Postopek : 2014/0160(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0031/2014

Predložena besedila :

A8-0031/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0015

POROČILO     ***I
PDF 460kWORD 64k
14.11.2014
PE 539.668v02-00 A8-0031/2014

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (kodificirano besedilo)

(COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Andrzej Duda

(Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (kodificirano besedilo)

(COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0308),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0011/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil(1),

–       ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0031/2014),

A.     ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.      kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 102, 4.4.1996, str. 2.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 17. september 2014

MNENJE

                                                        ZA  EVROPSKI PARLAMENT

                                                              SVET

                                                              KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta   o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (kodificirano besedilo)

COM(2014)0308 z dne 27.5.2014 – 2014/0160(COD)

V skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem delovnem postopku za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še posebej z njegovo 4. točko, se je posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 10. julija 2014, da bi med drugim preučila omenjeni predlog, ki ga je predstavila Komisija.

Posvetovalna delovna skupina je na tem srečanju(1) preučila predlog Uredbe Sveta (EGS) št. 2843/72 z dne 19. decembra 1972 o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo in v medsebojnem soglasju zaključila, da gre pri predlogu zgolj za kodifikacijo obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec                    pravni svetovalec                    generalni direktor

(1)

             Posvetovalna delovna skupina je svoje delo opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


POSTOPEK

Naslov

Zaščitni ukrepi, določeni v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (kodificirano besedilo)

Referenčni dokumenti

COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)

Datum predložitve EP

27.5.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

15.9.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Datum sprejetja

11.11.2014

 

 

 

Datum predložitve

14.11.2014

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov