Eljárás : 2014/0047(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0026/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0026/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2014 - 5.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0078

AJÁNLÁS     ***
PDF 151kWORD 64k
12.11.2014
PE 537.529v03-00 A8-0026/2014

a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásnak és három kapcsolódó megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

(06698/2014 – C8‑0002/2014 – 2014/0047(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Alexander Graf Lambsdorff

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásnak és három kapcsolódó megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

(06698/2014 – C8‑0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tanács határozattervezetére (06698/2014),

–       tekintettel a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásra és három kapcsolódó megállapodásra (06696/2014),

–       tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0002/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0026/2014),

1.      egyetért a megállapodás és a három kapcsolódó megállapodás megkötésével;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság kormányának és parlamentjének.


RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást (EGT-megállapodás) 1992. május 2-án írták alá és a megállapodás 1994. január 1-jén lépett hatályba. A Horvát Köztársaság csatlakozási okmánya alapján Horvátország vállalja, hogy az okmányban megállapított feltételek mellett csatlakozik az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz, annak 128. cikkével összhangban.

Annak lehetővé tétele érdekében, hogy Horvátország részt vehessen az Európai Gazdasági Térségben, a vizsgált tanácsi határozatok célja az alábbiak megkötése:

1.   a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás,

2.   a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételére tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyv,

3.   az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyv, valamint

4.   az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyv.

Az EGT-megállapodás egységes piacként egyesíti az EU tagállamait és az Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás három tagját: Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát.

Az EGT-megállapodás valamennyi EGT-állam számára előírja a négy szabadságjogra – az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgására – vonatkozó uniós jogszabályok átvételét. Ezenfelül a megállapodás olyan fontos területeken való együttműködésre is kiterjed, mint a kutatás és fejlesztés, az oktatás, a szociális politika, a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem, az idegenforgalom és a kultúra, amelyek együttesen „kísérő és horizontális politikák” néven ismeretesek. A megállapodás egyenlő jogokat és kötelezettségeket biztosít a belső piacon az EGT polgárai és gazdasági szereplői részére.

Az előadó véleménye szerint Horvátország részvétele az Európai Gazdasági Térségben uniós csatlakozásának természetes következménye. Több mint egy évvel a csatlakozás után már csak az van hátra, hogy a Bizottság és a Tanács megtegye az ország részvételéhez szükséges jogi lépéseket.

A fentiek fényében az előadó javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését a Horvátországnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és a három kapcsolódó kiegészítő jegyzőkönyv megkötéséhez.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

6.11.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

1

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat