JELENTÉS az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

20.3.2014 - (C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Petri Sarvamaa

Eljárás : 2013/2213(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0193/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0193/2014
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt[1],

–       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 185. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 14. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[5],

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[6] és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0193/2014),

1.      mentesítést ad az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      észrevételeit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt[7],

–       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[8] és különösen annak 185. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[9] és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre[10] és különösen annak 14. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[11],

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[12] és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0193/2014),

1.      jóváhagyja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(C7‑0291/2013 – 2013/2213(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt[13],

–       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (költségvetési rendelet), és különösen annak 185. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[14] és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre[15] és különösen annak 14. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[16],

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[17] és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel korábbi mentesítési határozataira és állásfoglalásaira,

–       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0193/2014),

A.     mivel – pénzügyi kimutatásai szerint – az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetése 15 260 512 euró volt, ami 2011-hez képest 6,95%-os növekedést jelent,

B.     mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

1.      üdvözli, hogy az Ügynökség továbbra is hozzájárult a magas szintű munkahelyi egészségvédelem és biztonság előmozdításához az Unióban; kiemeli az Ügynökség 2012-ben végzett kulcsfontosságú tevékenységeit, köztük a „zöld” munkahelyekkel összefüggő kockázatokhoz kapcsolódó „Foresight” projektet és az egészséges munkahelyek létesítését célzó kampány elindítását; érdeklődéssel várja az Ügynökség új többéves stratégiai programját, amely szorosan kapcsolódik az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez, és segíti a várva-várt, 2013–2020 közötti európai munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiát;

A 2011. évi mentesítés nyomon követése

2.      a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az előző évi megjegyzések nyomán életbe léptetett négy korrekciós intézkedés közül kettő lezárult, kettő pedig folyamatban van;

3.      az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy:

- e az ügynökség 5,7%-os törlési arányról számolt be a 2011-es 8%-os aránnyal szemben; ezen túlmenően tudomásul veszi, hogy 2014-től tevékenységalapú költségvetés-tervezési (ABB) modellt alkalmaznak az ügynökség átfogó belső tervezésének és éves irányítási tervének további tökéletesítésére, hogy ezáltal biztosíthassák a költségvetés még jobb végrehajtását;

- mivel az ügynökség pénzügyi szabályzata és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási szabályok értelmében legalább háromévente fizikai leltárt kell készíteni, a legutóbbi fizikai leltárra 2012-ben került sor;

- az ügynökség elfogadta a székhelyének otthont adó országgal kötendő megállapodás tervezetét, hogy a tárgyalások lezárása ne ütközzön további akadályokba;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.   megállapítja, hogy a 2012-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 94,64%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 73,43%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.      aggodalommal jegyzi meg, hogy 2013-ra 3 200 000 eurót (a költségvetés 22%-át) vitték át, és hogy a lekötött előirányzatok II. cím alatti 36%-os, illetve III. cím alatti 33%-os szintje magas; tudomásul veszi, hogy a II. cím esetében ezt főleg az okozta, hogy a terveknek megfelelően 2012 utolsó negyedévében megújították az éves informatikai szerződéseket; tudomásul veszi, hogy a III. cím esetében az átvitel nagy aránya főleg a jelentős projektek többéves jellegéből és egyes szerződések odaítélésének késedelmeiből adódik;

6.   megjegyzi, hogy az I. cím alá tartozó előirányzatok törlési aránya 2012-ben 9,5%-os volt; tudomásul veszi, hogy a törlési arány elsősorban a munkaerő-felvételi eljárások befagyasztásának és egy még ki nem fizetett, várható fizetésemelésnek tulajdonítható;

Átcsoportosítások

7.      elégedetten nyugtázza, hogy az éves tevékenységi jelentés és a Számvevőszék ellenőrzési megállapításai szerint is a 2012. évi átcsoportosítások szintje és természete a költségvetési szabályok keretei között maradt; dicsérettel illeti az ügynökséget a helyes költségvetési tervezés kapcsán;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

8.      tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék éves ellenőrzési jelentésében 2012-re sem a mintavételszerűen kiválasztott ügyletek, sem más könyvvizsgálói megállapítás nyomán nem szerepel semmilyen megjegyzés az ügynökség közbeszerzési eljárásairól;

9.      tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék 2012-es éves ellenőrzési jelentésében nem tett észrevételeket az ügynökség munkaerő-felvételi eljárásaival kapcsolatban;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése és az átláthatóság

10.    nyugtázza, hogy az ügynökség a decentralizált uniós ügynökségeken belüli összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatások alapján 2014-ben összeférhetetlenségi politikát fog elfogadni; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a politika elfogadásáról;

11.    megjegyzi, hogy az igazgatótanácsi tagok, valamint az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselők önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata nem érhető el a nyilvánosság számára; felhívja az ügynökséget, hogy sürgősen orvosolja ezt a helyzetet;

Belső ellenőrzés

12.    az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2012-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) alapos kockázatelemzést végzett és benyújtotta 2013–2015-ös végleges stratégiai ellenőrzési tervét, amelyet az ügynökség igazgatója és irányítótestülete támogatott; megjegyzi, hogy az IAS ellenőrizte a szerződések és a beszerzések kezelését is, ennek nyomán pedig hét ajánlás született (nem volt köztük kritikus ajánlás, viszont volt két nagyon fontos ajánlás), amelyek végrehajtása folyamatban van; megjegyzi, hogy az IAS nyomon követte korábbi ajánlásai sorsát is, és megállapította, hogy egyetlen kritikus ajánlás sem maradt lezáratlanul, illetve hogy két nagyon fontos ajánlás végrehajtása folyamatban volt;

Teljesítmény

13.    kéri, hogy az ügynökség hozzáférhető formában – elsősorban weboldalán – adja közre, milyen eredményekkel és hatásokkal jár tevékenysége az európai polgárokra nézve;

o

o       o

14.    a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2014. ...-i állásfoglalására.

13.2.2014

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2013/2213(DEC))

A vélemény előadója: Pervenche Berès

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli, hogy az ügynökség továbbra is hozzájárult a magas szintű munkahelyi egészségvédelem és biztonság előmozdításához az EU-ban, és kiemeli az ügynökség 2012-ben végzett kulcsfontosságú tevékenységeit, köztük a „zöld” munkahelyekkel összefüggő kockázatokhoz kapcsolódó „Foresight” projektet és az egészséges munkahelyek létesítését célzó kampány elindítását; érdeklődéssel várja az ügynökség új többéves stratégiai programját, amely szorosan kapcsolódik az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez, és segíti a várva-várt, 2013–2020 közötti európai munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiát;

2.  megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte az ügynökség 2012-es éves beszámolója alapjául szolgáló műveleteket;

3.  üdvözli a spanyol hatóságokkal az ügynökség épületeiről folytatott tárgyalások pozitív fejleményeit, és azt, hogy 2013-ban várhatóan tető alá hozható a székhelyről szóló megállapodás;

4.  sajnálattal veszi tudomásul a Számvevőszéknek a 2013-as évre átvitt lekötött előirányzatok magas szintjére vonatkozó megállapításait; az átviteleket a többéves projektek esetében megértéssel nyugtázza, ugyanakkor intézkedésekre szólít fel a beszerzési eljárások szervezésének jövőbeli javítása céljából;

5.  tudomásul veszi a Számvevőszék I. cím alatti törlések túlzott arányára (9,5%) vonatkozó megjegyzéseit; ugyanakkor kiemeli, hogy a II. és III. címben a törlések aránya évről évre csökken, és hogy a 2011-es évhez képest a törlések összesített aránya szintén csökkent.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

13.2.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Paul Murphy, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Timothy Kirkhope, George Lyon, Jarosław Leszek Wałęsa

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Thomas Ulmer

 • [1]       HL C 365., 2013.12.13., 275. o.
 • [2]       HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [3]       HL L 298., 2012.10. 26., 1. o.
 • [4]  HL L 216., 1994.8.20., 1. o.
 • [5]       HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [6]  HL L 328., 2013.12.07., 42. o.
 • [7]  HL C 365., 2013.12.13., 275. o.
 • [8]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [9]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [10]  HL L 216., 1994.8.20., 1. o.
 • [11]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [12]  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [13]  HL C 365., 2013.12.13., 275. o.
 • [14]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [15]  HL L 216.,1994.8.20., 1. o.
 • [16]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [17]  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.