Betänkande - A7-0263/2014Betänkande
A7-0263/2014

  BETÄNKANDE
  om förslaget till rådets beslut om tillämpningen av AIEM-skatten på Kanarieöarna
  (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS))
  Utskottet för regional utveckling
  Föredragande: Danuta Maria Hübner
  (Förenklat förfarande - Artikel 46.1 i arbetsordningen)

  2.4.2014

  Förfarande : 2014/0093(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0263/2014
  Ingivna texter :
  A7-0263/2014
  Debatter :
  Antagna texter :

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: