AJÁNLÁS az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről

20.3.2014 - (COM(2013)0767 – C7‑0000/2014 – 2013/0375(NLE)) - ***

Halászati Bizottság
Előadó: Maria do Céu Patrão Neves

Eljárás : 2013/0375(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0201/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0201/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(COM(2013)0767 – C7‑0000/2014 – 2013/0375(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tanács határozattervezetére (16651/2013),

–       tekintettel az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv tervezetére (16648/2013),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával és (7) bekezdésével összhangban a Tanács által előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0020/2014),

–       tekintettel az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2013)0765),

–       tekintettel az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2013)0766),

–       tekintettel eljárási szabályzata 81. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 81. cikkének (2) bekezdésére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0201/2014),

1.      egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.      kéri a Bizottságot, hogy továbbítsa a Parlament számára a partnerségi megállapodás 4. cikkében említett közös tudományos ülésekkel és a partnerségi megállapodás 9. cikkében említett vegyes bizottsági ülésekkel kapcsolatos vonatkozó információkat, különösen azok jegyzőkönyveit és következtetéseit, valamint a jegyzőkönyv 3. cikkében említett többéves ágazati program tényleges végrehajtásáról szóló éves jelentést;

3.      kéri, hogy a Parlament Halászati Bizottságának képviselői megfigyelőként részt vehessenek a partnerségi megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottsági üléseken;

4.      kéri a Bizottságot, hogy a jegyzőkönyv érvényességének utolsó évében és a megújítására irányuló tárgyalások megkezdése előtt terjesszen a Parlament és a Tanács elé utólagos értékelő jelentést a jegyzőkönyv végrehajtásáról, kitérve abban a halászati lehetőségek kihasználtságának elemzésére és a jegyzőkönyv költségeinek és hasznának értékelésére, valamint nyújtson be számukra jelentést az Indiai-óceán e térségében tapasztalható kalóztevékenység miatt a halászati tevékenységeket érintő esetleges korlátokról és a Seychelle-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében működő uniós flotta számára felmerült veszteségekről;

5.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Seychelle Köztársaság kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

A halászati ágazat jelentősége a Seychelle-szigetek számára

A Seychelle Köztársaság 115 szigetből álló szigetország az Indiai-óceánban, Madagaszkártól körülbelül 1500 km-re északkeletre, Afrika partjaitól pedig mintegy 1600 km-re keletre. Az ország szárazföldi területe megközelítőleg 455 km2, partvonalának hossza körülbelül 500 km. A szigetcsoport kontinentális talapzata 10 334 km2-en terül el, míg a Seychelles-szigetek kiterjedt kizárólagos gazdasági övezetének nagysága 1 374 000 km². Az ország mintegy 90 000 lakosának közel 80%-a Mahén, a szigetcsoport legnagyobb szigetén él, ahol a 30 000 lakosú főváros, Victoria is található.

A Seychelle-szigetek gazdasága elsősorban a halászatra és az idegenforgalomra épül. A halászati tevékenységekhez kapcsolódó gazdaság a ’80-as években, az Unióval és a Japánnal kötött halászati megállapodások aláírása nyomán fejlődött ki. Az elmúlt évtizedben a halászat – és különösen a tonhalfélék halászata – az idegenforgalmi ágazatot megelőzve az ország első számú devizaforrásává vált. 2012-ben a halászat és a kapcsolódó ágazatok 4864,6 millió seychelle-i rúpia (SCR) összegű (azaz mintegy 296,6 millió eurós) bevételt generáltak, és a bruttó nemzeti össztermék (GDP) 31,4%-át adták. A halászat területéhez és a kapcsolódó ágazatokhoz közvetlenül vagy közvetve kötődő munkahelyek száma (hajójavítás, tengerészeti felszerelések, kikötői szolgáltatások, halfeldolgozás, exporttevékenység) eléri az ötezret (4000 közvetlen és 1000 közvetett munkahely), ami a Seychelle-szigeteki hivatalos foglalkoztatottság mintegy 10%-át teszi ki. 2012-ben 1300–1400 közötti seychelle-i halász dolgozott teljes munkaidőben vagy részidőben.

A halak és halászati termékek belföldi termelési volumene kismértékben meghaladta a 109 000 tonnát, ezen belül a seychelle-i tonhalhalászflotta 70 777 t tonhalfélét rakodott ki. A ’90-es évektől kezdődött folyamatos növekedést követően a Seychelle-szigeteki tonhalhalászat jövedelmezősége 2009-ben és 2010-ben az Indiai-óceán e térségét érintő kalóztevékenység miatt csökkent, 2011-ben azonban kismértékben ismét emelkedett, és elérte az 1456 millió SCR-t (kb. 88,8 millió euró). 2012-ben a tonhalkonzervek az összes halászati termék 92%-át tették ki 697,6 millió SCR (kb. 42,5 millió euró) értékben, ezek exportja pedig a Seychelle-szigetek összes kivitelének több mint 90%-át adta, amit nagymértékben az Unióba való kivitel határoz meg.

A nagy távolságra vándorló fajok halászata és vonatkozó halászati gazdálkodás a Seychelle-szigeteken

Az Indiai-óceánon folytatott halászat alapvetően néhány, nagy távolságra vándorló fajra – elsősorban tonhalfélére – irányul, nevezetesen a csíkoshasú tonhalra (Katsuwonus pelamis), a sárgaúszójú tonhalra (Thunnus albacares) és a nagyszemű tonhalra (Thunnus obesus). A Seychelle-szigetek kizárólagos gazdasági övezete az Indiai-óceán délnyugati részén található tonhalhalászati terület középpontjában helyezkedik el, ahol a régióbeli tonhalfogások jelentős része történik, körülbelül negyedrészben az uniós flotta által. Az ország legnagyobb kikötője Victoriában található, itt rakodják ki az Indiai-óceán délnyugati részén kifogott tonhalfélék mintegy 80%-át.

2011-ben a Seychelle-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében való működéshez engedéllyel rendelkező kerítőhálós hajók 258 361 tonna tonhalat fogtak ki, átlagosan havi 33 aktív hajóval, ami a halászati erőkifejtés tekintetében 9558 halászattal töltött napnak felel meg. A fogást 49%-ban csíkoshasú tonhal, 43%-ban sárgaúszójú tonhal és 8%-ban nagyszemű tonhal alkotta. A fogás túlnyomó részét spanyol (126 009 t), seychelles-i (63 212 t), francia (42 530 t) és más országokból való (26 610 t) kerítőhálós hajók ejtették el. A kerítőhálós hajók a tonhalak nagy részét halcsoportosulást előidéző eszközök segítségével fogták ki. Ugyanazon évben a Seychelle-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében való működéshez engedéllyel rendelkező felszíni horogsoros hajók 8257 tonna tonhalat fogtak ki 17,7 millió horognyi halászati erőkifejtéssel. A fogást 54%-ban nagyszemű tonhal, 17%-ban sárgaúszójú tonhal, 5%-ban kardhal, 24%-ban pedig egyéb fajok (elsősorban nyársorrú halak, vitorláshalfélék és cápák) alkották. A fogás túlnyomó részét seychelles-i (7 566 t), tajvani (650 t), ománi (33 t) és Fülöp-szigeteki (8 t) horogsoros hajók ejtették el. Az uniós horogsoros hajók fokozatosan elhagyták a régiót, így az általuk kifogott mennyiség nem éri el az Indiai-óceánon felszíni horogsoros hajók által ejtett összes fogás 5%-át.

A régión belül 16 vándorló faj (elsősorban tonhalféle) állományának kezeléséért felelős Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) a sárgaúszójú tonhal, a nagyszemű tonhal és a kardhal állományát teljes mértékben kiaknázottnak, a csíkoshasú tonhal állományát pedig kiaknázatlannak minősítette. Az IOTC bizonyos aggályokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a halcsoportosulást előidéző eszközöket használó kerítőhálós hajók a sárgaúszójú tonhal esetében fiatal egyedeket is kifognak, valamint hogy a nagyszemű tonhal esetében jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat folyik, és ezért a régióbeli halászati erőkifejtést a 2003-as szintre korlátozta.

Az EU és a Seychelle-szigetek közötti partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv elemzése és összehasonlító vizsgálata

A vándorló fajok halászatára irányulóan halászati megállapodások vannak életben a Seychelle-szigetek és az EU, Japán, Dél-Korea és Tajvan között. Az EU és a Seychelle-szigetek közötti megállapodás az EU különböző indiai-óceáni országokkal – a Comore-szigetekkel, Madagaszkárral és Mozambikkal – kötött halászati megállapodásainak sorába illeszkedik, és az érintett fajok vándorlására tekintettel regionális összefüggésekben vizsgálandó. Az EU és a Seychelle-szigetek közötti első megállapodás 1984-re nyúlik vissza, és az évek során halászati partnerségi megállapodássá fejlődött. A megállapodásokat kezdetben háromévente újították meg, míg a halászati partnerségi megállapodás automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha valamely fél kérésére a jegyzőkönyvet felfüggesztik vagy felmondják.

Az EU és a Seychelle-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodást 2006. október 5-én írták alá. Később, 2013. május 10-én ehhez a megállapodáshoz új jegyzőkönyvet parafáltak, amely ideiglenes alkalmazásától kezdve hat évig érvényes. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi jegyzőkönyv 2014. január 17-én hatályát veszti, az új jegyzőkönyvet 2014. január 18-tól ideiglenesen alkalmazni kell, lehetővé téve az uniós flotta Seychelle-szigeteki működésének folyamatosságát.

Az EU és a Seychelle-szigetek közötti új jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásától kezdve hat évig érvényes, és 40 kerítőhálós, valamint 6 horogsoros hajó számára biztosít halászati lehetőségeket. A 40 kerítőhálós hajóra vonatkozó halászati lehetőségeken 22 spanyol, 16 francia és 2 olasz hajó osztozik, a hat horogsoros hajóra vonatkozó halászati lehetőségek pedig egyenlő arányban oszlanak meg a spanyol, a francia és a portugál flotta között. A pénzügyi hozzájárulás teljes összege 30,7 millió euró, amely a kizárólagos gazdasági övezethez való hozzáférés díjaként és a Seychelle-szigetek halászati ágazati politikájának támogatásaként kerül megfizetésre. A kizárólagos gazdasági övezethez való hozzáférés díja – évi 50 000 tonnás referenciamennyiség mellett – a jegyzőkönyv érvényességének első és második évében 2,75 millió euró, az ezt követő években pedig 2,5 millió euró. Az ágazati támogatás összege a jegyzőkönyv érvényességének első és második évében 2,6 millió euró, az ezt követő években pedig 2,5 millió euró.

A halászati engedélyek költsége a kerítőhálós hajók esetében a jegyzőkönyv érvényességi ideje alatt fokozatosan emelkedik az első évre meghatározott 38 500 euróról az utolsó évben fizetendő 52 500 euróra, 700 tonna éves fogásmennyiség mellett. A 250 tonna bruttó tonnatartalomnál kisebb horogsoros hajók esetében a halászati engedélyek díja az első évben fizetendő 4 950 eurótól az utolsó évi 6 750 euróig terjed 90 tonna éves fogásmennyiség mellett, míg a 250 tonna bruttó tonnatartalomnál nagyobb horogsoros hajók esetében a díj összege az első évben fizetendő 6 600 euró és az utolsó évben fizetendő 9 000 euró között változik 120 tonna éves fogásmennyiség mellett. Az 50 000 tonnás éves referenciamennyiséget meghaladó fogásokért a jegyzőkönyv első évében tonnánként 55 eurót, utolsó évében tonnánként 75 eurót kell fizetni.

Az előző, három évig érvényes jegyzőkönyvhöz képest csökkentek a halászati lehetőségek, amelyek korábban 48 kerítőhálós és 12 horogsoros halászhajót illettek meg, valamint csökkent a referenciamennyiség is, amely korábban 52 000 tonna volt. Az éves pénzügyi hozzájárulást illetően a kizárólagos gazdasági övezethez való hozzáférés díja a korábbi 3,38 millió euróhoz képest jelentős mértékben csökkent, az ágazati támogatás összege pedig a korábbi 2,22 millió euróhoz képest kismértékben emelkedett. A kerítőhálós hajók engedélyeinek költsége a korábbi évi 61 000 euróhoz viszonyítva lényegesen alacsonyabb lett, míg a horogsoros hajók engedélyeinek díja a korábbi évi 3 150 euróhoz (250 tonna bruttó tonnatartalomnál kisebb hajók), illetve 4 200 euróhoz (250 tonna bruttó tonnatartalomnál nagyobb hajók) képest jelentős mértékben nőtt. Az éves referenciamennyiséget meghaladóan kifogott halmennyiségért fizetendő összeg a korábbi tonnánkénti 35 euróhoz viszonyítva szintén nagymértékben emelkedett.

 

Korábbi jegyzőkönyv

Jelenlegi jegyzőkönyv

Változás

Időbeli hatály

3 év

6 év

­

Halászati lehetőségek

 

– Kerítőhálós hajók

48

40

¯

– Horogsoros hajók

12

6

¯

Referenciamennyiség

52 000 t/év

50 000 t/év

¯

Pénzügyi hozzájárulás

 

– Összesen

16,8 millió EUR (3 év)

30,7 millió EUR (6 év)

¯

– Évente

5,6 millió EUR

5,0–5,35 millió EUR

¯

– A kiz. gazd. övezethez való hozzáférés

3,38 millió EUR/év

2,5–2,75 millió EUR/év

¯

– Ágazati támogatás

2,22 millió EUR/év

2,5–2,6 millió EUR/év

­

Halászati engedélyek:

 

– Kerítőhálós hajók

61 000 EUR/év

38 500–52 500 EUR/év

¯

– Horogsoros hajók <250 t bruttó tonnatartalom

3 150 EUR/év

4 950–6 750 EUR/év

­

– Horogsoros hajók >250 t bruttó tonnatartalom

4 200 EUR/év

6 600–9 000 EUR/év

­

További fogás

35 EUR/t

55–75 EUR/t

­

Az előadó véleménye

A Seychelle-szigeteki halászati ágazat és kapcsolódó tevékenységek nagymértékben függenek az Unióval kötött halászati megállapodástól, mivel a halászati megállapodások alapján fizetendő pénzügyi hozzájárulás és a külföldi flotta tevékenységéből adódó bevétel rendkívül fontos jövedelemforrást jelent az ország gazdasága számára. Másrészről az EU és a Seychelle-szigetek közötti halászati megállapodás alapvető fontosságú ahhoz, hogy az európai flotta továbbra is jelen legyen az Indiai-óceán e tonhalhalászat szempontjából fontos régiójában, ahol más jelentős külföldi – japán, kínai, dél-koreai, Fülöp-szigeteki és tajvani – flották is működnek.

A vizsgált jegyzőkönyv mindkét félre nézve kiegyensúlyozott és kedvező. Célja az uniós flotta seychelle-i vizeken való fenntartható halászatának biztosítása, amit a jegyzőkönyv és a halászati megállapodás különböző – a halászati tevékenység nyomon követését, ellenőrzését és felügyeletét szolgáló – rendelkezései garantálnak, ideértve a tudományos együttműködést, a műholdas hajómegfigyelési rendszert (VMS), az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszert (ERS), az éves referenciamennyiséggel való gazdálkodást és a megfigyelők fedélzeti jelenlétét. A Seychelle-szigeteki gazdaságra, valamint a halászathoz kapcsolódó ágazatokon belüli közvetlen és közvetett foglalkoztatásra gyakorolt jelentős pozitív hatás mellett a szóban forgó jegyzőkönyv következményekkel jár a fedélzeti foglalkoztatásra nézve is, mivel minden kerítőhálós hajó fedélzetén legalább két Seychelle-szigeteki tengerészt vagy lehetőség szerint két gyakornokot kell alkalmazni. Másrészről Európában mintegy 760 olyan munkahely van az ágazat különböző területein, amely a szóban forgó halászati megállapodás alapján működő flottához kapcsolódik.

Az előző jegyzőkönyvhöz képest több kiigazításra is sor került az időtartamot, a halászati lehetőségeket, a referenciamennyiséget és a további fogás díját, a pénzügyi hozzájárulást és a halászati engedélyek díját érintően. A halászati lehetőségek csökkenésével és a referenciamennyiség kismértékű visszaesésével egyidejűleg az uniós pénzügyi hozzájárulás – különösen a Seychelle-szigetek kizárólagos halászati övezetéhez való hozzáférés díját tekintve – kismértékben csökken. Mindezt egyrészt a megállapodás kihasználtsági szintjének csökkenése indokolja, másrészt az, hogy az elmúlt években a fogás nem érte el a referenciamennyiséget. A halászati megállapodással inkább éltek a kerítőhálós hajók, mint a horogsoros hajók, amelyek fokozatosan elhagyták ezt a halászati területet, és jelenleg kevéssé használják ki a halászati lehetőségeket. Az, hogy a fogás az elmúlt években, különösen 2008 és 2010 között nem érte el a referenciamennyiséget, azzal magyarázható, hogy az európai flotta (különösen a spanyol és francia kerítőhálós hajók) egy része más halászterületekre tért át, hogy elkerülje az Indiai-óceán e térségében előforduló kalóztámadásokat.

A kalóztevékenység 2004-től fokozódott, ami miatt az EU 2008-ban elindította az Indiai-óceán e térségében folytatott kalóztámadások visszaszorítását célzó „Atalanta” haditengerészeti műveletet. 2009-től kezdve a kerítőhálós hajók katonákat, illetve fegyveres biztonsági őröket vettek a fedélzetükre, aminek nyomán az eltérített hajók száma csökkent, a flotta működési költségei azonban növekedtek. A mostani jegyzőkönyv tartalmaz egy rendelkezést, amelynek értelmében a kalóztámadásokkal összefüggő rendkívüli helyzetben, amennyiben amiatt a flotta távozni kényszerül az Indiai-óceánról, a szerződő felek megvizsgálják az egyes hajótulajdonosok egyedi kérelme alapján történő időarányos fizetés lehetőségét.

Az új jegyzőkönyv összhangban áll a halászati partnerségi megállapodás célkitűzéseivel, és lehetővé teszi a távoli halászati területeken való európai jelenlét fenntartását és az Indiai-óceán e térségén belüli halászati lehetőségek megőrzését, hozzájárulva a halászat fenntarthatóságához, valamint erősítve az EU és a Seychelle-szigetek közötti együttműködést. Mindezek alapján az előadó az új jegyzőkönyvet kiegyensúlyozottnak és mindkét fél számára kedvezőnek tartja, és ezért javasolja az egyetértés megadását.

4.3.2014

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről

a Halászati Bizottság részére

az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(16651/2013 – C7‑0020/2014 – 2013/0375(NLE))

A vélemény előadója: François Alfonsi

RÖVID INDOKOLÁS

A Tanácstól kapott megbízás alapján a Bizottság tárgyalásokat folytatott a Seychelle-szigetekkel az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megújításáról.

Az említett tárgyalásokat követően a felek 2013. május 10-én egy új jegyzőkönyvet parafáltak, amely a jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozat elfogadásától számított és a jelenlegi jegyzőkönyv 2014. január 17-i lejártát követő hatéves időszakra vonatkozik.

Az új jegyzőkönyv összhangban van a halászati partnerségi megállapodás azon célkitűzéseivel, amelyek célja az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti együttműködés megerősítése, és egy olyan partnerségi keret előmozdítása, amely a felek érdekét egyaránt szolgálva lehetővé teszi a Seychelle-szigetek halászati övezetében a fenntartható halászati politika fejlesztését és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázását.

A felek abban állapodtak meg, hogy együttműködnek a Seychelle-szigetek halászati ágazati politikájának megvalósítása érdekében, és ebből a célból folytatják a vonatkozó programozásról szóló politikai párbeszédet.

Az új jegyzőkönyv összesen 30 700 000 EUR pénzügyi hozzájárulásról rendelkezik a teljes időszakra vonatkozóan. Az Unió költségvetése által biztosított éves pénzügyi támogatás ezért az első két évben 5 350 000 EUR évente, a hátralévő években pedig 5 000 000 EUR évente.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (2) bekezdése és 218. cikke (6) bekezdésének a) pontja értelmében az Európai Parlament megadhatja vagy megtagadhatja egyetértését.

Kiadás típusa

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ÖSSZESEN

A természeti erőforrások megőrzése és kezelése

5 350 000€

5 350 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

30 700 000€

Összesen

5 350 000€

5 350 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

5 000 000€

30 700 000€

******

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg egyetértését.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

4.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, María Auxiliadora Correa Zamora

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jean-Paul Besset, Jens Nilsson, Mario Pirillo