JELENTÉS az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

20.3.2014 - (C7‑0340/2013 – 2013/2252(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Paul Rübig

Eljárás : 2013/2252(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0202/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0202/2014
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0340/2013 – 2013/2252(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt[1],

–   tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05851/2014 – C7-0053/2014),

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

–   tekintettel az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó közös technológiai kezdeményezést megvalósító Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2008. május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendeletre[4], és különösen 11. cikke (4) bekezdésére,

–   tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 521/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. november 14-i 1183/2011/EU tanácsi rendeletre[5],

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[6],

–   tekintettel a 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptemberi 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[7], és különösen annak 108. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0202/2014),

1.  mentesítést ad az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és a határozat szerves részét képező állásfoglalást az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(C7‑0340/2013 – 2013/2252(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt[8],

–   tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05851/2014 – C7-0053/2014),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[9] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[10] és különösen annak 208. cikkére,

–   tekintettel az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó közös technológiai kezdeményezést megvalósító Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2008. május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendeletre[11], és különösen 11. cikke (4) bekezdésére,

–   tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 521/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. november 14-i 1183/2011/EU tanácsi rendeletre[12],

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[13],

–   tekintettel a 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptemberi 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[14], és különösen annak 108. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0202/2014),

1.  jóváhagyja az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítéséről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(C7‑0340/2013 – 2013/2252(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt[15],

–   tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05851/2014 – C7-0053/2014),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[16] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[17] és különösen annak 208. cikkére,

–   tekintettel az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó közös technológiai kezdeményezést megvalósító Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2008. május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendeletre[18], és különösen 11. cikke (4) bekezdésére,

–   tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 521/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. november 14-i 1183/2011/EU tanácsi rendeletre[19],

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[20],

–   tekintettel a 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptemberi 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[21], és különösen annak 108. cikkére,

–   tekintettel korábbi mentesítő határozataira és állásfoglalásaira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0202/2014),

A. mivel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozást 2008 májusában hozta létre az 521/2008/EK rendelet a köz- és magánszféra közötti partnerségként a 2017. december 31-ével záródó időszakra, hogy a piacképes felhasználások fejlesztésére összpontosítson, és ezáltal elősegítse az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia mielőbbi bevezetésére tett további ipari erőfeszítéseket;

B.  mivel az 521/2008/EK rendeletet az 1138/2011/EU rendelet módosította;

C. mivel a Közös Vállalkozás tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, a New Energy World Ipari Csoport (NEW-IG) és az N.ERGHY Kutatási Csoport;

D. mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a teljes időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 470 000 000 euróval járul hozzá, amelyből a működési költségekhez rendelt arány nem haladhatja meg a 20 000 000 eurót;

E.  mivel a NEW-IG hozzájárulása a működési költségek 50%-a, az N.ERGHY hozzájárulása pedig a működési költségek tizenketted része, és mindkettőnek legalább az uniós támogatással egyenértékű természetbeni hozzájárulást kell biztosítania az operatív költségekhez;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2012-es éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2012. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az akkor véget ért évben lezajlott gazdasági események eredményét;

2.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás megkapta a Számvevőszék hitelesítő véleményét a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, miután 2011-ben e tekintetben korlátozó véleményt kapott; felkéri a közös vállalkozást, hogy folytassa a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében tett erőfeszítéseit, és továbbra is tartsa tiszteletben a költségvetési elveket;

3.  megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 83,3 millió euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 56,9 millió euró kifizetési előirányzatot tartalmazott; megjegyzi ezenkívül, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 99,4, illetve 83,1%-os volt;

4.  tudomásul veszi, hogy az előzetes 2012-es év végi költségvetési eredménykimutatás 8,2 millió euró volt, nettósítva 58,3 millió euró bevétellel, illetve 7,5 millió euró 2011. évi költségvetési többlettel az 55,2 millió euró kifizetéssel és 2,4 millió euró átvitellel szemben;

5.  megjegyzi, hogy a 2008-as, 2009-es, 2010-es és 2011-es pályázati felhívások összesen 295 millió euró értékű támogatási megállapodásokat eredményeztek, és 2012-ben 78 millió euró értékben kiírták az ötödik pályázati felhívást is;

6.  rámutat, hogy ezek az összegek a közös vállalkozásnak kutatási tevékenységre nyújtott maximális uniós hozzájárulás 67 és 18%-át jelentik, és hogy 2013 januárjában kiírták a hatodik pályázati felhívást is a maradék összegre (68,5 millió euróra); utal a költségvetés-végrehajtás javulására;

Készpénzgazdálkodás

7.  rámutat, hogy 2012. december végén a készpénz- és készpénzegyenérték-állomány 12,3 millió eurót tett ki; megjegyzi, hogy ez a helyzet ellentétben áll az egyensúly költségvetési elvével; emlékezteti a közös vállalkozást arra, hogy a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében konkrét intézkedések meghozatalára van szükség, és – a Bizottsággal együtt – sürgeti a közös vállalkozást, hogy hajtson végre minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy minimalizálja a számlán tartott készpénzegyenleget a Bizottsággal kötött finanszírozási megállapodás által meghatározott határokon belüli szintre;

Belső kontrollrendszerek

8.  rámutat, hogy a közös vállalkozás belső ellenőrzési részlege ellenőrizte a bejelentett költségek és az azokhoz kapcsolódó kifizetések előzetes ellenőrzéseit és számos tanácsadási szolgáltatást is végzett, ideértve a közös vállalkozás kommunikációs kampányaival kapcsolatos pénzügyi kontrollok és ellenőrzések előkészítését és az azokban való részvételt;

9.  üdvözli, hogy 2012 során a közös vállalkozás véglegesítette az üzletmenet-folytonossági tervet és a katasztrófa-elhárítási tervet;

10. sajnálja, hogy az igazgatótanács tagjai és az ügyvezető igazgató önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata nem érhető el a nyilvánosság számára; felhívja a közös vállalkozást e helyzet sürgős orvoslására; sürgeti a közös vállalkozást, hogy alakítson ki és fogadjon el átfogó politikát az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozóan;

11. meggyőződése, hogy az összeférhetetlenség kockázatainak enyhítéséhez kulcsfontosságú a magas fokú átláthatóság; ezért kéri a közös vállalkozást, hogy honlapján tegye elérhetővé az összeférhetetlenségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos politikáját és/vagy rendelkezéseit és a vonatkozó végrehajtási szabályokat, továbbá az igazgatótanácsi tagok listáját, önéletrajzukkal együtt;

12. felkéri a Számvevőszéket, hogy egy e témában a következő mentesítési eljárásig elkészítendő különjelentés révén kövesse nyomon a közös vállalkozás összeférhetetlenségek kezelésével és megelőzésével kapcsolatos politikáit;

Egyéb igazgatási kérdések

13. támogatja a Számvevőszék által a kutatási eredmények védelmére, felhasználására és terjesztésére vonatkozó monitoring és jelentéstételi rendszer terén javasolt javításokat;

Az európai kutatási közös vállalkozásokat érintő horizontális aspektusok

14. megjegyzi, hogy a Számvevőszék ellenőrzési megközelítése analitikus ellenőrzési eljárásokat, a felügyeleti és kontrollrendszerekben alkalmazott legfontosabb kontrollmechanizmusok értékelését, valamint a közös vállalkozás szintjén – ám nem a közös vállalkozás tagjainak és végső kedvezményezetteinek szintjén – végrehajtott tranzakciók vizsgálatát foglalja magában;

15. megjegyzi, hogy a tagok vagy a végső kedvezményezettek szintjén végrehajtott ellenőrzési próbákat vagy a közös vállalkozás vagy a közös vállalkozás által megbízott és felügyelt külső könyvvizsgáló cégek végzik;

16. üdvözli a Számvevőszék 2/2013. számú különjelentését, melynek címe: „Biztosította a Bizottság a hetedik kutatási keretprogram hatékony végrehajtását?”, melyben a Számvevőszék azt vizsgálja, hogy a Bizottság biztosította-e a hetedik kutatási és technológiai fejlesztési keretprogram (FP7) hatékony végrehajtását;

17. megjegyzi, hogy az ellenőrzés a közös technológiai kezdeményezések kialakítását is magában foglalta;

18. egyetért a Számvevőszék azon véleményével, hogy a közös technológiai kezdeményezések a hosszú távú ipari befektetések támogatására jöttek létre az egyes kutatási területeken; megjegyzi azonban, hogy egy közös technológiai kezdeményezés átlagosan két év alatt vált pénzügyileg függetlenné, ami azt jelentette, hogy a közös technológiai kezdeményezések várható működési élettartamuk átlagosan egyharmadában rendszerint továbbra is a Bizottság ellenőrzése alatt álltak;

19. megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék szerint bizonyos közös technológiai kezdeményezések különösen sikeresen voltak abban, hogy kis- és középvállalkozásokat vonjanak be projektjeikbe és a közös technológiai kezdeményezések által nyújtott finanszírozás közel 21%-a került kkv-khoz;

20. felhívja a figyelmet arra, hogy a Bizottság által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikke alapján eddig létrehozott hét európai kutatási közös vállalkozás számára a fennállásuk időtartamára szükségesnek ítélt indikatív források összege – a Galileo közös vállalkozás kivételével – fennállásuk időtartamára 21 793 000 000 euró;

21. megjegyzi, hogy a közös vállalkozások 2012-re előre jelzett betervezett teljes bevétele mintegy 2,5 milliárd euró volt, azaz az Unió 2012-es általános költségvetésének körülbelül 1,8%-a, míg az EU általános költségvetése 618 millió eurót biztosított (a Bizottságtól származó, készpénzben fizetett hozzájárulás), az ipari partnerek és a közös vállalkozás tagjai pedig mintegy 134 millió eurós hozzájárulást biztosítottak;

22. megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 409 állandó és ideiglenes alkalmazottat foglalkoztat, ami az Unió általános költségvetése alapján (alkalmazotti létszámterv) engedélyezett uniós tisztviselők teljes számának kevesebb mint 1%-a;

23. emlékeztet arra, hogy a közös vállalkozások számára a fennállásuk időtartamára szükségesnek ítélt uniós hozzájárulás összege 11 489 000 000 euró;

24.      felkéri a Számvevőszéket, hogy a tekintettel a szóban forgó jelentős összegekre és az –elsősorban hírnévvel kapcsolatos – kockázatokra, külön jelentésben készítsen átfogó elemzést a közös technológiai kezdeményezésekről és más közös vállalkozásokról; emlékeztet arra, hogy a Parlament korábban már felkérte a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést a közös vállalkozások kapacitásairól a magánpartnerekkel együtt az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hozzáadott értékének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében; megjegyzi, hogy a közös vállalkozásokra a hosszú távú ipari beruházások finanszírozásának biztosítása és a kutatásba történő magánberuházások ösztönzése érdekében van szükség.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Fiona Hall, Annette Koewius

 • [1]       HL C 369, 2013.12.17., 57.o.
 • [2]       HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [3]       HL L 298., 2012.10.26, 1. o.
 • [4]       HL L 153., 2008.6.12., 1. o.
 • [5]       HL L 302., 2011.11.19., 3. o.
 • [6]       HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [7]       HL L 328.,2013.12. 7., 42. o.
 • [8]       HL C 369, 2013.12.17., 57.o.
 • [9]       HL L 248., 16.09.02, 1. o.
 • [10]     HL L 298, 2012.10.26, 1. o.
 • [11]     HL L 153., 2008.6.12., 1. o.
 • [12]     HL L 302., 2011.11.19., 3. o.
 • [13]     HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [14]     HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [15]     HL C 369, 2013.12.17., 57.o.
 • [16]     HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [17]     HL L 298., 2012.10.26, 1. o.
 • [18]     HL L 153., 2008.6.12., 1. o.
 • [19]     HL L 302., 2011.11.19., 3. o.
 • [20]     HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [21]     HL L 328., 2013.12.7., 42. o.