Izvješće - A8-0032/2014Izvješće
A8-0032/2014

IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama koje Unija može poduzeti u vezi s kombiniranim učinkom antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa zaštitnim mjerama (kodificirani tekst)

14.11.2014 - (COM(2014)0318 – C8‑0016/2014 – 2014/0164(COD)) - ***I

Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelj: Andrzej Duda
(Kodifikacija – članak 103. Poslovnika)


Postupak : 2014/0164(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0032/2014
Podneseni tekstovi :
A8-0032/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama koje Unija može poduzeti u vezi s kombiniranim učinkom antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa zaštitnim mjerama (kodificirani tekst)

(COM(2014)0318 – C8‑0016/2014 – 2014/0164(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – kodifikacija)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0318),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0016/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova[1],

–       uzimajući u obzir članke 103. i 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0032/2014),

A.     budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena;

1.      usvaja stajalište u prvom čitanju, preuzimajući prijedlog Komisije prilagođen prema preporukama savjetodavne skupine pravnih službi Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  • [1]  SL C 102, 4.4.1996., str. 2.

PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 17. rujna 2014.

MIŠLJENJE

                                                        ZA  EUROPSKI PARLAMENT

                                                              VIJEĆE

                                                              KOMISIJU

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama koje Unija može poduzeti u vezi s kombiniranim učinkom antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa zaštitnim mjerama (kodificirani tekst)

COM(2014)0318 završna verzija od 28.5.2014. – 2014/0164(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, a posebno njegovu točku 4., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 10. srpnja 2014. kako bi, između ostalog, razmotrila navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Tijekom razmatranja[1] prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kodifikaciji Uredbe Vijeća (EZ) br. 452/2003 od 6. ožujka 2003. o mjerama koje Zajednica može poduzeti u vezi s kombiniranim učinkom antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa sigurnosnim mjerama savjetodavna skupina suglasno je zaključila da se prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik                      Pravni savjetnik                      Glavni direktor

  • [1]               Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske verzije prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.

POSTUPAK

Naslov

Mjere u vezi s kombiniranim učinkom antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa sigurnosnim mjerama (kodificirani tekst)

Referentni dokumenti

COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD)

Datum podnošenja EP-u

28.5.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

20.10.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Andrzej Duda

21.10.2014

 

 

 

Datum usvajanja

11.11.2014

 

 

 

Datum podnošenja

14.11.2014