Postopek : 2014/0093(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0263/2014

Predložena besedila :

A7-0263/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2014 - 7.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0406

POROČILO     *
PDF 150kWORD 68k
2.4.2014
PE 532.299v02-00 A7-0263/2014

o predlogu sklepa Sveta o davku AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih

(COM(2014)0171 – C7‑0106/2014 – 2014/0093(CNS))

Odbor za regionalni razvoj

Poročevalka: Danuta Maria Hübner

(Poenostavljeni postopek - člen 46(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o davku AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih

(COM(2014)0171 – C7‑0106/2014 – 2014/0093(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2014)0171),

–       ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7‑0106/2014),

–       ob upoštevanju člena 55 in člena 46(1) Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7-0263/2014),

1.      odobri predlog Komisije;

2.      poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.      poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


OBRAZLOŽITEV

Kot izhaja iz obrazložitvenega memoranduma iz predloga Komisije, Sklep Sveta 2002/546/ES z dne 20. junija 2002, ki je bil sprejet na osnovi člena 299(2) Pogodbe o ES (sedaj člen 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije), pooblašča Španijo, da do 30. junija 2014 uveljavlja oprostitve ali znižanja davka, znanega kot „Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias“ (v nadaljnjem besedilu: AIEM), za nekatere izdelke, proizvedene lokalno na Kanarskih otokih. Ukrep je namenjen krepitvi konkurenčnosti in zagotavljanju nadomestila za dodatne stroške, ki jih prinaša proizvodnja zaradi izoliranosti, odvisnosti od surovin in energije, obveznosti ustvarjanja zalog, majhnosti lokalnega trga in nizke ravni izvozne dejavnosti.

Španija je 4. marca 2013 Komisijo prosila, naj pripravi sklep Sveta, ki bi Španiji dovoljeval, da uporablja oprostitve ali znižanja davka AIEM za nekatere proizvode, proizvedene lokalno na Kanarskih otokih, za obdobje 2014–2020, pri čemer bi spremenili seznam proizvodov in najvišje stopnje, ki se za njih uporabljajo. Na podlagi zbranih informacij je Komisija ugotovila, da je zaradi posebnih značilnosti Kanarskih otokov otežen njihov razvoj, tamkajšnji izvajalci dejavnosti pa se soočajo z dodatnimi stroški. Zaradi tega je upravičeno ohraniti izjemo pri davku AIEM za seznam lokalno proizvedenih industrijskih proizvodov, saj je to nujen in sorazmeren ukrep, ki ne spodkopava celovitosti in skladnosti pravnega reda Unije.

Ker je ukrep namenjen nadaljnjem spodbujanju gospodarske dejavnosti in konkurenčnosti v najbolj oddaljenih regijah ter ne ogroža pravnega reda Unije, predsednik predlaga, da se predlog sprejme brez predlogov sprememb v skladu s členom 46 Poslovnika.


POSTOPEK

Naslov

Režim davka AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih

Referenčni dokumenti

COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS)

Datum posvetovanja z EP

20.3.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

 

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

 

PECH

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

1.4.2014

PECH

18.3.2014

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

1.4.2014

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

1.4.2014

Datum sprejetja

1.4.2014

 

 

 

Datum predložitve

2.4.2014

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov