Eljárás : 2014/0154(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0039/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0039/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2014 - 5.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0077

AJÁNLÁS     ***
PDF 145kWORD 60k
19.11.2014
PE 539.867v02-00 A8-0039/2014

az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozattervezetről

(11047/2014 – C8‑0114/2014 – 2014/0154(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Jerzy Buzek

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozattervezetről

(11047/2014 – C8‑0114/2014 – 2014/0154(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozattervezetre (11047/2014),

–       tekintettel az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodásra(1),

–       tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 186. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0114/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, 108. cikkének (7) bekezdésére, valamint 50. cikkének (1) bekezdésére,

–       tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlására (A8-0039/2014),

1.      egyetért a megállapodás megújításával;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Ukrajna kormányának és parlamentjének.

(1)

             HL L 36., 2003.2.12., 32. o.


RÖVID INDOKOLÁS

A megújítást követően a megállapodás érdemi tartalma meg fog egyezni a jelenleg hatályos megállapodáséval, amely 2014. november 7-én veszti hatályát.

A jelen kezdeményezés mindkét fél számára lehetővé teszi a közös érdeklődésre számot tartó területeken való tudományos és technológiai együttműködés javítását és fokozását, és a tudományos közösségek, az ipar és a polgárok javára lehetővé teszi a szaktudás további cseréjét és a know-how átadását.

A Bizottság szolgálatai rendszeres jelleggel figyelemmel fogják kísérni a megállapodás alapján végrehajtott összes cselekvést, és ennek keretében az EU-nak lehetősége nyílik a felülvizsgálatra. A felülvizsgálat a következő elemekből fog állni:

a) eredményességi mutatók: az Ukrajna által egyedi programonként előterjesztett pályázatok száma összevetve a program keretében finanszírozásra kiválasztott pályázatok számával;

b) adatgyűjtés: a keretprogram egyedi programjából származó, illetőleg Ukrajna által a megállapodás 6. cikke alapján létrehozott Közösség–Ukrajna Vegyes Bizottságnak átadott információk alapján.

A megállapodás a következő elveken alapul: kölcsönös előny, a másik félnek a megállapodás tárgyterületeihez kapcsolódó programjaihoz és tevékenységeihez való hozzáférés viszonossági alapon, megkülönböztetésmentesség, a szellemi tulajdon hatékony oltalma és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok egymással való méltányos megosztása, az eredmények hatékony hasznosítása. A megállapodás megújítása lehetővé fogja tenni a tudományos ismeretek bővülését, és ezen keresztül a piaci lehetőségek növekedését.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

24.9.2014

Az elfogadás dátuma

17.11.2014

 

 

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat