Izvješće - A7-0245/2014Izvješće
A7-0245/2014

IZVJEŠĆE o zahtjevu za zaštitu imuniteta i povlastica Marija Borghezija

24.3.2014 - (2013/2279(IMM))

Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelj: Bernhard Rapkay

Postupak : 2013/2279(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0245/2014
Podneseni tekstovi :
A7-0245/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za zaštitu imuniteta i povlastica Marija Borghezija

(2013/2279(IMM))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir zahtjev Marija Borghezija od 21. studenog 2013., objavljen na plenarnoj sjednici 21. studenog 2013., za zaštitu njegovog imuniteta u okviru istraga koje protiv njega vodi sud u Milanu (ref. 47917/13),

–       nakon saslušanja Carla Casinija, koji je predstavljao Marija Borghezija u skladu s člankom 7. stavkom 5. Poslovnika, te samoga Marija Borghezija,

–       uzimajući u obzir članke 1., 11. i 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–       uzimajući u obzir članak 153. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir članak 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–       uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010. i 6. rujna 2011.[1],

–       uzimajući u obzir talijanski Kazneni zakon,

–       uzimajući u obzir članke 6.a i 7. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A7-0245/2014),

A.     budući da je zastupnik u Europskom parlamentu Mario Borghezio zatražio zaštitu svog parlamentarnog imuniteta u pogledu postupka koji se vodi na talijanskom sudu;

B.     budući da u skladu s člankom 8. Protokola Europske unije o povlasticama i imunitetima zastupnici u Europskom parlamentu ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasanja pri obnašanju svojih dužnosti;

C.     budući da je svrha ove odredbe osigurati da zastupnici u Europskom parlamentu u načelu uživaju pravo na slobodu govora, no budući da to pravo ne daje dopuštenje za klevete, uvrede, poticanje na mržnju, dovođenje u pitanje časti drugih ili bilo kakve izjave u suprotnosti s člankom 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima;

D.     budući da se zahtjev Marija Borghezija odnosi na kaznene istrage koje protiv njega vodi Ured tužitelja na sudu u Milanu u vezi s izjavama koje je navodno dao u radijskom intervjuu 8. travnja 2013.;

E.     budući da je Mario Borghezio bio zastupnik u Europskom parlamentu u trenutku davanja intervjua;

F.     budući da su u skladu s priopćenjem Ureda javnog tužitelja te izjave kažnjive prema članku 81. stavku 1. i članku 595. stavku 1. talijanskog Kaznenog zakona, članku 3. stavku 1. Zakona br. 205/1993 i članku 3. stavku 1. točki (a) Zakona br. 654/1975, drugim riječima kažnjive su zbog opetovanog javnog klevetanja i širenja diskriminacijskih ideja zasnovanih na superiornosti ili rasnoj mržnji;

G.     budući da se predmetne izjave odnose na navodna obilježja romske etničke skupine;

H.     budući da evidencija o parlamentarnim aktivnostima Marija Borghezija pokazuje da se zanima za pitanja Roma, ali činjenice iz predmeta, što je vidljivo u priopćenju Ureda tužitelja i u saslušanju u Odboru za pravna pitanja, ukazuju na to da izjave koje je dao u intervjuu nisu izravno i očigledno povezane s tim parlamentarnim aktivnostima;

I.      budući da navodne izjave nadilaze ton koji se inače susreće u političkoj raspravi te da su, štoviše, po svojoj prirodi nadasve neparlamentarne; budući da su u suprotnosti s člankom 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te da ih se stoga ne može smatrati dijelom izvršavanja dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu;

J.      budući da bi se na parlamentarnoj sjednici za izjave poput ovih koje je dao Mario Borghezio nametnule kazne u skladu s člankom 153. Poslovnika; budući da stoga takve izjave, kad ih se daje izvan Parlamenta, ne bi trebale biti obuhvaćene parlamentarnim imunitetom;

K.     budući da se stoga ne može smatrati da je Mario Borghezio time izvršavao svoje dužnosti kao zastupnik u Europskom parlamentu;

1.      odlučuje ne zaštititi imunitet i povlastice Marija Borghezija;

2.      nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora nadležnim tijelima Talijanske Republike i Mariju Borgheziju.

  • [1]  Predmet 101/63 Wagner protiv Fohrmanna i Kriera [1964] ECR 195, predmet 149/85 Wybot protiv Faurea i drugih [1986] ECR 2391, predmet T-345/05 Mote protiv Parlamenta [2008] ECR II-2849, zajednički predmeti C-200/07 i C-201/07 Marra protiv De Gregorija i Clementea [2008] ECR I-7929, predmet T-42/06 Gollnisch protiv Parlamenta [2010] ECR II-1135 i predmet C-163/10 Patriciello [2011] ECR I-07565.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

8

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Annette Koewius, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eva Lichtenberger