Eljárás : 2014/0019(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0012/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0012/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 22/10/2014 - 4.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0037

AJÁNLÁS     ***
PDF 149kWORD 61k
29.9.2014
PE 537.197v02-00 A8-0012/2014

az Európai Unió és tagállamai nevében az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyv megkötésére vonatkozó tanácsi határozat tervezetéről

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Jan Zahradil

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és tagállamai nevében az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyv megkötésére vonatkozó tanácsi határozat tervezetéről

(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06035/2014),

–       tekintettel egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyv tervezetére (06037/2014),

–       tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikkével, 100. cikkének (2) bekezdésével, 167. cikkének (3) bekezdésével, 207. cikkével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7–0113/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0012/2014),

1.      egyetért a megállapodás megkötésével;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Koreai Köztársaság kormányának és parlamentjének.


RÖVID INDOKOLÁS

2014. március 6-án az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy az Európai Unió és tagállamai nevében megköti a 2009. október 15-én aláírt, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyvet. Az Európai Parlament 2011. február 17-én 465 igen szavazattal, 128 ellenében, 19 tartózkodás mellett jogalkotási állásfoglalást fogadott el, melyben egyetértett e megállapodás (a továbbiakban „EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás”) megkötésével.

2013. július 1-jén a Horvát Köztársaság csatlakozott az EU-hoz, és annak 28. tagállamává vált. Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodáshoz Horvátország uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyvet aláírták, és 2013. július 1-je óta ideiglenesen alkalmazzák is. Így a jelen tanácsi határozat célja a Horvátország uniós csatlakozásáról szóló okmánynak megfelelően annak biztosítása, hogy ez a tagállam továbbra is maradéktalanul részt vehessen a hatályban maradó EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodásban.

Az Európai Parlament e tanácsi határozathoz adott egyetértése a jegyzőkönyv megerősítési folyamatának kötelező eleme, továbbá hozzájárul az uniós belső piac integritásának biztosításához.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

24.9.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Georgios Katrougkalos, Costas Mavrides, Lola Sánchez Caldentey, Pedro Silva Pereira, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Paul Rübig, Joachim Zeller

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat