JELENTÉS az Európai Bankhatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  21.3.2014 - (C7‑0325/2013 – 2013/2237(DEC))

  Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  Előadó: Petri Sarvamaa

  Eljárás : 2013/2237(DEC)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0220/2014
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0220/2014
  Elfogadott szövegek :

  1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Európai Bankhatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  (C7‑0325/2013 – 2013/2237(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –       tekintettel az Európai Bankhatóság (EBH) 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

  –       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt[1],

  –       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 - C7-0054/2014),

  –       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

  –       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 185. cikkére,

  –       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

  –       tekintettel az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 64. cikkére,

  –       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet[5] 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre és különösen annak 94. cikkére,

  –       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[6] és különösen annak 108. cikkére,

  –       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

  –       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0220/2014),

  1.      mentesítést ad az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

  2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

  3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot,valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételről.

  2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Európai Bankhatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

  (C7‑0325/2013 – 2013/2237(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –       tekintettel az Európai Bankhatóság (EBH) 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

  –       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt[7],

  –       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 - C7-0054/2014),

  –       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

  –       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[8] és különösen annak 185. cikkére,

  –       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[9] és különösen annak 208. cikkére,

  –       tekintettel az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[10] és különösen annak 64. cikkére,

  –       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet[11] 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre és különösen annak 94. cikkére,

  –       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[12] és különösen annak 108. cikkére,

  –       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

  –       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0220/2014),

  1.      jóváhagyja az Európai Bankhatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

  2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

  3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az Európai Bankhatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

  (C7‑0325/2013 – 2013/2237(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –       tekintettel az Európai Bankhatóság (EBH) 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

  –       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt[13],

  –       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 - C7-0054/2014),

  –       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

  –       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[14] és különösen annak 185. cikkére,

  –       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[15] és különösen annak 208. cikkére,

  –       tekintettel az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[16] és különösen annak 64. cikkére,

  –       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet[17] 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre és különösen annak 94. cikkére,

  –       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[18] és különösen annak 108. cikkére,

  –       tekintettel korábbi mentesítési határozataira és állásfoglalásaira,

  –       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

  –       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0220/2014),

  A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Bankhatóság (a hatóság) 2012-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 20 747 000 EUR volt, ami 63,56%-os növekedést jelent 2011-hez képest; mivel ez a növekedés annak tudható be, hogy a hatóságot nemrég hozták létre,

  B.   mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

  1.  emlékeztet, hogy a Parlament vezető szerepet játszott a hatóság – valamint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság – felállításában, amely egyike a még létrehozás alatt álló három európai gazdasági és pénzügyi felügyeleti hatóságnak; úgy véli ezért, hogy továbbra is jobb európai szintű koordinációra van szükség;

  Megjegyzések a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

  2.   megjegyzi, hogy a magas tandíjak fedezésére a hatóság az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata (személyzeti szabályzat) alapján járó iskoláztatási támogatáson felül kiegészítő iskoláztatási hozzájárulást nyújt azon alkalmazottak gyerekei számára, akik általános vagy középiskolába járnak, melynek összege 2012-ben mintegy 76 000 EUR volt; megjegyzi, hogy ezt a hozzájárulást a személyzeti szabályzat nem tartalmazza, ezért a Számvevőszék szerint az szabálytalan; tudomásul veszi azonban, hogy ez a helyzet azért alakult ki, mert a városban nincs Európai Iskola, és hogy a kiegészítő hozzájárulás célja a személyzeti szabályzat szerinti egyenlő bánásmód biztosítása a hatóság alkalmazottai számára;

  Költségvetési és pénzgazdálkodás

  3.   megjegyzi, hogy a lekötött előirányzatok összességében véve 89%-ot tettek ki, az I. cím (Személyi jellegű ráfordítások) esetében az arány 84%, a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében 86%, a III. cím (Operatív kiadások) esetében pedig 100% volt;

  4.   aggodalommal állapítja meg, hogy a II. cím alatti lekötött előirányzatok átvitelének aránya magas (45%) volt; tudomásul veszi, hogy ez főleg a hatóságtól független okokból alakult így, mint például új székhely sikertelen keresése és késedelmek néhány olyan informatikai projektnél, amelyek kapcsán az elődszervezettől nehezen lehetett megkapni a szükséges információkat;

  5.   aggodalommal állapítja meg, hogy a III. cím alatti lekötött előirányzatok átvitelének aránya magas (85%); tudomásul veszi, hogy ez főleg két – egyébként terv szerint végrehajtott – informatikai beszerzési eljárás bonyolultsága és időbeni hossza miatt alakult így, továbbá három másik informatikai projekt indításának és végrehajtásának késése miatt és azért, mert a szolgáltatók néhány informatikai szolgáltatást későn számláztak ki;

  6.   hangsúlyozza, hogy a költségvetés növelésére és új emberi erőforrásokra van szükség az hatóságra ruházott további feladatok és a még nem elfogadott jogalkotási tervezetekben meghatározott jövőbeli feladatok miatt annak érdekében, hogy a hatóság megfelelően el tudja látni felügyeleti szerepét; ezt kiemelten fontosnak tartja, ugyanis a hatóság feladatai valószínűleg tovább fognak bővülni, megjegyzi, hogy az emberi erőforrásokban bekövetkező esetleges növekedést a hatékonyságnövelés érdekében lehetőség szerint ésszerűsítési erőfeszítéseknek, például újraelosztásnak kell megelőzniük vagy kísérniük;

  7.   megállapítja, hogy a hatóság jelenlegi, vegyes finanszírozási rendszeren alapuló finanszírozása rugalmatlan, szükségtelen adminisztratív terhekhez vezet és veszélyeztetheti függetlenségét;

  Átcsoportosítások

  8.   elégedetten nyugtázza, hogy az éves tevékenységi jelentés és a Számvevőszék ellenőrzési megállapításai szerint is a 2012. évi átvitelek szintje és természete a pénzügyi szabályok keretei között maradt, és elismerését fejezi ki a hatóságnak a helyes költségvetési tervezéséért;

  Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

  9.   aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék az átláthatóságot és az egyenlő bánásmódot érintő hiányosságokat tárt fel az ellenőrzött munkaerő-felvételi eljárások esetében, nevezetesen azt, hogy a pályázók egy átfogó pontszámot kaptak, ahelyett, hogy minden kiválasztási kritériumra külön pontszámot kaptak volna, és hogy nem volt bizonyíték arra, hogy az interjúk és a tesztek kérdéseit a vizsgák előtt meghatározták volna;

  Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése és az átláthatóság

  10. üdvözli, hogy a hatóság etikai iránymutatásokat fogadott el; megjegyzi, hogy ezeket iránymutatásokat az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal közösen dolgozták ki; elismeri, hogy a hatóság jelenleg véglegesíti az összeférhetetlenségekkel kapcsolatos politikáját; kéri a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e politika elfogadásáról;

  11. megjegyzi, hogy az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagok önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata, valamint az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselők érdekeltségi nyilatkozata nem érhető el a nyilvánosság számára; felhívja az ügynökséget, hogy sürgősen orvosolja ezt a helyzetet;

  Belső ellenőrzések

  12. megjegyzi, hogy a hatóság elődszervezete által kialakított informatikai stratégia értelmében a hatóság fő informatikai alkalmazási rendszereit kiszervezték, és azt külső informatikai szolgáltató kezelte 2013 decemberéig; felhívja a hatóságot, hogy a 2012-es mentesítés nyomon követése keretében tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot arról, hogy megfelelően csökkentek-e az informatikai rendszerei feletti korlátozott ellenőrzéséhez és felügyeletéhez kapcsolódó esetleges kockázatok;

  Belső ellenőrzés

  13. tudomásul veszi a hatóság tájékoztatása alapján, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata részletes kockázatelemzést végzett a hatóságnál a következő évek ellenőrzési prioritásainak meghatározása céljából; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat azonosította a hatóság eljárásaihoz kapcsolódó legjelentősebb kockázatokat és meghatározta a 2013–2015-ös stratégiai ellenőrzési tervet, amely tartalmazza a jövőbeli ellenőrzések témáinak listáját; megjegyzi, hogy a hatóság cselekvési tervet készített a nagy kockázatúként azonosított területek kezelésére, és hogy ezt a tervet megvitatták a Belső Ellenőrzési Szolgálattal, amely azzal egyetértett; megjegyzi, hogy a hatóság által ennek keretében tett intézkedéseket a Belső Ellenőrzési Szolgálat a következő részletes kockázatelemzés során nyomon fogja követni; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2013–2015-ös stratégiai ellenőrzési tervét a hatóság igazgatója és igazgatótanácsa jóváhagyta; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat a jövőre nézve úgy határozott, hogy a 2013–2015-ös stratégiai ellenőrzési tervével összhangban a belső ellenőrzési előírások hatóság általi végrehajtását korlátozott mértékben meg fogja vizsgálni;

  Teljesítmény

  14. kéri, hogy a hatóság hozzáférhető formában – elsősorban honlapján – tegye közzé, hogy milyen eredményekkel és hatásokkal jár tevékenysége az európai polgárokra nézve;

  o

  o         o

  15.    a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2014. ...-i állásfoglalására[19].

  21.2.2014

  VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

  a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

  az Európai Bankhatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  (2013/2237(DEC))

  A vélemény előadója: Antolín Sánchez Presedo

  JAVASLATOK

  A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

  1.        emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament az EBH létrehozásának fő ösztönzője volt, és hogy az Európai Felügyeleti Hatóságok (EFH-k) még mindig az indulási fázisban vannak, ezért uniós szinten jobb koordinációra van szükség;

  2.        hangsúlyozza, hogy a hatóságnak a banki intézmények biztonságának és stabilitásának, és ezáltal a pénzügyi rendszer egészének támogatásában, illetve az európai bankszektor prudenciális szabályozásának és az európai felügyelet hatékonyságának biztosításában betöltött szerepe alapvető fontosságú az európai gazdaságélénkítés, a fenntartható munkahelyek és a növekedés megteremtése szempontjából;

  3.        tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a hatóság éves beszámolója minden lényeges szempontból híven tükrözi a 2012. december 31-i pénzügyi helyzetet, és hogy a Számvevőszék a 2012. december 31-ével lezárult pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolót minden lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek találta;

  4.        üdvözli, hogy a Számvevőszék 2011. évi megjegyzéseit követően 2013 szeptemberével bezárólag végrehajtottak három korrekciós intézkedést, és ragaszkodik ahhoz, hogy a folyamatot a költségvetési tervezés és végrehajtás tekintetében sikeresen le kell zárni, a kiválasztási folyamatokat átláthatóbbá kell tenni, és az informatikai rendszerek kiszervezése és a költségvetés alacsony mértékű kihasználása terén fennálló helyzetet orvosolni kell; felszólítja az Egyesült Királyság hatóságait, hogy az egységes piac elveivel összhangban biztosítsák azt, hogy az EBH személyzete ugyanazt a támogatást kapja, mint a személyzeti szabályzat alapján más helyszíneken alkalmazott személyzet;

  5.        hangsúlyozza, hogy a költségvetés növelésére és új emberi erőforrásokra van szükség az EBH-ra ruházott további feladatok és a még nem elfogadott jogalkotási tervezetekben meghatározott jövőbeli feladatok miatt annak érdekében, hogy a hatóság kielégítő mértékben el tudja látni felügyeleti szerepét; ezt kiemelten fontosnak tartja, ugyanis a felügyelő hatóságok feladatainak mértéke valószínűleg továbbra is növekedni fog, és megjegyzi, hogy az emberi erőforrásokban bekövetkező esetleges csökkenéseket a hatékonyságnövelés érdekében (ahol lehetséges) ésszerűsítési erőfeszítéseknek (például újraelosztásnak) kell megelőzniük vagy kísérniük;

  6.        megállapítja, hogy az Európai Bankhatóság jelenlegi, vegyes finanszírozási rendszeren alapuló finanszírozása rugalmatlan, adminisztratív terhekhez vezet és veszélyeztetheti függetlenségét; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy a javaslata szerint hozzon létre az uniós költségvetésből egy külön költségvetési sort, és fontolja meg a rendelet felülvizsgálata során a piaci résztvevők által fizetett díjak bevezetését.

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  20.2.2014

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  3

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Theodor Dumitru Stolojan, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Fabrizio Bertot, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Nils Torvalds

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Marta Andreasen

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  17.3.2014

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  16

  2

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Amelia Andersdotter, Markus Pieper

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Thomas Ulmer

  • [1]       HL C 365., 2013.12.13., 80. o.
  • [2]       HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
  • [3]       HL L 298., 2012.10.26, 1. o.
  • [4]       HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
  • [5]       HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
  • [6]       HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
  • [7]       HL C 365., 2013.12.13., 80. o.
  • [8]       HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
  • [9]       HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
  • [10]     HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
  • [11]     HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
  • [12]     HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
  • [13]     HL C 365., 2013.12.13., 80. o.
  • [14]     HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
  • [15]     HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
  • [16]     HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
  • [17]     HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
  • [18]     HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
  • [19]     Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2014).