Postupak : 2013/2251(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0200/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0200/2014

Rasprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.59
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0335

IZVJEŠĆE     
PDF 170kWORD 101k
20.3.2014
PE 521.710v02-00 A7-0200/2014

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove za financijsku godinu 2012.

(C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Paul Rübig

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove za financijsku godinu 2012.

(C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove za financijsku godinu 2012.,

–   uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća (1),

–   uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

   uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 73/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove(4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–   uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–   uzimajući u obzir članak 77. Poslovnika i njegov Prilog VI.,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0200/2014),

1.  daje razrješnicu glavnom direktoru Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2012.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi glavnom direktoru Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključivanju financijskih izvještaja Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove za financijsku godinu 2012.,

(C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Europski parlament,

–    uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove za financijsku godinu 2012.,

–    uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća (7),

–   uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–    uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–    uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(8), a posebno njezin članak 185.,

–    uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–    uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 73/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove(10), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–    uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–    uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–    uzimajući u obzir članak 77. Poslovnika i njegov Prilog VI.,

–    uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0200/2014),

1.   odobrava zatvaranje računa Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove za financijsku godinu 2012.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi glavnom direktoru Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove za financijsku godinu 2012.

(C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove za financijsku godinu 2012.,

–   uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća (13),

–   uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–   uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(14), a posebno njezin članak 185.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(15), a posebno njezin članak 208.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 73/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove(16), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(17),

–   uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(18), a posebno njezin članak 108.,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne odluke i rezolucije o razrješnici,

–   uzimajući u obzir članak 77. Poslovnika i njegov Prilog VI.,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0200/2014),

A. budući da je Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove („Zajedničko poduzeće”) osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od 10 godina kako bi se poboljšalo učinkovitost i djelotvornost postupka razvoja lijekova s dugoročnim ciljem da farmaceutski sektor proizvodi djelotvornije i sigurnije inovativne lijekove,

B.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo sa samostalnim radom 16. studenog 2009. godine,

C. budući da maksimalni doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za razdoblje od 10 godina iznosi 1 milijardu EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje,

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da, prema mišljenju Revizorskog suda, godišnji financijski izvještaji Zajedničkog poduzeća u svim značajnim aspektima istinito prikazuju njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2012. godine te rezultate njegova poslovanja i novčane tokove za proteklu godinu, u skladu s odredbama financijskih pravila i računovodstvenim pravilima koje je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  cijeni što je Zajedničko poduzeće u lipnju 2013. zaključilo ex post revizije koje su pokrivale 4,4 milijuna EUR (37,3 % prihvaćenih doprinosa Zajedničkog poduzeća za prvi poziv koji je Zajedničko poduzeće potvrdilo do lipnja 2011. godine); primjećuje da su te prve revizije bile usmjerene na nove korisnike ili korisnike koji nikada nisu bili predmet revizije u okviru istraživačkih programa Unije te se zbog složenosti pravila može očekivati veća stopa pogreške;

3.  izražava zabrinutost zbog toga što stopa pogreške koja proizlazi iz ex post revizija koje je provelo Zajedničko poduzeće ili koje su provedene u njegovo ime iznosi 5,82 %; priznaje da je većina ovih pogrešaka relativno malena u smislu iznosa koji se trebaju prilagoditi (manje od 5 000 EUR u korist Zajedničkog poduzeća); napominje da su otad poduzeti napori da se navedeni iznosi povrate ili prebiju naknadnim zahtjevima te da će se stopa nastaviti mijenjati na višegodišnjoj osnovi kako sve više projekata, korisnika i zahtjeva bude predmet revizije; ističe kako mjere koje je Zajedničko poduzeće poduzelo kako bi se spriječile i ispravile navedene pogreške imaju utjecaj na stopu preostalih pogrešaka;

4.  primjećuje da je Revizorski sud na toj osnovi drugu godinu zaredom izdao kvalificirano mišljenje o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija godišnjih financijskih izvještaja Zajedničkog poduzeća; napominje da Revizorski sud prikupljene revizijske dokaze smatra dostatnima i prikladnima da budu temelj izjave o jamstvu, iako su osnovna plaćanja u postupku revizije izvršena prije 2012.;

