ZIŅOJUMS
  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauno pārtiku
  (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  Referents: James Nicholson

  2.12.2014


  Procedūra : 2013/0435(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0046/2014
  Iesniegtie teksti :
  A8-0046/2014
  Pieņemtie teksti :

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: