Pranešimas - A8-0038/2014Pranešimas
A8-0038/2014

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI
dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos, kiek tai susiję su valstybių narių galimybe savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą
(10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD))
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėja: Frédérique Ries

19.11.2014


Procedūra : 2010/0208(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0038/2014
Pateikti tekstai :
A8-0038/2014
Priimti tekstai :

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: