Eljárás : 2013/2214(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0205/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0205/2014

Viták :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Szavazatok :

PV 03/04/2014 - 7.26
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0302

JELENTÉS     
PDF 164kWORD 82k
20.3.2014
PE 521.645v02-00 A7-0205/2014

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 185. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK rendeletre(4) és különösen annak 14. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–       tekintettel a 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptemberi 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0205/2014),

1.      mentesítést ad az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatója számára a központ 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételükről (L sorozat).

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(7),

–       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 185. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 14. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(11),

–       tekintettel a 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptemberi 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0205/2014),

1.      jóváhagyja az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat).

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(C7‑0292/2013 – 2013/2214(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(13),

–       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(14) és különösen annak 185. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(15) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendeletre(16) és különösen annak 14. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(17),

–       tekintettel a 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptemberi 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(18), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel korábbi mentesítési határozataira és állásfoglalásaira,

–       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0205/2014),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (a központ) 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetése 48 292 749 euró volt, ami 2011-hez képest 5,86%-os csökkenést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a központ 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.   megállapítja, hogy a 2012-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 87,45%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 90,23%-os volt;

2.   aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a központ 2012 végén 35 millió euró összegű készpénzzel és rövid távra lekötött bankbetéttel rendelkezett; tudomásul veszi, hogy a központ év közben nem változtathatja meg árait a bevételek és kiadások kiegyensúlyozása érdekében, de esetenként visszatérítést nyújtott ügyfeleinek a többlet csökkentése érdekében; felhívja a központot, hogy a Bizottsággal együtt tegyen javaslatot a helyzet orvoslására;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.      nyugtázza, hogy a Számvevőszék éves ellenőrzése során nem talált említésre méltó problémát a 2012-es átvitelek szintjének vonatkozásában; elismerését fejezi ki a központnak az évenkéntiség elvének betartásáért és költségvetése időben történő végrehajtásáért;

Átcsoportosítások

4.  elégedetten nyugtázza, hogy az éves tevékenységi jelentés és a Számvevőszék ellenőrzési megállapításai szerint a 2012. évi átcsoportosítások szintje és jellege a költségvetési szabályok keretei között maradt; elismerését fejezi ki a központnak a jó költségvetés-tervezésért;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék éves ellenőrzési jelentésében 2012-re sem a mintavételszerűen kiválasztott ügyletek, sem más ellenőrzési megállapítás nyomán nem szerepel semmilyen megjegyzés a központ közbeszerzési eljárásairól;

6.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék 2012-es éves ellenőrzési jelentésében nem tett észrevételeket a központ munkaerő-felvételi eljárásaival kapcsolatban;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése és az átláthatóság

7.      nyugtázza, hogy a központ a decentralizált uniós ügynökségeken belüli összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatások alapján értékelni fogja az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére irányuló politikáját; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az értékelés eredményeiről, amint azok rendelkezésre állnak;

8.      megjegyzi, hogy az igazgatótanácsi tagok, valamint az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselők önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata nem érhető el a nyilvánosság számára; felhívja a központot, hogy sürgősen orvosolja ezt a problémát;

Teljesítmény

9.      kéri, hogy az ügynökség hozzáférhető formában – elsősorban honlapján – adja közre, milyen eredményekkel és hatásokkal jár tevékenysége az európai polgárokra nézve;

o

o         o

10. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2014. ...-i állásfoglalására(19).

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Thomas Ulmer

(1)

     HL C 365., 2013.12.13., 15. o.

(2)

     HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)

     HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

     HL L 314., 1994.12.7., 1. o.

(5)

     HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

     HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

     HL C 365., 2013.12.13., 15. o.

(8)

     HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(9)

     HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

   HL L 314., 1994.12.7., 1. o.

(11)

   HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(12)

   HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

   HL C 365., 2013.12.13., 15. o.

(14)

   HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(15)

   HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(16)

   HL L 314., 1994.12.7., 1. o.

(17)

   HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(18)

   HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(19)

   Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2014)...

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat