Proċedura : 2014/0154(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0039/2014

Testi mressqa :

A8-0039/2014

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 16/12/2014 - 5.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2014)0077

RAKKOMANDAZZJONI     ***
PDF 153kWORD 59k
19.11.2014
PE 539.867v02-00 A8-0039/2014

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina

(11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Jerzy Buzek

(Proċedura simplifikata – Artikolu 50(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina

(11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina

–       wara li kkunsidra l-Ftehim dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina(1),

–       wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 186 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0370/2014),

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafu, l-Artikolu 99(2), l-Artikolu 108(7) u l-Artikolu 50(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–       wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A8-0039/2014),

1.      Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għat-tiġdid tal-Ftehim;

2.      Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Ukraina.

(1)

             ĠU L 36, 12.2.2003, p. 32


ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-kontenut materjali tal-Ftehim imġedded se jkun identiku għal dak tal-Ftehim attwali, li jiskadi fis-7 ta' Novembru 2014.

Din l-inizjattiva se tippermeti li ż-żewġ partijiet itejbu u jintensifikaw il-kooperazzjoni tagħhom fix-xjenza u t-teknoloġija f’oqsma ta’ interess komuni, u sejra tippermetti skambju ulterjuri ta' għarfien speċifiku kif ukoll it-trasferiment ta’ kompetenzi għall-benefiċċju tal-komunitajiet xjentifiċi, l-industrija u ċ-ċittadini.

Is-servizzi tal-Kummissjoni sejrin jimmonitorjaw regolarment l-azzjonijiet kollha mwettqa skont il-Ftehim, li se jinkludu analiżi mill-UE. L-analiżi se tikkonsisti f'dawn l-elementi;

(a) Indikaturi tal-prestazzjoni – l-għadd ta’ proposti mressqa mill-Ukraina għall-programm speċifiku mqabbel mal-għadd ta’ proposti magħżula għall-finanzjament skont il-programm.

(b) Ġbir ta’ data – abbażi tal-informazzjoni mill-programmi speċifiċi tal-Programm Qafas u l-informazzjoni mogħtija mill-Ukraina lill-Kumitat Konġunt Komunità-Ukraina, stabbilit skont l-Artikolu 6 tal-Ftehim.

Il-Ftehim huwa bbażat fuq il-prinċipji tal-benefiċċju reċiproku, l-aċċess reċiproku għall-programmi u l-attivitajiet tal-parti l-oħra, li jkunu rilevanti għall-fini tal-Ftehim, in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, il-ħarsien effikaċi tal-proprjetà intellettwali u l-kondiviżjoni ekwa tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) u l-isfruttament effikaċi tar-riżultati. It-tiġdid ta’ dan il-Ftehim se jippermetti għarfien xjentifiku akbar li jwassal għal opportunitajiet ta’ aċċess għas-suq.


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

24.9.2014

Data tal-adozzjoni

17.11.2014

 

 

 

Avviż legali - Politika tal-privatezza