Procedură : 2013/2229(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0240/2014

Texte depuse :

A7-0240/2014

Dezbateri :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Voturi :

PV 03/04/2014 - 7.28
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0304

RAPORT     
PDF 186kWORD 119k
24.3.2014
PE 521.647v02-00 A7-0240/2014

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2012

(C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2012

(C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2012,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile colegiului(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–   având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL)(4), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–   având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–   având în vedere Decizia C(2011)4680 a Comisiei din 30 iunie 2011 de acordare a unei derogări de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 solicitate de Colegiul European de Poliție,

–   având în vedere Raportul Colegiului European de Poliție din 12 iulie 2010 privind rambursarea cheltuielilor efectuate în interes personal (10/0257/KA),

–   având în vedere auditul extern solicitat de Colegiul European de Poliție (nr. de referință contract CEPOL/2010/001) cu privire la rambursarea cheltuielilor efectuate în interes personal,

–   având în vedere Raportul final privind evaluarea externă pe o perioadă de cinci ani a Colegiului European de Poliție (nr. ref. contract CEPOL/CT/2010/002),

–   având în vedere Raportul anual de activitate pentru 2009 al Direcției Generale Justiție, Libertate și Securitate,

–   având în vedere cel de Al patrulea raport al Colegiului European de Poliție referitor la progresele înregistrate în aplicarea Planului său multianual de acțiune (PMA) pentru 2010-2014,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind aplicarea PMA al Colegiului European de Poliție pentru 2010-2014,

–   având în vedere Nota Serviciului de Audit Intern (IAS) din 4 iulie 2011 [ref. Ares (2011) 722479] cu privire la cel de Al treilea raport referitor la progresele înregistrate în aplicarea PMA al Colegiului European de Poliție pentru 2010-2014,

–   având în vedere raportul și anexele aferente prezentate de Colegiul European de Poliție cu privire la punerea în aplicare a Rezoluției Parlamentului European referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2009: Colegiul European de Poliție,

–   având în vedere raportul și anexele aferente prezentate de Colegiul European de Poliție cu privire la aplicarea manualului său de achiziții pentru perioada 1 iulie 2010 - 1 iulie 2011,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0240/2014),

1.  acordă directorului Colegiului European de Poliție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului aferent exercițiului financiar 2012;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Colegiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2012

(C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2012,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile colegiului(7),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(8), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–   având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL)(10), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–   având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–   având în vedere Decizia C(2011)4680 a Comisiei din 30 iunie 2011 de acordare a unei derogări de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 solicitate de Colegiul European de Poliție,

–   având în vedere Raportul Colegiului European de Poliție din 12 iulie 2010 privind rambursarea cheltuielilor efectuate în interes personal (10/0257/KA),

–   având în vedere auditul extern solicitat de Colegiul European de Poliție (nr. referință contract CEPOL/2010/001) cu privire la rambursarea cheltuielilor efectuate în interes personal,

–   având în vedere Raportul final privind evaluarea externă pe o perioadă de cinci ani a Colegiului European de Poliție (nr. referință contract CEPOL/CT/2010/002),

–   având în vedere Raportul anual de activitate pentru 2009 al Direcției Generale Justiție, Libertate și Securitate,

–   având în vedere cel de Al patrulea raport al Colegiului European de Poliție referitor la progresele înregistrate în aplicarea Planului său multianual de acțiune (PMA) pentru 2010-2014,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind aplicarea PMA al Colegiului European de Poliție pentru 2010-2014,

–   având în vedere Nota Serviciului de Audit Intern (IAS) din 4 iulie 2011 [ref. Ares (2011) 722479] cu privire la cel de Al treilea raport referitor la progresele înregistrate în aplicarea PMA al Colegiului European de Poliție pentru 2010-2014,

–   având în vedere raportul și anexele aferente prezentate de Colegiul European de Poliție cu privire la punerea în aplicare a Rezoluției Parlamentului European referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2009: Colegiul European de Poliție,

–   având în vedere raportul și anexele aferente prezentate de Colegiul European de Poliție cu privire la aplicarea manualului său de achiziții pentru perioada 1 iulie 2010 - 1 iulie 2011,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0240/2014),

1.  aprobă închiderea conturilor Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2012;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Colegiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2012

(C7‑0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2012,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile colegiului(13),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(14) („Regulamentul financiar”), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(15), în special articolul 208,

–   având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL)(16), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(17),

–   având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(18), în special articolul 108,

–   având în vedere Decizia C(2011)4680 a Comisiei din 30 iunie 2011 de acordare a unei derogări de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 solicitate de Colegiul European de Poliție,

–   având în vedere Raportul Colegiului European de Poliție din 12 iulie 2010 privind rambursarea cheltuielilor efectuate în interes personal (10/0257/KA),

–   având în vedere auditul extern solicitat de Colegiul European de Poliție (nr. referință contract CEPOL/2010/001) cu privire la rambursarea cheltuielilor efectuate în interes personal,

–   având în vedere Raportul final privind evaluarea externă pe o perioadă de cinci ani a Colegiului European de Poliție (nr. referință contract CEPOL/CT/2010/002),

–   având în vedere Raportul anual de activitate pentru 2009 al Direcției Generale Justiție, Libertate și Securitate,

–   având în vedere cel de Al patrulea raport al Colegiului European de Poliție referitor la progresele înregistrate în aplicarea Planului său multianual de acțiune (PMA) pentru 2010-2014,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind aplicarea PMA al Colegiului European de Poliție pentru 2010-2014,

–   având în vedere Nota Serviciului de Audit Intern (IAS) din 4 iulie 2011 [ref. Ares (2011) 722479] cu privire la cel de Al treilea raport referitor la progresele înregistrate în aplicarea PMA al Colegiului European de Poliție pentru 2010-2014,

–   având în vedere raportul și anexele aferente prezentate de Colegiul European de Poliție cu privire la punerea în aplicare a Rezoluției Parlamentului European referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2009: Colegiul European de Poliție,

–   având în vedere raportul și anexele aferente prezentate de Colegiul European de Poliție cu privire la aplicarea manualului său de achiziții pentru perioada 1 iulie 2010 - 1 iulie 2011,

–   având în vedere deciziile și rezoluțiile sale anterioare privind descărcarea de gestiune,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0240/2014),

A. întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Colegiului European de Poliție (denumit în continuare „Colegiul”) aferent exercițiului financiar 2012 a fost de 8 450 640 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 1,31% față de bugetul pentru 2011; întrucât bugetul Colegiului provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Colegiului pentru exercițiul financiar 2012 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiuni întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2011

1.   constată din raportul Curții de Conturi că trei dintre cele patru măsuri de corecție adoptate în urma observațiilor formulate în anul precedent au statutul de „nedemarate încă”, în vreme ce o măsură de corecție este marcată ca fiind „în desfășurare”;

2.       ia act, pe baza informațiilor furnizate de Colegiu, de următoarele aspecte:

      - nivelul ridicat al reportărilor se datorează în principal faptului că termenul de rambursare a cheltuielilor legate de cursurile organizate în ultimele luni din 2011 în baza acordurilor de grant era prevăzut abia la începutul anului 2012, iar anulările se explică în primul rând prin faptul că beneficiarii granturilor din statele membre au organizat cursurile cu bani mai puțini decât fuseseră prevăzuți inițial;

      - monitorizarea execuției bugetare și monitorizarea utilizării angajamentelor individuale s-au îmbunătățit, acordându-se o atenție suplimentară angajamentelor reportate;

      - pentru a-și îmbunătăți gestiunea financiară și a nu mai permite repetarea unor situații cum au fost cele de utilizare a plăților de la linii bugetare incorecte legate de „Cursuri și seminarii”, Colegiul a demarat un proces de raționalizare a structurii sale bugetare, reducând numărul liniilor bugetare implicate în crearea de angajamente pentru cursuri;

      - a fost elaborată o nouă procedură pentru transferurile bugetare, care se preconizează că va fi aprobată, iar structura bugetară îmbunătățită, alături de intensificarea supravegherii execuției bugetare și de îmbunătățirile suplimentare aduse procedurilor bugetare, se preconizează că vor duce la o scădere a transferurilor bugetare;

Gestiunea bugetară și financiară

3.   constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2012 au dus la o rată de execuție bugetară de 95,1 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 76 %;

Angajamente și reportări

4.   constată cu îngrijorare că, din creditele angajate, în valoare de aproximativ 1 700 000 EUR, reportate din 2011, 700 000 EUR (41,2 %) au fost anulate în 2012; ia act de faptul că acest lucru a fost cauzat în special de valoarea mai mică decât cea estimată a cheltuielilor care trebuiau rambursate în baza acordurilor de grant din 2011 (440 000 EUR de reportări anulate);

5.   constată că nivelul creditelor angajate aferente exercițiului 2012 pentru diferitele titluri a variat între 90 % și 99 % din totalul creditelor, ceea ce indică faptul că angajamentele juridice s-au efectuat în timp util; constată că nivelul creditelor angajate care au fost reportate în 2013 a fost ridicat pentru titlul III (cheltuieli operaționale), ridicându-se la 1 500 000 EUR (36 %); ia act de faptul că acest lucru nu a fost cauzat de întârzieri la punerea în aplicare a programului anual de activitate pe 2012 al Colegiului, ci, în special, de reportarea menționată la punctul 6 și de faptul că termenul-limită de rambursare a costurilor aferente cursurilor organizate în ultimele luni ale anului 2012 în baza acordurilor de grant din 2012 era prevăzut abia pentru începutul anului 2013;

6.   regretă faptul că reportările în 2013 ale creditelor angajate în valoare de 355 500 EUR pentru programul de schimb 2013 (programat să aibă loc în perioada martie-noiembrie 2013) s-au făcut fără nicio trimitere la programul de schimb pentru 2013 în programul anual de activitate al Colegiului pe 2012; constată că, întrucât în 2012 nu s-a adoptat nicio decizie de finanțare în această privință, reportarea este neconformă cu reglementările;

Transferuri

7.   constată că, în 2012, Colegiul a efectuat 37 de transferuri bugetare în valoare de 1 000 000 EUR, din care 36 au avut loc în cadrul titlurilor lor respective;

Proceduri de achiziții publice și de recrutare

8.   reamintește Colegiului că trebuie să asigure deplina conformitate cu „Ghidul CEPOL privind recrutarea” și să îmbunătățească în continuare transparența procedurilor de recrutare; constată cu preocupare că anunțurile privind posturile vacante nu au fost întotdeauna publicate cu cel puțin șase săptămâni înaintea termenelor de depunere a candidaturilor și că nu există dovezi că evaluatorii s-au asigurat că regulile de depunere a candidaturilor au fost respectate; își exprimă preocuparea cu privire la faptul că criteriile de selecție aplicate nu au fost de fiecare dată în concordanță cu cele menționate în anunțurile privind posturile vacante și că, în unele cazuri, s-au înregistrat întârzieri semnificative la examinarea candidaturilor;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

9.   ia act de faptul că Colegiul își va revizui dispozițiile privind conflictele de interese actualmente în vigoare în vederea dezvoltării, în 2014, a unei politici specifice privind conflictele de interese pe baza Orientărilor Comisiei referitoare la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cadrul agențiilor descentralizate ale UE; ia act de faptul că în sensul acestui exercițiu vor fi incluși membrii consiliului de administrație și ai grupurilor de lucru sau alte categorii de părți interesate care colaborează direct cu Colegiul, dar care nu sunt angajate de către acesta; invită Colegiul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele revizuirii de îndată ce vor fi disponibile;

10. constată că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație, directorului executiv și ale personalului de conducere de nivel superior nu sunt publice; invită Colegiul să remedieze de urgență această situație;

Auditul intern

11. ia act, pe baza informațiilor furnizate de Colegiu, de faptul că, în 2012, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a realizat un audit privind achizițiile publice, precum și o monitorizare a măsurilor aplicate în urma recomandărilor din auditurile anterioare; ia act de faptul că structura de audit intern a Colegiului a realizat o verificare ex post a sistemelor de gestionare și control din două domenii; constată că auditul IAS s-a încheiat cu două recomandări foarte importante și cu cinci recomandări importante; ia act de faptul că Colegiul a elaborat un plan de acțiune, care a fost acceptat de IAS, și a pus în aplicare măsuri imediate în legătură cu cele două recomandări foarte importante; constată că toate recomandările din rapoartele IAS precedente (2011 și anii anteriori) au fost închise;

Alte observații

12.  constată cu îngrijorare că discuțiile privind viitorul Colegiului, aflate în derulare de câțiva ani, au creat o situație de incertitudine care continuă să afecteze planificarea și desfășurarea activităților;

13. subliniază că problema viitorului sediu al Colegiului trebuie lămurită cât mai curând posibil înainte de sfârșitul anului 2014, din motivele legate de planificarea bugetară și de personal subliniate de către Curtea de Conturi;

14. subliniază că, pentru alegerea noului sediu al Colegilor, trebuie să se ia în considerare factori economici;

15. subliniază că propunerea Comisiei referitoare la fuziunea Colegiului cu Oficiului European de Poliție a fost respinsă cu o largă majoritate în Consiliu, iar o inițiativă a 25 de state membre a propus modificarea Deciziei 2005/681/JHA a Consiliului de instituire a Colegiului printr-un regulament care ar fi adoptat prin procedura de codecizie;

16. subliniază necesitatea de a spori la maximum gradul de previzibilitate, astfel încât să se garanteze că mutarea în noul sediu se desfășoară în conformitate cu principiile de bună gestiune financiară; consideră, în acest sens, că Regatul Unit ar trebui să suporte costurile de mutare a Colegiului, dat fiind că a decis în mod unilateral să nu găzduiască Colegiul pe teritoriul său;

Performanța

17.  solicită Colegiului să comunice într-un mod accesibil, în principal prin intermediul site-ului său de internet, rezultatele activității sale și impactul acesteia asupra cetățenilor europeni;

o

o         o

18. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din … 2014(19) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

24.2.2014

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2012

(C7-0317/2013 – 2013/2229(DEC))

Raportoare pentru aviz: Véronique Mathieu Houillon

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de constatările Curții de Conturi, potrivit cărora conturile anuale ale CEPOL prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația sa financiară la 31 decembrie 2012;

2.   salută progresele realizate în general de CEPOL în ultimii ani în domeniul gestiunii financiare și încurajează CEPOL să continue să depună eforturi în acest sens; în acest context, ia act de deficiențele planificării bugetare, precum și de cele în materie de transparență a procedurilor de recrutare;

3.  insistă asupra situației precare în care se regăsește personalul CEPOL având în vedere viitorul Agenției; solicită legislatorilor să clarifice cât mai curând posibil situația sediului Agenției începând cu 2014, din motivele indicate de Curte referitoare la personal și la planificarea bugetară;

4.   invită legislatorii să țină seama de aspectul economic în alegerea noului sediu pentru CEPOL;

5.   reamintește că propunerea Comisiei referitoare la fuziunea CEPOL cu Europol a fost respinsă cu o largă majoritate în Consiliu, iar o inițiativă a 25 de state membre propune modificarea deciziei Consiliului referitoare la sediul CEPOL printr-un regulament care ar fi adoptat printr-o procedură de codecizie;

6.  subliniază necesitatea unui grad cât mai mare posibil de previzibilitate pentru ca transferul către viitorul sediu să respecte principiile unei bune gestiuni financiare, iar pentru a realiza acest lucru Regatul Unit ar trebui să se angajeze în preluarea cheltuielilor de mutare ale Agenției ca urmare a faptului că a renunțat în mod unilateral la sediul CEPOL.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

12.2.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.3.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Thomas Ulmer

(1)

     JO C 365, 13.12.2013, p. 29.

(2)

     JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

     JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

     JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(5)

     JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

     JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

     JO C 365, 13.12.2013, p. 29.

(8)

     JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(9)

     JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

   JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(11)

   JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

   JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

   JO C 365, 13.12.2013, p. 29.

(14)

   JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(15)

   JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(16)

   JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(17)

   JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(18)

   JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(19)

   Texte adoptate, P7_TA-PROV(2014)…

Aviz juridic - Politica de confidențialitate