RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) Ċivili bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Renju tal-Marokk

21.11.2014 - (10437/2014 – C8‑0108/2014 – 2013/0414(NLE)) - ***

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Rapporteur: Jerzy Buzek
(Proċedura simplifikata – l-Artikolu 50(1) tar-Regoli ta’ Proċedura)

Proċedura : 2013/0414(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0045/2014
Testi mressqa :
A8-0045/2014
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) Ċivili bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Renju tal-Marokk

(10437/2014 – C8‑0108/2014 – 2013/0414(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (10437/2014),

–       wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) Ċivili bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Renju tal-Marokk (10717/2006),

–       wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 172 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8‑0108/2014),

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2), l-Artikolu 108(7) u l-Artikolu 50(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–       wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A8-0045/2014),

1.      Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.      Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Renju tal-Marokk.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

24.9.2014

Data tal-adozzjoni

17.11.2014