Procedura : 2013/0414(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0045/2014

Teksty złożone :

A8-0045/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0076

ZALECENIE     ***
PDF 152kWORD 56k
21.11.2014
PE 541.479v02-00 A8-0045/2014

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Marokańskim

(10437/2014 – C8‑0108/2014 – 2013/0414(NLE))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Jerzy Buzek

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Marokańskim

(10437/2014 – C8‑0108/2014 – 2013/0414(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt decyzji Rady (10437/2014),

–       uwzględniając projekt Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Marokańskim (10717/2006),

–       uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 172 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8‑0108/2014),

–       uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7, a także art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0045/2014),

1.      wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Marokańskiego.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Procedura uproszczona – data decyzji

24.9.2014

Data przyjęcia

17.11.2014

 

 

 

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności