Eljárás : 2013/2197(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0189/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0189/2014

Viták :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Szavazatok :

PV 03/04/2014 - 7.15
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0291

JELENTÉS     
PDF 164kWORD 109k
20.3.2014
PE 521.732v02-00 A7-0189/2014

az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(COM(2013)0570 – C7‑0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bogusław Sonik

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(COM(2013)0570 – C7‑0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–   tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló összevont éves beszámolójára (COM(2013)0570 - C7-0275/2013)(2),

–   tekintettel a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló számvevőszéki éves jelentésre, az intézmények válaszaival együtt(3),

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletre(5) és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 164., 165. és 166. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 1-jei intézményközi megállapodásra(7),

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0189/2014),

1.  elhalasztja az Európai Tanács és a Tanács 2012-es pénzügyi évre szóló elszámolása lezárásáról szóló határozatának megadását a Tanács főtitkára számára;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak és az európai adatvédelmi biztosnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(COM(2013)0570 – C7‑0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(8),

–   tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2013)0570 - C7-0275/2013)(9),

–   tekintettel a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló számvevőszéki éves jelentésre, az intézmények válaszaival együtt(10),

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(11),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletre(12) és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(13) és különösen annak 164., 165. és 166. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 1-jei intézményközi megállapodásra(14),

–   tekintettel Algirdas Šemeta biztos 2011. november 25-i levelére, amelyben a 2011. évi mentesítési kérdőív 58. kérdésére válaszol,

–   tekintettel Maroš Šefčovič az Európai Bizottság nevében küldött 2014. január 23-i levelére, amelyben az előadó által a Tanácsnak feltett kérdésekre válaszol,

–   tekintettel a Parlament korábbi mentesítési jelentéseire és állásfoglalásaira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0189/2014),

A. mivel az Unió minden intézményének átláthatónak és az európai polgárok előtt elszámoltathatónak kell lennie az uniós intézményként rábízott pénzeszközök tekintetében;

B.  mivel a Parlament kérdéseire nem érkezett válasz, és mivel nem áll rendelkezésére kellő mennyiségű információ, a Parlament nincs abban a helyzetben, hogy megalapozott döntést hozhasson a mentesítés megadásáról;

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 2012. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

2.  rámutat, hogy a 2012-es éves jelentésben a Számvevőszék megállapította, hogy az Európai Tanács és a Tanács közbeszerzési eljárásainak felépítése hibás; megjegyzi, hogy az egyik hiba a tárgyalásos eljárások teljesítésével, egy másik pedig a kiválasztási feltételek alkalmazásával kapcsolatos;

3.  nyugtázza a Számvevőszéknek adott válaszokat, és egyetért a Számvevőszék ajánlásaival arra vonatkozóan, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselőknek megfelelő ellenőrzések és jobb iránymutatások által javítaniuk kell a közbeszerzési eljárások megtervezését, koordinálását és végrehajtását; javasolja a – valamennyi uniós intézmény által betartandó – közbeszerzési szabályok szigorúbb alkalmazását;

4.  tudomásul veszi, hogy 2012-ben az Európai Tanács és a Tanács teljes költségvetése 533 920 000 euró volt (2011-ben 563 262 480 euró volt), és a végrehajtási arány 91,8%-os volt; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a fel nem használt előirányzatok aránya továbbra is meglehetősen magas, és javasolja, hogy a legkritikusabb területeken (pl. delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló keret, logisztika, tolmácsolás) dolgozzanak ki kulcsfontosságú teljesítménymutatókat;

5.  tudomásul veszi, hogy a fel nem használt előirányzatok magas aránya és a helyiségek használatában bekövetkezett csökkenés miatt 2012-ben 44 000 000 eurónyi előirányzatot töröltek;

6.  hangsúlyozza, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetését külön kell választani pénzgazdálkodásuk átláthatóságának előmozdítása és mindkét intézmény elszámoltathatóságának fokozása érdekében;

7.  az elmúlt évi kérését megismételve kéri az Európai Tanácsot és a Tanácsot, hogy küldjék el a Parlament számára éves tevékenységi jelentésüket, a két intézménynél rendelkezésre álló humánerőforrások átfogó áttekintésével, kategóriák, besorolási fokozatok, nemek, szakképzettség és állampolgárság szerinti bontásban;

8.  támogatja, hogy a Tanács főtitkárságán auditbizottságot állítsanak fel; felkéri a Tanácsot, hogy az auditbizottság ajánlásait ossza meg a Parlamenttel;

9.  tudomásul veszi az ellenőrzést követő megállapítások nyomonkövetése terén a belső ellenőrzés által elért eredményeket (a 2011-es 84%-hoz képest 87%); felhívja az Európai Tanácsot és a Tanácsot, hogy az auditbizottság létrehozásával javítsák tovább ezt az eredményt;

10. külön figyelemmel illeti a belső ellenőrzés azon ajánlását, hogy külön csalásellenes politikai keretet kell létrehozni, mivel jelenleg a Tanács főtitkársága nem rendelkezik ilyennel; felhívja a Tanácsot, hogy az ajánlásnak megfelelően járjon el, és a fenti ajánlás végrehajtása érdekében tett intézkedésekről számoljon be az éves tevékenységi jelentésben;

11. tudomásul veszi, hogy az „Európa épület” projektet továbbra is szorosan figyelemmel kísérik, és hogy az ellenőrzést követő ajánlásokból néhányat még mindig nem hajtottak végre; felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az építkezés jelenlegi állásáról, és az eredeti, 240 millió eurós költségvetéshez képesti végső bekerülési költségek becsléséről; kéri a Tanácsot, hogy adjon magyarázatot a munkálatok 2008-as megkezdése és 2014-es befejezése közötti előre látható költségnövekedésre;

12. felkéri a Tanácsot, hogy nyújtson tájékoztatást arról, hogy az Európa épület projektjének eredményeit javítani hivatott, az előző időszakban elfogadott intézkedéseket hogyan hajtották végre; felhívja továbbá a Tanácsot, hogy fejtse ki, milyen hozzáadott értéket képez a projekt végrehajtását felügyelő állandó csapat;

13. az eddigi költségek részletes lebontásában előrehaladási jelentést kér a Résidence Palace épület munkálatairól;

14. ismételten felhívja a Tanácsot, hogy adjon részletes, írásbeli tájékoztatást a Résidence Palace épület megvásárlására felhasznált előirányzatok teljes összegéről, arról, hogy ezeket az előirányzatokat mely költségvetési sorokról hívták le, az eddig kifizetett és a még kifizetendő részletekről, valamint arról, hogy az épület mi célt fog szolgálni;

15. tudomásul veszi, hogy a Tanács 2012-es előirányzatai nem növekedtek; ezt pozitív fejleménynek tartja, és reméli, hogy ez az elkövetkezendő években is így lesz;

16. üdvözli a Tanács adminisztrációjának modernizálási folyamatát; mindazonáltal sajnálatának ad hangot amiatt, hogy nem kapott tájékoztatást a folyamat konkrét végrehajtási intézkedéseiről és a Tanács költségvetésére várhatóan gyakorolt hatásról, és felhívja a Tanácsot, hogy ezt mihamarabb pótolja;

17. az igazgatás modernizálási folyamatán túlmenően több tájékoztatást kér az EKSZ-szel megkötött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokról;

18. felhívja a Tanácsot, hogy működjön együtt a többi intézménnyel abból a célból, hogy az elemzések és a költségösszevetések egyszerűsítése érdekében a fordítási költségek kiszámítási módszerét egységesítsék;

19. úgy gondolja, hogy a Tanács tiszteletlenül járt el a Parlamenttel szemben, amikor annak negatív véleményét semmibe véve nevezett ki számvevőszéki tagot; sürgeti a Tanácsot, hogy a kinevezések előtt vegye figyelembe a számvevőszéki tagok kinevezésére vonatkozó parlamenti véleményeket és a tagjelöltek nyilatkozatait;

A mentesítésre vonatkozó határozat elhalasztásának okai

20. úgy véli, hogy az uniós költségvetés végrehajtásának hatékony felügyeletéhez a Parlament, az Európai Tanács és a Tanács közötti, együttműködési megállapodáson alapuló együttműködésre van szükség;

21. sajnálatát fejezi ki az eddigi mentesítési eljárások során rendre tapasztalt nehézségek miatt; emlékeztet arra, hogy a Parlament visszautasította a Tanács főtitkárának a 2009-es, 2010-es és 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítését, melynek okait a 2011. május 10-i, a 2011. október 25-i, illetve a 2012. május 10-i, a 2012. október 23-i, a 2013. április 17-i és a 2013. október 9-i állásfoglalásaiban sorolta fel;

22. ismételten rámutat, hogy a hatékony költségvetési ellenőrzés csak a Parlament és a Tanács közötti együttműködés nyomán valósulhat meg, és hogy annak főbb elemeit a Tanács, és a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának képviselői közötti hivatalos megbeszéléseknek, az írásos kérdőív alapján a bizottsági tagok által feltett kérdésekre adott válaszoknak, valamint a kérésre folytatott költségvetési ellenőrzések háttéranyagául szolgáló dokumentumok benyújtásának kell képezniük; úgy véli, hogy a költségvetési ellenőrzés alapvető elemeit a 2012. október 23-i állásfoglalásában felsorolta;

23. megismétli, hogy a Tanács imént vázolt együttműködése híján a Parlament nem tud megalapozott döntést hozni a mentesítést illetően;

24. hangsúlyozza, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnökének levelére adott, 2011. november 25-i bizottsági válasz szerint a Bizottság kívánatosnak tartja, hogy a Parlament folytassa a mentesítés megadását, elhalasztását vagy elutasítását a többi intézmény, köztük a Tanács tekintetében, mint ahogy az eddig is történt;

25. rámutat, hogy a Parlament 2013 áprilisában elfogadott mentesítési határozatában úgy határozott, hogy a Tanácsnak feltett kérdéseket megküldi a Bizottságnak; megjegyzi, hogy a Bizottság 2014. január 23-án levélben válaszolt a feltett kérdésekre;

26. teljes mértékben egyetért a Bizottság 2014. január 23-i levelében megfogalmazott állásponttal, miszerint az összes intézménynek részt kell vennie a Parlament által a mentesítési eljárás során tett ajánlásokat követő nyomonkövetési folyamatban, és hogy a mentesítési eljárás zökkenőmentes lefolytatása érdekében az Európai unió működéséről szóló szerződés és a másodlagos joganyag vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan tiszteletben tartása mellett az összes intézménynek együtt kell működnie a Parlamenttel;

27. tájékoztatja a Tanácsot, hogy a Bizottság levelében úgy nyilatkozik, hogy nem fogja felügyelni más intézmények költségvetésének végrehajtását, és hogy egy másik intézménynek feltett kérdésekre nem áll módjában választ adni, mert azzal megsértené az adott intézmény költségvetési autonómiáját; emlékezteti a Tanácsot, hogy a 2012. október 18–19-i Európai Tanács egyik következtetése értelmében „folytatni kell a demokratikus legitimitás és az elszámoltathatóság elmélyítési lehetőségeinek feltárását”; emlékeztet arra, hogy a Parlament a többi intézménynek akkor ad mentesítést, ha azok benyújtották a kért dokumentumokat és választ adtak a feltett kérdésekre; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Parlament rendre nem kap választ kérdéseire a Tanácstól;

28. üdvözli a görög elnökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy újra beindítsa a tárgyalásokat az intézmények között; hangsúlyozza azonban, hogy a tárgyalások a múltban nem hozták meg a várt eredményeket;

29. kívánatosnak tartja, hogy a Parlament az Európai Unió működéséről szóló szerződés 316., 317. és 319. cikke értelmében a jelenlegi értelmezéssel és gyakorlattal összhangban gyakorolhassa mentesítési jogkörét, azaz az átláthatóság és az uniós adófizetők felé fennálló demokratikus felelősség fenntartása érdekében külön-külön adjon mentesítést a költségvetés egyes fejezeteire vonatkozóan;

30. javasolja, hogy hozzanak létre a Parlament költségvetési ellenőrző szerepének és a Tanács együttműködési kötelezettségének jogi vonatkozásait elemző munkacsoportot, valamint javasolja saját kezdeményezésű jelentés összeállítását az Európai Unió működéséről szóló szerződés lehetséges módosításáról annak érdekében, hogy a jövőben jogi eljárást lehessen kezdeményezni, és hogy az egyéb intézményekre vonatkozó, az Európai Unió működéséről szóló szerződésben említett mentesítési szabályokat módosítani, illetve egyértelműsíteni lehessen;

31. sajnálja, hogy az átláthatóság tekintetében nem minden uniós intézmény követ azonos szintű előírásokat; úgy véli, hogy a Tanácsnak még van mit javítania e téren; meggyőződése, hogy a Parlamentnek és a Tanácsnak mint társjogalkotóknak azonos előírásokat kellene alkalmazniuk az átláthatóság tekintetében;

32. emlékeztet arra, hogy a Parlament és a Tanács közötti jó együttműködés alapvetően fontos az uniós költségvetés helyes végrehajtásának biztosítása szempontjából;

33. felhívja ezért a Számvevőszéket, hogy a Szerződésekben foglalt hatás- és felelősségi körök áthágása nélkül alaposan ellenőrizze az Európai Tanács, a Tanács és az Európai Külügyi Szolgálat ügyvezetési és működési tevékenységét, és megállapításairól számoljon be a Parlamentnek;

34. felkéri a Számvevőszéket, hogy következő éves jelentésébe foglalja bele a Parlament ezen állásfoglalásában foglalt ajánlások az Európai Tanács és a Tanács általi nyomon követésének áttekintését.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

      HL L 56., 2012.2.29.

(2)

      HL C 334., 2013.11.15., 1. o.

(3)

      HL C 331., 2013.11.14., 1. o.

(4)

      HL C 334., 2013.11.15., 122. o.

(5)

      HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(6)

      HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(7)

     HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(8)

      HL L 56., 2012.2.29.

(9)

      HL C 334., 2013.11.15., 1. o.

(10)

    HL C 331., 2013.11.14., 1. o.

(11)

    HL C 334., 2013.11.15., 122. o.

(12)

    HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(13)

    HL L 298., 2012.10.26, 1. o.

(14)

    HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat