JELENTÉS az Európai Rendőrakadémia 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

24.3.2014 - (C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Petri Sarvamaa

Eljárás : 2013/2229(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0240/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0240/2014
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Rendőrakadémia 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrakadémia 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az akadémia válaszaival együtt[1],

–       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 185. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra[4], és különösen annak 16. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[5],

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[6] és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel a 2011. június 30-i C(2011)4680 bizottsági határozatra, melyben a Bizottság elfogadja az Európai Rendőrakadémiának a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől való eltérésre vonatkozó kérelmét,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2010. július 12-i jelentésére a magánkiadások visszatérítéséről (10/0257/KA),

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia által megrendelt külső ellenőrzésre a magánkiadások visszatérítése vonatkozásában (szerződésszám: CEPOL/2010/001),

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia ötéves külső értékeléséről szóló végleges jelentésre (szerződésszám: CEPOL/CT/2010/002);

–       tekintettel az Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatóság 2009. évi tevékenységéről szóló jelentésre,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról szóló, negyedik előrehaladási jelentésére,

–       tekintettel a Számvevőszék jelentésére az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról,

–       tekintettel a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) 2011. július 4-i feljegyzésére (Ares (2011) 722479) az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról szóló, harmadik előrehaladási jelentésről,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia jelentésére és mellékleteire az Európai Parlament „2009. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia” című állásfoglalásának végrehajtásáról,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia jelentésére és mellékleteire közbeszerzési kézikönyvének alkalmazásáról a 2010. július 1. és 2011. július 1. közötti időszakban,

–       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0240/2014),

1.      mentesítést ad az Európai Rendőrakadémia igazgatója számára az akadémia 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Rendőrakadémia igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Rendőrakadémia 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrakadémia 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az akadémia válaszaival együtt[7],

–       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[8] és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[9] és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra[10], és különösen annak 16. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[11],

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[12] és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel a 2011. június 30-i C(2011)4680 bizottsági határozatra, melyben a Bizottság elfogadja az Európai Rendőrakadémiának a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől való eltérésre vonatkozó kérelmét,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2010. július 12-i jelentésére a magánkiadások visszatérítéséről (10/0257/KA),

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia által megrendelt külső ellenőrzésre a magánkiadások visszatérítése vonatkozásában (szerződésszám: CEPOL/2010/001),

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia ötéves külső értékeléséről szóló végleges jelentésre (szerződésszám: CEPOL/CT/2010/002);

–       tekintettel az Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatóság 2009. évi tevékenységéről szóló jelentésre,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról szóló, negyedik előrehaladási jelentésére,

–       tekintettel a Számvevőszék jelentésére az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról,

–       tekintettel a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) 2011. július 4-i feljegyzésére (Ares (2011) 722479) az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról szóló, harmadik előrehaladási jelentésről,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia jelentésére és mellékleteire az Európai Parlament „2009. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia” című állásfoglalásának végrehajtásáról,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia jelentésére és mellékleteire közbeszerzési kézikönyvének alkalmazásáról a 2010. július 1. és 2011. július 1. közötti időszakban,

–       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0240/2014),

1.      jóváhagyja az Európai Rendőrakadémia 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Rendőrakadémia igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Rendőrakadémia 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrakadémia 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az akadémia válaszaival együtt[13],

–       tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[14] (költségvetési rendelet), és különösen annak 185. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[15] és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra[16], és különösen annak 16. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[17],

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[18] és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel a 2011. június 30-i C(2011)4680 bizottsági határozatra, melyben a Bizottság elfogadja az Európai Rendőrakadémiának a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől való eltérésre vonatkozó kérelmét,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2010. július 12-i jelentésére a magánkiadások visszatérítéséről (10/0257/KA),

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia által megrendelt külső ellenőrzésre a magánkiadások visszatérítése vonatkozásában (szerződésszám: CEPOL/2010/001),

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia ötéves külső értékeléséről szóló végleges jelentésre (szerződésszám: CEPOL/CT/2010/002);

–       tekintettel az Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatóság 2009. évi tevékenységéről szóló jelentésre,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról szóló, negyedik előrehaladási jelentésére,

–       tekintettel a Számvevőszék jelentésére az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról,

–       tekintettel a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) 2011. július 4-i feljegyzésére (Ares (2011) 722479) az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról szóló, harmadik előrehaladási jelentésről,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia jelentésére és mellékleteire az Európai Parlament „2009. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia” című állásfoglalásának végrehajtásáról,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia jelentésére és mellékleteire közbeszerzési kézikönyvének alkalmazásáról a 2010. július 1. és 2011. július 1. közötti időszakban,

–       tekintettel a Parlament korábbi mentesítési jelentéseire és állásfoglalásaira,

–       tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0240/2014),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Rendőrakadémia (az akadémia) 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetése 8 450 640 euró volt, ami 2011-hez képest 1,31%-os növekedést jelent; mivel a hatóság költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.     mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

A 2011. évi mentesítés nyomon követése

1.   a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az előző évi megjegyzések nyomán életbe léptetett négy korrekciós intézkedés közül három még nem zárult le, egy pedig folyamatban van;

2.       az akadémia tájékoztatása alapján tudomásul veszi a következőket:

      - az átvitelek magas száma elsősorban annak tudható be, hogy a támogatási megállapodások keretében 2011 utolsó hónapjaiban szervezett tanfolyamok költségének kifizetése 2012 elejéig nem volt esedékes; a törlésekre többnyire az ad magyarázatot, hogy a kedvezményezettek az egyes tagállamokban a tervezettnél kisebb költségen oldották meg a tanfolyamok megszervezését,

      - a költségvetés végrehajtásának felügyelete és az egyes kötelezettségvállalások felügyelete javult, és külön figyelmet szenteltek az átvitt kötelezettségvállalásokra,

      - a pénzgazdálkodás javítása, valamint a tanfolyamokra és előadásokra vonatkozó költségvetési sorok helytelen használatából eredő helyzetek megismétlődésének elkerülése érdekében az akadémia racionalizálta költségvetésének felépítését azáltal, hogy csökkentette a tanfolyamokra vonatkozó előirányzatok kialakításához használt költségvetési sorok számát,

      - a költségvetési átcsoportosításokra vonatkozóan új eljárást dolgoztak ki, amely elfogadásra vár, és amely a végrehajtás fokozott felügyelete révén javítja a költségvetés felépítését; a költségvetési eljárások további javítása révén várhatóan csökkeni fog az átcsoportosítások száma;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.   megállapítja, hogy a 2012-es pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 95,1%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 76%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.   aggodalommal veszi tudomásul, hogy a 2011-ről átvitt, 1 700 000 euró összegű címzett előirányzatokból 700 000 eurónyit (41,2%-ot) töröltek 2012-ben; tudatában van, hogy ez főleg annak tudható be, hogy a 2011-es támogatási megállapodások alapján tervezett költségtérítések kisebbnek bizonyultak a tervezettnél (440 000 euró a törölt átvitelből);

5.   megállapítja, hogy a különböző címek alatt lekötött előirányzatok az összes előirányzat 90 és 99%-a között mozogtak, ami azt mutatja, hogy a jogi kötelezettségvállalások időben megtörténtek; megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok 2013-ra való átvitele magas volt a III. cím (Operatív kiadások) esetében: 1 500 000 eurót tett ki (36%); tudomásul veszi, hogy ez nem az akadémia 2012-es éves munkaprogram-végrehajtásának késedelmére vezethető vissza, hanem főleg a 6. bekezdésben említett előirányzat-átvitelnek tudható be, valamint annak, hogy a 2012-es támogatási megállapodásokból finanszírozott, 2012 utolsó hónapjaiban megrendezett tanfolyamok költségeit csak 2013 elején fizették ki;

6.   sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a lekötött előirányzatok 355 500 eurós összegű, a 2013-as csereprogram (amelyre 2013 márciusa és novembere között került sor) finanszírozása céljából 2013-ra történő átvitele úgy történt, hogy az akadémia 2012-es éves munkaprogramja a 2013-as csereprogramot nem is említi; megjegyzi, hogy mivel 2012-ben e témában nem született finanszírozási határozat, az átvitel nem szabályszerű;

Átcsoportosítások

7.   megállapítja, hogy 2012-ben 37 költségvetési átcsoportosításra került sor, összesen 1 000 000 euró összegben, és ezek közül 36 az adott költségvetési címen belül történt;

Közbeszerzési és kiválasztási eljárások

8.   emlékezteti az akadémiát, hogy teljes mértékben be kell tartania a „CEPOL felvételi útmutató” előírásait, és tovább kell tökéletesítenie munkaerő-felvételi eljárásainak átláthatóságát; aggodalommal jegyzi meg, hogy az álláshirdetéseket nem mindig jelentették meg a jelentkezési határidő előtt legalább hat héttel, és hogy nem volt egyértelmű, hogy a pályázatok elbírálásakor a jelentkezési feltételeket értékelték; aggályának ad hangot amiatt, hogy a kiválasztási feltételek nem minden esetben voltak azonosak az álláshirdetésekben közzétett feltételekkel, és hogy a pályázatok elbírálásában néhány esetben jelentős késedelem mutatkozott;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, átláthatóság

9.   nyugtázza, hogy az akadémia felül fogja vizsgálni az összeférhetetlenséggel kapcsolatos jelenlegi szabályait, annak érdekében, hogy 2014-ben a decentralizált uniós ügynökségeken belüli összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatások alapján különálló összeférhetetlenségi politikát dolgozzon ki; nyugtázza, hogy ennek keretében foglalkozni fognak az irányítási testület és a munkacsoportok olyan tagjaival, és más egyéb olyan szereplőkkel, akik közvetlenül együttműködnek az akadémiával, ám nem annak foglalkoztatásában állnak; felhívja az akadémiát, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a felülvizsgálat eredményeiről, amint azok rendelkezésre állnak;

10. megjegyzi, hogy az irányító testület tagjainak, az ügyvezető igazgatónak és a vezető tisztviselőknek az önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata nem érhető el a nyilvánosság számára; felhívja az akadémiát, hogy sürgősen orvosolja e problémát;

Belső ellenőrzés

11. az akadémia tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) 2012-ben ellenőrizte a közbeszerzéseket, illetve nyomon követte korábbi ajánlásainak teljesítését; tudomásul veszi, hogy az akadémia belső ellenőrzése két területet érintően utólagosan ellenőrizte az irányítási és ellenőrzési rendszereket; megjegyzi, hogy az IAS-ellenőrzés nyomán két kiemelten fontos és öt fontos ajánlás született; tudomásul veszi, hogy az akadémia cselekvési tervét az IAS elfogadhatónak nyilvánította, és hogy az akadémia azonnali intézkedéseket léptetett életbe a két kiemelten fontos ajánlásra reagálva; megállapítja, hogy a korábbi (2011-es és azt megelőző) IAS-jelentésekben szereplő ajánlások mindegyike lezárult;

Egyéb megjegyzések

12.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy az akadémia jövőjéről folytatott, már több éve zajló vita bizonytalanságot szült, ami továbbra is akadályozza a tervezést és működést;

13. hangsúlyozza, hogy − tekintettel a Számvevőszék által hangsúlyozott személyzeti és költségvetési tervezési vetületekre − az akadémia székhelyének kérdését mihamarabb, még 2014 vége előtt tisztázni kell;

14. hangsúlyozza, hogy az akadémia új székhelyének kiválasztásakor a gazdasági megfontolásokat figyelembe kell venni;

15. emlékeztet arra, hogy a Tanács nagy többséggel elutasította a CEPOL Europollal való összevonásáról szóló bizottsági javaslatot, és hogy 25 tagállam kezdeményezte a CEPOL székhelyéről szóló 2005/681/IB tanácsi határozat módosítását egy együttdöntési eljárás keretében elfogadandó rendelet révén;

16. hangsúlyozza, hogy a lehető legnagyobb mértékű kiszámíthatóságra van szükség ahhoz, hogy a jövőbeni székhelyáthelyezés a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve szerint történjen; úgy véli, hogy ennek érdekében az Egyesült Királyságnak kell viselnie az ügynökség költöztetésének költségeit, miután egyoldalúan felmondta a CEPOL székhelyét;

Teljesítmény

17.  kéri, hogy az akadémia hozzáférhető formában – elsősorban honlapján – adja közre, milyen eredményekkel és hatásokkal jár tevékenysége az európai polgárokra nézve;

o

o         o

18.    a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2014. ...-i állásfoglalására[19].

24.2.2014

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Rendőrakadémia 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7-0317/2013 – 2013/2229(DEC))

A vélemény előadója: Véronique Mathieu Houillon

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék következtetéseit, melyek szerint az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) éves beszámolója minden lényegi szempontból híven tükrözi a CEPOL 2012. december 31-i pénzügyi helyzetét;

2.   örömmel nyugtázza a CEPOL által az elmúlt években a pénzgazdálkodás terén tett előrelépést, és buzdítja a CEPOL-t, hogy haladjon tovább ezen az úton; ezzel összefüggésben tudomásul veszi a költségvetési tervezés, valamint a felvételi eljárások átláthatósága terén tapasztalható hiányosságokat;

3.  rámutat arra, hogy a CEPOL személyzete az ügynökség jövőjét tekintve bizonytalan helyzetben van, és kéri a jogalkotókat, hogy a Számvevőszék által megjelölt, személyzetet érintő és költségvetési tervezéssel kapcsolatos okokból a lehető leghamarabb tisztázzák a jövőt az ügynökség 2014 utáni székhelyével kapcsolatban;

4.   kéri a jogalkotókat, hogy a CEPOL új székhelyének megválasztásakor tartsák szem előtt a gazdaságosság szempontját;

5.     emlékeztet arra, hogy a Tanács nagy többséggel elutasította a CEPOL Europollal való összevonásáról szóló bizottsági javaslatot, és hogy 25 tagállam kezdeményezte a CEPOL székhelyéről szóló tanácsi határozat módosítását egy együttdöntési eljárás keretében elfogadandó rendelet révén;

6.  hangsúlyozza, hogy a lehető legnagyobb mértékű kiszámíthatóságra van szükség ahhoz, hogy a jövőbeni székhelyáthelyezés a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve szerint történjen, és hogy ennek érdekében az Egyesült Királyságnak kell viselnie az ügynökség költöztetésének költségeit, miután egyoldalúan lemondott a CEPOL székhelyéről.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

12.2.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Thomas Ulmer

 • [1]      HL C 365., 2013.12.13., 29. o.
 • [2]      HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [3]      HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [4]      HL L 256., 2005.10.1., 63. o.
 • [5]      HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [6]      HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [7]      HL C 365., 2013.12.13., 29. o.
 • [8]      HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [9]      HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [10]   HL L 256., 2005.10.1., 63. o.
 • [11]   HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [12]   HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [13]   HL C 365., 2013.12.13., 29. o.
 • [14]   HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [15]   HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [16]   HL L 256., 2005.10.1., 63. o.
 • [17]   HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [18]   HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [19]     Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2014)...