Eljárás : 2013/2219(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0221/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0221/2014

Viták :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Szavazatok :

PV 03/04/2014 - 7.29
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0305

JELENTÉS     
PDF 180kWORD 115k
21.3.2014
PE 521.649v02-00 A7-0221/2014

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére(1), az ügynökség válaszaival együtt,

–       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 185. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 60. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5) ,

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0221/2014),

1.      mentesítést ad az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére(7), az ügynökség válaszaival együtt,

–       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 185. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 60. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(11),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0221/2014),

1.      jóváhagyja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére(13), az ügynökség válaszaival együtt,

–       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(14) és különösen annak 185. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(15) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(16) és különösen annak 60. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(17),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(18) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel a Parlament korábbi mentesítési jelentéseire és állásfoglalásaira,

–       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0221/2014),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (az ügynökség) 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetése 158 848 191 euró volt;

B.     mivel az Unió hozzájárulása az ügynökség költségvetéséhez 2012-ben 38 651 354,83 eurót tett ki, ami a 2011-es évhez képest 6,95%-os növekedést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

1.  emlékeztet az ügynökségnek a maximális repülésbiztonság Európa-szerte történő biztosítása terén betöltött fontos szerepére; továbbá emlékeztet arra, hogy az egységes európai égboltra vonatkozó szabályozás jelenlegi felülvizsgálata az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség hatásköreinek megerősítéséhez vezethet; ragaszkodik ahhoz, hogy ez esetben az ügynökség megkapja azokat a pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat, amelyek lehetővé teszik feladatainak sikeres végrehajtását;

A 2011. évi mentesítés nyomon követése

2.   megállapítja az éves beszámolóról szóló számvevőszéki jelentésből, hogy a 2011-ben tett öt észrevétel tekintetében az előző évi észrevételek nyomán hozott két helyreigazító intézkedés folyamatban van, három pedig lezárult;

3.       az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

      - a III. cím alatti átvitelek a díjak és járandóságok kivételével 2012-ben jelentősen, 6 200 000 euróra csökkent (46%),

      - az állóeszközök és a leltár kezelésére vonatkozó kezelési előírások elfogadásra kerültek, és 2012-ben teljes leltár készült, amelynek során több értékcsökkent eszközt leírtak;

      - annak érdekében, hogy ne egy banknál legyen az összes készpénz, 2013-ban a pályázó bankok hitelminősítésére vonatkozó szigorú feltételek mellett tárgyalásos pályázatot írtak ki bankszámla nyitására; rámutat, hogy a kiválasztott bank hitelminősítése kiváló, és a szerződés aláírását követően az ügynökség készpénzkészletét a hitelkockázat és a betéti kamat közötti különbség függvényében átutalják ehhez a bankhoz;

      - az ágazati szakértők felvétele érdekében a potenciális összeférhetetlenségek elkerülését is célzó intézkedéseket és ellenőrzési rendszereket fogadtak el; észrevételezi továbbá, hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó képzés anyagát véglegesítették, és az újonnan felvett alkalmazottak rendszeres képzésben fognak részesülni;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.   megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok összességében véve 95%-ot tettek ki, az I. cím (Személyi jellegű ráfordítások) esetében az arány 96%, a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében 95%, a III. cím (Operatív kiadások) esetében 89% volt.

5.   aggodalommal állapítja meg, hogy a III. cím alatti címzett előirányzatok átvitelének aránya magas (46%); hangsúlyozza, hogy annak ellenére, hogy ezt az ügynökség működésének több évet átfogó jellege részben indokolttá teszi, és a Számvevőszék által vett mintában előforduló átvitelek megfelelően indokoltak voltak, azok mértéke ellentmond az évenkéntiség költségvetési alapelvének;

Átcsoportosítások

6.  elégedetten nyugtázza, hogy az éves tevékenységi jelentés és a Számvevőszék ellenőrzési megállapításai szerint is a 2012. évi átvitelek szintje és természete a költségvetési szabályok keretei között maradt; dicsérettel illeti az ügynökséget a helyes költségvetési tervezés kapcsán;

Közbeszerzési és kiválasztási eljárások

7.      aggodalommal állapítja meg, hogy az egyik ellenőrzött felvételi eljárásban a kiválasztott jelölt az egyetemi diplomát vagy azzal egyenértékű szakmai képzést illetően nem felelt meg az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában előírt követelményeknek; felkéri az ügynökséget, hogy adjon magyarázatot arra, hogy ez hogyan történhetett meg;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, átláthatóság

8.      üdvözli, hogy a feladatok elosztása tekintetében az ügynökség egyéves tilalmi időszakot fogadott el, amelynek értelmében a szervezet új munkatársai nem kaphatnak olyan munkát, amelyen az elmúlt öt évben közvetlenül dolgoztak;

9.      nyugtázza, hogy a mentesítésért felelős hatóság ajánlása nyomán az ügynökség a 2013. évi éves tevékenységi jelentésében információkkal és statisztikákkal fog szolgálni az összeférhetetlenségi helyzetek kezeléséről;

10.    megjegyzi, hogy az ügynökség jelenleg is végzi a vezetők és az érzékeny pozíciót betöltő személyek érdekeltségi nyilatkozatainak értékelését; sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy az igazgatótanácsi tagok és megfigyelők önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata, valamint az ügyvezető igazgató érdekeltségi nyilatkozata továbbra sem érhető el az ügynökség weboldalán; felhívja az ügynökséget, hogy sürgősen orvosolja e problémát;

11.    sajnálja, hogy az ügynökség weboldalán nincsenek információk a fellebbviteli tanács tagjairól; meggyőződése, hogy e tanács tagjainak nevét, önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát nyilvánosságra kell hozni; felhívja ezért az ügynökséget, hogy sürgősen orvosolja e problémát;

Belső kontrollok

12.    aggodalommal állapítja meg, hogy bár az ügynökség bevett eljárást alkalmaz az előzetes ellenőrzések lefolytatására, az ahhoz kapcsolódó ellenőrző listákat nem töltötték ki, és egyes esetekben a kiadások elszámolását jóváhagyó dokumentumok nem voltak iktatva; felhívja az ügynökséget, hogy tegyen lépéseket ennek orvoslására, és hogy a 2012. évi mentesítést követő nyomon követés során ezekről számoljon be;

13.    sajnálattal veszi tudomásul, hogy bár az utólagos ellenőrzés módszertanát 2009-ben elfogadták és az ügynökség a végrehajtás minőségét javította, még mindig akadnak hiányosságok egyes területeken, nevezetesen még mindig nincs éves tervezés a verifikációt illetően, az ellenőrzendő ügyletek mintavétele nem a kockázaton alapul, és a módszertan nem vonatkozik a közbeszerzési eljárásokra; felhívja az ügynökséget, hogy e tekintetben javítsa teljesítményét, és hogy a 2012. évi mentesítést követő nyomon követés során számoljon be az elért eredményekről;

Belső ellenőrzés

14. az ügynökség által nyújtott tájékoztatás alapján tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 2012-ben korlátozott mértékben felülvizsgálta az IT-projekteket, amelynek révén két igen fontos ajánlás született; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat azt is ellenőrizte, hogy az ügynökség milyen mértékben hajtotta végre a korábbi (2006−2011-es) ellenőrzések nyomán született ajánlásokat; megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat megerősítette, hogy az ügynökség a 23 ajánlásból 22-őt kielégítő módon végrehajtott, és a fennmaradó egy ajánlást is teljesítette, azonban az még a Belső Ellenőrzési Szolgálat végleges értékelésére vár;

Teljesítmény

15.    kéri, hogy az ügynökség hozzáférhető formában – elsősorban weboldalán – adja közre, milyen eredményekkel és hatásokkal jár tevékenysége az európai polgárokra nézve;

o

o         o

16. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2014. ...-i állásfoglalására(19).

20.2.2014

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2013/2219(DEC))

A vélemény előadója: Michel Dantin

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  örömmel nyugtázza, hogy a Számvevőszék a 2012-es pénzügyi év vonatkozásában szabályszerűnek minősítette az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség elszámolásait;

2.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség éves költségvetése 2012-ben 150,2 millió euró volt, amelyből 36,6 millió euró az Európai Uniótól, 113,6 millió euró pedig egyéb forrásokból − köztük díj- és illetékbevételekből (83 millió euró) − származott, és hogy a végrehajtás aránya 97%-os volt;

3.  emlékeztet az ügynökségnek a maximális repülésbiztonság Európa-szerte történő biztosítása terén betöltött fontos szerepére; továbbá emlékeztet arra, hogy az egységes európai égboltra vonatkozó szabályozás jelenlegi felülvizsgálata az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség hatásköreinek megerősítéséhez vezethet; az ügynökség hatásköreinek megerősítése esetén ragaszkodik ahhoz, hogy az ügynökség megkapja azokat a pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat, amelyek lehetővé teszik feladatainak sikeres végrehajtását;

4.  örömmel nyugtázza, hogy az ügynökség az Európai Parlament 2013. április 17-i állásfoglalására reagálva korrekciós intézkedéseket hozott az összeférhetetlenséggel és a munkaerő-felvétellel kapcsolatos problémák tekintetében, nevezetesen iránymutatásokat vezetett be a kiválasztási eljárásokra vonatkozóan, és külön képzéseket indított az ügynökség személyzete számára az összeférhetetlenségeket érintően; a Bizottságnak és az EASA-nak jelentést kell tennie a Tanács és az Európai Parlament számára az összeférhetetlenségek felszámolása terén elért eredményekről;

5.  elégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az ügynökség szabványosított eljárást dolgozott ki az elszámolások utólagos ellenőrzésére, és felhívja az ügynökséget, hogy a Számvevőszék ajánlásainak megfelelően folytassa az optimális módszertan kidolgozására irányuló erőfeszítéseit;

6.  javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

20.2.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Spyros Danellis, Isabelle Durant, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Birgit Sippel, Robert Sturdy

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Thomas Ulmer

(1)

     HL C 365., 2013.12.13., 66. o.

(2)

     HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)

     HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

     HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(5)

     HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

     HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

     HL C 365., 2013.12.13., 66. o.

(8)

     HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(9)

     HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

   HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(11)

   HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(12)

   HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

   HL C 365., 2013.12.13., 66. o.

(14)

   HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(15)

   HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(16)

   HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(17)

   HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(18)

   HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(19)

    Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2014).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat