SPRAWOZDANIE
  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności
  (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
  Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  Sprawozdawca: James Nicholson

  2.12.2014


  Procedura : 2013/0435(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0046/2014

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: