Eljárás : 2013/2222(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0194/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0194/2014

Viták :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Szavazatok :

PV 03/04/2014 - 7.43
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0319

JELENTÉS     
PDF 169kWORD 90k
20.3.2014
PE 521.677v02-00 A7-0194/2014

az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–   tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–   tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 17. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–   tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0194/2014),

1.  mentesítést ad az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtását illetően;

2.  észrevételeit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(C7‑0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(7),

–   tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–   tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 17. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(11),

–   tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0194/2014),

1. jóváhagyja az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező észrevételekkel

(C7‑0300/2013 – 2013/2222(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(13),

–    tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(14) (költségvetési rendelet), és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(15) és különösen annak 208. cikkére,

–   tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(16) és különösen annak 17. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(17),

–   tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(18) és különösen annak 108. cikkére,

–   tekintettel korábbi mentesítési határozataira és állásfoglalásaira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0194/2014),

A. mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (az ügynökség) 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 8 158 163 euró volt, ami 2011-hez képest 0,68%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B. mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2011. évi mentesítés nyomon követése

1. az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

     - 2012 végén a III. cím alá tartozó átvitelek az éves költségvetés 13%-át tették ki, a II. cím alatti átvitelek pedig az éves költségvetés 2%-át, míg az összes átvitel az éves költségvetés 8,5%-ának felelt meg; tudomásul veszi, hogy a következő évre átvitt előirányzatok szintjét úgy sikerült csökkenteni, hogy a beszerzések tervezését áttették a pénzügyi év első negyedévéről az előző év utolsó negyedévére;

     - első leltározása 2013. áprilisban kezdődött ABAC Assets számviteli alkalmazás és technológia használatával, úgy, hogy az ügynökség ellenőrizte az állóeszközök nyilvántartásának létezését, értékelését, megfelelőségét és helyességét;

     - sor került a megfelelő intézkedések megtételére a munkaerő-felvételi eljárásokat illetően az átláthatóság hiányának megszüntetése érdekében; tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék jelentésében „teljesítve” jelzéssel látta el ezt a pontot;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2. megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2012-es pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 100%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 91,45%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék éves ellenőrzése a 2012-es átvitelek szintjén nem talált említésre méltó dolgokat, és dicséri az ügynökséget amiért tiszteletben tartja az évenkéntiség elvét, illetve amiért időben végrehajtja a költségvetést;

Átcsoportosítások

4. elégedetten nyugtázza, hogy az éves tevékenységi jelentés és a Számvevőszék ellenőrzési megállapításai szerint is a 2012. évi átvitelek szintje és természete a pénzügyi szabályok keretei között maradt, és elismerését fejezi ki az ügynökségnek a helyes költségvetési tervezéséért;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5. megállapítja, hogy 2012 vonatkozásában az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók és egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán sem kerültek bele az ügynökség közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a Számvevőszék éves ellenőrzési jelentésébe;

6. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék 2012-es éves ellenőrzési jelentésében nem tett észrevételeket az ügynökség munkaerő-felvételi eljárásaival kapcsolatban;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése és az átláthatóság

7.  elismeri, hogy az igazgatótanács 2013 októberében jóváhagyta és aláírta az átláthatósági és titoktartási szabályokra vonatkozó gyakorlati intézkedésekről szóló határozatot;

8.  megjegyzi, hogy az igazgatótanácsi tagok önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata nem érhető el a nyilvánosság számára; felhívja az ügynökséget, hogy sürgősen orvosolja e problémát;

Megjegyzések a belső kontrollmechanizmusokról

9.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a Számvevőszék éves ellenőrzési jelentése szerint – noha a költségvetési rendelet és annak végrehajtási szabályai előírják az állóeszközök legalább háromévente történő leltározását – ezt nem tartották tiszteletben, és az ügynökség a 2009-es fizikai leltározás után 2012-ben nem hajtott végre átfogó fizikai leltározást; tudomásul veszi, hogy vagy nehéz lett volna 2012-ben leltározni, vagy akár ellentétes hatást eredményezett volna, mert az integrált költségvetési és számviteli platform Bizottság (Költségvetési Főigazgatóság) által támogatott leltárkezelési modulja csak 2012 óta létezik; tudomásul veszi, hogy ezt az ügyet az új rendszer 2013-as életbe léptetésével megoldották;

Belső ellenőrzés

10. tudomásul veszi az ügynökségtől, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 2012-ben alapos kockázatfelmérést végzett az elkövetkező három év ellenőrzési prioritásainak meghatározása érdekében; megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2012. december 3-án előterjesztette 2013–2015-ös végleges stratégiai ellenőrzési tervét, amely meghatározza a Belső Ellenőrzési Szolgálat által az ügynökség esetében ebben az időszakban végzendő ellenőrzések várható témáit; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat elvégezte az ügynökség által rendelkezésre bocsátott információ dokumentumalapú vizsgálatát, amelyből kiderült, hogy 2012. december 31-ig nem volt nyitott kritikus ajánlás; ugyanakkor aggodalommal jelzi, hogy négy nagyon fontos ajánlás végrehajtása késett az ügynökség által az eredeti cselekvési tervekben kitűzött határidőkhöz képest; megjegyzi, hogy ezen ajánlások közül kettő most már le van zárva;

Teljesítmény

11. kéri, hogy az ügynökség hozzáférhető formában – elsősorban weboldalán – adja közre, milyen eredményekkel és hatásokkal jár tevékenysége az európai polgárokra nézve;

o

o   o

12. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2014. ...-i állásfoglalására(19).

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Thomas Ulmer

(1)

     HL C 365., 2013.12.13., 172. o.

(2)

     HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)

     HL L 298., 2012.10.26, 1. o.

(4)

HL L 77., 2004.3.13., 1. o.

(5)

     HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

     HL C 365., 2013.12.13., 172. o.

(8)

     HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(9)

     HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 77., 2004.3.13., 1. o.

(11)

   HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

   HL C 365., 2013.12.13., 172. o.

(14)

   HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(15)

   HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(16)

HL L 77., 2004.3.13., 1. o.

(17)

   HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(18)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(19)

Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2014).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat