Menettely : 2013/0414(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0045/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0045/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2014 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0076

SUOSITUS     ***
PDF 132kWORD 52k
21.11.2014
PE 541.479v02-00 A8-0045/2014

esityksestä neuvoston päätökseksi siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä

(10437/2014 – C8‑0108/2014 – 2013/0414(NLE))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Jerzy Buzek

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä

(10437/2014 – C8‑0108/2014 – 2013/0414(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10437/2014),

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välillä (10717/2006),

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 172 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0108/2014),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan, 108 artiklan 7 kohdan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–       ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A8‑0045/2014),

1.      antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Marokon kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

24.9.2014

Hyväksytty (pvä)

17.11.2014

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö