AJÁNLÁS az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az említett két fél között létrejött jegyzőkönyv Európai Unió nevében való megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

21.3.2014 - (16130/2013 – C7‑0011/2014 – 2013/0388(NLE)) - ***

Halászati Bizottság
Előadó: Jarosław Leszek Wałęsa

Eljárás : 2013/0388(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0177/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0177/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az említett két fél között létrejött jegyzőkönyv Európai Unió nevében való megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(16130/2013 – C7-0011/2014 – 2013/0388(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács határozattervezetére (16130/2013),

–   tekintettel az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az említett két fél között létrejött jegyzőkönyv tervezetére (16127/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának, valamint (7) bekezdésének értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0011/2014),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 81. cikkének (2) bekezdésére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0177/2014),

1.  egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.  kéri a Bizottságot, hogy továbbítsa a Parlamentnek a megállapodás 9. cikke értelmében a megállapodás végrehajtásának, értelmezésének és alkalmazásának ellenőrzésére létrehozott vegyes bizottság üléseinek jegyzőkönyvét és következtetéseit, valamint a jegyzőkönyv 3. cikkében említett, többéves ágazati program végrehajtási eredményeinek értékelését; kéri a Bizottságot, hogy segítse elő a Parlament képviselőinek megfigyelőként történő részvételét a vegyes bizottság ülésein; kéri a Bizottságot, hogy a hatályos jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében és a megújítására irányuló tárgyalások megnyitását megelőzően nyújtson be teljes körű jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv végrehajtásáról, a dokumentumhoz való hozzáférés szükségtelen korlátozása nélkül;

3.  kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) bekezdése értelmében saját hatáskörükön belül eljárva haladéktalanul és teljes körűen tájékoztassák a Parlamentet az új jegyzőkönyvvel és megújításával kapcsolatos eljárások valamennyi szakaszában;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Comore-szigeteki Unió kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

Háttér

Az Unió és a Comore-szigeteki Unió között 2005-ben 7 éves időtartamra halászati partnerségi megállapodás jött létre. A megállapodás 2012. január 1-jén hallgatólagosan további 7 évvel, 2018. december 31-ig meghosszabbodott. A megállapodással kapcsolatos jegyzőkönyv 2010. december 31-én, hároméves időtartamra lépett hatályba. A jegyzőkönyv 4850 tonnás referenciamennyiség mellett 45 erszényes kerítőhálós halászhajó és 25 felszíni horogsoros halászhajó hozzáférését engedélyezte a Comore-szigeteki vizekhez. A jegyzőkönyv szerinti pénzügyi hozzájárulás összege 615 250 EUR, amelynek csaknem felét a Comore-szigeteki Unió halászati politikájának támogatására fordítják.

2005 óta a szomáliai kalózkodás átrajzolta a tonhalhalászhajók útvonalait. Mivel a kalózkodás által érintett területek az (északkeleti szelek által kiváltott) ausztrál nyári monszun során fokozatosan az Indiai-óceán nyugati térségének egészére, egészen a Seychelle-szigetek partjáig kiterjedtek, a hajók kénytelenek voltak jelentősen megváltoztatni halászati útvonalaikat. E nehézségekkel és nagyfokú kockázatokkal szembesülve számos hajó elhagyta az Indiai-óceán térségét. 2005 és 2009 között 25%-kal csökkent az európai flotta teljes kapacitása. Az elmúlt néhány hónapban a halászhajók fedélzetének fokozott biztonsága és a kalózkodás visszaszorulása révén a hajók északabbra, egészen a szomáliai partig kiterjeszthették tevékenységüket. A halászati lehetőségek azonban továbbra sem érik el a 2005 előtti szintet.

Bár a Comore-szigetek rendelkezik halászati politikával, kevés eszköze van annak végrehajtásához, így a kisüzemi halászat irányításához és a halászat fejlesztésének támogatásához. A Comore-szigeteken jelenleg számos – többek között katari – fejlesztési partner hajt végre halfeldolgozó üzemek létesítésére irányuló beruházásokat.

A Comore-szigeteken kisüzemi, illetve létfenntartási célú halászatot folytatnak. A fogások többsége a horogsorokból származik, amelyeket különösen a halcsoportosulást előidéző eszközök (FAD) közelében alkalmaznak. Összesen 24 500 tonnára becsülik a Comore-szigeteki fogásokat, amelyből 19 500 tonna a kisüzemi halászatból, 5000 tonna pedig a külföldi ipari halászatból származik. Az akvakultúra-ágazat még nem fejlődött ki.

Az utolsó jegyzőkönyv időtartama alatt (2005–2011) a halászati lehetőségek kihasználási aránya (a jegyzőkönyv alapján maximálisan kiadható engedélyeket a kibocsátott halászati engedélyek számához viszonyítva) az erszényes kerítőhálós hajók esetében átlagosan 78%, míg a horogsorok esetében közel 0% volt (a jegyzőkönyv teljes időtartama alatt mindössze egyetlen halászati engedélyt adtak ki). A hatályos jegyzőkönyv tekintetében ez a felhasználási arány 47%, illetve 0%.

2011-ben a 615 250 EUR összegű uniós kifizetésből 315 250 eurót a hozzáféréssel kapcsolatos pénzügyi kompenzációra, míg 300 000 eurót a Comore-szigeteki halászat fejlesztésének és a halászati gazdálkodásnak a támogatására fordítottak. A hajóüzemeltetők a hozzáférési díjak révén 81 400 euróval, míg a referenciamennyiség túllépése kapcsán 79 934 euróval járultak hozzá ehhez az összeghez. A Comore-szigetek összesen 776 000 euróban részesült.

A hatályos jegyzőkönyv értékelése[1]

A Comore-szigetekkel kötött halászati partnerségi megállapodás közvetlenül 16 munkahelyet teremt (tengerészek és a flottakezelési személyzet). Emellett – a termelési és értékesítési lánc alsóbb szakaszain a hajók ellátása, a termelési és értékesítési lánc felsőbb szakaszain pedig a szárazföldi halfeldolgozás kapcsán – közvetett módon 12, illetve 71 munkahely kapcsolódik hozzá. A halászati partnerségi megállapodással összesen 100 munkahely jött létre, azonban ezek egyikét sem Comore-szigeteki személy tölti be.

2011-ben (az egyetlen referenciaévben) a bruttó hozzáadott érték 2,5 millió EUR volt. A Comore-szigetek tekintetében a bruttó hozzáadott érték évi 215 000 EUR körül alakul. Ez a díjakból és azon lehetséges kompenzációkból tevődik össze, amelyeket abban az esetben kell fizetni, ha a Comore-szigeteki vizeken az adott halászati idény során nem alkalmaznak legalább egy helyi tengerészt a fedélzeten. A hozzáadott érték egy másik részéből (225 000 EUR) a Comore-szigetekkel szomszédos országok (Seychelle-szigetek és Mauritius) részesülnek, mivel a kirakodáshoz és átrakodáshoz az európai hajóknak szükségük van a kikötői szolgáltatásaikra. Az Unió számára nyújtott hozzáadott érték évente 2 millió euró, amelyet a személyzeti kiadások, az adók (héa és egyéb), valamint a működési bevételek (köztük az adók és a nyereség) adnak.

Jelentőség – A jegyzőkönyv összességében releváns. A halászati megállapodás biztosítja az uniós hajók nagy távolságra vándorló tonhalra és tonhalszerű fajokra irányuló halászati tevékenységének fenntarthatóságát az Indiai-óceán délnyugati térségében.

Koherencia – a halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyvének koherenciája összességében kielégítő. A jegyzőkönyv az Unió (Cotonoui Megállapodás, AKCS-országokkal folytatott kapcsolatok, fejlesztéspolitikák, közös halászati politika stb.) és a Comore-szigetek (ágazati politika és nemzeti fejlesztési politika) számára egyaránt kielégítő. A halászati partnerségi megállapodás emellett összhangban áll az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) állományvédelmi és halászati gazdálkodási intézkedéseivel.

Hatékonyság – A hatékonyság összességében megfelelő. A jegyzőkönyv rendelkezéseit betartják, és a kerítőhálós halászhajók is kielégítően alkalmazzák a referenciamennyiségeket. Az ágazati támogatások kihasználására való képesség is megfelelő, mivel minden évben felhasználják a halászati politika végrehajtására szánt teljes összeget. Az összegek felhasználása azonban nem átlátható.

Eredményesség – A megfelelő halászati gazdálkodás és a felelősségteljes halászat elveinek betartása révén a halászati partnerségi megállapodás is kiveszi a részét az Unió, az Indiai-óceáni Tonhalbizottság és más regionális szervezetek arra irányuló erőfeszítéseiben, hogy a tonhal és a tonhalhoz hasonló fajok tekintetében fenntartható halászatot folytassanak az Indiai-óceán térségében.

Fenntarthatóság – Mivel a jegyzőkönyv még nem járt le, csak részlegesen kerülhetett sor a fenntarthatóság értékelésére. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a jegyzőkönyv csekély hatást gyakorol az Unió halfeldolgozó ágazatának életképességére. Másrészről az általa finanszírozott fejlesztési tevékenységeken keresztül a jegyzőkönyv közvetett hatással van a Comore-szigetek halászati ágazatára.

Az új jegyzőkönyv tartalma

A jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy az európai uniós hajóknak – a rendelkezésre álló többlet korlátain belül – halászati lehetőségeket biztosítson a Comore-szigeteki Unió halászati övezetében.

A fenntartható halászat felé vezető úton: az általános cél az Európai Unió és a Comore-szigetek közötti együttműködés szorosabbra fűzése olyan, mindkét fél érdekét szolgáló partnerségi keret létrehozása érdekében, amely a Comore-szigeteki halászati övezetben lehetővé teszi a fenntartható halászati politika fejlesztését és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázását.

Pénzügyi hozzájárulás: A referencia-időszak egészére nézve évi 600 000 euróban kell megállapítani a teljes éves pénzügyi hozzájárulást. Ez a következőkből adódik össze: 6000 tonna referenciamennyiségnek megfelelő, 300 000 eurós összeg a hozzáférésért. Amennyiben a Comore-szigeteki halászati övezetben tevékenységet folytató európai uniós hajók fogásainak összmennyisége meghaladja a referenciamennyiséget, az éves pénzügyi hozzájárulás teljes összege a kérdéses évben kifogott minden egyes további tonna után 50 euróval nő. Ugyanakkor az Európai Unió által egy évben kifizetett teljes összeg nem haladhatja meg ezen összeg kétszeresét. Ha az európai uniós hajók által kifogott mennyiségek meghaladják a teljes éves összeg kétszeresének megfelelő mennyiséget, az e határértéket meghaladó mennyiségért járó összeget a következő évben kell kifizetni; 300 000 EUR a Comore-szigeteki Unió halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén. Ez a támogatás megfelel a nemzeti halászati politika célkitűzéseinek és különösen a Comore-szigeteki Unió jogellenes halászat elleni küzdelem vonatkozásában meglévő igényeinek.

Halászati lehetőségek: 42 kerítőhálós tonhalhalászhajó és 20 felszíni horogsoros halászhajó működése engedélyezhető. A vegyes bizottság felülvizsgálhatja és közös megegyezéssel kiigazíthatja ezeket a halászati lehetőségeket, feltéve, hogy azok továbbra is összhangban állnak a fenntartható halászat elveivel. Ebben az esetben a pénzügyi hozzájárulást arányosan és időarányosan ki kell igazítani.

A vegyes bizottság szükség esetén megvizsgálhatja és közös megegyezéssel kiigazíthatja a halászati tevékenység végzésére irányadó feltételeket, valamint e jegyzőkönyv és mellékletei alkalmazásának szabályait.

A Comore-szigetek vizein jelen lévő hajók számának csökkenése – ezen belül az Indiai-óceánon üzemelő uniós hajók számának 25%-kal való visszaesése és a térségbeli fogások jelentős csökkenése – elsősorban a szomáliai kalózok erősödő térségbeli jelenlétének tudható be. . Ezenfelül a szomáliai kalózok támadásai miatt az európai hajók kénytelenek veszélyes térségben, néhány időszakosan működtetett hajóval halászni.

Emellett az európai flottának – a nagyobb fogásokat biztosító vizekhez való hozzáférés és a szomáliai kalózok esetleges támadásaival szembeni védettség érdekében – figyelembe kell vennie, hogy az Indiai-óceán nyugati térségében nem egyenletes a fogások eloszlása, mivel az a halászati idényen belül is változik az elsődleges zsákmány (tonhal) eloszlásának és vándorlásának függvényében.

A megállapodás időtartama: A jegyzőkönyv 2014. január 1-jétől három éven át alkalmazandó. A jegyzőkönyv ezenfelül külön záradékokat tartalmaz a jegyzőkönyv felfüggesztésére, illetve megszűnésére vonatkozóan.

Az előadó álláspontja

A fent kifejtettek fényében az előadónak nincs komoly ellenvetése a javaslattal szemben, ezért kéri az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati jegyzőkönyv jóváhagyását, mivel az a két fél és a térség halászai számára egyaránt előnyös. A megállapodás munkahelyeket és jólétet teremt, ezért azt támogatni kell.

Az Európai Parlament ugyanakkor a jegyzőkönyv által előírtak szerint továbbra is éberen őrködik az ágazati politika és az ágazati támogatás fölött. A nemzeti intézményeknek optimalizálniuk kell szervezettségüket, hogy az ágazati támogatások folyósítása a leghatékonyabb módon történjen. Javítani kell továbbá a források felhasználásának elszámoltathatóságát is. Az ágazati támogatás tekintetében biztosítani kell a „centre de surveillance des pêches des Comores” (a Comore-szigetek halászati felügyeletért felelős központja, CNSP) és a „registre national des navires” (nemzeti hajónyilvántartás) fenntartható működését, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászattal szembeni fellépésre vonatkozóan nemzeti cselekvési tervet kell készíteni és végrehajtani a Comore-szigeteki vizek és a Comore-szigetek lobogója alatt közlekedő hajók tekintetében. Emellett ajánlott egy regionális halászati felügyeleti központ létrehozása, amelynek irányítását az Indiai-óceáni Tonhalbizottság és az Indiai-óceáni Bizottság látná el.

A tengeri nyomon követést, ellenőrzést és felügyeletet a hatályos európai jogi kerettel összhangban elektronikus halászati naplók révén kellene végrehajtani. A Parlament kéri továbbá, hogy e tevékenységek nyomon követése érdekében tájékoztassák a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos értekezletekről és eseményekről, valamint hogy bocsássanak rendelkezésére egy, az ágazati támogatást lebontva bemutató táblázatot.

  • [1]  Zárójelentés – MARE/2011/01 keretszerződés – Az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv utólagos értékelése (2013. január, IOC123R02H).

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (4.3.2014)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(16130/2013 – C7‑0011/2014 – 2013/0388(NLE))

A vélemény előadója: François Alfonsi

RÖVID INDOKOLÁS

A Tanácstól kapott felhatalmazás alapján az Európai Bizottság tárgyalásokat kezdett a Comore-szigeteki Unióval az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megújításáról. A tárgyalások eredményeként a tárgyalók 2013. július 5-én egy új jegyzőkönyvtervezetet parafáltak. Az új jegyzőkönyv az ideiglenes alkalmazás 13. cikkben rögzített kezdőnapjától, azaz 2014. január 1-jétől számított hároméves időszakra szól.

A jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy az európai uniós hajóknak – a rendelkezésre álló többlet korlátain belül – halászati lehetőségeket biztosítson a Comore-szigeteki Unió halászati övezetében. A Bizottság többek között egy külső szakértők által készített utólagos értékelés eredményeit is figyelembe vette.

Az általános cél az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti együttműködés szorosabbra fűzése olyan, mindkét fél érdekét szolgáló partnerségi keret létrehozása érdekében, amely a Comore-szigeteki halászati övezetben lehetővé teszi a fenntartható halászati politika fejlesztését és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázását.

Az új jegyzőkönyv összesen 1 800 000 EUR pénzügyi hozzájárulásról rendelkezik a teljes időszakra vonatkozóan. A 600 000 EUR összegű éves pénzügyi hozzájárulás a következőkből adódik össze: a) 6 000 tonna referenciamennyiségnek megfelelő, 300 000 EUR-s összeg a hozzáférésért és b) 300 000 EUR a Comore-szigeteki Unió halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén. Ez a támogatás megfelel a nemzeti halászati politika célkitűzéseinek és különösen a Comore-szigeteki Unió jogellenes halászat elleni küzdelem vonatkozásában meglévő igényeinek.

Kiadás típusa

2014

2015

2016

ÖSSZESEN

A természeti erőforrások megőrzése és kezelése

600 000€

600 000€

600 000€

1 800 000€

Összesen

600 000€

600 000€

600 000€

1 800 000€

Figyelembe kell venni, hogy a Comore-szigeteki Unió és az uniós vállalatok közötti magánmegállapodások engedélyezik a nem uniós lobogók alatt hajózó halászhajók halászati tevékenységét. Bár ez nem sérti a kizárólagossági záradékot, tisztességtelen versenynek minősülhet, és felveti annak kérdését, hogy megéri-e Unió számára a támogatás.

******

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg egyetértését.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

4.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, María Auxiliadora Correa Zamora

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jean-Paul Besset, Jens Nilsson, Mario Pirillo