5.  izražava zabrinutost zbog toga što je visoka razina odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze za administrativne troškove u 2012. godini i dalje bila neiskorištena na kraju godine (26,81 % odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze i 39, 8% odobrenih sredstava za plaćanje); napominje da visok udio neiskorištenih sredstava za administrativni proračun upućuje na to da on nije zasnovan na realnim procjenama definiranim zakonodavnim financijskim izvještajem;

Pozivi na podnošenje prijedloga

6.  pozdravlja činjenicu da se u 2012. godini vrijeme potrebno za zaključivanje ugovora smanjilo sa 413 dana za završne ugovore o bespovratnim sredstvima u okviru četvrtog poziva na 161 dan u okviru šestog poziva; ističe činjenicu da se 2012. Zajedničko poduzeće obvezalo na 351 milijun EUR ili gotovo 37 % svojeg ukupnog raspoloživog proračuna i učinilo velik korak prema izvršenju ukupnog raspoloživog iznosa doprinosa Unije u iznosu od 960 milijuna EUR za potporu istraživačkim aktivnostima, kao što je predviđeno Uredbom (EZ) br. 73/2008;

7.  primjećuje da je krajem 2012. ukupan iznos odobrenih obveza Zajedničkog poduzeća za troškove istraživanja iznosio 736 milijuna EUR te da se Europska federacija farmaceutskih industrija i udruženja (EFPIA) obvezala na dodatnih 706 milijuna eura;

Sustavi unutarnjih kontrola

8.  ističe da je Revizorski sud izvijestio o tome da je Zajedničko poduzeće nastavilo s razvojem odgovarajućih i sveobuhvatnih sustava unutarnje kontrole, no da je potrebna daljnja razrada dokumentacije te ažuriranje operativnih i administrativnih postupaka (posebno za ex post aktivnosti i aktivnosti vezane uz zatvaranje računa), čime će se ublažiti rizici od pogrešaka i nedosljednih praksi;

9.  podsjeća na to da je Služba za unutarnju reviziju Komisije interni revizor Zajedničkog poduzeća; ističe da je 2012. godine Služba za unutarnju reviziju Komisije provela reviziju (i) pregovaračkih postupaka, (ii) postupaka pripreme ugovora o bespovratnim sredstvima i (iii) postupaka predfinanciranja koje je provelo Zajedničko poduzeće; očekuje da Služba za unutarnju reviziju Komisije svoje revizije usmjeri na više područja visokog rizika, osobito kako bi se Zajedničkom poduzeću pomoglo u svladavanju bitnih pogreški otkrivenih prvim ex post revizijama u odnosu na privremena plaćanja te kako bi se osiguralo da zajedničko poduzeće provodi usklađene strategije kontrole;

10. pozdravlja činjenicu da je tijekom 2012. računovodstveni službenik Zajedničkog poduzeća izvijestio o potvrdi računovodstvenog sustava te da je većina utvrđenih slabosti otklonjena do kraja godine;

11. žali što životopisi članova upravnog odbora i glavnog direktora nisu javno dostupni: poziva Zajedničko poduzeće da hitno ispravi tu situaciju; potvrđuje da Zajedničko poduzeće predviđa uvjete kojima se zahtijeva uvođenje kodeksa ponašanja za neovisne stručnjake koji ocjenjuju istraživačke prijedloge; potiče međutim Zajedničko poduzeće da razvije i usvoji sveobuhvatnu politiku sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa;

12. vjeruje da je visoka razina transparentnosti ključan čimbenik za smanjivanje rizika sukoba interesa; poziva stoga Zajedničko poduzeće da svoju politiku i/ili mjere za sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te njihove provedbene propise, kao i popis članova upravnih odbora zajedno s njihovim životopisima objavi na svojoj internetskoj stranici;

13. poziva Revizorski sud da prati politike Zajedničkog poduzeća koje se odnose na sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa izradom, do idućeg postupka davanja razrješnice, posebnog izvješća o tom pitanju;

Revizijska prava Revizorskog suda

14. s iznenađenjem utvrđuje da se odredbama Uredbe Vijeća o osnivanju Zajedničkog poduzeća ne priznaje pravo Revizorskog suda da revidira doprinose u naravi poduzeća EFPIA-e, iako su oni evidentirani u financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća; ističe da se procjenjuje da će ti doprinosi u razdoblju postojanja Zajedničkog poduzeća predstavljati otprilike 1 milijardu EUR; poziva Revizorski sud da pojasni posljedice te odredbe u svojem godišnjem mišljenju o financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća;

Horizontalni aspekti europskih istraživačkih zajedničkih poduzeća

15. uzima u obzir da revizijski pristup Revizorskog suda obuhvaća analitičke revizijske postupke, procjenu ključnih provjera nadzornih i kontrolnih sustava te ispitivanje transakcija na razini Zajedničkoga poduzeća, ali ne i na razini članova ili krajnjih korisnika Zajedničkoga poduzeća;

16. primjećuje da revizijsko ispitivanje na razini članova ili krajnjih korisnika provode Zajedničko poduzeće ili vanjska revizorska društva s kojima je Zajedničko poduzeće sklopilo ugovor i koje ih nadzire;

17. pozdravlja tematsko izvješće 2/2013 Europskog revizorskog suda: „Je li Komisija osigurala učinkovitu provedbu Sedmog okvirnog programa za istraživanje?” u kojem Sud ispituje je li Komisija osigurala učinkovitu provedbu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7);

18. uzima u obzir da revizija obuhvaća pokretanje zajedničkih tehnoloških inicijativa;

19. slaže se sa zaključkom Revizorskog suda da su zajedničke tehnološke inicijative osnovane kako bi se podržalo dugoročno industrijsko ulaganje u posebna istraživačka područja; uočava, međutim, da su trebale u prosjeku dvije godine da se zajedničkim tehnološkim inicijativama dodijeli financijska autonomija, s time da se obično odgovornost Komisije i dalje proteže na jednu trećinu očekivanog operativnog trajanja zajedničkih tehnoloških inicijativa;

20. osim toga, primjećuje da su prema Revizorskom sudu neke zajedničke tehnološke inicijative osobito uspješne u uključivanju malih i srednjih poduzeća u svoje projekte te da je gotovo 21 % sredstava iz zajedničkih tehnoloških inicijativa pripalo malim i srednjim poduzećima;

21. skreće pozornost na činjenicu da ukupna okvirna sredstva koja se smatraju potrebnima za sedam europskih istraživačkih zajedničkih poduzeća koja je Komisija dosad osnovala u skladu s člankom 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku Zajedničkog poduzeća Galileo, za razdoblje njihova postojanja iznose 21 793 000 000 EUR;

22. primjećuje da je ukupni predviđeni proračunski prihod zajedničkih poduzeća za 2012. iznosio otprilike 2,5 milijarde EUR ili otprilike 1,8 % općeg proračuna Unije za 2012., dok je otprilike 618 milijuna EUR došlo iz općeg proračuna (financijski doprinos Komisije), a otprilike 134 milijuna EUR od industrijskih partnera i članova zajedničkih poduzeća;

23. primjećuje da zajednička poduzeća zapošljavaju 409 članova stalnog i privremenog osoblja, tj. manje od 1 % ukupnih dužnosnika Unije odobrenih općim proračunom Unije (plan radnih mjesta);

24. primjećuje da ukupni doprinos Unije koji se smatra potrebnim za zajednička poduzeća u razdoblju njihova postojanja iznosi 11 489 000 000 EUR;

25. poziva Revizorski sud da sustavno analizira zajedničke tehnološke inicijative i ostala zajednička poduzeća u posebnom izvješću u kontekstu znatnih iznosa koji su uključeni te postojanja različitih rizika, a posebno u vezi s ugledom; podsjeća da je Parlament prethodno zatražio da Revizorski sud sastavi posebno izvješće o mogućnostima zajedničkih poduzeća, zajedno s njihovim privatnim partnerima, kako bi se osigurali dodatna vrijednost i djelotvorno izvršavanje programa Unije na područjima istraživanja i tehnološkog razvoja te demonstracijskih programa; primjećuje da, prema procjeni, zajednička poduzeća mogu osigurati financiranje dugoročnih industrijskih ulaganja i pospješiti privatna ulaganja u istraživanje.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

18.3.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Fiona Hall, Annette Koewius

(1)

     SL C 369, 17.12.2013., str. 25.

(2)

     SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(3)

     SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

     SL L 30, 4.2.2008., str. 38.

(5)

     SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

     SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

     SL C 369, 17.12.2013., str. 25.

(8)

     SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(9)

     SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

   SL L 30, 4.2.2008., str. 38.

(11)

   SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

   SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

   SL C 369, 17.12.2013., str. 25.

(14)

   SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(15)

   SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(16)

   SL L 30, 4.2.2008., str. 38.

(17)

   SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(18)

   SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti