JELENTÉS az ENIAC Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

20.3.2014 - (C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Paul Rübig

Eljárás : 2013/2253(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0204/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0204/2014
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ENIAC Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az ENIAC Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az ENIAC Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt[1],

–   tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05851/2014 – C7-0053/2014),

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

–   tekintettel az ENIAC közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 72/2000/EK tanácsi rendeletre[4], és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[5],

–   tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[6] és különösen annak 108. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0204/2014),

1.  mentesítést ad az ENIAC Közös Vállalkozás igazgatója számára a közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ENIAC közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ENIAC Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az ENIAC Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az ENIAC Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt[7],

–   tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05851/2014 – C7-0053/2014),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[8] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[9] és különösen annak 208. cikkére,

–   tekintettel az ENIAC közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 72/2000/EK tanácsi rendeletre[10], és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[11],

–   tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[12] és különösen annak 108. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0204/2014),

1.  jóváhagyja az ENIAC Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ENIAC közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az ENIAC közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(C7‑0341/2013 – 2013/2253(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az ENIAC Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az ENIAC Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt[13],

–   tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05851/2014 – C7-0053/2014),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[14] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[15] és különösen annak 208. cikkére,

–   tekintettel az ENIAC közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 72/2000/EK tanácsi rendeletre[16], és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[17],

–   tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[18] és különösen annak 108. cikkére,

–    tekintettel korábbi mentesítési határozataira és állásfoglalásaira;

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0204/2014),

A. mivel az ENIAC közös vállalkozást („a közös vállalkozást”) 2007. december 20-án hozták létre 10 éves időtartamra, hogy a nanoelektronikai szempontból alapvető kompetenciák különféle alkalmazási területeken történő fejlesztésének érdekében kutatási ütemtervet szabjon meg és hajtson végre,

B.  mivel a közös vállalkozás 2010 júniusában pénzügyi autonómiát kapott,

C. mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a tízéves időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 450 000 000 euróval járul hozzá,

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2012-es éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2012. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az akkor véget ért évben lezajlott gazdasági események eredményét;

2.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közös vállalkozásról a Számvevőszék immár két egymást követő évben korlátozó véleményt bocsátott ki az éves beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről, azzal indokolva ezt, hogy a közös vállalkozás nem tudta megítélni, hogy az utólagos ellenőrzési stratégia – amely a projektek költségelszámolásának ellenőrzése tekintetében nagyrészt a nemzeti finanszírozási hatóságokon alapul – elég bizonyosságot jelent-e az alapul szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályszerűségére nézve;

3.  megjegyzi,hogy a Számvevőszék szerint a közös vállalkozás utólagos ellenőrzési stratégiájának végrehajtásáról rendelkezésre álló információk nem voltak elegendőek a Számvevőszék számára annak megállapításához, hogy ez a fő kontrollmechanizmus eredményesen működik-e; megismétli azon kérését, hogy a Számvevőszék független ellenőrzései révén biztosítsa a mentesítésért felelős hatóság számára a közös vállalkozás beszámolójának alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó saját véleményét;

4.  emlékeztet arra, hogy a közös vállalkozás 2010-ben utólagos ellenőrzésre vonatkozó stratégiát fogadott el, melynek végrehajtása 2011-ben kezdődött meg; megjegyzi, hogy a projektek költségigényléseinek ellenőrzését a tagállamok nemzeti finanszírozó hatóságai vették át; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás utólagos ellenőrzési stratégiája a tagállamok nemzeti finanszírozó hatóságaira támaszkodik a projektek költségigényléseinek ellenőrzésében;

5.  kéri az ENIAC közös vállalkozást, hogy tegyen jelentést az Európai Parlament számára a Számvevőszék által feltárt negatív elemekről; kéri, hogy a Parlament megfelelő időben kapja meg ezt a jelentést a Számvevőszék értékelésével együtt;

6.  megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás 2012-ben elvégezte a költségigénylések korlátozott felülvizsgálatát, és arra a következtetésre jutott, hogy a programon belüli hibaarány 2% alatti; megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a gyakorlat nem foglalt magában könyvvizsgálói ellenőrzéseket, és nem garantálja a felülvizsgált költségigénylések szabályosságát; ragaszkodik ahhoz, hogy a közös vállalkozás haladéktalanul megerősítse előzetes és utólagos kontrolljainak minőségét; kéri, hogy tájékoztassák a mentesítésért felelős hatóságot a következő utólagos ellenőrzési folyamatok eredményéről;

7.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 128 millió euró kötelezettségvállalási és 42 millió euró kifizetési előirányzatot tartalmazott, és hogy a teljesítési arány a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 100%-os, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 52%-os volt; kéri, hogy terjesszenek elő részletes jelentést a felsorolt hiányosságokról, a teljesítési arány fokozatos javítására irányuló konkrét javaslatokkal;

8.  megjegyzi továbbá, hogy az operatív tevékenységekre rendelkezésre álló 125,5 millió eurós kötelezettségvállalási előirányzatból 17,6 millió euró összeget globális kötelezettségvállalásként használtak fel a 2012. évi ajánlattételi felhívások első körében, valamint 107,9 millió eurót használtak fel globális kötelezettségvállalásként a 2012. évi ajánlattételi felhívások második körében; megállapítja, hogy a felhívás kiírása és a megállapodások aláírása közötti átlagos idő 12 hónap volt; elvárja, hogy a későbbi felhívások esetén lecsökkentsék ezen időkeretet;

9.  Aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 2010-ben összesen 2,8 millió euró olyan operatív tevékenységekre vonatkozó fel nem használt globális kötelezettségvállalás volt, amelynek végső felhasználási határideje 2011. december 31. volt, és amelyet 2012 végéig nem vontak vissza. megjegyzi, hogy a közös vállalkozás javító intézkedéseket azonosított és hajtott végre, hogy megelőzze a kontroll hiányosságainak jövőbeli megismétlődését;

Az ENIAC-tagállamok hozzájárulása

10. feljegyzi, hogy az első hét ajánlattételi felhívás esetében az ENIAC-tagállamok pénzügyi hozzájárulása 1,41-ször volt több az Unió pénzügyi hozzájárulásánál, a közös vállalkozás létrehozásának azon elve ellenére, mely szerint az ENIAC-tagállamok pénzügyi hozzájárulásai az uniós pénzügyi hozzájárulásnak legalább az 1,8-szorosát kiteszik, míg a közös vállalkozás támogatásai a projektek összes finanszírozható költségének legfeljebb a 16,7 százalékát érhetik el; megjegyzi ezenkívül, hogy az Unió hozzájárulásának és az ENIAC tagállamok hozzájárulásának aránya az állami támogatásra vonatkozó szabályok (800/2008/EK bizottsági rendelet[19]) alkalmazásának közvetlen eredménye, amely a fellépések és résztvevők egyes típusai esetében korlátozza az állami támogatás százalékos arányát;

Pályázati felhívások

11. megjegyzi, hogy 2011-ig a közös vállalkozás által kiírt pályázati felhívások eredményeként összesen 170,2 millió euró összegben írtak alá támogatási szerződéseket, ami a Közös Vállalkozás kutatási tevékenységeire vonatkozó maximális uniós hozzájárulás 39 %-át teszi ki, valamint hogy 2012-ben és 2013-ban négy pályázat felhívást írtak ki összesen 125,4 millió euró, illetve 39,7 millió euró összegben;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése és az átláthatóság

12. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az igazgatótanácsi tagok és az ügyvezető igazgató önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata nem érhető el a nyilvánosság számára; felhívja a közös vállalkozást e helyzet sürgős orvoslására; sürgeti a közös vállalkozást, hogy a jövőbeli ECSEL közös vállalkozás keretében alakítson ki és fogadjon el átfogó politikát az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozóan;

13.  meggyőződése, hogy az összeférhetetlenség kockázatainak enyhítéséhez kulcsfontosságú a magas fokú átláthatóság; ezért kéri a közös vállalkozást, hogy honlapján tegye elérhetővé az összeférhetetlenségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos politikáját és/vagy rendelkezéseit és a vonatkozó végrehajtási szabályokat, továbbá az igazgatótanácsi tagok listáját, önéletrajzukkal együtt;

14. felkéri a Számvevőszéket, hogy egy e témában a következő mentesítési eljárásig elkészítendő különjelentés révén kövesse nyomon a közös vállalkozás összeférhetetlenségek kezelésével és megelőzésével kapcsolatos politikáit;

Belső kontrollrendszerek

15. megjegyzi, hogy 2012-ben a közös vállalkozás kialakította első ellenőrzési kapacitását, véglegesítették és tesztelték a katasztrófa-helyreállítási tervet, valamint a számvitelért felelős tisztviselő validálta a pénzügyi és számviteli rendszereket (ABAC és SAP);

Az „Electronic Components and Systems for European Leadership” – Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL) közös vállalkozás

16. emlékeztet arra, hogy az Artemis és az ENIAC közös vállalkozást 2007 decemberében, a hetedik keretprogram kapcsán hozták létre 10-10 éves időtartamra, a nanoelektronikai szempontból alapvető kompetenciák fejlesztése, illetve a beágyazott számítástechnikai rendszerek számára kulcsfontosságú technológiák kifejlesztése érdekében; megjegyzi, hogy az Artemis 2009 októberében kezdte meg önálló működését, míg az ENIAC 2010 júniusában kapott pénzügyi autonómiát;

17. emlékeztet arra, hogy a mentesítésért felelős hatóság továbbra is aggodalmát fejezte ki a költségvetések alacsony végrehajtási aránya miatt, továbbá amiatt, hogy a közös vállalkozások mögöttes tevékenységei magas készpénzegyenleggel jártak együtt; emlékeztet arra, hogy kísérletet tettek az Unió iparának két kiemelt fontosságú és egymást kiegészítő kutatási és fejlesztési területére irányuló magán- és állami befektetések növelésére és tőkeáttételi hatásának fokozására;

18. megjegyzi, hogy a Bizottság a Horizont 2020 végrehajtása kapcsán javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy egyetlen kezdeményezéssé ötvözzék a beágyazott számítástechnikai rendszerekkel foglalkozó Artemist és a nanoelektronikával foglalkozó ENIAC-ot, és ezért az Artemist és az ENIAC-ot még élettartamuk 2017. december 31-i lejárta előtt számolják fel; megjegyzi, hogy az elektronikai alkatrészekkel és rendszerekkel foglalkozó közös vállalkozás, azaz ECSEL (Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek) háromoldalú intézményi köz- és magánszféra közötti partnerség formáját fogja ölteni, amelyen belül egy külön jogi személyt hoznak létre a magánszektor, a nemzeti hatóságok és az európai hatóságok bevonására;

19. megjegyzi, hogy az EUMSZ 187. cikke szerinti ezen jogi személy a költségvetési rendelet 209. cikkében foglalt, a köz- és magánszféra közötti partnerségek szervezeteire vonatkozó, modellül szolgáló pénzügyi szabályokat fogja követni, közvetett irányítás mellett, és átveszi a jelenlegi Artemis és ENIAC közös vállalkozás valamennyi jogát és kötelezettségét; elvárja, hogy a Számvevőszék végezze el az egyes szervezetek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó teljes és megfelelő pénzügyi értékelést; emlékeztet ennek kapcsán az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatára a közös vállalkozások tekintetében a költségvetési rendelet 209. cikkével összhangban, külön-külön adandó mentesítésről;

20. meglepődve veszi tudomásul, hogy a Bizottság ilyen rövid időkereten belül és a közös vállalkozások eredményeire vonatkozó végső, lezáró értékelés nélkül úgy döntött, hogy jelentősen kiigazítja az Unió végrehajtási stratégiáját a nanoelektronikai szempontból alapvető kompetenciák fejlesztése, illetve a beágyazott számítástechnikai rendszerek számára kulcsfontosságú technológiák kifejlesztése tekintetében; emlékeztet a Parlament azon kérésére, hogy készítsenek költség-haszon elemzést e fúzióról, amely kiemeli annak lehetséges előnyeit és hátrányait;

21. megjegyzi, hogy időközi értékelések azt ajánlották, hogy a jövőbeli közös technológiai kezdeményezés végrehajtása a köz-és magánszféra közötti partnerségek sajátosságaihoz jobban hozzáigazított jogi alapon nyugodjon, alacsonyabb igazgatási terhek és nagyobb rugalmasság mellett, és csökkentsék az adminisztratív terheket az ipar magas szintű képviselői részvételének bevonzása érdekében;

22. megjegyzi továbbá, hogy Az ECSEL közös vállalkozás céljai elérése érdekében elsősorban a résztvevőknek nyújtott vissza nem térítendő támogatás formájában nyújt pénzügyi segítséget, nyílt versenypályázati felhívások után, melynek célja piaci hiányosságok orvoslása;

23. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság javaslata kizárja az ECSEL közös vállalkozás elszámolásainak és bevételeinek Számvevőszék általi vizsgálatát és jelzi, hogy a közös vállalkozás elszámolásainak évenkénti ellenőrzését egy független ellenőrző testület fogja elvégezni; felkéri a Bizottságot, hogy adjon felvilágosítást e javaslat hozzáadott értékéről; hangsúlyozza, hogy 2002 óta a Számvevőszék végzi az EUMSZ 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozások kizárólagos ellenőrzését, és így komoly tudást halmozott fel e szervezetekkel kapcsolatosan, amit nem szabad veszni hagyni;

Az európai kutatási közös vállalkozások horizontális aspektusai

24. megjegyzi, hogy az ellenőrzés terén a Számvevőszék által követett megközelítés analitikus ellenőrzési eljárásokat, a felügyeleti és kontrollrendszerekben alkalmazott legfontosabb kontrollmechanizmusok értékelését és tranzakciók közvetlen vizsgálatát foglalja magában a közös vállalkozás szintjén, ez azonban a közös vállalkozás tagjaira vagy pénzügyi kedvezményezettjeire nem vonatkozik;

25. megjegyzi, hogy a tagok vagy a végső kedvezményezettek szintjén végrehajtott ellenőrzési próbákat vagy a közös vállalkozás vagy a közös vállalkozás által megbízott és felügyelt külső könyvvizsgáló cégek végzik;

26. üdvözli a Számvevőszék 2/2013. számú különjelentését, melynek címe: „Biztosította a Bizottság a hetedik kutatási keretprogram hatékony végrehajtását?”, melyben a Számvevőszék azt vizsgálja, hogy a Bizottság biztosította-e a hetedik kutatási és technológiai fejlesztési keretprogram hatékony végrehajtását;

27. megjegyzi, hogy az ellenőrzés a közös technológiai kezdeményezések kialakítását is magában foglalta;

28. egyetért a Számvevőszék azon véleményével, hogy a közös technológiai kezdeményezések a hosszú távú ipari befektetések támogatására jöttek létre az egyes kutatási területeken; megjegyzi azonban, hogy egy közös technológiai kezdeményezés átlagosan két év alatt vált pénzügyileg függetlenné, ami azt jelentette, hogy a közös technológiai kezdeményezések várható működési élettartamuk átlagosan egyharmadában rendszerint továbbra is a Bizottság ellenőrzése alatt álltak;

29. megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék szerint bizonyos közös technológiai kezdeményezések különösen sikeresen voltak abban, hogy kis- és középvállalkozásokat vonjanak be projektjeikbe és a közös technológiai kezdeményezések által nyújtott finanszírozás közel 21%-a került kkv-khoz;

30. felhívja a figyelmet arra, hogy a Bizottság által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikke alapján eddig létrehozott hét európai kutatási közös vállalkozás számára a fennállásuk időtartamára szükségesnek ítélt indikatív források összege – a Galileo közös vállalkozás kivételével – fennállásuk időtartamára 21 793 000 000 euró;

31. megjegyzi, hogy a közös vállalkozások 2012-re előre jelzett betervezett teljes bevétele mintegy 2,5 milliárd euró volt, azaz az Unió 2012-es általános költségvetésének körülbelül 1,8%-a, míg az EU általános költségvetése 618 millió eurót biztosított (a Bizottságtól származó, készpénzben fizetett hozzájárulás), az ipari partnerek és a közös vállalkozás tagjai pedig mintegy 134 millió eurós hozzájárulást biztosítottak;

32. megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 409 állandó és ideiglenes alkalmazottat foglalkoztat, ami az Unió általános költségvetése alapján (alkalmazotti létszámterv) engedélyezett uniós tisztviselők teljes számának kevesebb mint 1%-a;

33. emlékeztet arra, hogy a közös vállalkozások számára a fennállásuk időtartamára szükségesnek ítélt teljes uniós hozzájárulás összege 11 489 000 000 euró;

34. felkéri a Számvevőszéket, hogy a tekintettel a szóban forgó jelentős összegekre és az –elsősorban hírnévvel kapcsolatos – kockázatokra, külön jelentésben készítsen átfogó elemzést a közös technológiai kezdeményezésekről és más közös vállalkozásokról; emlékeztet arra, hogy a Parlament korábban már felkérte a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést a közös vállalkozások kapacitásairól a magánpartnerekkel együtt az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hozzáadott értékének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében; kitart amellett, hogy az Artemis és ENIAC közös vállalkozások szempontjából az ilyen értékelések sürgősek.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Fiona Hall, Annette Koewius

 • [1]       HL C 369., 2013.12.17., 18. o.
 • [2]       HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [3]       HL L 298., 2012.10.26, 1. o.
 • [4]       HL L 30., 2008.2.4., 21. o.
 • [5]       HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [6]       HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [7]       HL C 369., 2013.12.17., 18. o.
 • [8]       HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [9]       HL L 298., 2012.10.26, 1. o.
 • [10]     HL L 30., 2008.2.4., 21. o.
 • [11]     HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [12]     HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [13]     HL C 369., 2013.12.17., 18. o.
 • [14]     HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [15]     HL L 298, 2012.10.26, 1. o.
 • [16]     HL L 30., 2008.2.4., 21. o.
 • [17]     HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [18]     HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [19]     A Bizottság 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214., 2008.8.09., 3. o.).