JELENTÉS az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

21.3.2014 - (C7‑0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Petri Sarvamaa

Eljárás : 2013/2238(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0232/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0232/2014
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2012-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt[1],

–   tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 - C7-0054/2014),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

–   tekintettel az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 64. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[5],

–   tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[6] és különösen annak 108. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0232/2014),

1.  mentesítést ad az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(C7‑0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2012-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt[7],

–   tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 - C7-0054/2014),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[8] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[9] és különösen annak 208. cikkére,

–   tekintettel az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[10] és különösen annak 64. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[11],

–   tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[12] és különösen annak 108. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0232/2014),

1.  jóváhagyja az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(C7‑0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2012-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt[13],

–   tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 - C7-0054/2014),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[14] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[15] és különösen annak 208. cikkére,

–   tekintettel az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[16] és különösen annak 64. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[17],

–   tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[18] és különösen annak 108. cikkére,

–   tekintettel a Parlament korábbi mentesítési jelentéseire és állásfoglalásaira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0232/2014),

A. mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (a hatóság) 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetése 15 655 000 euró volt, ami 2011-hez képest 46,76%-os növekedést jelent; mivel a növekedés abból adódik, hogy a hatóság a közelmúltban jött létre,

B.  mivel a hatóság 2012-re szóló költségvetéséhez való teljes uniós hozzájárulás 5 484 109,07 euró volt, ami 2011-hez képest 28,52%-os növekedést jelent,

C. mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a hatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

1.    emlékeztet arra, hogy csakúgy, mint a még induló fázisban lévő Európai Bankhatóság és Európai Értékpapír-piaci Hatóság esetében, a Parlament kulcsszerepet játszott a hatóság mint a három gazdasági és pénzügyi európai felügyeleti hatóság egyikének létrehozásában; ezért úgy véli, hogy továbbra is javítani kell az európai szintű koordinációt;

2.   úgy véli, hogy a hatóságnak a biztosítási és viszontbiztosító intézmények biztonságának és stabilitásának támogatásában, illetve a biztosítottak, és a nyugdíjpénztári tagok érdekeinek biztosításában betöltött szerepe alapvető fontosságú az európai gazdaságélénkítés, fenntartható munkahelyek és növekedés megteremtése szempontjából;

A 2011. évi mentesítés nyomon követése

3.   üdvözli, hogy a hatóság a Számvevőszék 2011. évi megjegyzéseit követően 2013 szeptemberével bezárólag végrehajtott két korrekciós intézkedést; emlékeztet arra, hogy ezt a folyamatot teljesen be kell fejezni; megjegyzi, hogy a korrekciós intézkedések folyamatban vannak, és még szükség van rájuk;

4.       a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2012 és 2013 folyamán a hatóság számos intézkedést vezetett be a belső eljárásokra vonatkozóan a II. cím (Igazgatási kiadások) kötelezettségvállalási előirányzatai megfelelő végrehajtási szintjének biztosítására, és ezen és egyéb intézkedések következtében a költségvetés végrehajtási aránya e címben 2012-ben elérte a 95,37%-ot, 2013-ban pedig a 92,02%-ot, míg a III. címben 2012-ben a 99,21%-ot, 2013-ban pedig a 98,77%-ot;

5.   nyugtázza, hogy a hatóság igazgatótanácsa 2013. november 19-én új szabályokat vezetett be az összeférhetetlenségek kezelésére vonatkozóan a felügyeleti tanács és az igazgatótanács tagjai tekintetében, és hogy az ügyvezető igazgató hasonló szabályokat vezetett be a személyzet és a szerződéses felek vonatkozásában; nyugtázza, hogy mindkét szabálycsomag világosan rögzíti a nyilatkozatokra, az összeférhetetlenség és a szabályszegés meghatározására, valamint az összeférhetetlenségek kezelésére és a szankciókra vonatkozó követelményeket;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

6.   tudomásul veszi, hogy a 2012-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya elérte a 90,63%-ot; aggodalommal állapítja meg, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 67,21% volt;

7.   hangsúlyozza, hogy a költségvetés növelésére és új emberi erőforrásokra van szükség a hatóságra ruházott további feladatok és a még nem elfogadott jogalkotási tervezetekben meghatározott jövőbeli feladatok miatt annak érdekében, hogy a megfelelően el tudja látni felügyeleti szerepét; ezt kiemelten fontosnak tartja, ugyanis a hatóság feladatainak száma valószínűleg továbbra is növekedni fog; megjegyzi, hogy az emberi erőforrásokban bekövetkező esetleges növekedéseket a hatékonyságnövelés érdekében – ahol lehetséges – ésszerűsítési erőfeszítéseknek (például újraelosztásnak) kell megelőzniük vagy kísérniük;

8.   megállapítja, hogy a hatóság jelenlegi, vegyes finanszírozási rendszeren alapuló finanszírozása rugalmatlan, szükségtelen adminisztratív terhekhez vezet és veszélyeztetheti függetlenségét;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

9.   sajnálja, hogy a lekötött előirányzatok 2013-ra történő átvitele igen magas, az összes előirányzat 79 %-a volt a III. cím (Operatív kiadások) esetében; nyugtázza, hogy ez főként egy hosszadalmas és bonyolult informatikai beszerzésből adódik, amelynek esetében a 2 200 000 eurós szerződést a terveknek megfelelően 2012 decemberében írták alá; megállapítja, hogy 2013 során a III. címből 2012-ről áthozott előirányzatok végrehajtási aránya elérte a 95%-ot;

Átcsoportosítások

10. elégedetten nyugtázza, hogy az éves tevékenységi jelentés és a Számvevőszék ellenőrzési megállapításai szerint is a 2012. évi átvitelek szintje és természete a költségvetési szabályok keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

11. megelégedéssel nyugtázza, hogy a hatóság cselekvési tervet indított, amelynek eredményeképpen javított közbeszerzési eljárásain az uniós közbeszerzési szabályoknak való teljes megfelelés érdekében;

12. sajnálja, hogy egy pénzügyi adatbázis kialakítására vonatkozó szerződést négy, egyenként 60 000 eurós részletre bontottak, és mind a négyet közvetlenül két vállalatnak ítéltek oda; véleménye szerint a teljes projekt keretében beszerzett szolgáltatások értékére (240 000 euró) tekintettel nyílt vagy meghívásos eljárást kellett volna alkalmazni, ezért a kapcsolódó kötelezettségvállalások és kifizetések szabálytalanok;

13. különös tekintettel a fent említett szerződési eljárásra reméli, hogy az érintett személyzet mostanra megfelelő képzésben részesült annak érdekében, hogy az új költségvetési rendeletet minden tekintetben képes legyen végrehajtani, és azt eldönteni például, hogy mely szerződéseket lehet részekre bontani;

14. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék 2012-es éves ellenőrzési jelentésében nem tett észrevételeket a hatóság munkaerő-felvételi eljárásaival kapcsolatban;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, átláthatóság

15. üdvözli, hogy a hatóság elfogadta a felügyelőbizottság és az igazgatótanács tagjai, valamint a személyzet és a szerződő felek összeférhetetlenségi ügyeinek kezelésére vonatkozó politikát és szabályokat; tudomásul veszi, hogy a hatóság 2011-ben fogadta el etikai szabályzatát, és külön rendelkezéseket léptetett életbe a hatóság érdekeltjeinek csoportján és a fellebbezési tanácson belüli potenciális összeférhetetlenségek kezelése céljából; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot arról, hogy szándékában áll-e felülvizsgálni etikai szabályzatát a decentralizált uniós ügynökségeken belüli összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatások alapján;

16. üdvözli, hogy a hatóság jelenleg dolgozik honlapjának felépítésén, és hogy külön weboldalt szentel az összeférhetetlenségnek; megjegyzi, hogy az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagok önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata, valamint az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselők érdekeltségi nyilatkozata nem érhető el a nyilvánosság számára; felhívja a hatóságot, hogy sürgősen orvosolja ezt a helyzetet;

Belső ellenőrzés

17. a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2012-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) mélyreható értékelést végzett az elkövetkezendő évek ellenőrzési prioritásairól, amelynek során meghatározta a legjelentősebb kockázatokat és a 2013–2015-re szóló stratégiai ellenőrzési tervet, felsorolva a jövőbeni ellenőrzési területeket; nyugtázza, hogy a hatóság cselekvési tervet készített a nagy kockázatúként azonosított területek kezelésére, és hogy ezt a tervet megvitatták a Belső Ellenőrzési Szolgálattal;

Belső ellenőrzés

18. sajnálja, hogy bár az eszközök fizikai leltározására 2012 májusában és júniusában sor került, erről nem készült leltárjelentés; sajnálja továbbá, hogy a hatóság nem rendelkezik elfogadott eljárásokkal vagy iránymutatásokkal a tárgyi eszközök leltározására vonatkozóan;

19. a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a hatóság pótolni kezdte a hiányosságokat, nevezetesen, képzést szervezett, és iránymutatásokat fogadott el az eszközökkel kapcsolatos folyamatok dokumentálására; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az iránymutatások végrehajtásáról és a kiigazító intézkedések eredményeiről;

Teljesítmény

20.  kéri, hogy a hatóság hozzáférhető formában – elsősorban honlapján – adja közre, milyen eredményekkel és hatásokkal jár tevékenysége az európai polgárokra nézve;

o

o         o

21.   a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2014. ...-i állásfoglalására.[19]

21.2.2014

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC))

A vélemény előadója: Antolín Sánchez Presedo

JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament az EIOPA létrehozásának fő ösztönzője volt, és hogy az Európai Felügyeleti Hatóságok (EFH-k) még mindig az indulási fázisban vannak, ezért uniós szinten jobb koordinációra van szükség;

2.  úgy véli, hogy a Hatóságnak a biztosítási és viszontbiztosító intézmények biztonságának és stabilitásának támogatásában, illetve a biztosítottak, és a nyugdíjpénztári tagok érdekeinek biztosításában betöltött szerepe alapvető fontosságú az európai gazdaságélénkítés, fenntartható munkahelyek és növekedés megteremtése szempontjából;

3.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a Hatóság éves beszámolója minden lényeges szempontból híven tükrözi a 2012. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy a Számvevőszék a 2012. december 31-ével lezárult pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolót minden lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek találta;

4.  üdvözli, hogy a Hatóság a Számvevőszék 2011. évi megjegyzéseit követően 2013 szeptemberével bezárólag végrehajtott két korrekciós intézkedést; emlékeztet arra, hogy ezt a folyamatot teljesen be kell fejezni; megjegyzi, hogy a korrekciós intézkedések folyamatban vannak, és még szükség van rájuk;

5.  hangsúlyozza, hogy a költségvetés növelésére és új emberi erőforrásokra van szükség az EIOPA-ra ruházott további feladatok és a még nem elfogadott jogalkotási tervezetekben meghatározott jövőbeli feladatok miatt annak érdekében, hogy a hatóság kielégítő mértékben el tudja látni felügyeleti szerepét; ezt kiemelten fontosnak tartja, ugyanis a felügyelő hatóságok feladatainak mértéke valószínűleg továbbra is növekedni fog, és megjegyzi, hogy az emberi erőforrásokban bekövetkező esetleges csökkenéseket a hatékonyságnövelés érdekében (ahol lehetséges) ésszerűsítési erőfeszítéseknek (például újraelosztásnak) kell megelőzniük vagy kísérniük;

6.  arra a következtésre jut, hogy az EIOPA jelenlegi, vegyes finanszírozási rendszeren alapuló pénzügyi megállapodásai rugalmatlanok, adminisztratív terhekhez vezetnek és veszélyeztethetik a hatóság függetlenségét, ezért felszólítja a Bizottságot, hogy a javaslata szerint hozzon létre az uniós költségvetésből egy külön költségvetési sort, és fontolja meg a rendelet felülvizsgálata során a piaci résztvevők által fizetett díjak bevezetését.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

20.2.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Marta Andreasen

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Thomas Ulmer

 • [1]       HL C 365., 2013.12.13., 134. o.
 • [2]       HL L 248., 2002.09.16., 1. o.
 • [3]       HL L 298, 2012.10.26, 1. o.
 • [4]       HL L 331., 2010.12.15., 48. o.
 • [5]       HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [6]       HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [7]       HL C 365., 2013.12.13., 134. o.
 • [8]       HL L 248., 2002.09.16., 1. o.
 • [9]       HL L 298, 2012.10.26, 1. o.
 • [10]     HL L 331., 2010.12.15., 48. o.
 • [11]     HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [12]     HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [13]     HL C 365., 2013.12.13., 134. o.
 • [14]     HL L 248., 2002.09.16., 1. o.
 • [15]     HL L 298, 2012.10.26, 1. o.
 • [16]     HL L 331., 2010.12.15., 48. o.
 • [17]     HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [18]     HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [19]     Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2014).