Eljárás : 2014/2041(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0003/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0003/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/09/2014 - 9.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0016

JELENTÉS     
PDF 192kWORD 127k
11.9.2014
PE 536.167v02-00 A8-0003/2014

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2014/000 TA 2014 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Liadh Ní Riada

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2014/000 TA 2014 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0366 – C8‑0031/2014),

–       tekintettel az Európai Tanács Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumról szóló 2012. június 28–29-i következtetéseire,

–       tekintettel az Európai Tanács 2013. február 7–8-i következtetéseire,

–       tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(1),

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–       tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztetésre,

–       tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0003/2014),

A.     mivel az Európai Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak a gazdasági, pénzügyi és szociális válság miatt drámaian súlyosbodó következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.     mivel a Bizottság által 2014-ben a technikai segítségnyújtás céljából történő igénybevételre javasolt 330 000 euró nem haladja meg az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) bekezdése alapján az EGAA éves legfelső összegének maximum 0,5%-át (amely 2011-es árakon 150 millió euró);

C.     mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók számára nyújtott pénzügyi támogatásnak megfelelő szintűnek kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

D.     mivel a Bizottság belső ellenőrzésének megállapításaiból az derül ki, hogy az EGAA-adatbázis külső szakértelmet igénylő funkciói javultak és biztonságuk fokozódott;

E.     mivel a Bizottság kezdeményezésére minden évben az EGAA éves összegének 0,5%-a bocsátható rendelkezésre technikai támogatás céljából az EGAA-rendelet végrehajtásához szükséges előkészületek, nyomon követés, adatgyűjtés és tudásalap létrehozása, az igazgatási és technikai támogatás, valamint tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, továbbá az audit-, az ellenőrzési és az értékelési tevékenységek finanszírozására a rendelet 11. cikke (1) bekezdésének megfelelően; mivel az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság technikai segítségnyújtás keretében tájékoztatást és iránymutatást is nyújt a tagállamoknak az EGAA felhasználása, nyomon követése és értékelése során, valamint az EGAA felhasználásáról tájékoztatást és egyértelmű iránymutatást nyújt az európai és nemzeti szociális partnereknek;

F.     mivel a technikai segítségnyújtással kapcsolatos kiadások 2014-es szintje jelentős mértékben csökkent az előző évhez képest, többek között azért, mert nincsenek finanszírozandó értékelések;

G.     mivel az EGAA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottság az Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre álló internetes oldalt köteles létrehozni, hogy információkat nyújtson és terjesszen a kérelmekkel kapcsolatban, kiemelve a költségvetési hatóság szerepét;

H.     mivel az EGAA (2007–2013) utólagos értékelésének végső szakaszára 2013-ban került sor;

I.      mivel a Bizottság az említett cikkek alapján az EGAA igénybevételét kérte a technikai segítségnyújtással kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére, a beérkezett és kifizetett kérelmek, valamint a javasolt és megvalósított intézkedések nyomon követése, a weboldal kibővítése és az új elemek uniós nyelvekre történő lefordítása, az EGAA láthatóságának növelése, kiadványok és audiovizuális eszközök készítése, tudásbázis létrehozása, valamint a tagállamok és regionális hatóságok számára nyújtandó igazgatási és technikai támogatás érdekében, miközben a 2014. évi értékelésekre vonatkozóan nem kért forrásokat;

J.      mivel az eddig lebonyolított EGAA-ügyek jelentős mennyiségű minőségi és mennyiségi adatot biztosítanak arra vonatkozóan, hogy miként befolyásolta az EGAA a globalizáció és a pénzügyi és gazdasági válság következményei miatt elbocsátott munkavállalók foglalkoztathatóságát;

K.     mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

L.     mivel a tájékoztatási tevékenységek költségei 2014-ben jelentős mértékben csökkentek;

M.    mivel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportok gyakran hangsúlyozták, hogy az EGAA-t mint az elbocsátott munkavállalók iránti szolidaritás közösségi eszközét fokozottabban láthatóvá kell tenni;

N.     mivel előkészületek zajlanak az EGAA elektronikus adatcsererendszerbe történő (SFC2014) integrálása céljából;

O.     mivel a Bizottság által a tagállamoknak biztosított technikai segítségnyújtás támogatja és növeli az EGAA felhasználását, mivel tájékoztatást ad az alkalmazásról és terjeszti a bevált gyakorlatokat a tagállamok között;

1.      egyetért azzal, hogy a Bizottság által javasolt intézkedéseket technikai segítségnyújtásként finanszírozzák az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) és (4) bekezdésében, valamint 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban;

2.      emlékeztet a hálózatépítés és az EGAA-ra vonatkozó információcsere jelentőségére; ezért támogatja az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportjának és olyan egyéb, tagállamok közötti hálózatépítési tevékenységeknek a finanszírozását, mint az EGAA végrehajtásával foglalkozók számára szervezett idei hálózatépítő szeminárium; hangsúlyozza ezenkívül az EGAA-kérelmekben érintett valamennyi féllel – köztük a szociális partnerekkel, valamint regionális és helyi szinten érintettekkel – való kapcsolattartás erősítésének szükségességét a lehető legtöbb szinergia megteremtése érdekében;

3.      megjegyzi, hogy a tájékoztatási tevékenységek költségei 2014-ben jelentős mértékben csökkentek; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ez nem lehet kedvezőtlen hatással az új EGAA-rendelettel kapcsolatos tájékoztató anyagok és szükséges iránymutatások előállítására és megfelelő terjesztésére a rendelet végrehajtásának első évében;

4.      ösztönzi a Bizottságot, hogy a tagállamok adminisztratív terheinek enyhítése érdekében javítsa az egyszerűsített kérelmekre vonatkozó szabványosított eljárásokkal, a kérelmek gyorsabb feldolgozásával és az azokra vonatkozó jobb jelentéstétellel kapcsolatos munkát; sürgeti a Bizottságot, hogy a további fellépéseiben fokozza az EGAA láthatóságát;

5.      hangsúlyozza az EGAA-val kapcsolatos általános tájékozottság és az alap láthatóságának fontosságát; emlékezteti a kérelmező tagállamokat az EGAA által finanszírozott fellépéseknek a célzott kedvezményezettek, a hatóságok, a szociális partnerek, a média és a közvélemény számára történő ismertetésére vonatkozó feladatukra az EGAA-rendelet 12. cikkének megfelelően;

6.      megjegyzi, hogy a Bizottság az EGAA utólagos értékelését mind nyomtatott, mind elektronikus formában elérhetővé teszi;

7.      üdvözli, hogy az EGAA (2007–2013) utólagos értékelésének végső szakaszára 2013-ban került sor; sürgeti a végleges értékelés időben történő közzétételét a korábbi EGAA-rendelet (1927/2006/EK rendelet) 17. cikkében foglalt határidőnek megfelelően;

8.      sürgeti a társjogalkotókat, hogy vezessenek be különleges rendelkezéseket az EGAA azon tagállamokban történő igénybevételére, amelyek különösen súlyos társadalmi, gazdasági és pénzügyi problémákkal küzdenek;

9.      megjegyzi, hogy a Bizottság 2011-ben már dolgozni kezdett az elektronikus kérelmen és a szabványosított eljárásokon a kérelmek egyszerűsítése, a kérelmek gyorsabb feldolgozása és a hatékonyabb jelentéstétel érdekében; megjegyzi továbbá az EGAA elektronikus adatcsererendszerbe (SFC2014) történő integrációjával kapcsolatos előkészületeket; kéri a Bizottságot, hogy ismertesse a technikai segítségnyújtás 2011 és 2013 közötti felhasználását követően elért előrelépéseket;

10.    igen sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság nem készített megfelelő elemzést a válság miatti eltérés kritériuma alkalmazásának eredményességéről, külön tekintettel arra, hogy az EGAA ezen eseteit nem vizsgálták megfelelőképpen az EGAA keretrendszerének felülvizsgálatában; sajnálatosnak tartja, hogy az eredmények nem érkeztek meg időben ahhoz, hogy figyelembe lehessen őket venni a 2014−2020 közötti EGAA-ra vonatkozó új rendeletről szóló viták során, különösen a válság miatti eltérés kritériuma alkalmazásának eredményessége tekintetében; továbbra is úgy véli, hogy ezt figyelembe kellene venni az EGAA jövőbeli értékelésekor; sürgeti a társjogalkotókat, hogy vizsgálják meg ezen intézkedés haladéktalan újbóli bevezetését, különösen a számos tagállamban tapasztalt társadalmi vészhelyzetek összefüggésében;

11.    emlékeztet az EGAA-val kapcsolatos hálózatépítés és információcsere fontosságára, különösen az új EGAA-rendelet rendelkezéseivel kapcsolatban; ezért támogatja az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportjának finanszírozását; sürgeti a Bizottságot, hogy hívja meg a Parlamentet a szakértői csoport üléseire és szemináriumaira az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően(4); hangsúlyozza továbbá az EGAA kérelmekben érintett valamennyi szereplővel, köztük a szociális partnerekkel való kapcsolattartás fontosságát;

12.    sürgeti a tagállamokat, hogy hasznosítsák a bevált gyakorlati megoldások cseréjét, és tanuljanak különösen azoktól a tagállamoktól, regionális és helyi hatóságoktól, amelyeknél az EGAA-ra vonatkozóan már működnek a szociális partnereket és az érintett feleket helyi és regionális szinten bevonó nemzeti tájékoztató hálózatok annak érdekében, hogy amennyiben az EGAA hatáskörébe tartozó helyzet állna elő, megfelelő segítségnyújtó struktúra álljon készenlétben; felhívja a figyelmet arra, hogy ösztönözni kell, hogy a segítségnyújtás autonóm módon és regionális szinten könnyen hozzáférhetően történjen az alulról szerveződés elképzelésének megvalósítása érdekében, regionális szinten helyi megoldások előtérbe helyezésével, ahol az EGAA hatálya alá tartozó bármilyen helyzet előfordulhat;

13.    kéri a tagállamokat és az összes érintett intézményt, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az eljárási és költségvetési intézkedések javítására az alap igénybevételének felgyorsítása érdekében; tudomásul veszi ezzel összefüggésben a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztet t eljárást, amelynek célja, hogy a költségvetési hatóság számára az EGAA-kérelem támogathatóságáról szóló bizottsági értékelést az alap igénybevételére irányuló javaslattal együtt nyújtsák be; tudomásul veszi az új EGAA rendelet elfogadását, amely az EGAA nagyobb fokú hatékonyságát, átláthatóságát, elszámoltathatóságát és láthatóságát teszi lehetővé;

14.    határozott meggyőződése, hogy az uniós kiadásokat az ár-érték arány alapján szigorúan ellenőrizni kell; felkéri a Bizottságot, hogy egyértelműen ismertesse az EGAA-ra vonatkozó külön költségvetési sor létrehozása nyomán keletkező kézzelfogható eredmények hozzáadott értékét;

15.    üdvözli az EGAA rendelet célkitűzéseinek és feltételeinek 2013 decemberében bevezetett kiterjesztését az alacsonyabb népsűrűségű térségekből és országokból érkező kérelmek integrálása és megkönnyítése érdekében; rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az intézkedés csak kivételes jellegű és az EGAA maximális éves összegének legfeljebb 15%-ára korlátozott, jóllehet ezeket a térségeket a társadalmi, gazdasági és pénzügyi világválság jóval nagyobb mértékben érinti;

16.    üdvözli az alap hatáskörének kiterjesztését a támogatásra jogosult kedvezményezettek, nevezetesen az önálló vállalkozók tekintetében, valamint az EGAA által társfinanszírozott személyre szabott szolgáltatások biztosítását 25 év alatti – vagy ha a tagállamok úgy döntenek 30 év alatti – nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalok számára; mindazonáltal úgy véli, hogy az alap hatékonysága nőne és jóval nagyobb hatást tudna kifejteni, ha a jelenleg 500 munkavállalóban meghatározott általános küszöböt 200-ra csökkentenék;

17.    az EGAA célkitűzéseinek, kritériumainak és a támogatásra jogosult kedvezményezettjeinek kiterjesztését követően ragaszkodik az EGAA számára rendelkezésre álló mind kötelezettségvállalási, mind kifizetési előirányzatok legalább 2013-as szintre, azaz 500 millió euróra történő növeléséhez a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások előmozdítása tekintetében az Unió által meghatározott szakpolitikai prioritásokkal teljes mértékben összhangban; emlékezteti továbbá a Tanácsot a Parlament álláspontjára, hogy meg kell vizsgálni az EGAA uniós költségvetésbe történő beemelését a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret felülvizsgálata során a költségvetési egységesség elvévnek megfelelően;

18.    jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.    utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20.    utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

HL L 304., 2010.11.20., 47. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2014/000 TA 2014 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal jött létre, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások, az 546/2009/EK rendeletben(4) említett, folytatódó pénzügyi és gazdasági világválság vagy egy újabb pénzügyi és gazdasági világválság következtében elbocsátott munkavállalóknak és önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)      Az EGAA éves maximális összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 150 millió euró.

(3)      Az 1309/2013/EK rendelet értelmében a Bizottság kezdeményezésére az EGAA éves maximális összegének 0,5%-a vehető igénybe minden évben technikai segítségnyújtásra. A Bizottság ezért 330 000 euró rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.

(4)      Az EGAA-t tehát igénybe kell venni technikai segítségnyújtás érdekében a Bizottság kezdeményezésére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2014. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 330 000 EUR igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

(1)

              HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

             HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

              HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

             HL L 167., 2009.6.29., 26. o.


INDOKOLÁS

I. Előzmények

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásának célja az volt, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás(1) (melynek helyébe a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás lépett) 28. pontja, valamint az 1927/2006/EK rendelet(2) (melynek helyébe a 1309/2013/EU rendelet lépett) 12. cikke rendelkezéseinek megfelelően az alap összege nem lépheti túl az 500 millió eurót, amelyet az előző év összes kiadásának felső határa alatti kerettartalékból és/vagy az előző két év törölt kötelezettségvállalási előirányzataiból kell fedezni, kivéve az 1b. alfejezethez kapcsolódókat.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(4) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap immár nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(5) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell indítani.

II. A Bizottság javaslata

2014. június 24-én a Bizottság az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló új javaslatot fogadott el.

A javaslat 330 000 euró igénybevételét tartalmazza az alapból a Bizottság számára technikai támogatás céljából. A technikai segítségnyújtás célja a felügyelet, a tájékoztatás és tudásbázis-felület létrehozásának finanszírozása, valamint a tagállamoknak nyújtandó tanácsadás az EGAA felhasználásával, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatban. Az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság kezdeményezésére évente az EGAA éves maximális összegének 0,5%-a (azaz 2011 árakon számítva 750 000 euró) használható fel technikai segítségnyújtásra.

A Bizottság javaslata szerint 2014-ben a kért összeg célja az alábbi tevékenységek finanszírozása:

Nyomon követés: A Bizottság a továbbiakban is összegyűjti a beérkezett és teljesített kérelmekre, valamint a javasolt és megvalósított intézkedésekre vonatkozó adatokat, továbbá frissíti az EGAA statisztikai portréját. Az elmúlt évek előkészítő munkájára építve ennek nagy része megvalósítható a Bizottság rendes igazgatási forrásaiból. Mindazonáltal külső szakértelemre is szükség lesz az EGAA-adatbázis funkcióinak a Bizottság belső ellenőrzésének eredményei alapján történő javításához és biztonságos üzemeltetéséhez. Mindezek költsége a becslések szerint 20 000 euró lesz.

Tájékoztatás: Az EGAA-weboldalt(6), amelyet a Bizottság a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a társadalmi összetartozás területén az 1309/2013/EU rendelet 12. cikkének (2) bekezdése értelmében hozott létre és tart karban, rendszeresen frissítik és fejlesztik, valamint minden új információt lefordítanak valamennyi uniós nyelvre. Tájékoztató készül majd az új EGAA rendeletről, az EGAA utólagos értékelése pedig egyrészt kis példányszámban nyomtatott formában, másrészt online kiadványként áll majd rendelkezésre. Növelik az EGAA általános ismertségét és láthatóságát. Az EGAA-t különféle bizottsági kiadványokban és audiovizuális tevékenységek útján is megjelenítik. Mindezek költsége a becslések szerint 20 000 euró lesz.

Tudásbázis létrehozása: A Bizottság folytatja az EGAA-kérelmekre vonatkozó elektronikus jelentkezés és szabványosított eljárások kidolgozását, aminek köszönhetően az új rendelet szerinti kérelmek leegyszerűsödnek, feldolgozásuk felgyorsul, a jelentéseket pedig könnyebben el lehet majd készíteni a különféle igényeknek megfelelően. A tagállamok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében zajló, a végleges jelentések szabványosítására irányuló munka szintén folytatódik. Mindezek költsége a becslések szerint 100 000 euró lesz.

Igazgatási és technikai segítségnyújtás: Az EGAA kapcsolattartók szakértői csoportja – melybe minden tagállam egy-egy tagot küld – két ülést fog tartani, a becslések szerint összesen 70 000 eurós költségvetéssel.

A Bizottság továbbá a tagállamok közötti hálózatépítési tevékenységet szervez az EGAA végrehajtásáért felelős testületek számára a tagállamokban körülbelül ugyanazon időpontokban tartandó két szeminárium keretében, amelyek az új EGAA-rendelet értelmezésével kapcsolatos kérdésekre összpontosítanak, különös tekintettel a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülőknek (NEETs) az intézkedések közé történő lehetséges beemelésére. Mindezek költsége a becslések szerint 120 000 euró lesz.

Értékelés: 2014-ben nem lesz szükség az értékelés fedezésére szolgáló forrásokra. A félidős értékeléssel kapcsolatos közbeszerzés 2015-ben kezdődik és az 1309/2013/EU rendelet 20. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően 2017. június 30-ig az értékelésnek le kell zárulnia.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 330 000 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) és kifizetési előirányzatokból (04 04 01) az EGAA-ra vonatkozó 04 01 04 04. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2014-ben ez az alap igénybevételére irányuló ötödik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

A háromoldalú egyeztető eljárás kezdeményezésére nézeteltérés esetén kerül sor az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésében foglaltak szerint.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

V. Az előadó véleménye

Az előadó egyetért a Bizottság által javasolt, technikai segítségnyújtásként finanszírozandó intézkedésekkel, amelyek véleménye szerint elő fogják segíteni a kérelmezési eljárás egyszerűsödését, és lehetővé fogják tenni a releváns adatokhoz való hozzáférés javítását.

Az előadó különösen támogatja az ismeretek és az információk EGAA-weboldalon és szakértői csoportokon, illetve helyi, regionális és nemzeti szintű hálózatokon keresztül történő megosztása érdekében javasolt intézkedéseket, amelyek – az EGAA működésének jobb felügyeletével összekapcsolva – a jövőben hatékonyabbá tehetik az EGAA-intézkedések végrehajtását.

Az előadó melegen üdvözli az alap hatáskörének kiterjesztését további támogatásra jogosult kedvezményezettre, nevezetesen az önálló vállalkozókra, valamint az EGAA által társfinanszírozott személyre szabott szolgáltatások biztosítását 25 év alatti – vagy ha a tagállamok úgy döntenek 30 év alatti – nem foglalkoztatott, ok tatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalok számára, ami még inkább indokolja az EGAA számára rendelkezésre bocsátott források növelését.

Az előadó ösztönzi a segítségnyújtás regionális szinten könnyen hozzáférhető és autonóm biztosítását, helyi és regionális szinten helyi megoldások előtérbe helyezésével, ahol az EGAA hatálya alá tartozó bármilyen helyzet előállhat.

Az előadó üdvözli az EGAA célkitűzéseinek és feltételeinek kiterjesztését annak érdekében, hogy lehetővé tegyék és megkönnyítsék az alacsonyabb népsűrűségű térségekből és országokból érkező kérelmeket; sajnálatosnak tartja azonban ezen intézkedés kivételes jellegét és úgy véli, hogy magasabb évi küszöböt kellene megállapítani. Úgy véli továbbá, hogy az alaphoz való hozzáférés elősegítése érdekében az 500 munka vállalóban meghatározott küszöböt 200-ra kellene csökkenteni.

Az előadó ismételten hangsúlyozza, hogy vissza kellene térni az EGAA legalább 500 millió euró összegű korábbi előirányzataihoz, különösen figyelembe véve az alap hatályának az Unió által meghatározott kiemelt politikai témák alapján történő kiterjesztését. Emellett a költségvetés egységességének elve alapján az előadó – az átláthatóság és az elszámoltathatóság kedvéért – rendkívül fontosnak tartja az EGAA uniós költségvetésbe való beemelésének előmozdítását.

Az előadó hangsúlyozza, hogy sürgősen vissza kell állítani a „válság miatti eltérés” kritériumot, és a különösen súlyos szociális, gazdasági és pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamok esetében egyedi rendelkezéseket kell bevezetni az EGAA igénybevételének elősegítése érdekében.

Az előadó javasolja az EGAA-kérelmekben érintett szereplők közötti kapcsolattartás erősítését, és felhívja a tagállamokat, hogy hajtsanak végre helyi, regionális és nemzeti szintű kiegészítő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy egyrészt a munkavállalók megfelelő támogatásban részesüljenek, másrészt az alappal való visszaélések megakadályozására megfelelő jogi rendelkezések lépjenek életbe.

(1)

            HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)

          HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

(3)

           HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(4)

           HL L 347., 2013.12.30., 855. o.

(5)

            HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(6)

http://ec.europa.eu/egf


MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

ZP/ch D(2014)39257

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) „EGF/2014/000 – Technikai segítségnyújtás 2014” ügyben történő igénybevételéről (COM(2014)0366)

Tisztelt Elnök úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap „EGF/2014/000 – Technikai segítségnyújtás 2014” ügyben történő igénybevételére irányuló kérelmet, és a következő véleményt fogadta el.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A)  mivel a Bizottság által 2014-ben a technikai segítségnyújtás céljából történő igénybevételre javasolt 330 000 euró nem haladja meg az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 11. cikkének (1) bekezdése alapján az EGAA éves legfelső összegének maximum 0,5%-át (amely 2011-es árakon 150 millió euró);

B)  mivel a Bizottság belső ellenőrzésének megállapításaiból az derül ki, hogy az EGAA-adatbázis külső szakértelmet igénylő funkciói javultak és biztonságuk fokozódott;

C)  mivel a technikai segítségnyújtással kapcsolatos kiadások 2014-es szintje jelentős mértékben csökkent az előző évhez képest, többek között azért, mert nincsenek finanszírozandó értékelések;

D)  mivel az EGAA (2007–2013) utólagos értékelésének végső szakaszára 2013-ban került sor;

E)  mivel az eddig lebonyolított EGAA-ügyek jelentős számú minőségi és mennyiségi adatot biztosítanak arra vonatkozóan, hogy miként befolyásolta az EGAA a globalizáció vagy a pénzügyi és gazdasági válság következményei miatt elbocsátott munkavállalók foglalkoztathatóságát;

F)  mivel a tájékoztatási tevékenységek költségei 2014-ben jelentős mértékben csökkentek;

G)  mivel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport gyakran hangsúlyozta, hogy az EGAA-t mint az elbocsátott munkavállalók iránti szolidaritás közösségi eszközét fokozottabban láthatóvá kell tenni;

H)  mivel előkészületek zajlanak az EGAA elektronikus adatcsererendszerbe történő (SFC2014) integrálása céljából;

I)  mivel a Bizottság tagállamoknak nyújtott technikai segítsége támogatja és növeli az EGAA felhasználását, mivel tájékoztatást ad az alkalmazásról, és terjeszti a bevált gyakorlatokat a tagállamok között;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az alapnak a Bizottság számára technikai segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért azzal, hogy a Bizottság által javasolt intézkedéseket technikai segítségnyújtásként finanszírozzák az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) és (4) bekezdésében, valamint 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban;

2.  megjegyzi, hogy a tájékoztatási tevékenységek költségei 2014-ben jelentős mértékben csökkentek; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ez nem lehet kedvezőtlen hatással az új EGAA-rendelettel kapcsolatos tájékoztató anyagok és szükséges iránymutatások előállítására és megfelelő terjesztésére a rendelet végrehajtásának első évében;

3.  hangsúlyozza az EGAA-val kapcsolatos általános tájékozottság és az alap láthatóságának fontosságát; emlékezteti a kérelmező tagállamokat az EGAA által finanszírozott fellépéseknek a célzott kedvezményezettek, a hatóságok, a szociális partnerek, a média és a közvélemény számára történő ismertetésére vonatkozó feladatukra a rendelet 12. cikkének megfelelően;

4.  üdvözli, hogy az EGAA (2007–2013) utólagos értékelésének végső szakaszára 2013-ban került sor; sürgeti a végleges értékelés időben történő közzétételét a korábbi EGAA-rendelet (1927/2006/EK rendelet) 17. cikkében foglalt határidőnek megfelelően;

5.  megjegyzi, hogy a Bizottság 2011-ben már dolgozni kezdett az elektronikus kérelmen és a szabványosított eljárásokon a kérelmek egyszerűsítése, a kérelmek gyorsabb feldolgozása és a hatékonyabb jelentéstétel érdekében; megjegyzi továbbá az EGAA elektronikus adatcsererendszerbe (SFC2014) történő integrációjával kapcsolatos előkészületeket; kéri a Bizottságot, hogy ismertesse a technikai segítségnyújtás 2011 és 2013 közötti felhasználását követően elért előrelépéseket;

6.  emlékeztet az EGAA-val kapcsolatos hálózatépítés és információcsere fontosságára, különösen az új EGAA-rendelet rendelkezéseivel kapcsolatban; ezért támogatja az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportjának finanszírozását; sürgeti a Bizottságot, hogy hívja meg a Parlamentet a szakértői csoport üléseire és szemináriumaira az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően(1); hangsúlyozza továbbá az EGAA kérelmekben érintett valamennyi szereplővel, köztük a szociális partnerekkel való kapcsolattartás fontosságát.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG,

megbízott elnök, első alelnök

(1)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 304., 2010.11.20., 47. o.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

11.9.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Albert Deß

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat