Procedūra : 2013/0414(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0045/2014

Pateikti tekstai :

A8-0045/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2014 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0076

REKOMENDACIJA     ***
PDF 143kWORD 55k
21.11.2014
PE 541.479v02-00 A8-0045/2014

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės globalios navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) sudarymo projekto

(10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Jerzy Buzek

(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės globalios navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) sudarymo projekto

(10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10437/2014),

–       atsižvelgdamas į Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės globalios navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) projektą (10717/2006),

–       atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 172 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0108/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas, 99 straipsnio 2 dalį, 108 straipsnio 7 dalį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–       atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A8-0045/2014),

1.      pritaria susitarimo sudarymui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Maroko Karalystės parlamentams ir vyriausybėms.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

24.9.2014

Priėmimo data

17.11.2014

 

 

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika