimi demonstracijami; poudarja, da so mirno zagovarjanje temeljnih pravnih pravic ali kritične pripombe v družabnih medijih izrazi neodtujljive pravice, kot je Parlament poudaril v svojem poročilu o digitalni svobodi; poudarja, da je svoboda tiska in medijev, tako spletnih kot nespletnih, bistvenega pomena v svobodni družbi in pomeni pomemben nadzor na oblastjo;

13.  poziva vlado Savdske Arabije, naj spoštuje svoje zaveze do številnih instrumentov na področju človekovih pravic, vključno z arabsko listino o človekovih pravicah, konvencijo o otrokovih pravicah, konvencijo proti mučenju in konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk;

14.  poziva Savdsko Arabijo, naj podpiše in ratificira rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC);

15.  poziva savdske oblasti, naj izboljšajo sistem kazenskega pravosodja na podlagi šeriatskega prava, da bodo izpolnile mednarodna merila, ki urejajo postopke aretacije, pridržanja in sojenja ter pravice zapornikov;

16.  poziva savdske oblasti, naj izpustijo zapornike vesti, končajo sodno in zunajsodno nadlegovanje zagovornikov človekovih pravic ter pospešijo izvajanje nove zakonodaje o nevladnih organizacijah, s čimer bodo omogočile njihovo registracijo, svobodo delovanja in možnost zakonitega delovanja;

17.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj dejavno podpre skupine civilne družbe, ki si prizadevajo za človekove pravice in demokracijo v Savdski Arabiji; poziva delegacijo EU v Riadu, naj dejavno izvaja program človekovih pravic s spremljanjem sodnih postopkov v vlogi opazovalcev in obiskovanjem zaporov;

18.  ponovno poziva k splošni odpravi mučenja, telesnega kaznovanja in smrtne kazni ter k takojšnjemu moratoriju na izvrševanje smrtnih kazni v Savdski Arabiji; obžaluje, da Savdska Arabija še vedno uporablja smrtno kazen za širok nabor kaznivih dejanj; savdske oblasti poziva, naj reformirajo pravosodni sistem, da bi odpravile vse oblike telesnega kaznovanja; v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da je Savdska Arabija nedavno sprejela zakonodajo, ki kriminalizira zlorabe v družini;

19.  obžaluje, da je bila januarja lani šrilanška gospodinjska pomočnica Rizana Nafik v Savdski Arabiji obglavljena zaradi zločina, ki ga je domnevno zagrešila, ko je bila še otrok, kar je jasna kršitev konvencije o otrokovih pravicah, ki izrecno prepoveduje smrtno kazen za osebe, ki so v času kaznivega dejanja mlajše od 18 let;

20.  poziva savdske oblasti, naj zagotovijo, da bodo vsi domnevni primeri mučenja in drugega slabega ravnanja temeljito in nepristransko preiskani, da bodo domnevni storilci preganjani in da morebitne izjave, pridobljene z mučenjem, ne bodo uporabljene kot dokaz v kazenskih postopkih;

21.  obžaluje, da so kljub ratifikaciji mednarodne konvencije proti mučenju izsiljena priznanja ali priznanja, pridobljena z mučenjem, še vedno pogosta; poziva savdske oblasti, naj povsem odpravijo mučenje v savdskem pravosodnem in zaporniškem sistemu;

22.  je zgrožen, ker je Savdska Arabija ena od držav na svetu, ki še vedno uporabljajo kamenjanje; poziva savdske oblasti, naj kamenjanje zakonsko prepovedo, saj je huda kršitev številnih mednarodnih instrumentov o človekovih pravicah, katerih pogodbenica je Savdska Arabija;

23.  obžaluje, da savdske oblasti niso predložile vabila posebnemu poročevalcu ZN za mučenje in posebnemu poročevalcu ZN za zagovornike človekovih pravic, in sicer kljub priporočilu Urada visokega komisarja ZN za človekove pravice vsem državam, naj predložijo uradna vabila posebnim poročevalcem ZN;

24.  poziva savdske oblasti, naj spoštujejo javno čaščenje vseh veroizpovedi; pozdravlja ustanovitev Mednarodnega centra za medverski in medkulturni dialog kralja Abdulaha Bin Abdula Aziza (KAIICIID) na Dunaju za spodbujanje dialoga med pripadniki različnih veroizpovedi in kultur po svetu; vendar obžaluje, da v Savdski Arabiji ni svobode veroizpovedi; poziva oblasti, naj spodbujajo zmernost in strpnost do verske raznolikosti na vseh ravneh izobraževalnega sistema, vključno z verskimi ustanovami, ter v javnem diskurzu uradnikov in javnih uslužbencev;

25.  poudarja, da je treba spoštovati temeljne pravice vseh verskih manjšin; poziva oblasti, naj si bolj prizadevajo za zagotavljanje strpnosti in sobivanja med vsemi verskimi skupinami; poziva oblasti, naj še naprej pregledujejo izobraževalni sistem, da bi odpravile še obstoječe diskriminacijske omembe pripadnikov drugih veroizpovedi ali prepričanj;

26.  poziva savdske oblasti, naj določijo najnižjo starost za sklenitev zakonske zveze in sprejmejo ukrepe za prepoved porok otrok v skladu s konvencijo o otrokovih pravicah in konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ki ju je Savdska Arabija ratificirala;

27.  pozdravlja dejstvo, da je leta 2013 kralj v posvetovalno skupščino (svet šura) Savdske Arabije prvič imenoval ženske, ki zasedajo 30 od 150 sedežev, in se veseli nadaljnjega razvijanja stikov in institucionalnih vezi med Evropskim parlamentom in šuro; pričakuje uresničitev kraljeve obljube, da bo ženskam dovoljeno voliti in kandidirati na naslednjih občinskih volitvah leta 2015 in da jim bo nato dovoljeno voliti in kandidirati tudi na vseh drugih volitvah;

28.  poziva savdske oblasti, naj prekličejo sistem moškega skrbništva, in opozarja, da zakon o zaščiti žensk pred nasiljem v družini, sprejet 26. avgusta 2013, ne bo veljal, dokler se bo še naprej uporabljal sistem skrbništva, saj ta ženskam onemogoča, da bi prijavile nasilje v družini ali spolno nasilje; poziva jih tudi, naj odpravijo vse omejitve za ženske, kar zadeva njihove človekove pravice, svobodo gibanja, zdravje, izobraževanje, sklepanje zakonske zveze, možnosti zaposlitve, pravno sposobnost in njihovo zastopanje v kazenskih postopkih, pa tudi vse oblike diskriminacije proti ženskam v družinskem pravu ter v zasebnem in javnem življenju, in spodbujajo njihovo sodelovanje na gospodarskem, socialnem, kulturnem in političnem področju; pozdravlja svetovno kampanjo za preklic prepovedi vožnje za ženske; poziva oblasti, naj prenehajo pritiskati na tiste, ki se borijo za pravico žensk do vožnje; opozarja savdsko vlado na njene zaveze iz konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in konvencije o otrokovih pravicah in na tiste, ki izhajajo iz resolucije generalne skupščine Združenih narodov št. 53/144, s katero je bila sprejeta deklaracija o zagovornikih človekovih pravic; opozarja, da je treba spodbujati kampanje ozaveščanja in jih prav tako nameniti moškim, da se bodo tudi oni zavedali pravic žensk in vseh posledic za družbo v primeru njihovega nespoštovanja; poudarja, da morajo te informacije doseči tudi podeželje in odročne kraje;

29.  pozdravlja najnovejšo zakonodajo, ki savdskim dekletom dovoljuje, da se v zasebnih šolah ukvarjajo s športom, obžaluje pa, da ta za javne šole ne velja; pozdravlja veliko število univerzitetnih diplomantk, ki je dandanes večje od števila diplomantov, in spodbuja vlado, naj si še naprej in močneje prizadeva za vlaganje v izobraževanje žensk; poudarja, da savdske ženske predstavljajo 57 % univerzitetnih diplomantov, zaposlenih pa je le 18 % Savdijk, starejših od 15. leta, kar je ena najnižjih stopenj na svetu; poziva savdsko vlado, naj znova pregleda in reformira izobraževanje žensk, da bi se povečalo njihovo sodelovanje v gospodarstvu in bolj spodbudilo njihove podjetniške sposobnosti ter da bi se začeli obravnavati izzivi, povezani s spolom, na področju predpisov, da bi ženske imele boljši dostop do vladnih služb, ki podeljujejo poslovne licence; pozdravlja program usposabljanja, uveden v sodelovanju z nacionalno organizacijo za skupno usposabljanje, katerega namen je pripraviti dekleta na vstop na trg dela, ter poudarja prizadevanja savdskih oblasti, da bi dekletom ponudile bolje možnosti za izobrazbo in priložnosti v novih sektorjih, kjer so običajno zaposleni moški;

30.  spodbuja prizadevanja Savdske Arabije za visokošolsko izobraževanje žensk, kar se razvija v nove izobraževalne trende v kraljevini; ugotavlja, da je bilo leta 2011 na visokošolske ustanove vpisanih 473.725 žensk (429.842 moških), medtem ko so bile leta 1961 vpisane le štiri, in da je število žensk, ki so diplomirale na teh ustanovah, znašalo 59.948 (55.842 moških); ugotavlja tudi, da se je odstotek žensk na vseh šolskih ravneh s 33 % v obdobju 1974–1975 povečal na 81 % v letu 2013; pozdravlja program mednarodnih štipendij, ki je omogočil, da število študentk, ki se šolajo v tujini, znaša 24.581;

31. pozdravlja prva dovoljenja za opravljanje dejavnosti, izdana pravnicam, vendar obžaluje, da je pravni sistem v rokah moških sodnikov z verskim ozadjem; je seznanjen s postopno kodifikacijo šeriatskega prava in poziva k njeni pospešitvi, ker odsotnost kodifikacije in tradicije sodne prakse pogosto vodita v veliko negotovost glede področja uporabe in vsebine zakonov ter v sodne zmote; poudarja, da je bistvenega pomena zagotoviti neodvisnost sodstva in ustrezno pravno usposabljanje za sodnike;

32.  pozdravlja dejstvo, da je Savdska Arabija ratificirala štiri pogodbe ZN o človekovih pravicah, in sicer: Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW, ratificirana leta 2000), Konvencijo proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (CAT, 1997), Konvencijo o otrokovih pravicah (1996) in Mednarodno konvencijo o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1997);

33. podarja pomen odprte razprave med raziskovalkami islama, usmerjene v razlago verskih besedil z vidika pravic žensk in enakopravnosti;

34. poudarja, da je treba v vseh pogajanjih o prostotrgovinskem sporazumu z EU, ki vključujejo Savdsko Arabijo, najprej poskrbeti za stroge obveznosti, ki zagotavljajo zaščito žensk in deklet;

35.  pozdravlja nedavno odločitev ministrstva za delo o pospeševanju zaposlovanja žensk v različnih sferah zasebnega sektorja, kar je pripeljalo do povečanja števila Savdijk, zaposlenih v zasebnem sektorju, s 55.600 leta 2010 na približno 100.000 leta 2011 in 215.840 ob koncu leta 2012; pozdravlja odločitev ministrstva za delo v povezavi s skladom za razvoj človeških virov glede uvedbe programov za spodbujanje zaposlovanja žensk;

36.  poziva oblasti, naj izboljšajo delovne razmere in obravnavanje priseljenskih delavcev, pri tem pa posebno pozornost posvetijo ženskam, ki delajo kot gospodinjske pomočnice, saj so še posebej izpostavljene spolnemu nasilju in se pogosto znajdejo v dejansko suženjskih razmerah; spodbuja savdsko vlado, naj nadaljuje reforme delovnega prava in zlasti v celoti odpravi sistem sponzorstva („kafala“), in pozdravlja nedavni poziv nacionalnega združenja za človekove pravice vladi, naj se tuji delavci raje najemajo prek agencije ministrstva za delo; pozdravlja nedavna prizadevanja za uvedbo nacionalne delovne zakonodaje, ki bo zagotovila standardizirano varstvo za gospodinjske pomočnice in pregon delodajalcev, odgovornih za spolne in telesne zlorabe ter kršitve delavskih pravic;

37.  poziva savdske oblasti, naj preprečijo nove nasilne napade na delavce migrante in izpustijo na tisoče tistih, ki so bili aretirani in so pridržani v začasnih centrih, po poročanju pogosto brez ustreznega zavetja ali zdravniške oskrbe; poziva matične države, naj sodelujejo s savdskimi oblastmi, da bi za delavce organizirali čim bolj humano vrnitev domov; obžaluje, da izvajanje delovnega prava pogosto ne poteka v skladu z mednarodnimi standardi in da se proti nezakonitim migrantom uporablja neupravičeno nasilje, tako kot med ostrimi ukrepi novembra 2013, ko so bili trije etiopski državljani ubiti, 33.000 oseb je bilo pridržanih, približno 200.000 nezakonitih migrantov pa izgnanih;

38.  pozdravlja dejstvo, da je Savdska Arabija ratificirala nekaterih glavnih konvencij Mednarodne organizacije dela, in sicer konvencijo št. 182 o odpravi najhujših oblik otroškega dela; pozdravlja pristop države k protokolu ZN za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki (palermski protokol); pričakuje, da bodo s pravnimi in političnimi reformami zagotovljeno tudi izvajanje teh mednarodnih pogodb;

39.  je seznanjen z dejstvom, da je Savdska Arabija nedavno zavrnila nestalni sedež v varnostnem svetu ZN;

40.  meni, da je rešitev za naraščajoče varnostne težave v regiji oblikovanje skupnega varnostnega okvira, iz katerega ne bo izključena nobena država in v katerem bodo upoštevani vsi legitimni varnostni interesi vseh držav;

41.  poudarja, da ima sodelovanje med EU in Savdsko Arabijo ključno vlogo v boju proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu, vendar bo zares učinkovito samo, če bodo pri tem spoštovane temeljne človekove pravice in državljanske svoboščine; poziva oblasti Savdske Arabije, naj izboljšajo nadzor nad tem, kako savdski državljani in dobrodelne organizacije financirajo radikalne militantne skupine v tujini; pozdravlja sporazum o prispevku za ustanovitev protiterorističnega centra Združenih narodov, ki so ga Združeni narodi in Savdska Arabija podpisali 19. septembra 2011, in odločitev Savdske Arabije, da bo tri leta financirala njegovo delovanje;

42.  izraža zaskrbljenost, ker lahko finančna in politična podpora Savdske Arabije nekaterim verskim in političnim skupinam v severni Afriki, na Bližnjem vzhodu, v Aziji, zlasti južni (v Pakistanu in Afganistanu), Čečeniji in Dagestanu vodi v krepitev fundamentalističnih in obskurantističnih sil, ki spodkopavajo prizadevanja za demokratično upravljanje in nasprotujejo sodelovanju žensk v javnem življenju;

43.  poziva savdske oblasti, naj sodelujejo z EU in v mednarodnem okviru, da bi ustavili salafitska gibanja, ki podpirajo protidržavne dejavnosti vojaških upornikov v Maliju, ki vodijo v destabilizacijo celotne regije;

44.  poudarja, da je Savdska Arabija ključna članica „skupine prijateljic Sirije“; poziva jo, naj prispeva k mirni in vključujoči rešitvi sirskega konflikta, zlasti s podporo konferenci Ženeva II brez vnaprejšnjih pogojev; poziva tudi k dejavnejši podpori pri zagotavljanju vse razpoložljive humanitarne pomoči sirskemu ljudstvu, ki ga je prizadela državljanska vojna; poziva Savdsko Arabijo, naj ustavi finančno, vojaško in politično podporo skupinam skrajnežev in spodbudi druge države, naj ravnajo enako;

45. ponovno poziva Savdsko Arabijo, naj konstruktivno prispeva in posreduje v interesu miroljubnih reform in nacionalnega dialoga v Bahrajnu;

46.  poziva savdske oblasti, naj vzpostavijo miroljuben dialog z Iranom o dvostranskih odnosih in prihodnosti regije; pozdravlja izjavo savdske vlade z dne 24. novembra o izidu sporazuma z Iranom iz Ženeve;

47.  poziva EU in Savdsko Arabijo, naj učinkovito sodelujeta za dosego pravične in trajne rešitve za izraelsko-palestinski spor;

48.  poziva institucije EU, naj okrepijo svojo navzočnost v regiji in delovne odnose s Savdsko Arabijo s povečanjem sredstev za delegacijo v Riadu in načrtovanjem rednih obiskov visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko v tej državi;

49.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, generalnemu sekretarju ZN, visoki komisarki ZN za človekove pravice, njegovemu veličanstvu kralju Abdulahu Ibn Abdulu Azizu, vladi Kraljevine Savdske Arabije in generalnemu sekretarju centra za nacionalni dialog Kraljevine Savdske Arabije.

(1)

UL C 231, 17.9.1990, str. 216.

(2)

UL C 032, 5.2.1996, str. 75.

(3)

UL C 320, 15.12.2005, str. 178.

(4)

UL C 303E, 13.12.2006, str. 879.

(5)

UL C 76 E, 27.3.2008, str.100.

(6)

UL C 323E, 18.12.2008, str. 529.

(7)

UL C 161 E, 31.5.2011, str. 126.

(8)

UL C 247 E, 17.8.2012, str. 1.

(9)

UL C 296E, 2.10.2012, str. 81.

(10)

UL C 33E, 5.2.2013, str. 158.

(11)

UL C 51E, 22.2.2013, str. 118.

(12)

UL C 48 E/228, 18.2.2012, str. 238.

(13)

http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf


MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov (29.11.2013)

za Odbor za zunanje zadeve

Savdska Arabija: odnosi z EU in njena vloga na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki

(2013/2147(INI))

Pripravljavka mnenja: Barbara Matera

POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so ženske v Savdski Arabiji še naprej izpostavljene različnim oblikam diskriminacije in segregacije v zasebnem in javnem življenju in ker morajo za najosnovnejše življenjske odločitve, zlasti za nekatere zdravniške postopke, dobiti dovoljenje moškega skrbnika,

B.  ob upoštevanju najnovejših prizadevanj savdske vlade za spodbujanje in zaščito pravic žensk, zlasti na področju izobraževanja, sprejemanja odločitev in vprašanj v zvezi z zaposlovanjem,

C. ker se glede na poročilo Svetovne banke z naslovom „Ženske, podjetja in pravo 2014 : Odpravljanje ovir za več enakosti med moškimi in ženskami“(1) Savdska Arabija uvršča na čelo držav, kjer je gospodarski potencial žensk zakonsko omejen,

1.  spodbuja zaveze, ki jih je Savdska Arabija sprejela v korist žensk (pravico voliti in biti voljena na občinskih volitvah 2015; imenovanje 30 žensk v svet šura – 20 % vseh članov sveta; sprejetje zakona za zaščito žensk, otrok in delavk v gospodinjstvu pred zlorabo; dodelitev licenc, ki ženskam dovoljuje opravljanje odvetniškega poklica); spodbuja savdske oblasti, naj poskrbijo, da se bodo ukrepi, sprejeti v korist pravic žensk, izvajali tako v mestih kot na podeželju; poziva EU, naj vodi dialog s Savdsko Arabijo v podporo nadaljnjim reformam za večjo enakost spolov in okrepitev vloge žensk ter poveča njihovo blaginjo in spodbuja njihovo udeležbo pri pogajanjih o dvostranskih sporazumih;

2.  obžaluje dejstvo, da zakon o zaščiti žensk pred nasiljem v družini, sprejet 26. avgusta 2013, ne bo veljal, dokler se bo še naprej dejansko uporabljal savski sistem moškega skrbništva, ki ženskam preprečuje, da bi prijavile primere nasilja v družini ali spolnega nasilja;

3.  poudarja pomen krepitve političnih, ekonomskih in socialnih pravic žensk, zlasti v okviru družinskega prava (na primer glede poroke, ločitve, skrbništva otrok, pravic staršev, državljanstva, dedovanja, pravne sposobnosti itd.) v skladu z mednarodnimi instrumenti;

4.  poziva savdsko vlado, naj vzpostavi politike za spodbujanje žensk in njihove vloge v civilni družbi, poslovnem svetu in političnih dejavnostih ter podpre njihovo izobraževanje; v tem okviru pozdravlja informacijsko kampanjo, ki so jo začele izvajati savdske oblasti v sodelovanju z organizacijami civilne družbe, za ozaveščanje žensk glede njihovih pravic in sprejetih ukrepov za njihovo zaščito; opozarja, da je treba podobne kampanje pripraviti tudi za ozaveščanje moških, da se bodo tudi oni zavedali pravic žensk in vseh posledic za družbo v primeru njihovega nespoštovanja; poudarja, da morajo te informacije doseči tudi podeželje in odmaknjena področja po vsej državi;

5.  pozdravlja najnovejšo zakonodajo, ki savdskim dekletom dovoljuje, da se v zasebnih šolah ukvarjajo s športom; obžaluje dejstvo, da to ne velja za dekleta v javnih šolah;

6.  priznava prizadevanja savdskih oblasti pri pripravi zakonodaje v korist žensk in spodbujanju razprav, ki so bile nedavno sprožene glede teh vprašanj; vendar poziva savdsko vlado, naj odpravi omejitve glede prostega gibanja žensk, zlasti prepoved vožnje avtomobilov, in glede zaposlitvenih možnosti, pravne osebe in zastopanja v kazenskih postopkih;

7.  pozdravlja sklepe, ki jih je sprejelo ministrstvo za delo v sodelovanju s skladom za človekov razvoj, da bi pospešili in spodbudili zaposlovanje žensk v različnih zasebnih sektorjih, in poziva ministrstvo, naj dejavno zagotovi uspešno izvajanje in učinkovito spremljanje navedenih ukrepov;

8.  poziva savdske oblasti, naj se borijo proti tradiciji prisilnih in zgodnjih porok, ki predstavljajo kršitev človekovih pravic, povzročajo socialne nemire in so oblika mučenja in ovira za razvoj;

9.  poziva savdsko vlado, naj se obravnava poročila, da so se v tej državi domnevno dogajale usmrtitve s kamenjanjem na podlagi sodnih postopkov in brez njih, kar je v nasprotju s standardi Komisije ZN za položaj žensk, ki taka dejanja opredeljuje kot barbarsko obliko mučenja;

10. poudarja, da savdske ženske predstavljajo 57 % univerzitetnih diplomantov, zaposlenih pa je le 18 % savdskih žensk, starejših od 15 leta, kar je ena najnižjih stopenj na svetu; poziva, da morajo imeti dekleta enako možnost dostopa do osnovnega in srednješolskega izobraževanja kot fantje;

11. poziva savdsko vlado, naj opravi ponoven pregled in izvede reformo izobraževanja žensk, da bi se povečalo njihovo sodelovanje v gospodarstvu in poskrbelo za večji poudarek na spodbujanju njihovih podjetniških sposobnosti ter da bi se začeli obravnavati izzivi, povezani s spolom, na področju predpisov, da bi ženske imele boljši dostop do vladnih služb, ki podeljujejo poslovne licence;

