Eljárás : 2014/0163(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0033/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0033/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 11/02/2015 - 9.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0016

JELENTÉS     ***I
PDF 325kWORD 67k
14.11.2014
PE 539.694v02-00 A8-0033/2014

a WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után az Unió által hozható intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2014)0317 – C8‑0017/2014 – 2014/0163(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Andrzej Duda

(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 103. cikke)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után az Unió által hozható intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2014)0317 – C8‑0017/2014 – 2014/0163(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0317),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0017/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(1),

–       tekintettel eljárási szabályzata 103. és 59. cikkére,

–       tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0033/2014),

A.     mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.      elfogadja első olvasatbeli álláspontját, átvéve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított bizottsági javaslatot;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 102., 1996.4.4., 2. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2014. szeptember 17.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: EURÓPAI PARLAMENT

                                                                                TANÁCS

                                                                                BIZOTTSÁG

A WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után az Unió által hozható intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

COM(2014)00317 (2014.5.28.) – 2014/0163(COD)

Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2014. július 10-én összeült, hogy megvizsgálja többek között a Bizottság által benyújtott, fent említett javaslatot.

Ezen az ülésen(1) a WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után a Közösség által hozható intézkedésekről szóló, 2001. július 23-i 1515/2001/EK tanácsi rendeletet egységes szerkezetbe foglaló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálata alapján a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag arra a következtetésre jutott, hogy a javaslat csupán a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos                           jogtanácsos                           főigazgató

(1)

              A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.


ELJÁRÁS

Cím

A WTO Vitarendezési Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után az Unió által hozható intézkedések (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2014)0317 – C8-0017/2014 – 2014/0163(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.5.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

20.10.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Andrzej Duda

15.10.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.11.2014

 

 

 

Benyújtás dátuma

14.11.2014

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat