Procedură : 2013/0414(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0045/2014

Texte depuse :

A8-0045/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2014 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0076

RECOMANDARE     ***
PDF 142kWORD 57k
21.11.2014
PE 541.479v02-00 A8-0045/2014

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare privind un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Regatul Maroc

(10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Jerzy Buzek

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare privind un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Regatul Maroc

(10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10437/2014),

–       având în vedere proiectul de Acord de cooperare privind un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Regatul Maroc (10717/2006),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 172 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0108/2014),

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2), articolul 108 alineatul (7) și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0045/2014),

1.      aprobă încheierea acordului;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Maroc.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Procedură simplificată - data deciziei

24.9.2014

Data adoptării

17.11.2014

 

 

 

Notă juridică - Politica de confidențialitate