JELENTÉS az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

24.3.2014 - (COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
A vélemény előadója: Paweł Zalewski


Eljárás : 2014/0090(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0238/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0238/2014
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0166),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0103/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–       tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0238/2014),

1.      elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INDOKOLÁS

Az előadó módosítás nélkül támogatja ezt a jogalkotási javaslatot, és javasolja, hogy az Ukrajnában kialakult helyzet sürgető jellegére való tekintettel a Parlament módosítás nélkül hagyja azt jóvá. Ukrajna drámai politikai változásokon ment keresztül az elmúlt hónapokban, és a külső nyomás visszaszorítása, valamint a gazdasági és pénzügyi nehézségekkel való megbirkózás érdekében az új kormánynak határozott és azonnali uniós segítségre van szüksége.

A bizottsági javaslat határozott politikai és gazdasági támogatást nyújt Ukrajna számára, és annak érdekében, hogy célkitűzéseit teljes mértékben meg lehessen valósítani, a mihamarabbi aláírás és végrehajtás érdekében a társjogalkotóknak azt haladéktalanul el kell fogadniuk első olvasatban. Az egyoldalú kereskedelmi preferenciákat az EU hatékony eszközként alkalmazhatja (lásd a moldovai bor esetét tavaly), és azok az Ukrajnának szánt, a Bizottság által március 5-án ismertetett és a Tanács által március 6-én megerősített támogatási csomag központi elemét képezik.

A javaslat igen hasznos és igen ésszerű. A EU-ba irányuló ukrán árukat érintő kereskedelmi akadályok (vámok, kvóták és vámkontingensek) az EU és Ukrajna közötti mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség (DCFTA) keretében mindkét fél által elfogadott szintre történő ideiglenes és egyoldalú csökkentése révén a javaslat elő fogja segíteni az ukrán vállalatokat abban, hogy növeljék exportjuk volumenét és diverzifikálják a kiviteli célállomásokat. Más szóval, ezen egyoldalú kedvezmények révén Ukrajna az elkövetkezendő hónapokban több százmillió eurónyi megtakarítást érhet el. (A Bizottság becslése szerint a DCFTA-nak köszönhetően az ukrán exportőrök évente 487 millió eurót fognak tudni megtakarítani az uniós behozatali vámok csökkenése miatt, ami kereskedelmi értéken számítva a vámok 98,1%-ának eltörlését teszi ki).

Ennek eredményeképpen az Ukrajna fizetési mérlegét illetően kialakult aggasztó helyzet javulni fog és több külföldi valuta fog az országba érkezni, ami hozzá fog járulni az ország gazdasági és a pénzügyi stabilitásának visszaállításához, továbbá enyhíteni fogja az ország pénznemének leértékelődési kockázatát. Azáltal, hogy gyors és határozott módon lép fel, az EU minden lehetőséget megad Ukrajna számára ahhoz, hogy a megfelelő gazdasági feltételeket visszaállítása az országban, és hogy az EU−Ukrajna társulási megállapodás/a DCFTA aláírására felkészüljön.

A javaslat egyébiránt rendkívül kiegyensúlyozott is: hatása időben korlátozott, és minimális elvárások teljesítését írja elő Ukrajna számára ahhoz, hogy az egyoldalú kedvezményekben részesülhessen. Az intézkedések időbeli hatálya addig − illetve legkésőbb 2014. november 1-ig − terjed, amíg az EU és Ukrajna aláírja és ideiglenesen alkalmazza a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségre vonatkozó megállapodást, amelyet 2012. július 19-én mindkét fél parafált. Ahhoz, hogy az egyoldalú kedvezményekben részesülhessen, Ukrajnának meg kell felelnie a származási szabályoknak, azaz tanúsítania kell, hogy a kivitt termékek valóban Ukrajnából származnak, és együtt kell működnie az EU-val a csalások kockázatának megelőzése érdekében. Az EU egy általános védelmi rendelkezést is beiktat arra az esetre, ha az ukrán import liberalizálása miatt hirtelen megugrik az EU-ba irányuló import, és ez súlyos kárt okoz az uniós termelőknek az adott ágazatban.