12. poudarja in pozdravlja program usposabljanja, pripravljen z mednarodno organizacijo za skupno usposabljanje, katerega namen je pripraviti dekleta, ki vstopajo na trg dela, ter poudarja prizadevanja savdskih oblasti za izboljšanje pogojev usposabljanja za dekleta in razvoj njihovih možnosti v novih sektorjih, kjer so običajno zaposleni moški;

13. poudarja, da se je v zadnjih letih povečalo pisanje spletnih dnevnikov in uporaba interneta ter družabnih omrežij, zlasti med ženskami;

14. opozarja savdsko vlado na njene zaveze iz konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in konvencije o otrokovih pravicah in na tiste, ki izhajajo iz resolucije generalne skupščine Združenih narodov št. 53/144, s katero je bila sprejeta deklaracija o zagovornikih človekovih pravic; na podlagi tega opozarja, naj jasno prizna načelo enakosti spolov in prepoved vseh oblik diskriminacije žensk in deklet ter nasilja nad njimi; zato obžaluje nedavno obsodbo dveh savdskih bork za človekove pravice na 10 mesecev zaporne kazni in na dveletno prepoved odhoda iz države, ker sta pomagali ženski, ki je bila žrtev nasilja v družini;

15. obžaluje, da savdska vlada ne priznava pravic lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev, in izraža globoko zaskrbljenost zaradi poročanja o kršenju človekovih pravic domnevnih ali dejanskih lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev;

16. poziva savdske oblasti, naj zagotovijo popolno in učinkovito izvajanje nedavno sprejetih pravnih ukrepov v zvezi z zaščito delavcev v gospodinjstvu in naj posebno pozornost namenijo priseljenim delavkam v gospodinjstvu, ki so zlorabljene in živijo v razmerah, podobnih prisilnemu delu ali suženjstvu;

17. poziva savdsko vlado, naj kot ena od voditeljic v islamskem in arabskem sveta uporabi svoj vpliv za sprejetje bolj ciljno usmerjenih in učinkovitejših ukrepov za zaščito in spodbujanje celovitosti, dostojanstva ter temeljnih pravic in svoboščin žensk in deklet ter za enakopravnost obeh spolov v vsakodnevni družbi;

18. poziva EU, naj v dialogu s Savdsko Arabijo o človekovih pravicah spodbuja preprečevanje, preiskovanje in pregon nasilja nad ženskami; Savdsko Arabijo pa poziva, naj krepi pomen dialoga o človekovih pravicah s preostalimi tretjimi državami na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki;

19. podarja pomen odprte razprave med raziskovalkami islama, usmerjene v razlago verskih besedil z vidika pravic žensk in enakopravnosti;

20 poudarja, da je treba v vseh pogajanjih o prostotrgovinskem sporazumu z EU, ki vključujejo Savdsko Arabijo, najprej poskrbeti za stroge obveznosti, ki zagotavljajo zaščito žensk in deklet;

21. spodbuja savdsko vlado, naj podpre oblike partnerstva, izmenjavo primerov dobre prakse in mreže, tudi mednarodne, med umetnicami in strokovnjakinjami na področju kulture, medijev in novinarstva;

22. poziva savdsko vlado, naj podpre in spodbuja oblike medkulturnega in medverskega dialoga, zlasti med ženskami.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

26.11.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Constance Le Grip, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Kent Johansson, Nicole Kiil-Nielsen, Doris Pack

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jill Evans, María Irigoyen Pérez

(1)

http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

6.2.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Bastiaan Belder, Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marieta Gianaku (Marietta Giannakou), Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva), Willy Meyer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Sofoklis Sofokleus (Sophocles Sophocleous), Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Haralampos Angurakis (Charalampos Angourakis), Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Antonio López-Istúriz White

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

María Auxiliadora Correa Zamora, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov