JELENTÉS az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

20.3.2014 - (C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Paul Rübig

Eljárás : 2013/2251(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0200/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0200/2014
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt[1],

–   tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05851/2014 – C7–0053/2014),

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

–   tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 73/2008/EK tanácsi rendeletre[4], és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[5],

–   tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[6] és különösen annak 108. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7–0200/2014),

1.  mentesítést ad az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Az Európai Parlament,

–    tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–    tekintettel a Számvevőszéknek az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt[7],

–   tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05851/2014 – C7–0053/2014),

–    tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–    tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[8] és különösen annak 185. cikkére,

–    tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[9] és különösen annak 208. cikkére,

–    tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 73/2008/EK tanácsi rendeletre[10], és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

–    tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[11],

–    tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[12] és különösen annak 108. cikkére,

–    tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–    tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7–0200/2014),

1.   jóváhagyja az IMI közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az IMI közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(C7‑0339/2013 – 2013/2251(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt[13],

–   tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05851/2014 – C7–0053/2014),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[14] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[15] és különösen annak 208. cikkére,

–   tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 73/2008/EK tanácsi rendeletre[16], és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[17],

–   tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[18] és különösen annak 108. cikkére,

–   tekintettel korábbi mentesítési határozataira és állásfoglalásaira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7–0200/2014),

A. mivel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozást (a továbbiakban: közös vállalkozás) 2007 decemberében hozták létre 10 éves időszakra annak érdekében, hogy jelentősen javuljon a gyógyszerfejlesztés folyamatának hatékonysága és eredményessége azzal a hosszú távú céllal, hogy a gyógyszeripari ágazat hatékonyabb és biztonságosabb innovatív gyógyszereket gyártson,

B.  mivel a közös vállalkozás 2009. november 16-án kezdte meg önálló működését,

C. mivel a közös vállalkozáshoz az Unió tízéves időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 1 milliárd euróval járul hozzá,

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2012. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét.

2.  nagyra értékeli, hogy a közös vállalkozás 4,4 millió euró értékben végzett utólagos ellenőrzéseket (a közös vállalkozásnak a 2011 júniusában hitelesített első felhíváshoz való elfogadott hozzájárulásának 37,3%-a); rámutat arra, hogy ezek az első ellenőrzések az új és az uniós kutatási programok keretében még nem ellenőrzött kedvezményezettekre összpontosultak, ezért a szabályok összetettsége miatt nagyobb hibaarányra lehet számítani;

3.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közös vállalkozás által vagy nevében elvégzett utólagos ellenőrzések 5,82%-os hibaarányt állapítottak meg; elismeri, hogy e hibák többsége a kiigazítandó összeget tekintve viszonylag kicsi volt (kevesebb mint 5000 EUR a közös vállalkozás javára); tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás azóta lépéseket tett ezen összegek visszafizettetésére vagy későbbi igénylésekből történő ellentételezésére, és hogy a hibaarány többéves alapon fog alakulni, ahogy egyre több kedvezményezett és igénylés ellenőrzésére kerül sor; rámutat arra, hogy a közös vállalkozás által e hibák megelőzésére és javítására hozott intézkedések befolyásolják a fennmaradó hibaarányt;

4.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ennek alapján sorozatban másodszor korlátozott véleményt adott ki a közös vállalkozás éves beszámolójának alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről; tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék megítélése szerint a rendelkezésére álló ellenőrzési bizonyítékok elégséges és megfelelő alapot nyújtanak a megbízhatósági nyilatkozat elkészítéséhez annak ellenére, hogy az ellenőrzött kifizetések teljesítésére a 2012-es évet megelőzően került sor;

5.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 2012-es adminisztratív kiadásokra vonatkozó kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok nagy része év végéig nem került felhasználásra (a kötelezettségvállalási előirányzatok 26,81%-a és a kifizetési előirányzatok 39,8%-a); rámutat arra, hogy az adminisztratív költségvetés felhasználatlan előirányzatainak nagy aránya arra utal, hogy az nem az elfogadott pénzügyi kimutatásokon keresztül meghatározott reális becsléseken alapult;

Pályázati felhívások

6.  üdvözli, hogy a megállapodások aláírásához szükséges idő 2012-ben csökkent, a negyedik ajánlattételi felhívás végső támogatási megállapodásainak aláírásához szükséges 413 napról a hatodik felhívásnál 161 napra; hangsúlyozza, hogy 2012 folyamán a közös vállalkozás 351 millió eurót, azaz teljes költségvetése majdnem 37%-át kötötte le kutatási tevékenységekre, tehát jól haladt a 73/2008/EK rendeletben előírt 960 millió eurós teljes rendelkezésre álló uniós hozzájárulás végrehajtása terén;

7.  tudomásul veszi, hogy a 2012-es év végén a közös vállalkozás kutatási kiadásokra jóváhagyott összes kötelezettségvállalása 736 millió eurót tett ki, és a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége (EFPIA) további 706 millió eurót kötött le;

Belső kontrollrendszerek

8.  hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a közös vállalkozás további megfelelő és átfogó belső kontrollrendszereket fejlesztett ki, de további fejlesztésekre van még szükség az operatív és adminisztratív eljárások dokumentálása és frissítése terén (különösen az utólagos és a számviteli zárási tevékenységek tekintetében), ami csökkenteni fogja a hibás és nem következetes gyakorlatokból eredő kockázatokat;

9.  emlékeztet arra, hogy a közös vállalkozás belső ellenőre a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS); rámutat arra, hogy 2012-ben az IAS bizonyossági vizsgálatot végzett a közös vállalkozás i. tárgyalási, ii. támogatásmegállapodás-előkészítési és iii. előfinanszírozási folyamatairól; azt várja az IAS-tól, hogy ellenőrzési tevékenységeit a nagyobb kockázatot magukban hordozó területekre irányítsa, különösen azért, hogy támogatást nyújtson a közös vállalkozásnak az első utólagos ellenőrzések során az időközi kifizetésekkel kapcsolatban feltárt lényegi hibák orvoslására, és biztosítsa, hogy a közös vállalkozás következetes ellenőrzési stratégiát hajtson végre;

10. üdvözli, hogy a számvitelért felelős tisztviselő 2012 folyamán beszámolt a számviteli rendszer hitelesítéséről, és a megállapított hiányosságok nagy része még az év vége előtt megoldódott;

11. sajnálja, hogy az igazgatótanács tagjainak és az ügyvezető igazgatónak az önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata nem érhető el a nyilvánosság számára; felhívja a közös vállalkozást e helyzet sürgős orvoslására; elismeri, hogy az közös vállalkozás kialakította a kutatási javaslatok értékelését végző független szakértők magatartási kódexének végrehajtási feltételeit; mindazonáltal sürgeti a közös vállalkozást, hogy alakítson ki és fogadjon el átfogó politikát az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozóan;

12. úgy véli, hogy az összeférhetetlenség kockázatainak enyhítéséhez kulcsfontosságú a magas fokú átláthatóság; ezért kéri a közös vállalkozást, hogy honlapján tegye elérhetővé az összeférhetetlenségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos politikáját és/vagy rendelkezéseit és a vonatkozó végrehajtási szabályokat, továbbá az igazgatótanácsi tagok listáját, önéletrajzukkal együtt;

13. felkéri a Számvevőszéket, hogy egy e témában a következő mentesítési eljárásig elkészítendő különjelentés révén kövesse nyomon a közös vállalkozás összeférhetetlenségek kezelésével és megelőzésével kapcsolatos politikáit;

A Számvevőszék ellenőrzési jogköre

14. meglepetéssel értesült arról, hogy a közös vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendelet rendelkezései nem ismerik el az Európai Számvevőszék ellenőrzési jogkörét az EFPIA-tagsággal rendelkező cégek természetbeni hozzájárulásával kapcsolatban, noha e hozzájárulások szerepelnek a közös vállalkozás pénzügyi kimutatásaiban; hangsúlyozza, hogy becslések szerint ezek a hozzájárulások a közös vállalkozás fennállása alatt összesen kb. 1 milliárd eurót fognak kitenni; felkéri a Számvevőszéket, hogy a közös vállalkozás beszámolóiról készített éves véleményében pontosítsa az említett rendelkezés következményeit;

Az európai kutatási közös vállalkozások horizontális szempontjai

15. megjegyzi, hogy a Számvevőszék ellenőrzési megközelítése analitikus ellenőrzési eljárásokat, a felügyeleti és kontrollrendszerekben alkalmazott legfontosabb kontrollmechanizmusok értékelését, valamint a közös vállalkozás – de nem a közös vállalkozás tagjainak és végső kedvezményezetteinek – szintjén végrehajtott tranzakciók vizsgálatát foglalja magában;

16. megjegyzi, hogy a tagok vagy a végső kedvezményezettek szintjén végrehajtott ellenőrzési próbákat vagy a közös vállalkozás vagy a közös vállalkozás által megbízott és felügyelt külső könyvvizsgáló cégek végzik;

17. üdvözli a Számvevőszék 2/2013. számú különjelentését, melynek címe: „Biztosította a Bizottság a hetedik kutatási keretprogram hatékony végrehajtását?”, melyben a Számvevőszék azt vizsgálja, hogy a Bizottság biztosította-e a hetedik kutatási és technológiai fejlesztési keretprogram hatékony végrehajtását;

18. tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés a közös technológiai kezdeményezések kialakítását is magában foglalta;

19. egyetért a Számvevőszék azon véleményével, hogy a közös technológiai kezdeményezések a hosszú távú ipari befektetések támogatására jöttek létre az egyes kutatási területeken; megjegyzi azonban, hogy egy közös technológiai kezdeményezés átlagosan két év alatt vált pénzügyileg függetlenné, ami azt jelentette, hogy a közös technológiai kezdeményezések várható működési élettartamuk átlagosan egyharmadában rendszerint továbbra is a Bizottság ellenőrzése alatt álltak;

20. megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék szerint egyes közös technológiai kezdeményezések különösen sikeresek voltak abban, hogy kis- és középvállalkozásokat vonjanak be projektjeikbe és a közös technológiai kezdeményezések által nyújtott finanszírozás közel 21%-a került kkv-khoz;

21. felhívja a figyelmet arra, hogy a Bizottság által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikke alapján eddig létrehozott hét európai kutatási közös vállalkozás számára a fennállásuk időtartamára szükségesnek ítélt indikatív források összege – a Galileo közös vállalkozás kivételével – 21 793 000 000 euró;

22. megjegyzi, hogy a közös vállalkozások 2012-re előre jelzett, költségvetésben tervezett teljes bevétele mintegy 2,5 milliárd euró volt, azaz az Unió 2012-es általános költségvetésének körülbelül 1,8%-a, míg az EU általános költségvetése 618 millió eurót (a Bizottságtól származó, készpénzben fizetett hozzájárulás), az ipari partnerek és a közös vállalkozás tagjai pedig mintegy 134 millió eurós hozzájárulást biztosítottak;

23. megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 409 állandó és ideiglenes alkalmazottat foglalkoztat, ami az Unió általános költségvetése alapján (alkalmazotti létszámterv) engedélyezett uniós tisztviselők teljes számának kevesebb mint 1%-a;

24. emlékeztet arra, hogy a közös vállalkozások számára a fennállásuk időtartamára szükségesnek ítélt uniós hozzájárulás összege 11 489 000 000 euró;

25. felkéri a Számvevőszéket, hogy tekintettel a szóban forgó jelentős összegekre és – az elsősorban a hírnévvel kapcsolatos – kockázatokra, külön jelentésben készítsen átfogó elemzést a közös technológiai kezdeményezésekről és más közös vállalkozásokról; emlékeztet arra, hogy a Parlament korábban már felkérte a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést a közös vállalkozások kapacitásairól – magánpartnereikkel együtt – az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hozzáadott értékének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében; megjegyzi, hogy a közös vállalkozásokra a hosszú távú ipari beruházások finanszírozásának biztosítása és a kutatásba történő magánberuházások ösztönzése érdekében van szükség.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Fiona Hall, Annette Koewius

 • [1]       HL C 369., 2013.12.17., 25. o.
 • [2]       HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [3]       HL L 298, 2012.10.26, 1. o.
 • [4]       HL L 30., 2008.2.4., 38. o.
 • [5]       HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [6]       HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [7]       HL C 369., 2013.12.17., 25. o.
 • [8]       HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [9]       HL L 298, 2012.10.26, 1. o.
 • [10]     HL L 30., 2008.2.4., 38. o.
 • [11]     HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [12]     HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [13]     HL C 369., 2013.12.17., 25. o.
 • [14]     HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [15]     HL L 298, 2012.10.26, 1. o.
 • [16]     HL L 30., 2008.2.4., 38. o.
 • [17]     HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [18]     HL L 328., 2013.12.7., 42. o.