Eljárás : 2014/2166(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0044/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0044/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 25/11/2014 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0057

JELENTÉS     
PDF 210kWORD 124k
21.11.2014
PE 541.441v02-00 A8-0044/2014

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország „EGF/2014/005 FR/GAD” referenciaszámú kérelme)

(COM(2014)0662 – C8‑0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Anneli Jäätteenmäki

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország „EGF/2014/005 FR/GAD” referenciaszámú kérelme)

(COM(2014)0662 – C8‑0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0662 – C8‑0226/2014),

–       tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás), és különösen annak 13. pontjára,

–       tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–       tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–       tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0044/2014),

A.     mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és elősegítse újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.     mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.     mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.     mivel a francia hatóságok az EGF/2014/005 FR/GAD referenciaszámú kérelmet 2014. június 6-án terjesztették elő, miután a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 10. ágazatban (élelmiszergyártás) működő GAD egyszerűsített részvénytársaság elbocsátott 744 munkavállalót;

E.     mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

F.     mivel Bretagne régió helyi hatóságait nem vonták be az az érintett munkavállalóknak szánt, személyre szabott szolgáltatások (Cellule de reclassement) beindításába, habár e hatóságok felelősek a szakképzésért; mivel az érintett fő telephelyek helyi szakszervezeti képviselőit nem vonták be az intézkedésekről szóló tárgyalásokba;

1.      megjegyzi, hogy a francia hatóságok kérelmüket az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely a támogatást a következőkhöz köti: legalább 500 elbocsátott munkavállaló vagy tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó egy négyhónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a vállalkozás beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

2.      egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Franciaország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

3.      megállapítja, hogy a francia hatóságok 2014. június 6-én benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2014. október 24-én közzétette; üdvözli, hogy a Bizottság betartotta az EGAA-rendelet által előírt szoros, 12 hetes határidőt;

4.      rámutat, hogy a francia hatóságok szerint a GAD vágóhídként és húsfeldolgozó vállalatként két tűz közé került: egyfelől – a takarmány megnövekedett ára miatt – a gazdálkodók részéről, másfelől – lecsökkent jövedelmük miatt – a fogyasztók részéről jelentkező árnyomással kellett megbirkóznia;

5.      egyetért azzal, hogy a sertéshús fogyasztásának az emelkedő árak és a fogyasztók vásárlóerejének csökkenése miatti visszaesése összefügg az 546/2009/EK rendeletben(4) említett globális pénzügyi és gazdasági válsággal;

6.      úgy véli, hogy az Unió által többnyire a közelmúltban szárazsággal sújtott más kontinensekről importált sertéstakarmány árának növekedése a globalizációnak tudható be;

7.      úgy véli, hogy egyéb tényezők, úgymint a versenytársak által a kiküldetési irányelv(5) rendelkezéseivel való visszaélés révén a belső piacon belül folytatott tisztességtelen verseny, vagy az a tény, hogy a tagállamokban nincs elfogadható mértékű minimálbér, jelentős szerepet játszottak a vállalat problémáinak kialakulásában;

8.      felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az egyenlő versenyfeltételeket a belső piacon, és gondoskodjon a jogszabályok és jogi eszközök egységes alkalmazásáról;

9.      megállapítja, hogy a GAD pénzügyi problémái különféle okokra vezethetők vissza, azonban egyetért azzal, hogy Franciaország számára odaítélhető az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulás;

10.    megjegyzi, hogy az élelmiszergyártó ágazatra vonatkozóan mindeddig egyetlen EGAA-kérelmet(6) nyújtottak be, amely szintén a globális pénzügyi és gazdasági válsággal kapcsolatos;

11.    rámutat, hogy az elbocsátások tovább nehezítik Bretagne foglalkoztatási helyzetét, mivel az a Franciaországra jellemző átlagnál nagyobb mértékben függ a mezőgazdasági ágazattól (Bretagne-ban ez 11%, szemben az országos 5%-os átlaggal);

12.    megjegyzi, hogy a referencia-időszakban elbocsátott 744 főn kívül még a négy hónapos referencia-időszak letelte után elbocsátott 16 munkavállaló is a támogatható kedvezményezettek közé sorolható, amivel ezek száma összesen 760 főre emelkedik; megjegyzi, hogy az EGAA-intézkedésekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek száma is 760;

13.    megjegyzi, hogy a kérelemben igényelt teljes költségvetés 1 530 000 euró, amelyből 30 000 euró a végrehajtásra szánt összeg, és hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása eléri a 918 000 eurót, ami a teljes kiadások 60%-a;

14.    üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a francia hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. január 3-án, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat, sőt az EGAA-támogatás iránti kérelem benyújtása előtt megkezdik;

15.    rámutat, hogy a francia hatóságok jelezték, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja azt követően készült el, hogy a GAD központi vállalati bizottsága 2013. június 28-án értesült a vállalati létszám 889 fővel való csökkentésére vonatkozó tervről;

16.    sajnálja azonban a helyi politikai hatóságok és a szakszervezetek nem kielégítő bevonását; javasolja, hogy az EGAA-rendelet jövőbeni felülvizsgálatának keretében a helyi politikai hatóságokkal és a szakszervezetekkel való hivatalos konzultáció kerüljön bele a nemzeti hatóságok által a Bizottsághoz benyújtott, az igénybevételi kérelmet tartalmazó dokumentumokba; szükségesnek véli az EGAA jobb integrálását a helyi gazdaságok átállási programjaiba és folyamataiba;

17.    üdvözli, hogy a munkavállalók különböző intézkedések révén már támogatást kapnak a munkahelykeresésben, és hogy 2014. május 20-ig 108 fő kötött több mint hat hónapra szóló, és további 66 fő kevesebb mint hat hónapra szóló munkaszerződést, illetve hárman saját vállalkozást indítottak, és szinte mindegyikük úgy döntött, hogy a régióban marad;

18.    sajnálja, hogy az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatások egyetlen intézkedést foglalnak magukban, amelyet egyablakos ügyintézés (Cellule de reclassement) formájában két szerződő ügynökség fog megvalósítani; megjegyzi, hogy Franciaország csak ennek az egyablakos ügyintézési pontnak a finanszírozását kéri az EGAA-tól; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az egy főre jutó támogatás összege alacsony (megközelítőleg 1200 euró); felhívja a francia hatóságokat, hogy a GAD még bezárásra váró telephelyei kapcsán benyújtandó EGAA-kérelemhez az intézkedések szélesebb skáláját felkínálva – úgymint a befogadói struktúra és ügyek kezelése, külső szakértői tanácsadás, tematikus műhelyfoglalkozások, képzés, képzési támogatások, vállalkozásindító támogatások – ambiciózusabb programot állítsanak össze;

19.    elvárja, hogy a Bizottság és a francia hatóságok szigorúan betartsák azt az elvet, hogy az ügynökségeknek az elért eredmények alapján, részletekben fizetnek;

20.    úgy véli, hogy az ügynökségek tevékenységének rendszeres írásos jelentések bekérése révén történő ellenőrzése biztosítja az alapok szabályszerű felhasználását, vagyis azt, hogy az egyablakos ügyintézési rendszer keretében a résztvevők személyre szabott karrierépítési tanácsokat, kellő számú állásajánlatot és vállalkozásindítási szaktanácsot kapjanak;

21.    emlékeztet arra, hogy az alapok rendeltetése az, hogy a munkavállalókat − és semmi esetre sem az ügynökségeket − támogassa;

22.    üdvözli, hogy a szerződött ügynökségeket az elért eredmények alapján meghatározott fizetési skála szerint díjazzák;

23.    megállapítja, hogy az elbocsátott munkavállalók 17,5%-a 55 és 64 év közötti; megállapítja továbbá, hogy ez a korcsoport jobban ki van téve a hosszan tartó munkanélküliség és a munkaerőpiacról való kiszorulás kockázatának; úgy véli ezért, hogy a személyre szabott szolgáltatások nyújtásakor figyelemmel kell lenni e munkavállalók sajátos igényeire;

24.    üdvözli, hogy a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

25.    emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

26.    rámutat, hogy a francia hatóságok nem kértek támogatást előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos intézkedésekre;

27.    jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

28.    utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

29.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL C 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL C 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. június 18-i 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 167., 2009.6.29., 26. o.).

(5)

Az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/71/EK irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről, HL L 18., 1997.1.21., 1. o.

(6)

EGF/2014/001 EL/Nutriart (cukrászati termékek)


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről Franciaország „EGF/2014/005 FR/GAD” kérelme

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanács rendeletre(1) és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy az 546/2009/EK rendelet(4) értelmében a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, vagy egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozóknak, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben;

(2)      az EGAA éves maximális összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 150 millió euró;

(3)      2014. június 6-án Franciaország a franciaországi a GAD egyszerűsített részvénytársaságnál történt elbocsátásokra(5) tekintettel az EGAA igénybevétele iránti kérelmet nyújtott be, amelyet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészített ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek;

(4)      az EGAA-t tehát a Franciaország által benyújtott kérelem alapján indokolt igénybe venni a 918 000 euró összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2014. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 918 000 euró összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

(1)

HL C 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL C 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

HL C 167., 2009.6.26., 26. o.

(5)

Az EGAA-rendelet 3. cikkének a) pontja értelmében.


INDOKOLÁS

I. Háttér:

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet(1) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EK rendelet(2) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell indítani.

II. A GAD-kérelem és a Bizottság javaslata

2014. október 24-én a Bizottság határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Franciaország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 10. gazdasági ágazatban (élelmiszergyártás) működő GAD egyszerűsített részvénytársaságtól a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2014. évi költségvetés keretében vizsgálandó tizenhetedik kérelem, és az EGAA-ból összesen 918 000 euró igénybevételére irányul Franciaország javára. A kérelem összesen 760 kedvezményezettet érint. A kérelmet 2014. június 6-án nyújtották be a Bizottságnak, és 2014. augusztus 4-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás feltételei.

Franciaország azzal érvel, hogy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében Európában csökkent a sertéshús fogyasztása, ami a sertéshústermelésnek és a GAD-hoz hasonló vágóhidak forgalmának a visszaesését vonta maga után. Míg 2007-ben az egy főre eső sertéshúsfogyasztás 43 kg volt, 2013-ra ez 39 kg-ra csökkent. A globális pénzügyi és gazdasági válság más típusú húsok fogyasztását is érintette, a sertéshús forgalmát azonban különösen erőteljesen sújtotta, mivel annak ára gyorsabban emelkedett más típusú húsokéhoz, különösen a marhahúséhoz képest.

A sertések takarmányát különféle gabonák – kukorica, búza, árpa és szója – keveréke alkotja. Ennek nagy részét az Európai Unión kívüli országokból, például az Egyesült Államokból, Ausztráliából és Dél-Amerikából importálják. Ezeket a régiókat az elmúlt években aszály sújtotta, ami a sertéstakarmány árának jelentős növekedéséhez vezetetett. 2006 és 2011 között a sertéstakarmány tonnájának ára 150 euróról 250 euróra emelkedett, majd 2012 második felében elérte a 300 eurót, és 2013-ban Franciaország-szerte átlagosan 287 euró maradt. A sertéstakarmányra fordított költségeket a késztermékek eladási árában kell visszanyerni, és így végül a fogyasztókra hárulnak. Egy olyan időszakban, amikor a válság utóhatásai még Unió-szerte érezhetők voltak, a fogyasztók nem tudtak vagy nem akartak a korábbi mennyiségben sertéshúst vásárolni. A GAD vágóhídként és húsfeldolgozó vállalatként két tűz közé került: egyfelől – a takarmány megnövekedett ára miatt – a gazdálkodók részéről, másfelől – lecsökkent jövedelmük miatt – a fogyasztók részéről jelentkező árnyomással kellett megbirkóznia. Mivel ez a helyzet több mint öt évig fennállt, a vállalat végül súlyos pénzügyi helyzetbe került.

A GAD bruttó árrése 2010-ben 123 millió euró, 2012–13-ban azonban már csak 107 millió euró volt. Míg a vállalat 2008-ban még 16 millió eurós nyereséget könyvelt el, 2009-re veszteséges lett, és végül 2012-ben és 2013-ban egyaránt 20 millió euró veszteséget realizált. A vállalat bruttó bevétele a 2008-as 495,1 millió euróról 445,8 millió euróra esett vissza 2009-ben, és ez a hanyatlás visszafordíthatatlannak bizonyult. 2013. február 27-én a társaság csődgondnokság alá került, miután a 2010 és 2013 júniusa közötti időszakban felhalmozott vesztesége elérte a 65 millió eurót.

Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatások az alábbi – egyetlen – intézkedést foglalják magukban: az elbocsátott munkavállalók részére szakértői csapat által nyújtott tanácsadás és útmutatás (Cellule de reclassement).

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedéseknek minősülnek. Ezek a tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A francia hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

–      a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

–      a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották;

–      annak megerősítése, hogy amennyiben a GAD a leépítések után folytatja tevékenységét, eleget tesz az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek, és munkavállalóival szemben is ennek megfelelően jár el;

–      a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozást pedig megelőzik;

–      a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket;

–      az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak;

Franciaország jelezte a Bizottságnak, hogy a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása a francia állam, amely számos további, az EGAA-kérelemben nem szereplő kiegészítő intézkedés finanszírozását is biztosítja.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 918 000 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2014-ben ez az alap igénybevételére irányuló tizenhetedik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban elindul a háromoldalú egyeztetés.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

(1)

HL C 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL C 347., 2013.12.30., 855. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

ZP/ch D(2014)53720

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az „EGF/2014/005 FR/GAD” referenciaszámú kérelemre történő igénybevételéről (COM(2014)0662)

Tisztelt Elnök úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2014/005 FR/GAD ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A) mivel ez a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul, és a Bretagne (FR52) és Loire mente (FR51) NACE Rev. 2. rendszer szerinti 10. ágazatban (élelmiszergyártás) működő GAD vállalat 760 munkavállalójára vonatkozik, akiket a 2013. november 29. és 2014. március 28. közötti referencia-időszakban bocsátottak el vagy szűnt meg tevékenységük;

B) mivel a francia hatóságok azzal érvelnek, hogy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében Európában csökkent a sertéshús fogyasztása (míg 2007-ben az egy főre eső sertéshúsfogyasztás 43 kg volt, 2013-ra ez 39 kg-ra csökkent), és az elbocsátások erre, vagyis a sertéshústermelés visszaesésére vezethetők vissza; mivel 2006 és 2011 között a sertéstakarmány tonnájának ára 150 euróról 250 euróra emelkedett, majd 2012 második felében elérte a 300 eurót, és 2013-ban Franciaország-szerte átlagosan 287 euró maradt, így a sertéstakarmányra fordított költségeket a késztermékek eladási árában kellett visszanyerni;

C) mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 64,08%-a férfi és 35,92%-a nő; mivel a munkavállalók túlnyomó többségének (81,58%) életkora 25 és 54 év között van, és a munkavállalók 17,5%-ának életkora 55 és 64 év között van;

D) mivel az elbocsátások negatív hatással lesznek a régió gazdasági helyzetére, és mivel Bretagne a Franciaországra jellemző átlagnál nagyobb mértékben függ a mezőgazdasági ágazattól (Bretagne-ban ez 11%, szemben az országos 5%-os átlaggal);

Ezért a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága felkéri a Költségvetési Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy a francia kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Franciaország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  üdvözli, hogy a munkavállalók különböző intézkedések révén már támogatást kapnak a munkahelykeresésben, és hogy 2014. május 20-ig 108 fő kötött több mint hat hónapra szóló, és további 66 fő kevesebb mint hat hónapra szóló munkaszerződést, illetve hárman saját vállalkozást indítottak, és szinte mindegyikük úgy döntött, hogy a régióban marad;

3.  megjegyzi, hogy az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatások egyetlen intézkedést foglalnak magukban, amelyet egyablakos ügyintézés (Cellule de reclassement) formájában két szerződő ügynökség fog megvalósítani; megjegyzi, hogy Franciaország csak ennek az egyablakos ügyintézési pontnak a finanszírozását kéri az EGAA-tól;

4.  elvárja, hogy a Bizottság és a francia hatóságok szigorúan betartsák azt az elvet, hogy az ügynökségeknek az elért eredmények alapján, részletekben fizetnek;

5.  úgy véli, hogy az ügynökségek tevékenységének rendszeres írásos jelentések bekérése révén történő ellenőrzése biztosítja az alapok szabályszerű felhasználását, vagyis azt, hogy az egyablakos ügyintézési rendszer keretében a résztvevők személyre szabott karrierépítési tanácsokat, kellő számú állásajánlatot és vállalkozásindítási szaktanácsot kapjanak;

6.  emlékeztet arra, hogy az alapok rendeltetése az, hogy a munkavállalókat − és semmi esetre sem az ügynökségeket − támogassa;

7.  üdvözli, hogy a szerződött ügynökségeket az elért eredmények alapján meghatározott fizetési skála szerint díjazzák;

8.  megállapítja, hogy az elbocsátott munkavállalók 17,50%-a 55 és 64 év közötti; megállapítja továbbá, hogy ez a korcsoport jobban ki van téve a hosszan tartó munkanélküliség és a munkaerőpiacról való kiszorulás kockázatának; úgy véli ezért, hogy a személyre szabott szolgáltatások nyújtásakor figyelemmel kell lenni e munkavállalók sajátos igényeire;

9.   emlékeztet, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak.

10. rámutat, hogy a francia hatóságok nem kértek támogatást előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos intézkedésekre.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG,

megbízott elnök, első alelnök


MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

ASP 09 G 205

1047 Brüsszel

Tisztelt Arthuis Úr!

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Három különböző, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatot terjesztettek a Regionális Fejlesztési Bizottság elé véleményezés céljából. Tudomásom szerint a javaslatokról szóló jelentéseket a Költségvetési Bizottság egyik következő ülésén fogja elfogadni.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja tartalmazza.

-          a COM(2014)0630 javaslat 1 426 800 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a finnországi Raumában található STX Finland Oy társaságtól elbocsátott 634 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0662 javaslat 918 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a franciaországi GAD egyszerűsített részvénytársaságtól elbocsátott 760 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0672 javaslat 1 890 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik az olaszországi Whirlpool Europe S.r.l. társaságtól, illetve öt beszállítójától és továbbfeldolgozó cégétől elbocsátott 608 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0699 javaslat 1 259 610 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a lengyelországi Fiat Auto Poland társaságtól és 21 beszállítójától elbocsátott 1079 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0701 javaslat 25 937 813 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a franciaországi Air France társaságtól elbocsátott 5213 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0702 javaslat 6 444 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a görögországi Odyssefs Fokas S.A. társaságtól elbocsátott 600 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatokat, és felkértek engem, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetekben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összegek odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

20.11.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Alfred Sant, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat