Eljárás : 2014/0064(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0262/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0262/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 7.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0405

JELENTÉS     *
PDF 153kWORD 68k
2.4.2014
PE 532.269v02-00 A7-0262/2014

a Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Danuta Maria Hübner

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2014)0117 – C7‑0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0117),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0104/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére

–       tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0262/2014),

1.      jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.      felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.      felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat indokolása szerint az EK-Szerződés 299. cikkének (2) bekezdése (jelenleg az EUMSZ 349. cikke) alapján elfogadott 2009. november 10-i 2009/831/EK tanácsi határozat a mezőgazdasági üzemek kis mérete, elszigeteltsége, valamint kismértékű gépesítettsége miatt, továbbá az alapanyagok szállításából és a berendezések e távoli fekvésű és szigetjellegű régiókban történő üzembe állításából eredő többletköltségek ellentételezése céljából engedélyezte Portugália számára, hogy 2013. december 31-ig kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazzon a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében.

A határozat értelmében Portugália e termékekre olyan jövedékiadó-mértéket alkalmazhat, amely alacsonyabb a 92/84/EK tanácsi irányelv 3. cikkében meghatározott, alkoholra vonatkozó teljes jövedékiadó-mértéknél, illetve az ugyanezen irányelvben meghatározott, alkoholra vonatkozó minimum jövedékiadó-mértéknél, de legfeljebb 75 %-kal alacsonyabb az alkoholra kivetett szokásos nemzeti jövedéki adónál.

Portugália kérte az engedély 2020. december 31-ig történő meghosszabbítását, a Bizottság pedig indokoltnak találta a kérelmet, mivel az engedélyezés révén elkerülhető a szóban forgó legkülső régiók fejlődésének veszélyeztetése, ugyanakkor nem torzítja a belső piacot, hiszen az adókedvezmény csupán a többletköltségek ellensúlyozására korlátozódik.

Mivel az intézkedés a legkülső régiók gazdasági tevékenységének további ösztönzését célozza, és nem gyakorol torzító hatást a belső piacra, az elnök javasolja a javaslat módosítások nélküli elfogadását, az eljárási szabályzat 46. cikkének megfelelően.


ELJÁRÁS

Cím

Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezése

Hivatkozások

COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

13.3.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

 

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

 

AGRI

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

1.4.2014

AGRI

17.3.2014

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

1.4.2014

Az elfogadás dátuma

1.4.2014

 

 

 

Benyújtás dátuma

2.4.2014

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat