BETÆNKNING
  om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
  (COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC))
  Budgetkontroludvalget
  Ordfører: Bogusław Sonik

  21.3.2014

  Procedure : 2013/2204(DEC)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0228/2014
  Indgivne tekster :
  A7-0228/2014
  Vedtagne tekster :

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: