Postupak : 2014/0166(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0040/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0040/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.4
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0018

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 475kWORD 68k
19.11.2014
PE 539.696v02-00 A8-0040/2014

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz (kodificirani tekst)

(COM(2014)0321 – C8‑0012/2014 – 2014/0166(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Andrzej Duda

(Kodifikacija – članak 103. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz (kodificirani tekst)

(COM(2014)0321 – C8‑0012/2014 – 2014/0166(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – kodifikacija)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0321),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0012/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova(1),

–       uzimajući u obzir članke 103. i 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0040/2014),

A.     budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena;

1.      usvaja stajalište u prvom čitanju, preuzimajući prijedlog Komisije prilagođen preporukama savjetodavne skupine pravnih službi Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 102, 4.4.1996., str. 2.


PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 17. rujna 2014.

MIŠLJENJE

                                                        ZA  EUROPSKI PARLAMENT

                                                              VIJEĆE

                                                              KOMISIJU

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz (kodificirani tekst)

COM(2014)0321 završna verzija od 28. 5. 2014.  –  2014/0166(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, a osobito njegovu točku 4., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 10. srpnja 2014. da, između ostalog, razmotri navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Tom prilikom(1) , nakon proučavanja prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kodificiranju Uredbe Vijeća (EZ) br. 260/2009 od 26. veljače 2009. o zajedničkim pravilima za uvoz, savjetodavna skupina suglasno je zaključila da bi se upućivanje iz članka 7. stavka 4. nacrta kodificiranog teksta na „članak 235. et seq. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92”, kao i ono koje trenutno stoji u članku 8. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 260/2009, ponovno trebalo staviti na mjesto upućivanja na „članak 79. et seq. Uredbe (EZ) br. 450/2008 Europskog parlamenta i Vijeća” u prijedlogu kodifikacije.

Savjetodavna skupina je stoga na temelju proučavanja prijedloga jednoglasno zaključila da se on ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik                      Pravni savjetnik                      Glavni direktor

(1)

              Savjetodavna radna skupina radila je na osnovi engleske jezične verzije prijedloga, koja je bila izvorna jezična verzija razmatranog teksta.


POSTUPAK

Naslov

Zajednička pravila za uvoz (kodifikacija)

Referentni dokumenti

COM(2014)0321 – C8-0012/2014 – 2014/0166(COD)

Datum podnošenja EP-u

28.5.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

15.9.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Andrzej Duda

10.10.2014

 

 

 

Datum usvajanja

11.11.2014

 

 

 

Datum podnošenja

19.11.2014

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti